׳מרכז הלימודים׳ של החברה הפסיכואנליטית מציע מגוון תכניות והשתלמויות לאנשי מקצוע העוסקים בפסיכותרפיה. במטרה לאפשר למעוניינים בכך, להרחיב את הידע והחשיבה הפסיכואנליטיים ולהעמיק את יישומם בעשייתם הקלינית.
אנשי מקצוע מתחומים טיפוליים שונים וברמות ניסיון שונות יוכלו למצוא את המסגרת המתאימה להם להעמקת הכשרתם.
׳מרכז הלימודים׳ מציע תכניות בסיס בפסיכותרפיה, תכניות מתקדמים תלת וחד שנתיות, מגוון קורסים קצרים וסדרת הרצאות. כמו-כן, מוצעות השתלמויות והדרכות לצוותים מקצועיים במגזר הציבורי (ראה טבלה).
מורי ומדריכי התוכניות הנם פסיכואנליטיקאים ומתמחים בכירים בחברה הפסיכואנליטית בישראל, בעלי ניסיון בהוראה במסגרות אקדמיות וקליניות.
פעילויות ׳מרכז הלימודים׳ מתקיימות בכל הארץ – במרכז, באזור ירושלים, בחיפה והצפון, ובבאר שבע והדרום.
׳מרכז הלימודים׳ של החברה הפסיכואנליטית רואה בפנייה אל הפריפריה – גיאוגרפית וחברתית – ערך חשוב, ועושה מאמץ להנגיש את הידע והחשיבה הפסיכואנליטיים לקהלים עבורם הזדמנויות אלה הנן רחוקות יותר.

התכניות מוכרות על ידי האגוד הישראלי לפסיכותרפיההאגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית  והפ”י – פרוט בתכניות עצמן

הלימודים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות (COVID-19)

ניהול וריכוז: הגב’ אורה יושפה מנדלבוים 052-3958749

קישורים:

הרשמה לערב חשיפת תוכניות הלימוד לשנת 2024-25 עם הרצאתה של פרופ’ דנה אמיר
להקלטות וימי עיון של מרכז הלימודים

תצפית בתינוק – סמינר ייחודי לתלמידי ובוגרי מרכז הלימודים

תוכניות ליבה 
תוכניות תלת שנתיות למתקדמים
תוכניות על טיפול בילדים 
תוכניות חד-שנתיות למתקדמים
תוכניות בירושלים 
תוכניות בדרום 
קורסים קצרים והרצאות בכל הארץ
המגזר הציבורי