רוטשילד, פרופ’ שלמה

נולד בגיסן גרמניה ב 1899
עלה לפלסתינה ב 1936
נפטר בירושלים ב 1995
ניהל את המחלקה הפסיכיאטרית בהדסה 1958- 1966
פיתח את התחום של ביוסמיוטיקה ופירסם רבות בתחום זה

רוטשילד פרידריך סלומון (שמואל) (1899-1995), ד”ר לרפואה, פרופ’ Rothschild, Friedrich Salomon (Smuel)

רוטשילד נולד לזוג מורים בגיסן (Giessen), גרמניה. הוא השתתף ב-1918 במלחה”ע הראשונה. לאחר מכן למד רפואה מ-1918-1923 בגיסן ובמינכן. מ-1925-1928 הוא התמחה בפסיכיאטריה בסנטוריום הפסיכואנליטי של פרידה פרום-רייכמן בהיידלברג, והיה באנליזה לימודית אצל אריך פרום בפרנקפורט.
מ-1928-1930 היה פעיל במכון הנוירולוגי באוניברסיטת פרנקפורט, 1930-1933 עבד כרופא מתמחה בבי”ח פסיכיאטרי בפרנקפורט. באפריל 1933 בעקבות חוקי הגזע פוטר מעבודתו, והיגר באותה שנה לפלסטינה.
לאור מקורות אחרים – ב-1936. משנת 1944 הוא רשום כחבר בחברה הפסיכואנליטית הפלסטינית, למרות שעבד מ-1937 בקליניקה פסיכואנליטית פרטית בירושלים. החל מ-1948 עבד עם הלפרן באוניברסיטה העברית, תחילה במחלקה נוירולוגית ובהמשך במחלקה פסיכיאטרית. ב-1954 התמנה כמנהל המחלקה הפסיכיאטרית בקליניקה של האוניברסיטה, וב1955 התמנה פרופסור חבר לפסיכיאטריה. מפעל חייו נגע להתפתחות הביוסמיוטיקה 
(Biosemiotic); בנושא זה יצא לאור ספרו האחרון ב- 1986, שתורגם לעברית ב-1994 בשם “בריאה ואבולוציה”. 

דברים של אורי לובנטל לכבודו

Was a Jewish psychiatrist and semiotician. He has coined the term: biosemiotic in his work of 1962.[1]

He worked in Heidelberg (from 1925 to 1928) with psychotherapist Frieda Fromm-Reichmann (1889–1957) and psychoanalyst Erich Fromm (1900–1980), and in Frankfurt (from 1928 to 1933) with Kurt Goldstein (1878–1965). He was influenced by the philosophy of Ludwig Klages (1872–1956) with whom he corresponded.[2][3][4]

In 1935, he published the book “Symbolik des Hirnbaus: Erscheinungswissenschaftliche Untersuchung über den Bau und die Funktionen des Zentralnervensystems der Wirbeltiere und des Menschen”.[5] He has developed the communicative approach in biology.

References

1.     Rothschild F. S. 1962. Laws of symbolic mediation in the dynamics of self and personality. Annals of New York Academy of Sciences 96: 774–784.

2.     Kull K. 1999. On the history of joining bio with semio: F. S. Rothschild and the biosemiotic rules. Sign Systems Studies 27: 128-138.

3.     Anderson M. 2003. Rothschild’s ouroborus. Sign Systems Studies 31(1): 301-314.

4.     Rothschild F. S. 2000. Creation and Evolution: A Biosemiotic Approach. Transaction Publishers.

5.     “OCLC Classify – an Experimental Classification Service”. Classify.oclc.org. Retrieved 2014-08-20.