תכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה בבאר שבע

החברה הפסיכואנליטית בישראל, בשיתוף עם אוניברסיטת בן גוריון, הפקולטה למדעי הבריאות, ביה”ס ללימודי המשך ברפואה

אנחנו שמחים להודיע כי המחזור השני של התוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית של אוניברסיטת בן גוריון והחברה הפסיכואנליטית בישראל עומד להיפתח בשנת הלימודים הקרובה (אוקטובר 2023). ההרשמה לתוכנית תיפתח במהלך ינואר 23. התוכנית היא תלת שנתית ומיועדת לאנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש המעונינים להרחיב ולהעמיק את הכשרתם בתחום הטיפול הדינמי. פרטים נוספים יפורסמו לקראת תחילת ההרשמה ואלו מכם המעונינים לקבל פרטים נוספים לקראת ההרשמה מוזמנים ליצור איתנו קשר טלפוני:

פרופ. יגאל גינת 0544472618
דר. צור מאיר 0508284344
רחל ראובינוף 0545953544
אמנון אייל 0545774776

מטרות התכנית

להרחיב ולהעמיק את הידע התיאורטי והכישורים המעשיים בפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית.
בתכנית הלימודים יושם דגש על החיבור בין הידע התיאורטי על התפתחות, פסיכופתולוגיה והטכניקה
הטיפולית לבין מלאכת הטיפול. כמו כן, יושם דגש על הרחבת הידע בתחומים מיוחדים כגון משבר וטראומה,
מגדר ועבודה טיפולית רגישת תרבות.

תנאי קבלה

לתכנית יתקבלו :

פסיכולוגים קליניים מומחים ומתמחים בפסיכולוגיה קלינית לקראת סיום התמחותם עם ניסיון של שלוש שנים מסיום התואר בפסיכותרפיה דינמית שלוותה בהדרכה דינמית סדירה.
פסיכולוגים חינוכיים, התפתחותיים, רפואיים ושיקומיים מומחים, או לקראת סיום התמחותם, עם ניסיון של שלוש שנים מסיום התואר בפסיכותרפיה דינמית שלוותה בהדרכה דינמית סדירה.
עובדים סוציאליים בעלי תואר שני במסלול קליני, עם ניסיון של שלוש שנים מסיום התואר בפסיכותרפיה דינמית שלוותה בהדרכה דינמית סדירה.
מטפלים בהבעה ויצירה, בעלי תואר שני, עם ניסיון של שלוש שנים מסיום התואר בפסיכותרפיה דינמית שלוותה בהדרכה דינמית סדירה.
פסיכיאטרים מומחים ומתמחים לקראת סיום התמחותם עם ניסיון של שנתיים בפסיכותרפיה דינמית שלוותה בהדרכה דינמית סדירה.
רופאי משפחה בעלי ניסיון בטיפול דינמי במספר מקרים במסגרת מרפאה ציבורית לבריאות הנפש תחת הדרכה דינאמית סדירה למשך שלוש שנים. אנשי טיפול אלה יהיו במסלול נפרד אשר אינו מוכר ע”י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.

תכנית הלימודים מחייבת התנסות טיפולית משמעותית באוריינטציה פסיכואנליטית. מועמדים שלא היו בעבר בטיפול פסיכותרפי פרטני מספק, יידרשו להתחיל טיפול עם תחילת הלימודים. בכל מקרה מומלץ מאוד להיות בטיפול באוריינטציה פסיכואנליטית במהלך הלימודים.

המועמדים יעברו ראיון קבלה במסגרת ועדת קבלה.

מבנה התכנית

1. תכנית תלת שנתית (6 סמסטרים), כל סמסטר בן 13 שבועות, במקביל לשנת הלימודים האקדמית.
2. הלימודים יתקיימו בימי ד’ בין השעות:
בחצי הראשון של התוכנית (שנה ראשונה וסמסטר ראשון של שנה ב’): 13:00-18:00
בחצי השני של התוכנית (מהסמסטר השני של שנה ב’ ועד לסיומה של התוכנית): 13:00-19:45
3. בשנת הלימודים הראשונה כל סמסטר יכלול שני שיעורים תיאורטיים והדרכה קבוצתית ובשתי השנים הבאות יכלול כל סמסטר שלושה שיעורים תיאורטיים והדרכה קבוצתית.
כמו כן, יערכו סדנאות בנושאים שונים שאינם כלולים בקורסים הסדירים.

