קאופמן, ד”ר מורטון

נולד בארה״ב ב 1925
עלה לארץ ב 1953
נפטר בירושלים ב

 

דברים לזכרו מאת אורי לובנטל