פרטי החברה

החברה הפסיכואנליטית בישראל נוסדה באביב 1933 על ידי מקס אייטינגון, שהיה מתלמידיו וממשיכיו של זיגמונד פרויד. ב-1934 התקבלה החברה לשורות ההתאחדות הפסיכואנליטית הבינלאומית. האגודה נרשמה כעמותה ב-25/5/1982. החברה הפסיכואנליטית בישראל הנה עמותה ללא מטרות רווח, ויעדיה הם טיפוחה, קידומה והפצתה של הפסיכואנליזה כתיאוריה ושיטת טיפול וכל תחומי יישומה, וכן הגנה על זכויות חברי העמותה.

ועד החברה 

סמדר שטיינבוק – יו”ר

אילה הלוי – סיו”ר

דורית ברנע – מזכירה

שרה גולדשטיין – גזברית

ועדת קבלהאורית שרי – יו”ר

אורנה בורנפלד-לירון
נעמי בר
גילה לנדאו
אלונה תימור

ועדה מדעית

ועדת אתיקהד”ר אילן אמיר – יו”ר
ד”ר עפרה כהן-פריד
יעקבה טריף
ועדת מורשת
דלית אבן – יו”ר
אמנון אייל
רונית גינתון-פרידלנד

ועדת הוראהמתי בן-צור – יו”ר
אילה הלויתת ועדת קוריקולום ד”ר אילן ברנט
טלי חיימסון-בוגט
טלי תמיר-אורוןפסיכואנליזה של הילד והמתבגר מרגנית עופר

פסיכואנליזה של מטופלים קשים / בשירות הציבורי
יעל סמואל
תמר ברנע
גילת אדרעי

ועדת ביקורתיצחק בלום
ד”ר ויויאן שטרית-וטין

ועדת חברים

יוליה זריצקי – יו”ר
רחל ראבינוף

ועדת תקנון
דורית פוגרונד-חי
ד”ר ערן רולניק