תכנית הלימודים לשנה ג’ 2025 – 2024

.

רשימת סמינרים וסדנאות

*יתכנו שינויים
*תקצירים בהמשך הדף

סמסטר א’
סמסטר ב’
סמינר בפסיכולוגיית העצמי
פרטים יפורסמו
קריאה בויניקוט
מאיר (ממי) שלוש
חשיבה וחלימה במחשבתו של ביון, כתהליכי יסוד בהתפתחות הנפש
ד”ר משה ברגשטיין
פסיכותרפיה פסיכואנליטית מפרספקטיבה התיחסותית
תמי דרור-שיבר
סמינר קליני
רותי ליס, נעה אייל
סמינר קליני
רותי ליס, נעה אייל
סדנת חורף: על הקשבה פסיכואנליטית: בה בעת, ברבדים שונים
אורה יושפה מנדלבוים
סדנאות קיץ
בחירה

סדנאות קיץ – בחירה:
על טראומה והשלכותיה  |  ד”ר שרון שטרית
מרחב הטיפול בין החזקה להכלה |  ידידה טורקניץ’

תקצירים

 

קריאה בויניקוט | מאיר (ממי) שלוש

במהלך הקורס נעסוק ברעיונות המרכזיים בעבודתו של ויניקוט, שחוללו מהפכה בתיאוריה ובטיפול הפסיכואנליטי. נעקוב אחר קו ההתפתחות ששרטט באינטראקציה בין אם-תינוק, כדגם לטיפול הפסיכואנליטי. נלמד על  חשיבות “אובייקט ותופעות המעבר” ו”השימוש באובייקט” כחוויות המשפיעות וצובעות את התפתחות ההתייחסות של האדם לעולם המציאות שמחוצה לו. נבחן את מורכבות התנאים ההופכים את האדם לאדם אמיתי יצירתי וחי, ואת חייו לבעלי ערך – כמו גם את ההפרעות והשברים המובילים לעיוות בהתפתחות העצמי ולגיבוש “עצמי מזויף” ופסיכו-פתולוגיה. לאורך הקורס נקשר את מושגיו התיאורטיים של ויניקוט לפסיכותרפיה, ונדון בחידושים שיצר בטיפול הפסיכואנליטי.

חשיבה וחלימה במחשבתו של ביון כתהליכי יסוד בהתפתחות הנפש | ד”ר משה ברגשטיין

הסמינר יעסוק בתהליכי חשיבה וחלימה כתהליכים הבונים ומקיימים את החיים הנפשיים, במחשבתו של ביון. הלמידה תיעשה בקריאה משותפת, בה ייסקרו מושגי היסוד בכתיבתו של ביון, והאופן בו הם מסייעים לחשוב את תהליכי החשיבה והחלימה, במצבים פסיכוטיים ולא-פסיכוטיים. השימוש הקליני יודגש בעזרת וינייטות שיובאו ע”י המשתתפים.

פסיכותרפיה פסיכואנליטית מפרספקטיבה התייחסותית | תמי דרור-שיבר

בקורס נבדוק את השאלה מהי “פסיכולוגיה של שני אנשים” מול “פסיכולוגיה של אדם אחד” ומהן השלכותיה של תפיסה זו על מארג יחסי ההעברה וההעברה-הנגדית. נרחיב את שאלת הסובייקטיביות של המטפל ואת השפעותיה על המרחב הטיפולי.
אנטונינו פרו מדמה את נפשו של המטפל ל”מעבדה יקרת מציאות”. בקורס ננסה להתבונן ב”מעבדה” זו ובהשפעותיה על הסיטואציה האנליטית וכן – לחדד את הקשבתנו לדיאלוג הלא-מודע ולשדה המשותף. כמו כן – ננסה להאזין לתדרים נוספים בהעברה הנגדית ולהתבונן בה ברזולוציה גבוהה יותר, באופן שיסייע לנו להשתמש בה כבמצפן ברגעים לא פשוטים בטיפול.
ניעזר במושגים כגון הלא-מודע ההתייחסותי, השדה המשותף, אנאקטמנט, חשיפה עצמית, ריבוי מצבי עצמי ועוד. נחדד את ההבחנה בין הדדיות לסימטריה ונעמיק במושג ההכרה ההדדית. הלמידה תיעשה תוך שימוש בדוגמאות שיביאו המשתתפים מעבודתם ותוך העמקה בהבנתם דרך הפריזמה ההתייחסותית. נתבסס על החשיבה הקלינית של תומס אוגדן, סטיבן מיטשל, לואיס ארון, ג’סיקה בנג’מין, ג’ודי דייוויס ועוד.

