העשרה למוסדות במגזר הציבורי

פסיכואנליזה במרחב הציבורי
יוזמה שמטרתה לאפשר לעובדי השירות הציבורי (בתחום בריאות הנפש, בתי חולים, שירותי הרווחה, שירותי ייעוץ וכדומה), מפגש והיכרות עם החשיבה הפסיכואנליטית וחשיבה באשר לאפשרות לשלבה במסגרות ובגישות העבודה השונות בשירות הציבורי.אנו מציעים סמינרים תיאורטיים, ימי עיון, הרצאות, הדרכות או ליווי העבודה המעשית, בהנחיית פסיכואנליטיקאים או מתמחים בכירים בחברה הפסיכואנליטית.

נציגים של גופים במגזר הציבורי מוזמנים לפנות אל הוועדה לפעילות במגזר הציבורי, אשר תעשה כמיטב יכולתה להיענות לפניות ספציפיות, על ידי יצירת קשר עם מורה או מנחה מטעם החברה הפסיכואנליטית. כמו כן נציגי הועדה יוכלו לעזור לפונים אליה בהגדרת תחום/נושא  למפגש והיכרות עם הפסיכואנליזה.

אתם תציגו את בעיות וצרכי הצוות ואנחנו נשתדל לתת מענה.

לפרטים:

רבקה יצחק   052-7950945

אורי פליישמן    054-5954322

סיגלית בודוך – ריש    054-5395998

אנו נשמח לעמוד לרשותכם על כול שאלה.

דילוג לתוכן