ראיונות עם אנליטיקאים

ראיון עם יהויקים שטיין – מראיינת יעל מגל, 2023

לראיון לחץ כאן

ראיון עם בת שבע אדלר – מראיינת נעמי ענר, 2022
לראיון לחץ כאן

דור דור ודורשיו