סדנאות תיאורטיות

 

על הקשבה פסיכואנליטית: בה בעת, ברבדים שונים | אורה יושפה מנדלבוים

ליבת המעשה הטיפולי האנליטי, נעוצה בהקשבה “נכונה”- הכוונה להקשבה נכונה ופתוחה על מנת לקלוט את מירב הקומוניקציה הלא מודעת של המטופל. בסדנא נפנה את המבט אל תהליך ההקשבה הפסיכואנליטי, על הבו-זמניות והרב ממדיות שלו. מהי הקשבה אנליטית ? מה מייחד אותה ומה היא דורשת מהמטפל? נתחקה אחר הצעתו של פרויד להצטייד ב”קשב מרחף/צף” בשעה האנליטית ובניסיונות שנעשו ללכוד את המשמעות הממשית של הצעה זו [בהם הרעיון של רייק על ההקשבה עם “האוזן השלישית”, וזו של איזקובר על האנליטיקאי כ”כלי אנליטי”]. נצרף לדיונינו כמה מהתרומות המרכזיות של ביון לסוגיית ההקשבה. השימוש ברוורי, העובדה הנבחרת וההצעה להקשיב “ללא זיכרון וללא תשוקה”.

על טראומה והשלכותיה ד״ר שרון שטרית

הטראומה נמצאת בבסיס התיאוריה של פרויד כל הדרך, בסדנה נעמיק בהמשגה של פרויד את הטראומה, גם באמצעות הקריאה של לאקאן את פרויד. הטראומה היא מעבר לעיקרון העונג, מעבר למערך הנפשי, מדובר בהיתקלות של היחיד עם מה משעבר ליכולותיו ובמכה לנרקיסיזם על אשליית הכל יכולות שלו. הרגעים בהם המערך הנפשי קורס הנם  מטלטלים, טראומטיים, אולם יש בהם פוטנציאל, בשל המצב החשוף שלהם, לגילוי ולמפגש אמיתי יותר עם עצמנו וחיינו. בטראומה, בשל התפרקות האופנים בהם האדם מתארגן, יש גם פוטנציאל להתפתחות. בסדנה נרחיב על הקשר שבין טראומה, נרקיסיזם, התפתחות וצמיחה נפשית. נדון באחת מתצורות הטראומה- טראומה קולקטיבית, נדבר על מנגנוני ההגנה המאפיינים אותה כמו הזדהות עם התוקפן, הזדהות עם הקורבן, על שימוש בטראומה וכו׳ ונקשיב לתדרים בהם היא נוכחת בקליניקה ומהדהדת את החברה בה אנו חיים. נקרא מתוך כתביהם של פרויד, לאקאן, פרנצי, שטיינר ואחרים.

מרחב הטיפול בין החזקה להכלה ידידה טורקניץ’

המושגים החזקה והכלה שכיחים בשיח הפסיכואנליטי, אך לעיתים אינם מובנים, או שנוטים להתבלבל ביניהם. בסדנא נשרטט את הרקע התיאורטי השונה שממנו  שצמחו המושגים: אם -תינוק של ויניקוט, מיכל/מוכל של ביון.  נקרא מתוך אוגדן  “על החזקה והכלה, הוויה וחלימה”  ונצא ממנו  לטכסטים של ויניקוט וביון. נחדד את השונה והדומה ביניהם גם באמצעות וינייטות קליניות של המשתתפים ודוגמאות מתחום הקולנוע.  כך נוכל לשחק ולחלום את החומר יחד.