מסלול ההכשרה המשולב – פסיכואנליזה של המבוגר ושל הילד והמתבגר

..

מסלול ההכשרה המשולב הוא אחד ממסלולי ההכשרה במכון:  בנוסף לתכנית הנדרשת בהכשרה הכללית (מבוגרים), על המתמחים יהיה לעמוד בדרישות נוספות ייחודיות למסלול. זו אינה הכשרה נפרדת, אלא תוספת. יחד עם זאת, חלק מהסמינרים הכלליים הנלמדים במסלול הפסיכואנליזה של המבוגר (המסלול הרגיל) מהווים במקביל דרישה של המסלול המשולב.

יוכלו להתקבל למסלול  המשולב מתמחים שעמדו בתנאי הקבלה של המכון הישראלי לפסיכואנליזה והתקבלו ללימודים. לא נדרשת התנסות קודמת בעבודה עם ילדים.

לאורך ההכשרה מתבקשים המתמחים במסלול המשולב לערוך 4 אנליזות. שתיים של מבוגרים ושתיים של ילדים.

בשנה א’ משתתפים המתמחים שבחרו במסלול המשולב בסמינר תצפיות בתינוקות.

החל משנה ג’ לומדים תלמידי המסלול המשולב ביחד (שנים ג-ד-ה ומתמחים שסיימו ומשלימים את המסלול) ומהווים קבוצה ייחודית, המתקיימת במקביל לכיתות המחולקות לפי שנתונים.

שיעורי המסלול המשולב מתקיימים מידי יום ג’ החל משעה 12:00 בתאריכים שאין בהם פעילות אחרת לכלל המתמחים.

ניתן להשלים את ההכשרה במסלול המשולב גם לאחר סיום ההכשרה הכללית והקבלה לחברה כחברים, או לסיים את שתי ההכשרות בו זמנית.

 

דרישות המסלול המשולב

..