בעלי תפקידים בחברה משנת 1939

בעלי תפקידים בחברה הפסיכואנליטית בישראל
(עד 1953-4 – החברה הפסיכואנליטית בארץ-ישראל)

 ועד החברהמכון 
יו”ר (עד 1975 – נשיא)גזברמזכירמנהל המכוןיו”ר ועדת ההוראה
שנות ה-30     
1939מקס אייטינגוןאיליה שליטאיליה שליט חברי ועדת ההוראה:
מקס אייטינגון, משה וולף, אנה סמילנסקי
תחילת שנות ה- 40  איליה שליט 
1943משה וולףאנה סמילנסקיאיליה שליט חברי ועדת ההוראה:
מרגרטה בראנדט, פני לווצקי, איליה שליט, אנה סמילנסקי, משה וולף
1944     
1945משה וולףאנה סמילנסקיאיליה שליט  
1946     
סוף שנות ה-40משה וולף    
1950     
1951משה וולףאריך גומבלאיליה שליט  
1952     
1953אריך גומבל
(משה וולף נשיא כבוד)
אהרון איסרליןמרגרטה בראנדט  
1954     
1955היינריך צבי ויניק
(משה וולף נשיא כבוד)
ברתה גרינשפןמרגרטה בראנדט
רות יפה
  
1956     
1957אריך גומבל
(משה וולף נשיא כבוד)
גרדה ברגמרגרטה בראנדט  
1958     
1959     
1962היינריך צבי ויניק
(משה וולף נשיא כבוד)
גרדה ברגאליעזר אילן

אריך גומבל

אליעזר אילן

הלל קליין 

 
1964אריך גומבל
(משה וולף נשיא כבוד)
גרדה ברגאליעזר אילן 
1965    
1967היינריך צבי ויניק
(משה וולף נשיא כבוד)
גרדה ברגאליעזר אילן 
1970    
1971(משה וולף נשיא כבוד, עד מותו)   
1972    
1973  אליעזר אילן 
1974    
1975רפאל מוזסמירון אייכלרמורטון קאופמן
רות יפה (מזכירה מדעית)
נעמי גליקסון-וייס
1976    
1977הלל קליין  אליעזר אילן
1978  מירון אייכלר 
1979דב אלכסנדרוביץ יולנדה גמפל 
1980    
1981דן הרץחזי כהןברכה גאונירפאל מוזס
1982    
1983אליעזר אדלשטיין רבקה אייפרמן 
1984    
1985רבקה אייפרמןיוסי הטברמי בר-גיוראגד תדמור 
1986    רוני סולן
1987חזי כהן עמנואל ברמן  
1988     
1989יולנדה גמפלמיכאל שליטעמוס גור ברכה גאוני
1990     
 ועד החברהיו”ר ועדת ההוראהיו”ר ועדת קבלה
 יו”רגזברמזכיר
1991בתיה פריזלשמואל גרזינעמה קינןפנחס נויבת-שבע אדלר
1992     
1993שלום ליטמן  שמואל ארליךתרצה זנדבנק
 ועד החברהיו”ר ועדת ההוראהיו”ר ועדת קבלהיו”ר ועדת האתיקה
יו”רגזברמזכיר
1994     רפאל מוזס
1995 נטע אלונידליה פרייברגר נעמי ענר 
1996אביגיל גולומביצחק בלוםמיכל שפלר   
1997  גילה חורשחזי כהןמירה ארליך-גינור 
1998 ליאורה גודר    
1999שמואל ארליך  רבקה אייפרמןצבי סגל 
2000 גבי שפלראתי לנדאו   
2001    מאיר וינוקורחוה הוס
 ועד החברהיו”ר הוועדה המדעיתיו”ר ועדת ההוראהיו”ר ועדת קבלהיו”ר ועדת האתיקה
יו”רגזברמזכיר
2002רינה בר-לב אליאלינגה בדנסיוסי הטבחיותה גורביץ   
2003    מירה ארליך-גינור אביגיל גולומב
2004 נועה הסאילן נילמןויויאן שטרית-וטין יורם חזן 
2005יצחק בלום אבי נוטקביץ   עדנה מור
2006 גבי בונויט שלומית כהןאירנה מלניקליאורה גודר 
2007       
2008  נילי שוראיתמר לוי  נילי זיידמן
2009ויויאן שטרית-וטין
(מסוף דצמבר 2008)
ענת טלרנט   מירה שכטרג’ראר פולבר
2010  חוה ברוךגבי בונויטגילה חורש  
2011 עידית ברק-מלמד     
 ועד החברהיו”ר הוועדה המדעיתיו”ר ועדת ההוראהיו”ר ועדת קבלהיו”ר ועדת האתיקה
יו”רסגן יו”רגזברמזכיר
2012מאיר וינוקוראירנה מלניק חיה קריגריוסי טריאסט דנה טורם 
2013אירנה מלניקמאיר וינוקור

