מאמר החודש

(לקריאה לחץ על הכותרת הרלוונטית)

 

מאמר החודש – יולי 2022

סקירתו של עמי אבני את מאמריהם של בריסטול ומסלר-דייויס
Bristol (2019) An Essay on Narrative, Reality, and Imagination
Messler Davies (2019) Truth and Consequence – Alternative Facts and Discordant Realities

מאמר החודש – יוני 2022

כצנלסון, שרה (יוני 2022) סקירת מאמרם של בוש וסנדבורג
Busch &  Sandberg (2014) Unmentalized Aspects of Panic and Anxiety Disorders

מאמר החודש – מאי 2022

Ogden, Benjamin (2022) On A Psychoanalytic Perspective On Reading Literature – ReadingThe Reader
רוט (2017) ‘יחסי ההעברה’ של הקורא כלפי דמויות הספרות. פרק 2 בתוך מה קורה לקורא
רוט (2017) מעוף ציפור הנפש הקוראת – הכמיהה לחריגה (טרנסצנדנציה). פרק 3 בתוך מה קורה לקורא
רוט (2017) אופייה הדיאלקטי של הקריאה. פרק 4 בתוך מה קורה לקורא

מאמר החודש – אפריל 2022

Arnovitz (2022) Rivka Eifermann – On the inevitable neglect of the unconscious
Eifermann (2007) On the inevitable neglect of the unconscious – a contemporary reminder. Ch. 7 in The Unconscious – Further Reflections

מאמר החודש – מרץ 2022

אבני, עמי (2022) רבקה אייפרמן. אנליזה עצמית ועוד
Eifermann (1987) Children’s Games, Observed and Experienced
Eifermann (1987) ‘Germany’ and the ‘Germans’ – Acting out Fantasies, and their Discovery in Self-Analysis
Eifermann (1989) ‘It Suddenly Came to Me’ – On the ‘Occurrence’ of an Idea and its Sequel

מאמר החודש – פברואר 2022

Sandbank (1993) Psychoanalysis and Maternal Work – Some Parallels
‏‏סקירתה של דפנה איתן את מאמרה של תרצה זנדבנק ז”ל
סקירתה של יעל ברוך את מאמרה של תרצה זנדבנק ז”ל

מאמר החודש – ינואר 2022

סקירתו של עמי אבני את מאמריהם של רחל בלס ומישל סנצ’ז-קרדנס
Blass (2020) The role of repetition in narcissism and self-sacrifice – A Freudian Kleinian reflection on the person’s foundational love of the other
Sanchez-Cardenas (2021) Does the repetition compulsionreally have a purpose
Blass (2021) Reply to the letter by Michel Sanchez-Cardenas.Does

מאמר החודש – דצמבר 2021

סקירתה של נאירה כספי את הספר המרדימנים מאת אנה אנקוויסט
אנקוויסט (2011) פרק 8 בתוך המרדימנים
אנקוויסט (2011) פרק 11 בתוך המרדימנים
אנקוויסט (2011) פרק 13 בתוך המרדימנים

מאמר החודש – נובמבר 2021

Yadlin-Gadot (2021) The Carnivalesque Politics of a Pandemic Body
סקירתו של משה ברגשטיין את מאמרה של ידלין-גדות
תגובתה של מירב רוט
תגובתו של עמי אבני
תגובתה של עופרה כהן פריד
תגובתו של גבי בונויט
“פליטת קולמוס” – תגובה שניה של גבי בונויט

מאמר החודש – אוקטובר 2021 

סקירה של סיגלית בודוך ריש את המאמר:  Marcus Evans (2018) Catch 22: the inflammatory nature of insight
Evans (2018) Catch 22 – the inflammatory nature of insight

מאמר החודש – ספטמבר 2021 

סקירתה של אירנה מלניק את מאמרו של סימינגטון
מאמרו של סימינגטון – Symington (2012) The Essence of Psycho-Analysis as Opposed to What is secondary
תגובתו של יצחק בלום לסקירה של אירנה מלניק

