תכנית הלימודים לפסיכותרפיה 2022-2025

 

שנה א’ –  2022/23
שנה ב’ – 2023/24
שנה ג’ – 2024/25
שעות
סמסטר א’
סמסטר ב’
סמסטר א’
סמסטר ב’
סמסטר א’
סמסטר ב
9:30-11:00 פרויד – מושגי יסוד בתאוריה הפסיכואנליטית .

לאורה דובסון

 כתבים על הטכניקה הפסיכואנליטית, פרויד 1904-1919

מר מאיר פרס

משנתו של ויניקוט

גב’ יעל גוטל

העצמי, שברו ואיחויו בפסיכולוגיית העצמי

ד”ר אנדראה שלום-קורנהאוזר

  מושגים בסיסיים בתורתו של ביון


ד”ר נפתלי ישראלי

מבשרי הגישה ההתייחסותית

גב’ מיקה ענבר

11:15-12:45 הסיטואציה הטיפולית והעמדה האתית של המטפל

גב’ יעל ברוך

החשיבה הקלייניאנית והפוסט-קלייניאנית בעבודה הטיפולית

ד”ר מרים צ’ופרה הופמן

העברה והעברה נגדית

גב’ נורית אפורי

של מי האמת הזו? המפגש והמתח שבין אבחנות נפשיות לאמת רגשית

חני יובל

גוף-נפש בראי החשיבה הפסיכואנליטית

גב’ רבקה וייס

הזרם העצמאי

גב מירי קרחי

13:00-14:30 סמינר קליני

נורית אפורי
יעל שביד

סמינר קליני

נעם הס
אירית דוידוביץ  

סמינר קליני

חוי מלצר
רונית שפינר

סמינר קליני

שי מילר
גילה חורש

סמינר קליני

מיטל קורן מאיר
ליה קוך סטולב

סמינר קליני

מיקי אסיף
נורית אפורי

סדנאות
חורף וקיץ
שנדור פרנצי

חוי מלצר

תפקידו של פירוש מפרויד עד קליין

מר יהודה בנדקובסקי

ויניקוט: רגרסיה לתלות

גב’ רונית גינתון

הטכניקה חושבת את עצמה

ד”ר שמוליק סגל קינר

מהתמכרות להתמסרות

מר הוד קציר

כאב נפשי

גב’ שרה מוזס

סדנת בחירה “האני עור” ד”ר קנדל-כצנלסון.