פרסומים של חברים ומתמחים

להלן רשימת פרסומים שחברים ומתמחים שיתפו במהלך מבצע “צוק איתן”:

Berman, Emanuel (2013, unpublished draft). In the eye of the storm: Israeli Psychoanalysis and its Political Surroundings

Erlich, Shmuel (2013). The Psychoanalyst between Uncanny Reality and Factual Reality. In: The Couch in the Marketplace: Psychoanalysis and Social Reality, Ch. 10. Karnac Books

Golomb, Abigail (2003). Childhood Terror. In: S. Varvin and V.D. Volkan (eds.) Violence or Dialogue? Psychoanalytic insights on terror and terrorism, International Psychoanalysis Library,

Golomb, Abigail (2000, 2002). Society Under Threat: Flexibility and rigidity of diadic boundaries. First presented at the East European Psychoanalytic Conference, Kiev, April, 2000. Then in “Upheaval: Psychoanalytical Perspectives on Trauma”, International Aid Network, Belgrade, 2002

Keinan, Naama (1998). Internal Reality, External Reality, and Denial in The Gulf War. Journal of American Academy of psychoanalysis, 26:417-442

Kogan, Ilany (1993). Curative factors in the psychoanalyses of Holocaust survivors’ offspring before and during the Gulf War. International Journal of Psychoanalysis, 74:803- 814
Also in: Kogan, Ilany (1995). The Cry Of Mute Children Ch.7: In the same Boat: Psychoanalysis conducted during the Gulf War, Pp. 133-148

Mann-Shalvi, Hanni (2014). Treating Intergenerational Trauma: The Bomb That Exploded Me Continues to Blow Up My Family… In: Scharff E. D. and Scharff J. S (eds.) Psychoanalytic Couple Therapy – Foundations of Theory and Practice, Karnac Books, Pp 303-309

Nutkevitch, Avi (2001). Is Containment Relevant? Organisational and Social Dynamics, 1:270-272

——————————————————————————-

אמיר, דנה. על הליריות של הנפש, מאגנס 2008
אמיר, דנה. תהום שפה, מאגנס 2013
המאירי-ולדרסקי עירית (2013). דיכאון כמיסוך פסיכוסומטי בשירות ההישרדות הנפשית: השימוש הנפשי בסוג מסוים של דיכאון. שיחות כח’ (1): 8-1
המאירי-ולדרסקי עירית (2013). ‘התקיימות נעדרת’ לעומת ‘התקיימות מתכלה’
הבחנה בין שתי איכויות קיום במצבים מנטליים ראשוניים. שיחות כז’ (2): 126-117
יובל, יורם. כשהמתבוננים יקשיבו והמקשיבים יתבוננו. מוסף הארץ, 25/7/14
יובל, יורם. תקווה ופחד בפסיכואנליזה. מוסף הארץ, 29/8/14
רולניק, ערן. בשבח הכפיה. הארץ, 26/12/14
רולניק, ערן. הגעתם למשיבון של ד”ר קליגרי. הארץ, 16.1.17
אירית ערב (2020). משני צידי ה zoom או משני צידי ה’תהום’. שיחות ל”ה (1): 57-58.

 

Amir, Dana. Cleft Tongue: The Language of Psychic Structures.2014. KarnacBooks

Berman, Emanuel. My Way; Psychoanalytic Inquiry, 2010, 30:116-132

Rolnik, Eran J. History and Theory, Psychoanalysis in Israel: Past and Present; International Psychoanalysis Net, 2010.

Szjanberg, Nathan. Bernstein and Twentieth Century Creativity: Hushed Wonder.

Szjanberg, Nathan. Reluctant Warriors; International Psychoanalytic Books.

Szajnberg, Nathan, Emotions Concealed and Revealed: Contributions to a Common Ground in Psychoanalysis