נגלר, פרופ’ שמואל

מחנך, פסיכולוג ופסיכואנליטיקן, היה מעורב במערכת החינוך מימי הישוב ועד סוף ימיו בשנת 1987. מפעל חייו כלל
עבודה חינוכית, טפול והדרכה בפסיכותרפיה אנליטית ויסוד תחנות טפול וחוגים אוניברסיטאיים לחינוך. כן עמד בראש
הצוות הישראלי במחקר מטעם הnational Institute for Mental Health. 
שני אפיונים עיקריים התבטאו בעשייתו לאורך כל חייו: מחויבות אידיאולוגית עמוקה בכל אשר עשה, תוך ביקורתיות אינטלקטואלית מתמדת לגבי השקפותיו, ואמונה עמוקה בחינוך האנליטי ויישומו בכל תחומי עבודתו כמחנך, כמורה וכתאורטיקן. כתביו של שמואל נגלר, המכונסים בקובץ זה, משקפים תקופה מיוחדת בהתפתחות המערכת החינוכית בזמן הישוב והמדינה הצעירה, ובעיקר בתנועה הקיבוצית. מקום נכבד יוחד למאמרים העוסקים בהיבטים מעשיים ותיאורטיים של החינוך האנליטי. כן באות לביטוי השקפות, אמונות והתלבטויות שליוו את החינוך המשותף מתחילת   דרכו ועד לשנות השמונים.
Nagler, S., (1963). Clinical observations on kibbutz children. Isr. Ann. Psychiatry & Rel. Disc., 1:201-