פפנהיים, פרופ’ מרטין

נולד בפרסבורג, אוסטרו-הוגריה ב-1881

עלה לארץ בשנת 1933

נפטר בתל אביב בשנת  1943