.
התכנית מוכרת על ידי האגוד הישראלי לפסיכותרפיה, על ידי הפ”י ועל-ידי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה פסיכואנליטית

הרשמה לתוכנית נפתחת ב 1.1.24 ומסתיימת ב 31.3.24

תיאור התוכנית

התוכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה הינה חלק ממרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל.
מטרתה להרחיב ולהעמיק את הידע התיאורטי והכישורים המעשיים בפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית.
תכנית הלימודים מכוונת להדגיש את החיבור בין הידע התיאורטי על התפתחות, פסיכופתולוגיה והטכניקה הטיפולית, לבין מלאכת הטיפול. התוכנית מתמקדת ביישום התיאוריה הפסיכואנליטית בטיפולים של פעם ופעמיים בשבוע. הלמידה מתקיימת בקבוצה קטנה של עמיתים על מנת לאפשר חשיבה משותפת מעמיקה ויצירתית. תשומת לב מיוחדת ניתנת לתהליך ההתפתחות האישית והמקצועית של כל לומד ולומדת בתוכנית.

התוכנית מיועדת לאנשי מקצוע העוסקים בטיפול נפשי: פסיכיאטרים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים קליניים, קרימינולוגים קליניים ומטפלים באמצעות אומנויות. התוכנית מיועדת לנשים וגברים כאחד, ומנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

הלימודים מתקיימים בירושלים, במכון הפסיכואנליטי רח’ ד’ישראלי 13, בימי רביעי בין השעות 9:30 ל- 14:30.
יום הלימודים מורכב משני סמינרים תיאורטיים וסמינר קליני. בנוסף, מתקיימות סדנאות מרוכזות במגוון נושאים, וכן הרצאות שונות. תלמידי התוכנית יוזמנו גם לפעילויות מדעיות נוספות של החברה הפסיכואנליטית.

מורי ומדריכי התוכנית הם פסיכואנליטיקאים, חברי החברה הפסיכואנליטית בישראל, ומתמחים בכירים בפסיכואנליזה, בעלי ניסיון בהוראה במסגרות אקדמיות וקליניות.

“ימי חירום” – מדיניות מרכז הלימודים היא לעשות כל מאמץ על מנת לקיים למידה פרונטלית, בהתאם להנחיות ודרישות של משרד הבריאות/פיקוד העורף. במקרה שלא תתאפשר למידה פרונטלית, בשל סגר כללי או כל מגבלה אחרת, הלמידה תיערך מרחוק באמצעות זום.

נהלים לגבי חופשת לידה – יולדת תוכל להיעדר חודש מהסמינרים התיאורטיים; ועד סימסטר מלא מסמינר קליני (בהתאם למועד חזרתה לטפל).

הסדר עם מכללת דוד ילין – קיים הסדר בין התוכנית לפסיכותרפיה של החברה הפסיכואנליטית בישראל לבין מכללת דוד ילין בירושלים. במסגרת הסדר זה יוכלו סטודנטים של המכללה לקבל טיפול נפשי מוזל אצל תלמידי התוכנית לפסיכותרפיה (הרשומים בפנקס הפסיכולוגים, בפנקס העו”סים והחברים ביה”ת).

תנאי קבלה

פסיכיאטרים – לאחר שנתיים התמחות בפסיכיאטריה, עדיפות למסיימי שלב א’
פסיכולוגים קליניים – אשר סיימו לפחות שנתיים של התמחות
פסיכולוגים רפואיים, שיקומיים, חינוכיים, התפתחותיים – עם ארבע שנות ניסיון בפסיכותרפיה
עובדים סוציאליים – בעלי תואר שני במסלול קליני, עם ארבע שנות ניסיון בפסיכותרפיה
מטפלים באמצעות אומנויות – בעלי תואר שני עם ארבע שנות ניסיון בפסיכותרפיה
קרימינולוגים קליניים – בעלי תואר שני עם ארבע שנות ניסיון בפסיכותרפיה

למועמדים העומדים בתנאי הסף ייערכו שני ראיונות קבלה אישיים.

תנאי השתתפות

תכנית הלימודים מחייבת:

    • להיות בטיפול אישי באוריינטציה פסיכואנליטית לאורך כל 3 השנים של הלימודים
    • להיות בהדרכה אישית על ידי פסיכואנליטיקאי/ת (או מתמחה בכיר/ה בפסיכואנליזה) לאורך כל 3 השנים של הלימודים (תלמידי התוכנית זכאים לתעריף מוזל אצל מדריכים מרשימת המדריכים המוכרים על-ידי התוכנית)
    • מינימום של 4 מטופלים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ארוכת טווח תחת הדרכה שבועית
    • נוכחות חובה והגשת עבודות סיום שנה

מרכזי התכנית

חווי ברקאי מלצר              bmelcer@gmail.com                טל. 054-6620022
גב’ מירי קרחי דויטש        mirikarchi1009@gmail.com      טל. 052-3561359
ריבה לוי פרס                    rivaperes@gmail.com               טל. 052-3407609
מר הוד קציר                     katzirh@netvision.net.il             טל. 052-2449192
נורית אפורי אהרוני          nuritaf100@gmail.com             טל. 050-5417122

מסגרת הלימודים
תאריכי ימי לימוד 2023-24
הרשמה
רשימת הקורסים ותיאורם
תכנית הלימודים 2023-2026
תכנית הלימודים 2022-2025
תכנית הלימודים 2021-2024