תכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה של החברה הפסיכואנליטית בישראל

תכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה של החברה הפסיכואנליטית בישראל
2017-2
020

תכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה של החברה הפסיכואנליטית בישראל
מחזור 2018-2021

התכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה ניתנת במסגרת מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל.

מטרתה להרחיב את הידע התיאורטי והכישורים המעשיים בפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית. תכנית הלימודים מכוונת להדגיש את החיבור בין הידע התיאורטי על התפתחות, על פסיכופתולוגיה ועל הטכניקה הטיפולית, לבין מלאכת הטיפול. תשומת לב ומחשבה יוקדשו ליישום התיאוריה הפסיכואנליטית לטיפולים של פעם ופעמיים בשבוע.

התכנית מיועדת לאנשי מקצוע העוסקים בטיפול נפשי: פסיכיאטרים, פסיכולוגים קליניים, עובדים סוציאליים קליניים, קרימינולוגים קליניים, פסיכולוגים חינוכיים ושיקומיים ומטפלים מתחומי האמנויות, התנועה והסיפור בעלי הכשרה מתאימה. התכנית מיועדת,  לנשים וגברים כאחת, ומנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

הלימודים מתקיימים בירושלים, במכון הפסיכואנליטי רח’ דישראלי 13, בימי רביעי בין השעות 9:30 ל- 14:30. בנוסף, הלימודים כוללים סדנאות מרוכזות במגוון נושאים, וכן הרצאות פתיחה וסיום בכל שנה.
התלמידים בתוכנית יוזמנו להרצאות מדעיות של החברה הפסיכואנליטית.

מורי ומדריכי התכנית הם פסיכואנליטיקאים, חברי החברה הפסיכואנליטית בישראל ומתמחים בכירים בפסיכואנליזה, בעלי ניסיון בהוראה במסגרות אקדמיות וקליניות.

תנאי קבלה:
פסיכיאטרים – לאחר שנתיים התמחות בפסיכיאטריה, עדיפות למסיימי שלב א’.
פסיכולוגים קליניים – אשר סיימו לפחות שנתיים של התמחות.

עובדים סוציאליים קליניים -בעלי תואר שני, ארבע שנות ניסיון בפסיכותרפיה.

פסיכולוגיים רפואיים, שיקומיים, חינוכיים, התפתחותיים – ארבע שנות ניסיון בפסיכותרפיה.

מטפלים באמצעות אמנויות – בעלי תואר שני, ארבע שנות ניסיון בפסיכותרפיה.

קרימינולוגים קליניים – בעלי תואר שני וניסיון של ארבע שנים בפסיכותרפיה.

למועמדים העומדים בתנאי הסף ייערכו ראיונות קבלה אישיים.

תנאי השתתפות:
תכנית הלימודים מחייבת התנסות בטיפול אישי באוריינטציה פסיכואנליטית במהלך הלימודים והדרכה אישית על ידי פסיכואנליטיקאי/ת לאורך כל 3 השנים (תלמידי התכנית זכאים לתעריף מוזל אצל מדריכים מרשימת המדריכים).

מהלך הלימודים

תכנית הלימודים

הרשמה

דילוג לתוכן