תכנית הלימודים לשנה ב’ 2025 – 2024

.

רשימת סמינרים וסדנאות

*יתכנו שינויים
*תקצירים בהמשך הדף

 

סמסטר א’
סמסטר ב’
התפתחות מחשבת קליין
הוגו גולדיוק
מעטפות נפשיות ומצבים מנטליים ראשוניים
אורלי כץ חסון
הסיטואציה הפסיכואנליטית
הדס ריזפלד עינת
הטכניקה הקלייניאנית
יפעת זיבר
צפייה בתינוקות
מירב כהן ברגשטיין , אירית לובלינסקי
צפייה בתינוקות
מירב כהן ברגשטיין, אירית לובלינסקי
סדנת חורף: צרות עין והכרת תודה
ניצה חזן
סדנאות קיץ – בחירה

סדנאות קיץ – בחירה:
על טראומה והשלכותיה  |  ד”ר שרון שטרית
מרחב הטיפול בין החזקה להכלה |  ידידה טורקניץ’

תקצירים

התפתחות מחשבת קליין | הוגו גולדיוק

הסמינר יתמקד בתרומתה של קליין לפיתוח ולהעמקה של רעיונות פרוידיאניים ובכמה ממחשבותיה המקוריות. בין היתר נדון במושגים, כגון: העמדות והתנועה ביניהן, הזדהות השלכתית והשפעתה על הבנת העברה והעברה הנגדית, הסמלה ויצירת מרחב נפשי, דחף המוות ומצבים נפשיים ראשוניים וטרום מילוליים. בהתאם למסורת הקלייניאנית, הדיון ילווה בחומר קליני ובישומן של ההמשגות התאורטיות לעבודה הקלינית.

הסיטואציה הפסיכואנליטית | הדס ריזפלד ענת

הסיטואציה הפסיכואנליטית כוללת את המערך הטיפולי (המסגרת, הצורה והקבוע) ואת התהליך הטיפולי (התוכן, המהלך והמשתנה). במסגרת הקורס ניגע באספקטים שונים של שני פנים אלה, נעמיק את ההבנה במושגי יסוד הקשורים לטכניקה הפסיכואנליטית כגון החוזה הטיפולי, כלל היסוד הפסיכואנליטי, שלושת כללי העמדה הטיפולית (ניטראליות, אנונימיות והינזרות) ונעקוב אחר ההתפתחויות שחלו בתפיסת הסיטואציה הפסיכואנליטית מימי פרויד ועד ימינו.

הטכניקה הקלייניאנית | יפעת זיבר

בקורס נעסוק באופנים בהם התיאוריה הקלייניאנית מיושמת בעבודה הטיפולית. מלאני קליין וממשיכיה פיתחו את התיאוריה וההבנות הקליניות מתוך התנסויותיהם וחוויותיהם במפגשים טיפוליים. מתוך כך, גם מאמריהם עשירים בתיאורי מקרה המבססים את החשיבה התיאורטית. הטכניקה מקנה כלים לפיענוח הלא מודע ומאפשרת תובנה, באמצעות פירוש, המחוללת שינוי נפשי. נתבונן באופן בו קליין וממשיכיה עובדים, במגע ישיר ובהיר, עם דחף המוות, חרדה עוצמתית, מבוי סתום והתנגדות לשינוי. כל זאת, תוך מתן חשיבות להעברה ולהעברה הנגדית. נקרא מאמרים קליניים של מלאני קליין, חנה סגל, בטי ג’וזף, ברנמן פיק ויהושע (שוקי) דורבן וניעזר בדוגמאות קליניות שיביאו המשתתפים.

מעטפות נפשיות ומצבים מנטאליים ראשוניים | אורלי חסון-כץ

הקורס יעסוק במעטפות הנפשיות, הנוגעות לחיבור הראשוני בין גוף לנפש, ולמצבים מנטליים ראשוניים, על האתגרים ההתפתחותיים והחרדות המוקדמות המאפיינים אותם. בהקשר זה נתמקד במעטפת העור כאמצעי תקשורת בין האם לתינוקה בחודשי החיים הראשונים, ובתרומתה, כייצוג נפשי, להתפתחות תחושת מרחב פנימי ולביסוס גבולות בין פנים לחוץ.
נעמיק ונרחיב את ההיכרות עם המושגים העור הראשוני והמשני, ממדי הנפש, המעטפת המחוררת והקשר שלה להגנות אוטיסטיות, ודינמיקה פסיכוסומטית הנוגעת לרישום בגוף של טראומות מוקדמות שלא היה להן ייצוג. בהקשר זה נתמקד בתהליכי מנטליזציה, האופן בו הם מתהווים מתוך מארג הגוף – נפש, ובמעבר ההתפתחותי מהמעטפת המישושית למעטפת החזותית כהכרחי לביסוס מערכת ייצוג ומנטליזציה.
כמן כן נתייחס לשתי מעטפות דומיננטיות נוספות; מעטפת הצליל ומעטפת הריח, משמעותן ההתפתחותית והאופן בו הן מקבלות ביטוי בחדר הטיפולים.

