Restricted content

הרשמה להרצאות מדעיות מיועדת לחברים ומתמחים בלבד אשר רשומים לאתר.

 

יש לשים לב שהנכם רשומים לאתר וביצעתם כניסת משתמש לפני ההרשמה דרך הלינק או דרך התפריט - פעילות מדעית  - הרשמה להרצאות מדעיות.

אם אתם חבר או מתמחה בחברה הפסיכואנליטית, ואינכם רשומים, זה הזמן לעשות זאת.