פרטי החברה

החברה הפסיכואנליטית בישראל נוסדה באביב 1933 על ידי מקס אייטינגון, שהיה מתלמידיו וממשיכיו של זיגמונד פרויד. ב-1934 התקבלה החברה לשורות ההתאחדות הפסיכואנליטית הבינלאומית. האגודה נרשמה כעמותה ב-25/5/1982. החברה הפסיכואנליטית בישראל הנה עמותה ללא מטרות רווח, ויעדיה הם טיפוחה, קידומה והפצתה של הפסיכואנליזה כתיאוריה ושיטת טיפול וכל תחומי יישומה, וכן הגנה על זכויות חברי העמותה.

ועד החברה

יהודית טריאסט – יו”ר
דורית ברנע – סיו”ר
מרב ירקוני – מזכירה
נדב ויינטראוב – גזבר

ועדת קבלה

אהובה שול – יו”ר
אודי וולפה
מאיה קומר
דניה קלייפלד
רונית גינתון-פרידלנד
אתי בר
ד”ר רות חשמונאי

ועדה מדעית

אהובה ברקן – יו”ר
ד”ר קובי סגל
שני אליאלי להבי
סנדרה הלוי
מרב ירקוני

ועדת האתיקה

ד”ר עפרה כהן-פריד – יו”ר
יעקבה טריף
ד”ר יהודה פרנקל

ועדת מורשת

אמנון אייל – יו”ר
יהודית אילתי
חנן הלר
מאיר פרס

ועדת מרכז הלימודים

ד”ר מרינה ברנע – יו”ר
ענת ברעם-שרף – סיו”ר
חווי ברקאי-מלצר
יעל קירש-גולדשטאוב
נדב וינטראוב

ועדת ההוראה

ד”ר אילן ברנט – יו”ר
דורית ברנע
תמי פניני

תת ועדת קוריקולום
רותי ליס
ד”ר אילן ברנט
גילת אדרעי
רותי וינברג

תת ועדה לליווי וסיום
רתם ברונו
גליה פלג-עשבי

פסיכואנליזה של הילד והמתבגר
רותי וינברג

פסיכואנליזה של מטופלים קשים / בשירות הציבורי
רתם ברונו

ועדת ביקורת

נועה הס

ועדת ערר

גבי שפלר – יו”ר
פרופ’ שמואל ארליך
דפנה איתן
מירה שכטר
ד”ר גיא אור

ועדת תקנון

ד”ר יהושע ארנוביץ – יו”ר
חיה עניס-אברהם