שנה א’ –  2023/24
שנה ב’ – 2024/25
שנה ג’ – 2025/26
שעות
סמסטר א’
סמסטר ב’
סמסטר א’
סמסטר ב’
סמסטר א’
סמסטר ב
9:30-11:00

פרויד – מושגי יסוד  בתאוריה הפסיכואנליטית 

לאורה דובסון

 כתבים על הטכניקה הפסיכואנליטית, פרויד 1904-1919

מר יהודה בנדקובסקי

משנתו של ויניקוט

גב’ יעל גוטל

העצמי, שברו ואיחויו בפסיכולוגיית העצמי

ד”ר אנדראה שלום-קורנהאוזר

מושגים בסיסיים בתורתו של ביון

 ד”ר נפתלי ישראלי

מבשרי הגישה ההתייחסותית

ד”ר נועה בר חיים

11:15-12:45 הסיטואציה הטיפולית והעמדה האתית של המטפל

גב’ יעל ברוך

החשיבה הקלייניאנית והפוסט-קלייניאנית בעבודה הטיפולית

ד”ר מרים צ’ופרה הופמן

העברה והעברה נגדית

גב’ נורית אפורי

אבחון דינמי, ליקויים בחומרה, סיבוכים בתוכנה ומה קורה לבעל-הבית

גב’ ענת פלוג

גוף-נפש בראי החשיבה הפסיכואנליטית

גב’ רבקה וייס

הזרם העצמאי

גב מירי קרחי

13:00-14:30 סמינר קליני

גב’ יעל שביד
מר נעם הס

סמינר קליני

אירית דוידוביץ
מיקי אסיף

סמינר קליני

חוי מלצר
ריבה פרס

סמינר קליני

שי מילר
גב’ רונית שפינר

סמינר קליני

מיטל קורן מאיר
ליה קוך סטולב

סמינר קליני

מיקי אסיף
ריבה פרס

סדנאות

חורף וקיץ

שנדור פרנצי

גב’ חוי מלצר

התסביך האדיפלי בחשיבתם של הוגים פסיכואנליטיים שונים.

גב’ ניצן יניב

ויניקוט: רגרסיה לתלות

גב’ רונית גינתון

צלילה ל”אני עור” של דידה אנזיה

ד”ר שרה קנדל-כצנלסון

מהתמכרות להתמסרות

מר הוד קציר

כאב נפשי

גב’ שרה מוזס

* סדנת בחירה “האני עור”

דילוג לתוכן