התיאורטיקנים בהם נתמקד הם: ביק, טסטין, ג’ואן סימינגטון, אנזייה, תמי פולק, ג’וייס מקדוגל, מלצר, בוטלה ובוטלה וסוזן מאיילו.

סדנאות תיאורטיות

צרות עין והכרת תודה  | ניצן חזן

מלאני קליין מיקמה את נושא הקנאה (צרות העין) (envy) כמרכזי בחשיבה שלה. במאמרה (1957) “קנאה והכרת תודה” קליין רואה בקנאה (envy)כרגש שורשי ופרימיטיבי ביותר. היא מנסחת לראשונה את השקפתה כי קנאה מתעוררת מוקדם מאד בינקות, ובצורתה השורשית היא מכוונת לשד המיניק. האהבה, הדאגה וההזנה המוענקים על ידי האם, מעוררים שתי תגובות סותרות: האחת של סיפוק ואהבה, צורה פרימיטיבית של הכרת תודה. והאחת של עוינות וקנאה סביב ההכרה כי מקור הטוב נמצא מחוץ לעצמי. במאמרה, קליין פורשת את הביטויים השונים של הקנאה, את ההרסנות, הפגיעה בעבודה הטיפולית ואת האשמה הכרוכה בקנאה.
בסדנה נעמוד על האבחנה בין צרות עין (envy), קנאה (jealousy) וחמדנות (greed ). נתמקד בהשפעות ההרסניות של הקנאה, בביטויים הלא מודעים שלה בקליניקה ובשאלה איך מפרשים קנאה.
ממשיכיה של קליין מקשרים את הקנאה בפגיעה ביצירתיות, ביכולת ליהנות, בקושי לבסס אובייקט טוב ועוד. נקרא מאמרים של ממשיכה של קליין : שטיינר, בריטון, רוברט קייפר, בטי ג’וזף, איצ’יגויין, ארמה ברנמן פיק, עדנה אושונוסי, אליזבט בוט ספיליוס.
הסמינר ילווה בדוגמאות קליניות של המשתתפים.

על טראומה והשלכותיה ד״ר שרון שטרית

הטראומה נמצאת בבסיס התיאוריה של פרויד כל הדרך, בסדנה נעמיק בהמשגה של פרויד את הטראומה, גם באמצעות הקריאה של לאקאן את פרויד. הטראומה היא מעבר לעיקרון העונג, מעבר למערך הנפשי, מדובר בהיתקלות של היחיד עם מה משעבר ליכולותיו ובמכה לנרקיסיזם על אשליית הכל יכולות שלו. הרגעים בהם המערך הנפשי קורס הנם  מטלטלים, טראומטיים, אולם יש בהם פוטנציאל, בשל המצב החשוף שלהם, לגילוי ולמפגש אמיתי יותר עם עצמנו וחיינו. בטראומה, בשל התפרקות האופנים בהם האדם מתארגן, יש גם פוטנציאל להתפתחות. בסדנה נרחיב על הקשר שבין טראומה, נרקיסיזם, התפתחות וצמיחה נפשית. נדון באחת מתצורות הטראומה- טראומה קולקטיבית, נדבר על מנגנוני ההגנה המאפיינים אותה כמו הזדהות עם התוקפן, הזדהות עם הקורבן, על שימוש בטראומה וכו׳ ונקשיב לתדרים בהם היא נוכחת בקליניקה ומהדהדת את החברה בה אנו חיים. נקרא מתוך כתביהם של פרויד, לאקאן, פרנצי, שטיינר ואחרים.

מרחב הטיפול בין החזקה להכלה ידידה טורקניץ’

המושגים החזקה והכלה שכיחים בשיח הפסיכואנליטי, אך לעיתים אינם מובנים, או שנוטים להתבלבל ביניהם. בסדנא נשרטט את הרקע התיאורטי השונה שממנו  שצמחו המושגים: אם -תינוק של ויניקוט, מיכל/מוכל של ביון.  נקרא מתוך אוגדן  “על החזקה והכלה, הוויה וחלימה”  ונצא ממנו  לטכסטים של ויניקוט וביון. נחדד את השונה והדומה ביניהם גם באמצעות וינייטות קליניות של המשתתפים ודוגמאות מתחום הקולנוע.  כך נוכל לשחק ולחלום את החומר יחד.