שנה א’ –  2023/24
שנה ב’ – 2024/25
שנה ג’ – 2025/26
שעות
סמסטר א’
סמסטר ב’
סמסטר א’
סמסטר ב’
סמסטר א’
סמסטר ב
9:30-11:00

פרויד – מושגי יסוד  בתאוריה הפסיכואנליטית 

לאורה דובסון

 כתבים על הטכניקה הפסיכואנליטית, פרויד 1904-1919

מר יהודה בנדקובסקי

משנתו של ויניקוט

גב’ יעל גוטל

העצמי, שברו ואיחויו בפסיכולוגיית העצמי

ד”ר אנדראה שלום-קורנהאוזר

מושגים בסיסיים בתורתו של ביון

 ד”ר נפתלי ישראלי

מבשרי הגישה ההתייחסותית

גב’ מיקה ענבר

11:15-12:45 הסיטואציה הטיפולית והעמדה האתית של המטפל

גב’ יעל ברוך

החשיבה הקלייניאנית והפוסט-קלייניאנית בעבודה הטיפולית

ד”ר מרים צ’ופרה הופמן

העברה והעברה נגדית

גב’ רותם ברונו

פסיכופתולוגיה בראי החשיבה הפסיכואנליטית

גב’ ניצן יניב

גוף-נפש בראי החשיבה הפסיכואנליטית

גב’ רבקה וייס

הזרם העצמאי

גב מירי קרחי

13:00-14:30 סמינר קליני

גב’ יעל שביד
גב’ חוי מלצר

סמינר קליני

אירית דוידוביץ
מיקי אסיף

סמינר קליני

מיטל קורן מאיר
נטע סוויטלמן

סמינר קליני

שי מילר
גב’ סיגל בקשי

סמינר קליני

מיטל קורן מאיר
ליה קוך סטולב

סמינר קליני

מיקי אסיף
מאיר פרס

סדנאות

חורף וקיץ

שנדור פרנצי

גב’ חוי מלצר

התסביך האדיפלי בחשיבתם של הוגים פסיכואנליטיים שונים.

גב’ ניצן יניב

ויניקוט: רגרסיה לתלות

גב’ רונית גינתון

הגורמים המרפאים בפסיכותרפיה

גב’ תמר פלג

כאב נפשי

גב’ שרה מוזס

מהתמכרות להתמסרות

מר הוד קציר

* סדנת בחירה “האני עור”

דילוג לתוכן