פרטי החברה

החברה הפסיכואנליטית בישראל נוסדה באביב 1933 על ידי מקס אייטינגון, שהיה מתלמידיו וממשיכיו של זיגמונד פרויד. ב-1934 התקבלה החברה לשורות ההתאחדות הפסיכואנליטית הבינלאומית. האגודה נרשמה כעמותה ב-25/5/1982. החברה הפסיכואנליטית בישראל הנה עמותה ללא מטרות רווח, ויעדיה הם טיפוחה, קידומה והפצתה של הפסיכואנליזה כתיאוריה ושיטת טיפול וכל תחומי יישומה, וכן הגנה על זכויות חברי העמותה.

ועד החברה

יהודית טריאסט – יו”ר
דורית ברנע – סיו”ר
מרב ירקוני – מזכירה
נדב ויינטראוב – גזבר

ועדת קבלה

אהובה שול – יו”ר
אודי וולפה
מאיה קומר
דניה קלייפלד
רונית גינתון
גילה לנדאו
רות חשמונאי

ועדה מדעית

אהובה ברקן – יו”ר
קובי סגל
שני אליאלי להבי
סנדרה הלוי
מירב ירקוני

ועדת אתיקה

ד”ר עפרה כהן-פריד -יו”ר
יהודה פרנקל

ועדת מורשת

אמנון אייל – יו”ר
יהודית אילתי
חנן הלר
מאיר פרס

ועדת מרכז הלימודים

הדס רייזפלד עינת – יו”ר
מרינה ברנע
חווי ברקאי מלצר
ענת ברעם

ועדת ההוראה

ד”ר אילן ברנט – יו”ר
דורית ברנע

תת ועדת קוריקולום
רותי ליס
ד”ר אילן ברנט
גילת אדרעי
רותי וינברג

תת ועדה לליווי וסיום
רתם ברונו
גליה פלג-עשבי

פסיכואנליזה של הילד והמתבגר
מרגנית עופר
רותי וינברג

פסיכואנליזה של מטופלים קשים / בשירות הציבורי
יעל סמואל

ועדת ביקורת

יצחק בלום – יו”ר
ד”ר ויויאן שטרית-וטין

ועדת ערר

יגבי שפלר – יו”ר
שמואל ארליך
דפמה איתן
מירה שכטר
גיא אור
חזי כהן

ועדת תקנון

יהושע ארונוביץ – יו”ר
חיה עניס