תנאי תשלום וביטול

פסיכותרפיה – תכנית תלת שנתית:

דמי הרשמה: 300 ₪. לא יוחזרו ולא יכללו בשכר הלימוד.
שכר לימוד לשנה: 8,500 ₪.
מקדמה על חשבון שכר לימוד בגובה 10% תשולם במועד הקבלה לתוכנית ולא תוחזר במקרה של ביטול.
שכ״ל ישולם במלואו עד סוף אוגוסט, ניתן לחלק ל-עד 8 תשלומים.
במקרה של ביטול הלימודים שבועיים לפני או אחרי תחילת הלימודים, יוחזר 80% משכ״ל.
במקרה של ביטול במהלך שנת הלימודים לא יהיה החזר כספי.

המעשה הטיפולי – תכנית תלת שנתית:

דמי הרשמה 300 ₪. לא יוחזרו ולא יכללו בשכר הלימוד.
שכר לימוד לשנה: 7,000 ₪ (כולל דמי מינוי ל pep). מקדמה על חשבון שכר לימוד בסך 700 ש”ח לא תוחזר במקרה של ביטול.
100 ₪ יגבו במזומן עבור אוגדנים של חומר הלימוד.
עלות שעת הדרכה: 300  ₪. סכום זה משולם ישירות למדריך.
במקרה של ביטול הלימודים שבועיים לפני או אחרי תחילת הלימודים, יוחזר 80% משכ״ל. במקרה של ביטול במהלך שנת הלימודים לא יהיה החזר כספי.

יסודות הפסיכואנליזה הקלאסית במבט עכשווי:

דמי הרשמה 350 ₪ אינם כלולים בשכר הלימוד ולא יוחזרו במקרה של ביטול.
שכר לימוד 2,500 ₪ עד 8 תשלומים במקרים מיוחדים תישקל אפשרות השתתפות בסמסטר אחד בעלות 2000 ₪.
במקרה של ביטול שבועיים לפני או אחרי מועד תחילת הלימודים יגבו 20% מתעריף שכר הלימוד (בניכוי המקדמה) . במקרה של ביטול בהמשך שנת הלימודים לא יתקבל החזר של שכר הלימוד.

מהקליניקה אל התאוריה ובחזרה – תכנית חד שנתית לטיפול בילדים:

דמי הרשמה 300 ₪ אינם כלולים בשכר הלימוד ולא יוחזרו במקרה של ביטול.
שכר לימוד 6500  ₪   עד 8 תשלומים.
מקדמה בסך 650 ₪ – לא תוחזר במקרה של ביטול.
במקרה של ביטול שבועיים לפני או אחרי מועד תחילת הלימודים יגבו 20% מתעריף שכר הלימוד (בניכוי המקדמה) . במקרה של ביטול בהמשך שנת הלימודים לא יתקבל החזר של שכר הלימוד.

תכנית למתקדמים חד שנתית, למטפלים מנוסים בדרום:

במקרה של ביטול הלימודים שבועיים לפני או אחרי תחילת הלימודים, יוחזר 80% משכ״ל. במקרה של ביטול במהלך שנת הלימודים לא יהיה החזר כספי.

התקרבות:

עלות קורס  ב700 ₪. במקרה של ביטול, עד חודש לפני התחלת הקורס ניתן לקבל החזר כספי בסך 350 ₪.
עלות קורס  ב800 ₪. במקרה של ביטול, עד חודש לפני התחלת הקורס ניתן לקבל החזר כספי בסך 400 ₪.
מעבר לזמן זה, לא ניתן לקבל החזר.

חלון לפסיכואנליזה:

התשלום לסדרת הרצאות בת שבע הרצאות בזום הוא 190 ₪.
התשלום לסדרת הרצאות בת שש הרצאות בזום הוא 160 ₪.
התשלום עבור הרצאה בודדת הוא 30 ₪.
במקרה של ביטול לא ניתן לקבל החזר כספי .

סמינר ״תצפית בתינוק״:

במקרה של ביטול הלימודים עד חודש לפני תחילתם יוחזר השכר הלימודים בניכוי המקדמה.
במקרה של ביטול הלימודים חודש לפני או אחרי תחילתם, יוחזר 50% משכ״ל.
במקרה של ביטול במהלך שנת הלימודים לא יהיה החזר כספי.