פסיכואנליזה במרחב הציבורי

 

החברה הפסיכואנליטית רואה חשיבות גדולה במפגש והיכרות של עובדי השירות הציבורי בתחום
בריאות הנפש עם החשיבה הפסיכואנליטית ועם האפשרות לשלב מעקרונותיה במסגרות שונות.

שאיפה זו נובעת מהרצון לתרום לחברה בה אנו חיים ומתוך אמונה כי ביכולתם של
עקרונות אלה להיטיב עם אוכלוסיות שנמנעת מהן האפשרות לטיפול נפשי פרטי.

נציגי גופים מהשירות הציבורי מוזמנים לפנות אל הוועדה שתעשה כמיטב יכולתה להיענות לפניות ספציפיות
תוך מתן דגש על שירותים ציבוריים הנמצאים בפריפריה או כאלה העובדים עם אוכלוסיות מוחלשות. 

הוועדה תנסה לגייס פסיכואנליטיקאים או מתמחים בכירים על מנת שיעבירו סמינרים, הדרכות, הרצאות או השתלמויות בהתאם לצורכי המערכת ואפשרות המנחים.


את הפניות נא להעביר עד חודש מאי בכל שנה קלנדרית לנורית שילה בטלפון 052-8445511 או במייל
nuritxx@walla.com
חברי הצוות: נורית שילה (רכזת), דפנה קוק, מיקי אסיף

דילוג לתוכן