תכנית הלימודים לפסיכותרפיה 2022-2025

 

שנה א’ –  2022/23
שנה ב’ – 2023/24
שנה ג’ – 2024/25
שעות
סמסטר א’
סמסטר ב’
סמסטר א’
סמסטר ב’
סמסטר א’
סמסטר ב
9:30-11:00 פרויד – מושגי יסוד בתאוריה הפסיכואנליטית .

לאורה דובסון

 כתבים על הטכניקה הפסיכואנליטית, פרויד 1904-1919

מר מאיר פרס

משנתו של ויניקוט

גב’ יעל גוטל

העצמי, שברו ואיחויו בפסיכולוגיית העצמי

ד”ר אנדראה שלום-קורנהאוזר

  מושגים בסיסיים בתורתו של ביון


ד”ר נפתלי ישראלי

מבשרי הגישה ההתייחסותית

גב’ מיקה ענבר

11:15-12:45 הסיטואציה הטיפולית והעמדה האתית של המטפל

גב’ יעל ברוך

החשיבה הקלייניאנית והפוסט-קלייניאנית בעבודה הטיפולית

ד”ר מרים צ’ופרה הופמן

העברה והעברה נגדית

גב’ נורית אפורי

אבחון דינמי, ליקויים בחומרה, סיבוכים בתוכה ומה קורה לבעל הבית

גב’ ענת פלוג לוין

גוף-נפש בראי החשיבה הפסיכואנליטית

גב’ רבקה וייס

הזרם העצמאי

גב’ מירי קרחי

13:00-14:30 סמינר קליני

נורית אפורי
יעל שביד

סמינר קליני

נעם הס
אירית דוידוביץ  

סמינר קליני

יעל בולג
רונית שפינר

סמינר קליני

שי מילר
סיגל בקשי

סמינר קליני

מיטל קורן מאיר
ליה קוך סטולב

סמינר קליני

מיקי אסיף
נורית אפורי

סדנאות
חורף וקיץ
שנדור פרנצי

חוי מלצר

תפקידו של פירוש מפרויד עד קליין

מר יהודה בנדקובסקי

ויניקוט: רגרסיה לתלות

גב’ רונית גינתון

צלילה לאני עור

דידיה אנזייה וד”ר שרה כצנלסון

כאב נפשי

גב’ שרה מוזס

מהתמכרות להתמסרות

מר הוד קציר

סדנת בחירה “האני עור” ד”ר קנדל-כצנלסון.