מאמר החודש – יולי 2021 

סקירה של ענת פלוג-לוין בשני הפרקים הראשונים בספרו של כריסטופר בולאס Forces of Destiny
Bollas (1989) A theory for the true self. Ch. 1 in Forces of Destiny
Bollas (1989) The Destiny drive. Ch. 2 in Forces of Destiny
תגובה של שלומית כהן לשני הפרקים של בולאס ולסקירה של ענת פלוג

מאמר החודש – יוני 2021
מאמרים הדנים בנושא הטרנסג’נדרים, שנכתבו ע”י רחל בלס, דייוויד בל ואבגי סקטופולו:

Bell (2020) First do no harm
Blass (2020) Introduction to ”Can we think psychoanalytically about transgenderism”
Saketopoulou (2020) Thinking psychoanalytically thinking better – Reflections on transgender
ביינארט (2021) סקירת המאמר ”לחשוב פסיכואנליטית, לחשוב טוב יותר – התבוננות על טרנסג׳נדר” מאת אבגי סקטפולו
חנין (2021) האם ניתן לחשוב פסיכואנליטית על טרנסגנדריות- רחל בלס
חנין (2021) סקירה על מאמרו של דיויד בל- ראשית אל תזיק
תגובה של שרון שטרית – פסיכואנליזה טרנסגנדרים ומיעוטים גם בחברה הישראלית- תגובה למאמריהם של אבגי סאקטופולו ודיוויד בל על טרנסגנדריות_

מאמר החודש – מאי 2021 

סקירתה של מירב רוט על ספרה של דנה אמיר וידויי מסך
דנה אמיר (2020) הכפילות הממאירה של שפת גילוי העריות. פרק 2 בתוך וידויי מסך
דנה אמיר (2020) הממד המטפורי, הממד המטונימי והממד הפסיכוטי של ההפרעה הכפייתית. פרק 4 בתוך וידויי מסך
דנה אמיר (2020) וידויי מסך או ה’שיחדש’ של המעוול. פרק 5 בתוך וידויי מסך\

מאמר החודש – מרץ 2021 

Chetrit-Vatine (2020) From the parents to the child – the ethical dimention
דיון של שלומית כהן במאמר של ויויאן שטרית-וטין
תגובה של אורית שרי למאמר של ויויאן שטרית ולדיון של שלומית כהן

מאמר החודש – ינואר 2021 

סקירתה של דינה גלט את מאמרו של Solms
המאמר של סולמס – Solms (2020) New project for a scientific psychology General scheme
המאמר בו סולמס מסמן את התיקונים שעשה במאמר של פרויד – Comparison of Sigmund Freud’s Project for a Scientific Psychology General Scheme with Solm’s New Project
תגובתו של עמי אבני לסקירתה של דינה גלט
תגובתה של שרה כצנלסון לסקירתה של דינה גלט

מאמר החודש – דצמבר 2020
התייחסות לנושא ה-enactment ע”י גבריאל ספיסושין ותגובה של ג’ון שטיינר

המאמר של Sapisochin
תגובתו של  Steiner
תגובתה של חיה עניס אברהם למאמר של ספיסושין
תגובתה של חיה עניס אברהם למאמר של שטיינר
תגובתו של יהושע ארנוביץ לחיה עניס אברהם

מאמר החודש – נובמבר 2020 

“Don’t Step on Tony!” – The Importance of Symptoms When Working with Psychosis – Danielle Knafo ו Michael Selzer
התייחסותו של עמי אבני
תגובתו של אילן אמיר
נספח לתגובתו של אילן אמיר
תגובתה של שרה כצנלסון
תגובתה של אורנה וסרמן לעמי אבני ולאילן אמיר

מאמר החודש – אוקטובר 2020 

פוסטר וואלאס (2007) סתם שאלה
תגובתו של גבי בונוויט

מאמר החודש – אוגוסט 2020 

Bolognini, S. (2008). Freud’s Objects. Plurality and Complexity in the Analyst’s Inner World and in his Working Self
סקירתו של מאיר ויניקור
תגובתו של שמואל ארליך
תגובתו של יהושע ארנוביץ
תגובתה של שרה גולדשטיין

מאמר החודש – יולי 2020