.

תכנית הליבה לפסיכותרפיה שוקדת על לימוד שיטתי ומעמיק של פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית

תכנית הלימודים לשנה א’ 2024-27

 

מוזמנים להירשם

 • פסיכולוגים קליניים ומתמחים בפסיכולוגיה קלינית, הנמצאים בעת ההרשמה לאחר שנת התמחות אחת לפחות (במשרה מלאה), או שנתיים (בחצי משרה).
 • פסיכיאטרים ומתמחים בפסיכיאטריה, הנמצאים בעת ההרשמה לאחר שנת התמחות אחת לפחות (במשרה מלאה), או שנתיים (בחצי משרה).
 • עובדים סוציאליים קליניים, בעלי תואר שני בעו”ס קלינית, לאחר לפחות שנתיים ניסיון קליני, בחצי משרה לפחות, במסגרת בריאות הנפש, המאושרת כמקום התמחות בפסיכולוגיה קלינית. על הניסיון הנ”ל להיות לאחר התואר השני.
 • פסיכולוגים מומחים – התפתחותיים, חינוכיים, רפואיים, שיקומיים, בעלי ניסיון של שנתיים לפחות לאחר סיום ההתמחות, בהיקף של חצי משרה לפחות, במוסד המוכר להתמחות בתחום התמחותם. וכמו כן, בעת ההרשמה, מקיימים לפחות ארבעה טיפולים בטיפול פרטני מתמשך (מעל לשנה) באורינטאציה פסיכואנליטית, כאשר לפחות שניים מהם בהדרכה של פסיכולוג קליני.על כל הנרשמים לטפל בעת ההרשמה, ובמהלך כל שנות הלימוד, בלפחות ארבעה מטופלים בטיפול פרטני מתמשך, בו מתקיימת לפחות פגישה טיפולית אחת לשבוע, באורינטאציה פסיכואנליטית.
  כמו כן, על הנרשם להתנסות כמטופל בפסיכותרפיה באורינטאציה פסיכואנליטית לפחות שנה, טרם הגשת מועמדותו.

הלימודים כוללים

סמינרים תיאורטיים
העוסקים בהתפתחות החשיבה והתיאוריה הפסיכואנליטית, מפרויד ועד ימינו, על רבדיה וזרמיה השונים, ובמפגש בין התיאוריה לטכניקה.

סמינרים קליניים טכניים
המתמקדים בטכניקה הטיפולית ובחיבור בין הקליניקה והתיאוריה על פי החשיבה הפסיכואנליטית. הסמינרים מתבססים על שיחות טיפוליות כתובות שמביאים המשתתפים, מתוך עבודתם הטיפולית. המטרה בסמינרים התיאורטיים והקליניים לאפשר לתלמידים לפתח את החשיבה האנליטית הייחודית
להם.

צפייה בתינוקות*
במסגרת סמינר שנתי זה צופה כל משתתף בתינוק ובהורה המטפל בו, אחת לשבוע, במשך שנת לימודים. דו”חות הצפייה מובאים למפגשים קבוצתיים שבועיים ומהווים בסיס לדיון בהיבטים שונים של הצפייה, כגון: התפתחות התינוק, התפתחות יחסי הורה-תינוק, השפעות הופעת הצופה-השלישי, היבטים של עמדת הצפייה וההתבוננות כבסיס להבנת עמדת ההכלה ולהתפתחות החשיבה על העמדה האימהית ובעקבותיה על העמדה הפסיכואנליטית. בסיום הסמינר כותב כל צופה עבודה, המתבססת על צפייתו בתצפיות שקיים.
*בנסיבות מסוימות (כמו הריון או הורות לתינוק שטרם מלאה לו שנה) לא ניתן יהיה להשתתף בסמינר באותה עת אלא במועד מאוחר יותר, בתיאום עם מרכזת התכנית.

סדנאות
הלימודים כוללים שני סוגי סדנאות, המתקיימות פעמיים בשנה, בסיום סמסטר א’ ובסוף סמסטר ב’.
הלימוד בסדנאות מרוכז בשני ימי לימוד בין השעות 15:30- 20:30.
הסדנאות מוקדשות ללימוד מרוכז של נושא תיאורטי, ומהוות הזדמנות למפגש לימודי ייחודי עם נושאים, ועם מורים נוספים מתוך סגל ההוראה.
סדנאות החורף והקיץ מותאמות לחשיבה התיאורטית הנלמדת באותו סמסטר, להרחבתה והעמקתה. ההשתתפות בשתיהן הינה חלק מחובות הלימודים בתכנית. ההכרה בסדנה מותנית בהשתתפות בשני ימי הלימודים בהם היא מתקיימת, במלואם.

הדרכה אישית
כל תלמיד במרכז מקבל הדרכה אישית אחת לשבוע במשך שלוש שנות הלימוד, אצל שני מדריכים שונים, אותם הוא בוחר מתוך רשימת מדריכי התכנית (סה”כ 120 שעות הדרכה, 60 שעות אצל כל מדריך). העבודה עם כל מדריך נמשכת כשנה וחצי, ומתמקדת בליווי טיפול במטופל אחד בלבד. כך מתאפשר תהליך הדרכה רציף ומשמעותי, ומפגש עם שתי גישות טיפוליות.
המדריכים בתכנית רובם ככולם פסיכואנליטיקאים או מתמחים בכירים בפסיכואנליזה, בעלי ניסיון רב בטיפול ובהדרכה בגישה פסיכואנליטית.
תעריף התשלום עבור ההדרכה נקבע ע”י ועדת ההוראה בתחילת כל שנת לימודים. תעריף זה נמוך משמעותית מהתעריף הרגיל ומבוצע ישירות למדריך.
במסגרת ההדרכה האישית נכתבים שני סיכומי טיפול, הראשון – עם סיום ההדרכה הראשונה- מוגש למדריך ונדון עמו, השני- עם סיום הלימודים ועד שנה וחצי ממועד הסיום – מוגש כעבודת גמר ונקרא על ידי ועדת קריאה המונה שני קוראים, חברי סגל ההוראה וההדרכה.

