ציבורי

דצמבר 2023

א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
 • קבוצת קריאה פרויד (שמואל ארליך)
 • קבוצת קריאה סגל המעשה הטיפולי ת"א
4
5
 • הרצאה (דיוני מחלוקת)- ענת פלגי הקר
 • מפגש מתמחים עם ועדת ההוראה
6
 • קבוצת קריאה קליין (מירב רוט)
7
8
9
10
 • פורום ילדים
 • קבוצת קריאה ממשיכי קליין (ציפי שיץ)
 • קבוצת קריאה קוהוט (רינת רבהון)
11
12
 • קבוצת קריאה סיפורי אגדה (יהודה פרנקל)
13
14
 • ערב סיום אפרת קאופמן
 • קבוצת קריאה פסיכואנליזה וזוגיות (מיכל עוזיאלי ויעל דשא)
15
16
17
 • קבוצת קריאה פרויד (שמואל ארליך)
18
19
 • הרצאה שנייה - ליה קוך-סטולוב
20
21
 • הרצאה למתמחים - סלמאן אקטאר
22
23
24
 • פורום ויניקוט
25
26
 • הרצאה (דיוני מחלוקת) - יוסי טריאסט
27
28
29
30
31