׳השלישי׳ בחשיבה הפסיכואנליטית – סמינר של החברה הפסיכואנליטית למטפלים בבאר-שבע

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל מציע, זו השנה השנייה, סמינר המיועד לאנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש באזור הדרום. מטרת הסמינר לאפשר לעוסקים בתחום להעשיר ולהעמיק את היכרותם התאורטית והקלינית עם החשיבה הפסיכואנליטית.
 בשנת הלימודים הקרובה  הסמינר יעסוק ב’שלישי בחשיבה הפסיכואנליטית’.
הסמינר מיועד לפסיכיאטרים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים ומטפלים בהבעה ויצירה אשר סיימו את לימודיהם בתכנית לפסיכותרפיה, או לבעלי ותק של לפחות שש שנים כמטפלים.
הלימודים יתקיימו לאורך שנת הלימודים האקדמית, בימי שלישי אחר-הצהרים (19.45-17.00), אחת לשבועיים. כל מפגש יכלול שתי יחידות לימוד של שעה ורבע.

 

תכנית הסמינר

את הסמינר יעבירו פסיכואנליטיקאים מהחברה הפסיכואנליטית בישראל וכל מרצה ידון ויעמיק  בהיבט מסוים של הנושא לאורך כמה מפגשים על-פי הפירוט הבא:

ההתייחסות לתוקפנות בתוך השלישי האנליטי והתפתחות היכולת לחשוב – גב’ מרים צ’ופרה הופמן

התסביך האדיפלי אצל פרויד וקליין – גב’ הדס רייזפלד עינת

התסביך האדיפלי אצל ממשיכי קליין: בריטון, שטיינר ומלצר – גב’ מיכל  זלינגר

Reverie , הזדהות השלכתית והיווצרות השלישי האנליטי – גב’ מירי קרחי

התעברותו של פירוש: מחשבות על התהוותה של התערבות פסיכואנליטית – גב’ שני להבי אליאלי

שכר לימוד

2250 ₪ בארבעה תשלומים. לאלו העובדים רק במסגרות הציבוריות תינתן הנחה ושכר הלימוד יהיה  2050 ₪.

תהליך ההרשמה

על הפונים להעביר במייל ל: amnoneyal3@gmail.com

לינק לתשלום שכר לימוד

 

לאחר שנעבור על הטפסים ונאשר במייל חוזר את המשך התהליך, ניתן יהיה לשלם את יתרת שכר הלימוד בכרטיס אשראי בטלפון 03-7901868, או לשלוח המחאות בצירוף טופס ההרשמה לכתובת: החברה הפסיכואנליטית בישראל, רח’ ד’ישראלי 13 ת”ד 4356 ירושלים 9104202, ולהשלים את הרישום.

רכזי התכנית

אמנון אייל –  0545774776

נעה אייל –  0545903164

ניתן לפנות אלינו בכל שאלה ביחס לסמינר

 

הסמינר מוכר על ידי הפ״י