עבודת גמר
לאחר השלמת כל החובות הלימודיים, מהווה עבודת הגמר תנאי לקבלת תעודת גמר.

הלימודים יתקיימו בבית החברה הפסיכואנליטית בישראל, ברח’ קרליבך 23, ת”א, בימי רביעי, בין השעות 15:30-20:30

הרשמה

דמי הרשמה בסך: 400 ₪
בהעברה בנקאית, לחשבון: הלפבא, הבנק הבינלאומי מס’ 31, סניף 046 ,חשבון 409-999070 (לבוחרים בהעברה בנקאית, יש להעביר אישור העברה, למייל: ofra@halfaba.org.il )

על המועמדים להעביר את המסמכים הבאים:

 • טפסי הרשמה (להורדה)
 • קורות חיים אישיים מפורטים (כשלושה עמודים)
 • תעודות: תואר ראשון ושני
 • אישורים:
  לפסיכולוגים ולפסיכיאטרים מומחים: אישורי מומחיות
  למתמחים בפסיכולוגיה קלינית ובפסיכיאטריה: אישורים על התמחות
  לעו”ס קליניים: הניסיון הנדרש הינו לאחר התואר השני: אישור מטעם מקומ/ות העבודה על עבודה קלינית (טיפולים פרטניים), בחצי משרה לפחות, של שנתיים לפחות, במסגרת בריאות הנפש, המוכרת להתמחות פסיכולוגים קליניים.
  להלן קישור למקומות ההתמחות בפסיכולוגיה קלינית, המוכרים ע”י משרד הבריאות:
  https://www.gov.il/he/departments/guides/licensing-medical-psychology-expert?chapterIndex=8
 • חוות דעת ממדריכים:
  יש לדאוג להעברת שתי חוות דעת של מדריכים פרטניים, רצוי גם מהתקופה הנוכחית
  המלצה בטקסט חופשי
  את ההמלצות על הממליצים לשלוח ישירות למייל ofra@halfaba.org.il (ישירות מהמייל של המדריך) ולציין עבור מי ההמלצה.

באחריות הנרשם/ת לוודא שההמלצות נשלחו ע”י מדריכיו/ה, והגיעו לתוכנית הליבה לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, עד מועד סיום ההרשמה.

את הטפסים יש להעביר למייל: ofra@halfaba.org.il

ברצוננו להבהיר כי המידע שתבחר למסור לנו יישמר בסודיות מלאה וישמש להליכי הקבלה ללימודים בלבד.
בהתאם להחלטת ועדת הקבלה ולאחר קבלת החומר המלא, יוזמנו מועמדים העונים לדרישות הקבלה, לשני ראיונות קבלה נפרדים.
ועדת הקבלה אינה מתחייבת לקבל או לזמן לראיונות את כל המועמדים העונים לדרישות הקבלה ומיון המועמדים ייערך לפי שיקול דעתה הבלעדי.

לפרטים ובקשות מיוחדות, ניתן לפנות בטלפון: 052-3267406 או בדוא”ל: ofra@halfaba.org.il
סיום הרשמה- 30.4.24

מיון המועמדים ייערך על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת הקבלה.
כללים אלו עשויים להשתנות מעת לעת.

שכר לימוד

שכר הלימוד לשנה הוא 9,000 ₪ (מקדמה על חשבון שכר לימוד בסך 900 ₪ לא תוחזר במקרה של ביטול).
לתשלום מקדמה לשנה א’ בסך 900 ₪
לתשלום שכר הלימוד לשנה א’ בסך 9,000 ₪ (8,100 לאחר תשלום המקדמה)
לתשלום שכר הלימוד לשנה ב’ ו ג’ בסך 9,000 ₪
תנאי תשלום וביטול
דמי הרשמה 400 ₪
תעריף שעת הדרכה 300 ₪ – ישולם ישירות למדריך האישי.

יעוץ וליווי

לרשות המתקבלים ללימודים עומד יועץ (טיוטור), אשר מלווה אותם משלב ההצטרפות לתכנית ומסייע גם בבחירת ההדרכה האישית. לכל קבוצה יועץ המלווה אותה במשך שנות הלימודים.

מרכזי תחומים

רכזת אחראית – אליענה גרין  052-8370937
רכזת אקדמית – מירב כהן ברגשטיין  054-4804460
רכזת הדרכה – ד”ר תמר פלג  054-9499268
רכזי קבלת תלמידים – ד”ר דנה גורדין בקר  054-7737170, ד”ר אסף יעקבי  054-2086549
רכזת עבודות הגמר – ליהי נוי ניצן  050-5464255
טיוטורים – ד”ר תמר פלג  054-9499268, ד”ר אסף יעקבי  054-2086549, הלית קאנץ ברנר  054-3038063
רכז פעילות מדעית – דני איגר  054-7393886
מנהלת ארגונית – עפרה גלאון צייג // 052-3267406  ofra@halfaba.org.il

 

תכנית הלימודים לשנה א’  2024-27
תכנית הלימודים לשנה ב’  2024-25
תכנית הלימודים לשנה ג’  2024-25
לוח שנה אקדמי לשנת לתוכנית הליבה 2024-25 
לוח שנה אקדמי לתוכנית מתקדמים המשכית 2024-25 
לוח שנה אקדמי לתוכנית ביון שנה ג’ 2024-25 
הרשמה
מדריכים
תנאי תשלום וביטול