הלא מודע בחשיבה הפסיכואנליטית – סמינר של החברה הפסיכואנליטית למטפלים בבאר-שבע

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל מציעה, זו השנה השלישית ברציפות, סמינר המיועד לאנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש באזור הדרום.
מטרת הסמינר לאפשר לעוסקים בתחום להעשיר ולהעמיק את היכרותם התיאורטית והקלינית עם החשיבה הפסיכואנליטית.
בשנת הלימודים הבאה (2020-2021) נעסוק בלא מודע ובמופעיו השונים בקליניקה ומחוצה לה.
בסמינר ילמדו פסיכואנליטיקאים מהחברה הפסיכואנליטית וכל אחד מהם ידון ויעמיק בהבט אחר של הנושא לאורך כמה מפגשים.
הסמינר יערך לאורך שנת הלימודים האקדמית בימי שלישי אחר הצהרים (17:00-19:45), אחת לשבועיים בבאר שבע.
מדיניות החברה ב”ימי קורונה” היא לעשות כל מאמץ לקיים למידה פרונטלית, בהתאם להנחיות ודרישות משרד הבריאות. במקרה ולא תתאפשר למידה פרונטלית או הסגר ביתי – הלמידה תיערך בזום.

 

התוכנית מוכרת על ידי הפי

 

תכנית הסמינר

כל מורה יקיים שלושה מפגשים שיעסקו בנושא אותו הוא מלמד. כל מפגש יורכב משתי יחידות של שעה ורבע, כך שבסך הכל בכל יחידת הוראה יתקיימו 7.5 שעות.

פירוט הנושאים שילמדו בסמינר:

הלא מודע: כאן שם ובכל מקום \ ניצה חזן
האני אינו אדון בביתו”, אומר פרויד. בסמינר נעקוב אחר התפתחות חשיבתו של פרויד אחר הלא מודע, אבן הדרך של הפסיכואנליזה. החלום, הסימפטום, פליטות הפה הבדיחה וההומור, מהווים צוהר ללא מודע. נלמד את שפת הלא מודע: שפה שאין בה שלילה, שפה ללא זיקה לזמן, ללא סתירות וניגודים. נתייחס למודל הטופוגרפי, ללא מודע המודחק ולהדחקה ראשונית. נתעכב על דיבור של לא מודע ללא מודע. בסימנר נקרא את מאמרו של פרוייד “הלא מודע” . המשתתפים יביאו מעבודתם הקלינית ונרחיב דרך התבוננות על הלא מודע דרך הקולנוע והספרות.

הלא מודע מנקודת מבט קלייניאנית\ ענת ברעם
במסגרת הקורס נבחן את תפיסתה של קליין את הלא מודע. נתמקד במושג שקליין פיתחה והרחיבה, “הפנטסיה הלא מודעת”. פנטסיה לא מודעת היא הבסיס לכל התהליכים המנטליים ומהווה את הבסיס לחשיבה. היא הביטוי הנפשי של הדחפים הליבידינליים והאגרסיביים המתורגמים ליחסי אובייקט פנימיים, על החרדות וההגנות השונות המאפיינות אותם. נתוודע ליחסי הגומלין בין הפנטסיה הלא מודעת למציאות החיצונית, נשאל כיצד צובעת הפנטסיה הלא מודעת את תפיסת המציאות וכיצד המציאות החיצונית משפיעה על הפנטסיה הלא מודעת. לשם כך נקרא מאמרים רלוונטיים ונעסוק בחומר קליני שיעלה בדיון.

הלא מודע- מציאות פנימית, מוציאות חיצונית\גבי בונוויט
שלושת המפגשים יתמקדו באספקטים שונים של הלא מודע:
1. הלא מודע ופוסט טראומה- כיצד מתמודדת הנפש אם אירוע שלא ניתן “לעכלו”. דיון במושגים כמו: דיסוציאציה, כפיית החזרה, אלימות
2. אספקטים חברתיים ותרבותיים של הלא מודע- חיפוש הלא מודע “בשטח” בעיקר דרך אדריכלות, תוך שימוש במושג האל ביתי.
3. חלימה חברתית- זאת טכניקה בעלת איכויות של מטריצה החוקרת חלומות המובאים לקבוצה, אבל במקום להתמקד במשמעות האישית של חולם החלום, היא מתמקדת בהיבטים הקבוצתיים והחברתיים של החלום.

