תכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה של החברה הפסיכואנליטית בישראל

תכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה של החברה הפסיכואנליטית בישראל

(ההרשמה החלה ותסתיים ב 30.4.20)

2020-2023
2019-2
022

2018-2021

 

התכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה הנה חלק ממרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל 

התכנית מוכרת על ידי האגוד הישראלי לפסיכותרפיה, על ידי הפ”י ועל-ידי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה פסיכואנליטית

מטרתה להרחיב ולהעמיק את הידע התאורטי והכישורים המעשיים בפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית. תכנית הלימודים מכוונת להדגיש את החיבור בין הידע התאורטי על התפתחות, פסיכופתולוגיה והטכניקה הטיפולית, לבין מלאכת הטיפול. התכנית מתמקדת ביישום התאוריה הפסיכואנליטית בטיפולים של פעם ופעמיים בשבוע. הלמידה מתקיימת בקבוצה קטנה של עמיתים על מנת לאפשר חשיבה משותפת מעמיקה ויצירתית.

התכנית מיועדת לאנשי מקצוע העוסקים בטיפול נפשי: פסיכיאטרים, פסיכולוגים קליניים, עובדים סוציאליים קליניים, פסיכולוגים רפואיים, שיקומיים, חינוכיים והתפתחותיים, קרימינולוגים קליניים ומטפלים באמצעות אמנויות. התכנית מיועדת לנשים וגברים כאחת, ומנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

הלימודים מתקיימים בירושלים, במכון הפסיכואנליטי רח’ ד’ישראלי 13, בימי רביעי בין השעות 9:30 ל- 14:30. בנוסף לסמינרים התאורטיים והקליניים, מתקיימות סדנאות מרוכזות במגוון נושאים, וכן הרצאות שונות.

תלמידי התכנית יוזמנו גם להרצאות מדעיות של החברה הפסיכואנליטית.

מורי ומדריכי התכנית הם פסיכואנליטיקאים, חברי החברה הפסיכואנליטית בישראל, ומתמחים בכירים בפסיכואנליזה, בעלי ניסיון בהוראה במסגרות אקדמיות וקליניות.

הסדר עם מכללת דוד ילין

קיים הסדר בין התוכנית לפסיכותרפיה של החברה הפסיכואנליטית בישראל לבין מכללת דוד ילין בירושלים. במסגרת  הסדר זה יוכלו סטודנטים של המכללה לקבל טיפול נפשי מוזל אצל תלמידי התוכנית לפסיכותרפיה (הרשומים בפנקס הפסיכולוגים ובפנקס העו”סים).

תנאי קבלה

פסיכיאטרים – לאחר שנתיים התמחות בפסיכיאטריה, עדיפות למסיימי שלב א’

פסיכולוגים קליניים – אשר סיימו לפחות שנתיים של התמחות

עובדים סוציאליים – בעלי תואר שני במסלול קליני, עם ארבע שנות ניסיון בפסיכותרפיה

פסיכולוגים רפואיים, שיקומיים, חינוכיים, התפתחותיים – בעלי ארבע שנות ניסיון בפסיכותרפיה

מטפלים באמצעות אמנויות – בעלי תואר שני, ארבע שנות ניסיון בפסיכותרפיה

קרימינולוגים קליניים – בעלי תואר שני, ארבע שנות ניסיון בפסיכותרפיה

למועמדים העומדים בתנאי הסף ייערכו שני ראיונות קבלה אישיים

תנאי השתתפות

תכנית הלימודים מחייבת התנסות בטיפול אישי באוריינטציה פסיכואנליטית במהלך הלימודים והדרכה אישית על ידי פסיכואנליטיקאי/ת (או מתמחה בכיר/ה בפסיכואנליזה) לאורך כל 3 השנים.

תלמידי התכנית זכאים לתעריף מוזל אצל מדריכים מרשימת המדריכים המוכרים על-ידי התכנית.

 

מהלך הלימודים

הרשמה

 תכנית הלימודים 2020-2023 

תכנית הלימודים 2019-2022

תכנית הלימודים 2018-2021

 

דילוג לתוכן