ראיונות עם אנליטיקאים

ראיון עם לאה קליין – מראיינת ד”ר הילית ברודסקי אראל, 2024
לראיון לחצו כאן
ראיון עם יהויקים שטיין – מראיינת יעל מגל, 2023
לראיון לחצו כאן
ראיון עם בת שבע אדלר – מראיינת נעמי ענר, 2022
לראיון לחצו כאן

דור דור ודורשיו