החברה הפסיכואנליטית בישראל נוסדה באביב 1933 על ידי מקס אייטינגון, שהיה מתלמידיו וממשיכיו של זיגמונד פרויד. ב-1934 התקבלה החברה לשורות ההתאחדות הפסיכואנליטית הבינלאומית. האגודה נרשמה כעמותה ב-25/5/1982. החברה הפסיכואנליטית בישראל הנה עמותה ללא מטרות רווח, ויעדיה הם טיפוחה, קידומה והפצתה של הפסיכואנליזה כתיאוריה ושיטת טיפול וכל תחומי יישומה, וכן הגנה על זכויות חברי העמותה.

 

החברה

סמדר שטיינבוק – יו”ר

אילה הלוי – סיו”ר

דורית ברנע – מזכירה

שרה גולדשטיין – גזברית

 

ועדת קבלה

דורה פלדפוגל – יו”ר

אבי בקר

אורה גולדשמידט
פאולה גל
אסתי דינור

מאיר שלוש
אורית שרי

ועדה מדעית

אירנה מלניק – יו”ר

תמי דרור-שיבר

מיכל טלבי-אברבנאל

רעיה פינקלשטיין

דורית ברנע

  

ועדת אתיקה

ד”ר אילן אמיר – יו”ר
עפרה כהן-פריד
יעקבה טריף

 

ועדת תקנון

ד”ר גיא אור
ד”ר ערן רולניק

 

ועדת הוראה

מתי בן-צור – יו”ר
אילה הלוי
רחל בניטה-נירנבלט
תמר ברנע

תת ועדת קוריקולום

ד”ר שי שלקס
טלי חיימסון-בוגט
טלי תמיר-אורון

פסיכואנליזה של הילד והמתבגר

מרגנית עופר
יעל סמואל

ועדת ביקורת

פרופ’ גבי שפלר
ד”ר ויויאן שטרית-וטין

ועדת חברים

אלישבע וינטראוב-ליכטמן – יו”ר
דוד אהד

 מירה שכטר

ועדת מורשת
רות זכרין – יו”ר
אתי בר
דורית ברנע

דילוג לתוכן