הלימודים יתקיימו אחת לשבוע בימי ד’ בין השעות:
שנה א’: 13:15-18:15
שנים ב’-ג’: 13:00-19:45

לתכנית הלימודים– לחץ כאן

מועד פתיחת הלימודים: אוקטובר 2023

במסגרת תכנית הלימודים יתקיימו:
שיעורים תאורטיים.
הדרכות קבוצתיות.
סדנאות בנושאים שונים שאינם כלולים בקורסים הרגילים, או תרגול והעמקה בנושאי הלימוד.

הדרכה אינדיבידואלית

כל משתתף יידרש לקבל הדרכה אינדיבידואלית במשך כל שלוש שנות הלימודים, בהיקף של 40 שעות שנתיות ובסה”כ 120 שעות לאורך התכנית.
ההדרכה תחולק לאורך התכנית בין שני מדריכים שונים ולא במקביל.
אחת ההדרכות תעשה ע”י מדריך שהינו פסיכואנליטיקאי או מתמחה בכיר בפסיכואנליזה ולמשך שנה וחצי לפחות. הדרכה נוספת תערך ע”י מדריך מתוך רשימת המדריכים המוכרים ע”י התוכנית (תפורסם בהמשך).
צוות התוכנית ישקול באופן ספציפי אפשרות של הדרכה מקוונת אחרי לפחות שלושה חודשי הדרכה פרונטלית ובתיאום עם המדריך.

– המשתתפים ידרשו להחזיק במהלך הלימודים לפחות שלושה טיפולים פעילים בפסיכותרפיה דינאמית ממושכת.
– לעבודה הטיפולית נדרש ביטוח מקצועי.

מקום הלימודים

המתחם המשותף לבי”ח סורוקה והפקולטה לרפואה באוניברסיטת בן גוריון בנגב/המרכז לבריאות הנפש באר-שבע.

תעודת גמר

סיום התכנית וקבלת תעודת גמר מותנה:
א. השתתפות ב-80% מהמפגשים לפחות.
ב. עמידה בדרישות ההדרכות האישיות
ג. הגשת עבודת גמר בסיום.

הכרה

תכנית הלימודים מאושרת ע”י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.

שכר לימוד

דמי רישום: 300 ₪
שכר לימוד שנתי: 12,900 ₪
עבור הדרכה אינדיבידואלית ישלם המודרך ישירות למדריכים. ההדרכות הפרטיות יתקיימו בתעריף מוזל של 270 ₪.

סדרי הרשמה

טופס הרשמה (לחץ כאן) מלא בצירוף:
העתק תעודות אקדמיות.
העתק תעודות רישוי, הסמכה וכיו’.
קורות חיים (עד שלושה עמודים): הכוונה היא לסיפור החיים האישי הכולל התבוננות רפלקסיבית על צמתים משמעותיים בהתפתחות, לרבות ההתייחסות להחלטה להירשם לתוכנית.
שתי המלצות כתובות.
דמי רישום ע”ס 300 ₪ (ייגבה טלפונית באמצעות כרטיס אשראי).

את המסמכים יש לשלוח באמצעות דוא”ל: cme@bgu.ac.il

בנוסף, ניתן לשלוח בדואר, לכתובת:
ביה”ס ללימודי המשך ברפואה
הפקולטה למדעי הבריאות
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ת.ד. 653
באר-שבע 84105

מועד אחרון להרשמה: 31 למאי 2023

מועמדים העומדים בתנאי הקבלה הראשוניים יזומנו לראיון קבלה במהלך החודשים הקרובים.

לפרטים נוספים

מזכירות ביה”ס ללימודי המשך ברפואה
טלפון: 08-6273708
דוא”ל: cme@bgu.ac.il
רכזי התוכנית:
פרופ. יגאל גינת 0544472618
דר. צור מאיר 0508284344
רחל ראובינוף 0545953544
אמנון אייל 0545774776