פרטי החברה

החברה הפסיכואנליטית בישראל נוסדה באביב 1933 על ידי מקס אייטינגון, שהיה מתלמידיו וממשיכיו של זיגמונד פרויד. ב-1934 התקבלה החברה לשורות ההתאחדות הפסיכואנליטית הבינלאומית. האגודה נרשמה כעמותה ב-25/5/1982. החברה הפסיכואנליטית בישראל הנה עמותה ללא מטרות רווח, ויעדיה הם טיפוחה, קידומה והפצתה של הפסיכואנליזה כתיאוריה ושיטת טיפול וכל תחומי יישומה, וכן הגנה על זכויות חברי העמותה.

ועד החברה

סמדר שטיינבוק – יו”ר
יהודית טריאסט – יו”ר נבחר
אילה הלוי – סיו”ר
דורית ברנע – מזכירה
נדב ויינטראוב – גזבר

ועדת קבלה

אורית שרי – יו”ר
אורנה בורנפלד-לירון
נעמי בר
רוית פרנקל-נוטקביץ
דניה קליפלד
אלונה תימור

ועדה מדעית

ד”ר הנרי שור – מ”מ יו”ר
ד”ר דינה גלט
אלישבע ויינטראוב-ליכטמן
רות זכרין

ועדת אתיקה

ד”ר אילן אמיר – יו”ר
ד”ר עפרה כהן-פריד
יעקבה טריף

ועדת מורשת

דלית אבן – יו”ר
אמנון אייל
רונית גינתון-פרידלנד

ועדת מרכז הלימודים

ועדת ההוראה

מתי בן-צור – יו”ר
ד”ר אילן ברנט – יו”ר נבחר
אילה הלוי

תת ועדת קוריקולום
רותי ליס
ד”ר אילן ברנט
גילת אדרעי
רותי וינברג

תת ועדה לליווי וסיום
רתם ברונו
גליה פלג-עשבי

פסיכואנליזה של הילד והמתבגר
מרגנית עופר
רותי וינברג

פסיכואנליזה של מטופלים קשים / בשירות הציבורי
יעל סמואל

ועדת ביקורת

יצחק בלום
ד”ר ויויאן שטרית-וטין

ועדת חברים

יוליה זרצקי – יו”ר
רחל ראבינוף-שוקל

ועדת תקנון

דורית פוגרונד-חי