מיועד לחברים ומתמחים בלבד

של החברה הפסיכואנליטית בישראל