שליט, ד”ר איליה

נולד בריגה ב
עלה לארץ ישראל בשנת 1933
נפטר בחיפה בשנת 1953

1939-1951 היה מזכיר החברה וחבר ועדת ההוראה בשנים

(1953). International Journal of psycho-Analysis, 34:357

Dr. Ilja Shalit, Haifa

M. Wulff

After a brief illness, Dr. Ilja Shalit died suddenly in Haifa on 8 June, 1953.

Dr. Shalit was born in Riga where he received his schooling. His medical training was begun at the military academy in Petrograd (now Leningrad), but after the Revolution he left Russia to settle in Germany. Having concluded his medical studies in Freiburg, he went to E. Bleuler’s clinic in Zurich to specialize in psychiatry. Back in Berlin, it was Dr. Eitingon who trained him in psycho-Analysis and in 1928 he began to work at the psycho-analytic clinic in Tegel which was under the direction of Dr. Simmel. In the following year he was elected a member of the psycho-analytic society in Berlin.

Shalit left Germany for Israel in 1933 where he became one of the founders of the Israeli psycho-Analytic Society and its secretary for the next twenty years. He was one of the training analysts and took an active interest in mental health as well as educational work in Haifa.