תכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה של החברה הפסיכואנליטית בישראל

תכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה של החברה הפסיכואנליטית בישראל

(ההרשמה הסתיימה)


2019-2
022

2018-2021

2017-2020

 

התכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה הנה חלק ממרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל. 

התכנית מוכרת על ידי האגוד הישראלי לפסיכותרפיה ועל ידי הפ”י

מטרתה להרחיב ולהעמיק את הידע התאורטי והכישורים המעשיים בפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית. תכנית הלימודים מכוונת להדגיש את החיבור בין הידע התאורטי על התפתחות, פסיכופתולוגיה והטכניקה הטיפולית, לבין מלאכת הטיפול. התכנית מתמקדת ביישום התאוריה הפסיכואנליטית בטיפולים של פעם ופעמיים בשבוע. הלמידה מתקיימת בקבוצה קטנה של עמיתים על מנת לאפשר חשיבה משותפת מעמיקה ויצירתית.

התכנית מיועדת לאנשי מקצוע העוסקים בטיפול נפשי: פסיכיאטרים, פסיכולוגים קליניים, עובדים סוציאליים קליניים, פסיכולוגים רפואיים, שיקומיים, חינוכיים והתפתחותיים, קרימינולוגים קליניים ומטפלים באמצעות אמנויות. התכנית מיועדת לנשים וגברים כאחת, ומנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

הלימודים מתקיימים בירושלים, במכון הפסיכואנליטי רח’ ד’ישראלי 13, בימי רביעי בין השעות 9:30 ל- 14:30. בנוסף לסמינרים התאורטיים והקליניים, מתקיימות סדנאות מרוכזות במגוון נושאים, וכן הרצאות שונות.

תלמידי התכנית יוזמנו גם להרצאות מדעיות של החברה הפסיכואנליטית.

מורי ומדריכי התכנית הם פסיכואנליטיקאים, חברי החברה הפסיכואנליטית בישראל, ומתמחים בכירים בפסיכואנליזה, בעלי ניסיון בהוראה במסגרות אקדמיות וקליניות.

תנאי קבלה

פסיכיאטרים – לאחר שנתיים התמחות בפסיכיאטריה, עדיפות למסיימי שלב א’.

פסיכולוגים קליניים – אשר סיימו לפחות שנתיים של התמחות.

עובדים סוציאליים קליניים – בעלי תואר שני, ארבע שנות ניסיון בפסיכותרפיה.

פסיכולוגים רפואיים, שיקומיים, חינוכיים, התפתחותיים – בעלי ארבע שנות ניסיון בפסיכותרפיה.

מטפלים באמצעות אמנויות – בעלי תואר שני, ארבע שנות ניסיון בפסיכותרפיה.

קרימינולוגים קליניים – בעלי תואר שני, ארבע שנות ניסיון בפסיכותרפיה.

למועמדים העומדים בתנאי הסף ייערכו שני ראיונות קבלה אישיים.

תנאי השתתפות

תכנית הלימודים מחייבת התנסות בטיפול אישי באוריינטציה פסיכואנליטית במהלך הלימודים והדרכה אישית על ידי פסיכואנליטיקאי/ת (או מתמחה בכיר/ה בפסיכואנליזה) לאורך כל 3 השנים.

תלמידי התכנית זכאים לתעריף מוזל אצל מדריכים מרשימת המדריכים המוכרים על-ידי התכנית.

מהלך הלימודים

הרשמה

תכנית הלימודים 2019-2022

תכנית הלימודים 2018-2021

 תכנית הלימודים 2017-2020 

 

דילוג לתוכן