תכנית הלימודים היא תכנית מובנית ברובה, המורכבת מסמינרים על פי ההתפתחות של החשיבה הפסיכואנליטית. התכנית מורכבת מ- 10 סמסטרים על פני 5 שנים.
התכנית כוללת לפחות  19 סמינרים תיאורטיים, 8 סמינרים קליניים, ושתי סדנאות. סה”כ ידרשו לפחות 27 סמינרים ושתי סדנאות להשלמת התכנית.
מתמחים המעוניינים לסיים גם את מסלול ההכשרה של אנליטיקאים לילדים יצטרכו ללמוד סמינרים נוספים.  דרישות מסלול  הילדים מפורטות בנפרד.
פירוט הסמינרים
בארבע שנות הלימודים הראשונות נלמדים סמינרים העוסקים בתיאוריות של פרויד ובני זמנו (מספר סמינרים), מלאני קליין וממשיכיה, ויניקוט, קוהוט, ובתיאוריה ההתייחסותית / אינטרסובייקטיבית. בנוסף כוללת התכנית בשנים אלה סמינרים קבועים על מושגי יסוד בפסיכואנליזה, התיאוריה של הטכניקה, וכן סמינרים לא קבועים בנושאים שונים על פי הצעות המורים.
בשנה החמישית מתקיימים סמינרים על-פי בחירת המתמחים, בהתאם לצרכים ולרצונות של השנתון.
החל משנת הלימודים השנייה מתקיים בכל סמסטר סמינר קליני אחד.
לאורך חמש שנות הלימודים מתקיימים מפגשים של כל שנתון במסגרת “התהוות הפסיכואנליטיקאי”.
בכל שנה מוצעות סדנאות בנושאים שונים על פי הצעות המורים, שיכולים להשתתף בהן מתמחים מכל השנתונים, על פי בחירתם.
סמינרים נוספים מוצעים במסגרת מסלול הילדים, וגם מתמחים שאינם במסלול יכולים להשתתף בחלקם.
 
פעילויות אקדמיות נוספות
מצופה מהמתמחים להשתתף גם בהרצאות מדעיות של החברה, ב”יום החברה” המתקיים פעם בשנה ומוקדש להתכנסות ודיון בנושא שנבחר, ובערבי סיום ההכשרה של מתמחים הכוללים הצגות מקרה.
 

תכנית הלימודים 2019-2018

מיקום, מועד, ושעות הלימודים

מסלול הכשרה בפסיכואנליזה לילדים

דילוג לתוכן