תכנית הלימודים לפסיכותרפיה 2019-2022

 

שנה א’ –  2019/20 שנה ב’ – 2020/21 שנה ג’ – 2021/22
שעות סמסטר א’ סמסטר ב’ סמסטר א’ סמסטר ב’ סמסטר א’ סמסטר ב
9:30-11:00 פרויד – מושגי יסוד במחשבה הפסיכואנליטית ובמעשה הטיפולי

ד”ר רמי אהרונסון

כתבים על הטכניקה הפסיכואנליטית, פרויד 1904-1919

מר מאיר פרס

משנתו של ויניקוט

גב’ חוי ברקאי מלצר

העצמי, שברו ואיחויו בפסיכולוגיית העצמי

ד”ר אנדראה שלום-קורנהאוזר

גוף-נפש בראי החשיבה הפסיכואנליטית

גב’ רבקה וייס

הגישה ההתיחסותית

ד”ר נועה בר-חיים

11:15-12:45 הסיטואציה הטיפולית והעמדה האתית של המטפל

גב’ יעל ברוך

החשיבה הקלייניאנית והפוסט-קלייניאנית בעבודה הטיפולית

ד”ר מרים צ’ופרה הופמן

העברה והעברה נגדית

גב’ רתם ברונו

חרדה והופעותיה העקשניות במבט פסיכואנליטי

ד”ר שרה קנדל-כצנלסון

מושגים בסיסיים בתורתו של ביון

מר שי מילר

“ראשית הפניה לאובייקט, הוגי הזרם העצמאי בחשיבה הפסיכואנליטית”

גב’ מירי קרחי

13:00-14:30 סמינר קליני

גב’ מירי קרחי דויטש
ד”ר מרינה ברנע

סמינר קליני

מר אריה גרין
מר נעם הס

סמינר קליני

מר נעם הס
גב’ דפנה איתן

סמינר קליני

ד”ר שלומית כהן
מר אמציה יובל

סמינר קליני

גב’ נאוה יופה
גב’ ריבה פרס

סמינר קליני

ד”ר שלומית כהן
ד”ר מרינה ברנע

סדנאות

חורף וקיץ

שנדור פרנצי

גב’ יעל שביד

אבל ומלנכוליה – מסע בעקבות האבוד: קריאה בטקסטים של פרויד, קליין, גרין ופרוסט

גב’ מיכל זלינגר

סיומי פגישות

מר מתי בן צור

מהתמכרות להתמסרות

מר הוד קציר

כאב נפשי

גב’ שרה מוזס

מסע לאזור השבר הבסיסי

ד”ר אילן אמיר

 

דילוג לתוכן