מסלול ההכשרה בפסיכואנליזה לילדים

כללי
 
מסלול הילדים והמתבגרים אינו מסלול נפרד, אלא מהווה הכשרה נוספת;  בנוסף  לתכנית הנדרשת בהכשרה במסלול למבוגרים, על המתמחה יהיה לעמוד בדרישות נוספות ייחודיות למסלול .
הדרישות הנוספות של המסלול כוללות הן התנסות קלינית באנליזות של ילדים, והן סמינרים נוספים – תיאורטיים וקליניים – שמחייבים על-פי-רב, שנת לימודים נוספת.  בכל שנת לימודים יינתנו סמינרים תיאורטיים וקליניים, שיתקיימו בין השעות 15:00-13:30. בימים שאין התהוות.
 
את ההכשרה לילדים ניתן להשלים גם לאחר סיום ההכשרה הכללית (והקבלה לחברה כחברים).
 
מסלול הילדים קיבל לאחרונה הכרה של ה- IPA, והדרישות שלו מתואמות עם דרישות ה- IPA
 

תנאי קבלה

למסלול ההכשרה בפסיכואנליזה של ילדים ומתבגרים, יוכל להתקבל כל מתמחה  שעמד בתנאי הקבלה של המכון הישראלי לפסיכואנליזה והתקבל ללימודים.
 

התנסות קלינית

1. במהלך הכשרתו על המתמחה  לעשות ארבע אנליזות, שתיים מהן של ילדים/מתבגרים.
2.  כל אחת מהאנליזות של הילדים צריכה להיות מקבוצת גיל שונה: גיל הרך; חביון; התבגרות.
3. האנליזה צריכה להיות מלווה לכל ארכה בהדרכה של פסיכואנליטיקאי מנחה שהוא גם אנליטיקאי של ילדים.
4. אנליזה של ילד צריכה להיות של לפחות שנה וחצי, בתדירות של  3 או  4 פעמים  בשבוע.
5. סמינרים קליניים:  על המתמחה להשתתף בלפחות 6 סמינרים קליניים ייחודיים לילדים תוך כדי האנליזות בילדים. באחד מהם ניתן להשתתף לפני תחילת האנליזה הראשונה של ילד.  כלומר, בנוסף לסמינרים הקליניים הנדרשים במהלך ההכשרה הכללית, מתמחה במסלול ילדים/מתבגרים חייב  בהשתתפות בעוד לפחות 6 סמינרים קליניים של מסלול הילדים.
 

הכשרה תיאורטית

1.  במהלך הכשרתו, על המתמחה להשתתף ב-סמינרים תיאורטיים ייחודיים בתחום הפסיכואנליזה של הילד בנוסף לכל הסמינרים הנדרשים  בתכנית הכללית.  כמו כן,  לפחות אחתמשתי הסדנאות שהמתמחה יבחר במהלך לימודיו תהיה בנושא הקשור להתפתחות או לפסיכואנליזה של ילדים.
2.  חלק מהסמינרים התיאורטיים בתכנית הכללית ניתנים על-ידי אנליטיקאים של ילדים וייחשבו גם בהכשרה של מסלול הילדים.
3. קורס תצפית בתינוקות מחייב להשלים שנה של תצפית בתינוק מגיל 0 עד שנה, ועל המתמחה יהיה להמשיך בתצפית מעבר לתום שנת הלימודים הראשונה עד מלאת שנה לתינוק.
4.  הסמינרים התיאורטיים הייחודיים  יכללו סמינר אחד מכל אחת מהקטגוריות הבאות המתייחסות לתיאוריה והטכניקה של הטיפול הפסיכואנליטי בילדים:
  • תצפית בתינוקות (למתמחים שהחלו את המסלול מ- 2017 ואילך)
  • התפתחות (לדוגמא: תצפית בתינוקות, התפתחות רגשית מוקדמת; מצבים מנטאליים ראשוניים;  מיניות ילדית;  התסביך האדיפלי)
  • תיאוריות שונות בפסיכואנליזה של הילד (לדוגמא – מקרים קלאסיים בפסיכואנליזה של הילד; הילד בכתביו של וויניקוט) 
  • פסיכופתולוגיה (לדוגמא:  פסיכופתולוגיה של גיל הינקות;  אבחון לקויות שונות;  הסימפטום של הילד כמבטא את קונפליקט ההורה)
  • סוגיות בטיפול והערכה (לדוגמא: התהוותו של פסיכואנליטיקאי של ילדים; סוגיות קליניות בטיפול במתבגרים;  עבודה דינמית עם הורים).
דילוג לתוכן