נעמי מילר

  נועה הס שמואל גרזי
     
             
             
             
             
             
             
             
 יו”רס. יו”רמזכיר/הגזבר/יתיו”ר ועדת קבלהיו”ר ועדה מדעיתיו”ר ועדת הוראהיו”ר ועדת ביקורתיו”ר ועדת תקנוןיו”ר ועדת מורשתיו”ר ועדת אתיקהיו”ר מרכז הלימודים
2014יוסי טריאסטענת טלרנטרותי ליסנעמי מילרדורה פלדפוגלסמדר שטיינבוקמתי בן צורגבי שפלר  אילן אמיר 
2015יוסי טריאסטענת טלרנטרותי ליסנעמי מילרדורה פלדפוגלסמדר שטיינבוקמתי בן צורגבי שפלרגיא אוררותי זכרין  
2016יוסי טריאסטענת טלרנטרותי ליסשרה גולדשטייןדורה פלדפוגלאירנה מלניקמתי בן צורגבי שפלרגיא אוררותי זכרין  
2017סמדר שטיינבוקאילה הלוידורית ברנעשרה גולדשטייןאורית שריאירנה מלניקמתי בן צורגבי שפלרגיא אוררותי זכרין  
2018סמדר שטיינבוקאילה הלוידורית ברנענדב ויינטראובאורית שריהנרי שורמתי בן צוריצחק בלוםדורית פוגרונד חידלית אבן מיכל עוזיאלי
2019סמדר שטיינבוקאילה הלוידורית ברנענדב ויינטראובאורית שריהנרי שוראילן ברנטיצחק בלוםדורית פוגרונד חידלית אבן מיכל עוזיאלי
2020יהודית טריאסטדורית ברנעמירב ירקונינדב ויינטראובאהובה שולאהובה ברקןאילן ברנטיצחק בלוםדורית פוגרונד חי  הדס רייזפלד עינת

2021     יהודית

            טריאסט

            

הערות:

  1. רוב הנתונים עד תחילת שנות ה-80 מבוססים על דיווחי החברה שפורסמו ב IJPA או בBul. Int. testanal. Assn. . לא תמיד ניתן לדעת אם הדיווח נכון לשנת הפרסום או לשנה שקדמה לו, כך  שתיתכנה טעויות של שנה לכאן או לכאן; הנתונים משנות ה-80 וה-90 מבוססים על הזיכרון של החברים;  הנתונים משנת 2004 ואילך על הפרוטוקולים של אסיפות החברה.
  2. לפני שנת 1991 (לא ברור החל ממתי) המכון נוהל ע”י מנהל + ועד מכון, ובמקביל הייתה ועדת הוראה. בשנת 1991 כל אלה הוחלפו בוועדת הוראה וועדת קבלה נפרדות.
  3. החל משנת 1993 כהונה של יו”ר החברה יכולה להיות 3 שנים (עד אז שנתיים).
  4. עד שנת  2002 הפעילות המדעית הייתה באחריות ועד החברה. מ- 2002 יש ועדה מדעית נפרדת, שאחד החברים בה הוא מזכיר החברה.
  5. סיכום ההיסטוריה של החברה עד שנת 1998 :
    Moses, R. (1998). A Short History of psychoanalysis in Palestine and Israel. J. Amer. Acad. testanal., 26:329-341.
    http://www.pep-web.org/document.php?id=jaa.026.0329a
דילוג לתוכן