על כפיית-החזרה וממד הזמן בלא מודע\מיכאל בניטה
בחלק שלי על פרויד, אציג את המאמר המטאפסיכולוגי פורץ הדרך: “מעבר לעיקרון העונג”, משנת 1920. נתרכז במספר קטעים מהמאמר, במהלכו פרויד מפתח את מושג הדחף ובמיוחד את רעיון “דחף המוות”, אשר עורר אז וגם היום ביקורת והתנגדות.
נלמד על עיקרון “כפיית-החזרה” כפי שהוא מתואר במאמר ונביא דוגמאות מהקליניקה.
אתייחס לממד ה”זמן הלא-מודע” במפגש הפסיכואנליטי, הכוונה לזמן הפנימי, הלא-לינארי, הבלתי ניתן למדידה וחיזוי. נבחן את סוגיית הזמן, באמצעות כתבים מתחומים שונים. אמירתו של פרויד: “הלא מודע הוא מחוץ לזמן”, תשמש בסיס יציאה לשיטוט שנעשה במרחבי הזמן, מתוך הקליניקה אל התיאוריה וחזרה לקליניקה.

טראומה וטראומה מינית, טיפול בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית וגילוי עריות\ ד”ר יעל דשא
מהי טראומה ומהן השלכותיה על הנפש הפצועה? כיצד נרשמת, אך לא נחווית וכיצד אנו פוגשים ביטוייה בחדר הטיפול? היכן נשזר הלא מודע במושג הטראומה ?
נתייחס למאפייני הטראומה בקונטקסט של התאוריה הפסיכואנליטית ,נחקור את מיקום הטראומה המינית על רצף טראומות אחרות ,תוך ציון המשותף והייחודי. נבחן הדיאלוג בין פנטזיה ומציאות, והדינמיקה של הכחשת הטראומה לעומת הקשבה לאמת שאינה ידועה או נגישה. נצא למסע בו נכיר את קידוד הטראומה בגוף ובנפש תוך בחינת מנגנוני הגנה- ביניהם דיסוציאציה ופיצול והשפעתם על ההתפתחות המנטלית, עוותי זמן, מרחב ויחסי אובייקט.
בטיפול בפגיעות מיניות ,נדון בתהליך העדות, הנבנית בצל המלחמה האינהרנטית בין השתקה לבין הצורך הקיומי לדעת ולספר. דוגמאות קליניות ידגימו את שזירת העדות בקשר הטיפולי כקריטית להחלמה.

 

שכר לימוד

שכר לימוד לשנה 2250 ₪. לאלו העובדים רק במסגרות הציבוריות תינתן הנחה  של 10% ושכר הלימוד יהיה 2050 ₪.

שכ״ל ישולם עד סוף אוגוסט 2020.  ניתן לחלקו ל- 8 תשלומים

דמי הרשמה 300 שקל שהנם חלק משכר הלימוד

 

תהליך ההרשמה

למשתתפים חדשים:

לאחר תשלום דמי ההרשמה על הפונים להעביר במייל ל: amnoneyal3@gmail.com

טופס הרשמה

צילום תעודות השכלה אקדמית

תמונת פספורט

לאחר שנעבור על הטפסים ונאשר במייל חוזר את המשך התהליך, ניתן יהיה לשלם את יתרת שכר הלימוד.

ללא הנחה – 1,950 ₪ (לאחר קיזוז דמי רישום)

עם הנחה  לעובדים רק במסגרות ציבוריות –  1,750 ₪  (לאחר קיזוז דמי רישום)

 

למשתתפות ותיקות:

ההרשמה ללא טפסים. יש לשלם את  דמי ההרשמה ולאחר מכן עד סוף אוגוסט 2020 את שכר הלימוד.

ללא הנחה – 1,950 ₪ (לאחר קיזוז דמי רישום)

עם הנחה  לעובדים רק במסגרות ציבוריות –  1,750 ₪  (לאחר קיזוז דמי רישום)

 

ביטול הרשמה

דמי ההרשמה לא יוחזרו בכל מקרה.

במקרה של ביטול הלימודים שבועיים לפני או אחרי תחילת הלימודים, יוחזר 80% משכ״ל.

במקרה של ביטול במהלך שנת הלימודים לא יהיה החזר כספי.

 

רכזי התכנית

רחל ראובינוף reubin.r@gmail.com
אמנון אייל amnoneyal3@gmail.com

 

המעוניינים בפרטים נוספים מוזמנים לפנות לרכזים