תכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה בבאר שבע 2020 – 2023

החברה הפסיכואנליטית בישראל, בשיתוף עם אוניברסיטת בן גוריון, הפקולטה למדעי הבריאות, ביה”ס ללימודי המשך ברפואה

 

מטרות התכנית

להרחיב ולהעמיק את הידע התיאורטי והכישורים המעשיים בפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית.
בתכנית הלימודים יושם דגש על החיבור בין הידע התיאורטי על התפתחות, פסיכופתולוגיה והטכניקה
הטיפולית לבין מלאכת הטיפול. כמו כן, יושם דגש על הרחבת הידע בתחומים מיוחדים כגון משבר וטראומה,
מגדר ועבודה טיפולית רגישת תרבות.

תנאי קבלה

לתכנית יתקבלו :

פסיכולוגים קליניים מומחים ומתמחים בפסיכולוגיה קלינית לקראת סיום התמחותם עם ניסיון של שלוש שנים מסיום התואר בפסיכותרפיה דינמית שלוותה בהדרכה דינמית סדירה.
פסיכולוגים חינוכיים, התפתחותיים, רפואיים ושיקומיים עם ניסיון של שלוש שנים מסיום התואר בפסיכותרפיה דינמית שלוותה בהדרכה דינמית סדירה.
עובדים סוציאליים בעלי תואר שני במסלול קליני, עם ניסיון של שלוש שנים מסיום התואר בפסיכותרפיה דינמית שלוותה בהדרכה דינמית סדירה.
מטפלים בהבעה ויצירה, בעלי תואר שני, עם ניסיון של שלוש שנים מסיום התואר בפסיכותרפיה דינמית שלוותה בהדרכה דינמית סדירה.
פסיכיאטרים מומחים ומתמחים לקראת סיום התמחותם עם ניסיון של שנתיים בפסיכותרפיה דינמית שלוותה בהדרכה דינמית סדירה.
רופאי משפחה בעלי ניסיון בטיפול דינמי במספר מקרים במסגרת מרפאה ציבורית לבריאות הנפש תחת הדרכה דינאמית סדירה למשך שלוש שנים. אנשי טיפול אלה יהיו במסלול נפרד אשר אינו מוכר ע”י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.

תכנית הלימודים מחייבת התנסות טיפולית משמעותית באוריינטציה פסיכואנליטית. מועמדים שלא היו בעבר בטיפול פסיכותרפי פרטני מספק, יידרשו להתחיל טיפול עם תחילת הלימודים. בכל מקרה מומלץ מאוד להיות בטיפול באוריינטציה פסיכואנליטית במהלך הלימודים.

המועמדים יעברו שני ראיונות קבלה במסגרת ועדת קבלה.

מבנה התכנית

1. תכנית תלת שנתית (6 סמסטרים), כל סמסטר בן 13 שבועות, במקביל לשנת הלימודים האקדמית.
2. הלימודים יתקיימו בימי ד’.
3. בשנת הלימודים הראשונה כל סמסטר יכלול שני שיעורים תיאורטיים והדרכה קבוצתית ובשתי השנים הבאות יכלול כל סמסטר שלושה שיעורים תיאורטיים והדרכה קבוצתית.
כמו כן, יערכו סדנאות בנושאים שונים שאינם כלולים בקורסים הסדירים.

הלימודים יתקיימו אחת לשבוע בימי ד’ בין השעות:
שנה א’: 13:15-18:15
שנים ב’-ג’: 13:00-19:45

לתכנית הלימודים – לחץ כאן

מועד פתיחת הלימודים: 21.10.2020

במסגרת תכנית הלימודים יתקיימו:
שיעורים תאורטיים.
הדרכות קבוצתיות.
סדנאות בנושאים שונים שאינם כלולים בקורסים הסדירים להרחבה והעמקה בנושאי הלימוד.

הדרכה אינדיבידואלית

כל משתתף יידרש לקבל הדרכה אינדיבידואלית במשך כל שלוש שנות הלימודים, בהיקף של 40 שעות שנתיות ובסה”כ 120 שעות לאורך התכנית.
ההדרכה תחולק לאורך התכנית בין שני מדריכים שונים ולא במקביל.
אחת ההדרכות תעשה ע”י מדריך שהינו פסיכואנליטיקאי או מתמחה בכיר בפסיכואנליזה ולמשך שנה וחצי לפחות. הדרכה נוספת תערך ע”י מדריך מתוך רשימת המדריכים המוכרים ע”י התוכנית (תפורסם בהמשך).
צוות התכנית ישקול באופן ספציפי אפשרות של הדרכה מקוונת אחרי לפחות חצי שנה של הדרכה ובתיאום עם המדריך.

– המשתתפים ידרשו להחזיק במהלך הלימודים לפחות שלושה טיפולים פעילים בפסיכותרפיה דינאמית ממושכת.
– לעבודה הטיפולית נדרש ביטוח מקצועי.

מקום הלימודים

הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב/המרכז לבריאות הנפש באר-שבע.

תעודת גמר

סיום התכנית וקבלת תעודת גמר מותנה:
א. השתתפות ב-80% מהמפגשים לפחות.
ב. הגשת עבודות ע”פ דרישות הקורסים השונים וכתיבת עבודת סיום שההנחיות לכתיבתה ימסרו במועדן.

הכרה

תכנית הלימודים מאושרת ע”י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.

שכר לימוד

דמי רישום: 300 ₪
שכר לימוד שנתי: 12,900 ₪
עבור הדרכה אינדיבידואלית ישלם המודרך ישירות למדריכים. ההדרכות הפרטיות יתקיימו בתעריף מוזל של 270 ₪.

סדרי הרשמה

טופס הרשמה (לחץ כאן) מלא בצירוף:
העתק תעודות אקדמיות.
העתק תעודות רישוי, הסמכה וכיו’.
קורות חיים (עד שני עמודים).
שתי המלצות כתובות.
דמי רישום ע”ס 300 ₪ (ייגבה טלפונית באמצעות כרטיס אשראי).

 

את המסמכים יש לשלוח באמצעות דוא”ל: cme@bgu.ac.il

בנוסף, ניתן לשלוח בדואר, לכתובת:
ביה”ס ללימודי המשך ברפואה
הפקולטה למדעי הבריאות
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ת.ד. 653
באר-שבע 84105

מועד אחרון להרשמה: 31.8.2020

מועמדים העומדים בתנאי הקבלה הראשוניים יזומנו לשני ראיונות קבלה קבלה במהלך החודשים אוגוסט-ספטמבר 2020.

רכזי התכנית:

ד”ר צור מאיר, פסיכיאטר, המרכז לבריאות הנפש באר-שבע.
גב’ רחל ראובינוף, אנליטיקאית, החברה הפסיכואנליטית בישראל.
מר אמנון אייל, אנליטיקאי, החברה הפסיכואנליטית בישראל.

 

לפרטים נוספים

מזכירות ביה”ס ללימודי המשך ברפואה
טלפון: 08-6273708
דוא”ל: cme@bgu.ac.il