תנאי תשלום וביטול

פסיכותרפיה – תכנית תלת שנתית:

דמי הרשמה: 300 ₪. לא יוחזרו ולא יכללו בשכר הלימוד.

שכר לימוד לשנה: 8,500 ₪.

מקדמה על חשבון שכר לימוד בגובה 10% תשולם במועד הקבלה לתוכנית ולא תוחזר במקרה של ביטול.

שכ״ל ישולם במלואו עד סוף אוגוסט, ניתן לחלק ל-עד 8 תשלומים.

במקרה של ביטול הלימודים שבועיים לפני או אחרי תחילת הלימודים, יוחזר 80% משכ״ל.

במקרה של ביטול במהלך שנת הלימודים לא יהיה החזר כספי.

 

המעשה הטיפולי – תכנית תלת שנתית:

דמי הרשמה 300 ₪. לא יוחזרו ולא יכללו בשכר הלימוד.

שכר לימוד לשנה: 7,000 ₪ (כולל דמי מינוי ל pep). מקדמה על חשבון שכר לימוד בסך 700 ש”ח לא תוחזר במקרה של ביטול.

100 ₪ יגבו במזומן עבור אוגדנים של חומר הלימוד.

עלות שעת הדרכה: 300  ₪. סכום זה משולם ישירות למדריך.

 

יסודות הפסיכואנליזה הקלאסית במבט עכשווי:

דמי הרשמה 300 ₪ אינם כלולים בשכר הלימוד ולא יוחזרו במקרה של ביטול.

שכר לימוד 3,000 ₪ עד 8 תשלומים במקרים מיוחדים תישקל אפשרות השתתפות בסמסטר אחד בעלות 2000 ₪.

מקדמה בסך 300 ₪ – לא תוחזר במקרה של ביטול.

במקרה של ביטול שבועיים לפני או אחרי מועד תחילת הלימודים יגבו 20% מתעריף שכר הלימוד (בניכוי המקדמה) . במקרה של ביטול בהמשך שנת הלימודים לא יתקבל החזר של שכר הלימוד.

 

מהקליניקה אל התאוריה ובחזרה – תכנית חד שנתית לטיפול בילדים:

דמי הרשמה 300 ₪ אינם כלולים בשכר הלימוד ולא יוחזרו במקרה של ביטול.

שכר לימוד 6500  ₪   עד 8 תשלומים.

מקדמה בסך 650 ₪ – לא תוחזר במקרה של ביטול.

במקרה של ביטול שבועיים לפני או אחרי מועד תחילת הלימודים יגבו 20% מתעריף שכר הלימוד (בניכוי המקדמה) . במקרה של ביטול בהמשך שנת הלימודים לא יתקבל החזר של שכר הלימוד.

 

התקרבות:

עלות קורס 500 ₪. במקרה של ביטול, עד חודש לפני התחלת הקורס ניתן לקבל החזר כספי בסך 250 ₪. מעבר לזמן זה, לא ניתן לקבל החזר.

 

חלון לפסיכואנליזה:

התשלום לסדרת הרצאות בת שש הרצאות הוא 300 ₪.

במקרה של ביטול לא ניתן לקבל החזר כספי .