הוועדה לפעילות במגזר הציבורי
מסונפת למרכז הלימודים של החברה
 
 
תפקידי הוועדה 
 
1. ייסודה של הוועדה נובע מיעד החברה להפצת הפסיכואנליזה.
 מטרת הוועדה הנה יישומו של יעד זה במגזר הציבורי, תוך שימוש בידע ובניסיון של חברים ומתמחים המעוניינים להירתם למען מטרה זאת, כתרומה לחברה בה אנו חיים.
 
2.  לשם קידום מטרותיה, תיזום הוועדה פניות למוסדות ציבור לשם בדיקת צורכי ההדרכה וההוראה שלהם, וכן תיענה לפניות מצידם. כמו כן תפעל הוועדה לאיתור חברים ומתמחים הנכונים לפעול במגזר הציבורי. הוועדה תהיה אחראית על ארגון וריכוז הפעילויות ועל תיווך בין החברים והמתמחים המעוניינים לפעול, לבין הגופים הציבוריים.
 

הרכב הוועדה
 
3.  הוועדה לפעילות במגזר הציבורי תמנה שבעה חברים כולל היו”ר.
 

בחירת חברי הוועדה
 
4.  בחירת חברי הוועדה לפעילות במגזר הציבורי תיעשה על ידי האסיפה הכללית בהצבעה חשאית ברוב רגיל.
 

תקופת כהונה
 
5.   תקופת כהונת חברי הוועדה לפעילות במגזר הציבורי היא שנתיים.
 
6.  ניתן יהיה להאריך בשנה אחת את כהונתו של היו”ר ושל כל חבר נוסף, על ידי הצבעה באסיפה הכללית ברוב רגיל.
 
7.  לא כל חברי הוועדה יתפטרו באותה עת, לפחות שניים ימשיכו לכהן כאשר אחרים פורשים.
 
 
דרכי עבודתה של הוועדה
 
8.   הוועדה תגבש  דרכי פעולה ותדווח על פעילותה לאסיפה הכללית לפי הצורך.
דילוג לתוכן