׳השלישי׳ בחשיבה הפסיכואנליטית – סמינר של החברה הפסיכואנליטית למטפלים בבאר-שבע

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל מציע, זו השנה השניה ברציפות, סמינר המיועד לאנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש באזור הדרום. מטרת הסמינר לאפשר לעוסקים בתחום להעשיר ולהעמיק את היכרותם התיאורטית והקלינית עם החשיבה הפסיכואנליטית.

בשנת הלימודים הבאה (2019-2020) נעסוק  ב׳שלישי׳ בחשיבה הפסיכואנליטיתבסמינר ילמדו פסיכואנליטיקאים מהחברה הפסיכואנליטית  וכל אחד מהם  ידון ויעמיק  בהיבט אחר של הנושא לאורך כמה מפגשים.

הסמינר יערך בימי שלישי אחרהצהרים (19.45-17.00), אחת לשבועיים בבאר שבע.

הסמינר מוכר על ידי הפ״י.

פרטים נוספים ימסרו בהמשך.  

המתעניינים בסמינר מוזמנים לפנות לאמנון אייל  Amnoneyal3@gmail.com