תוכנית תלת שנתית, לחשיבה התפתחותית – פסיכואנליטית על עבודה עם ילדים ונוער

התכנית מיועדת לעובדים עם ילדים ונוער, המעוניינים להעשיר את עבודתם הקיימת, בתחום עיסוקם, בהבנות ובתובנת התפתחותיות ופסיכואנליטיות
ההרשמה עד ה 31/5/22

 

מרכזי התכנית למחזור 2020-23: מרגנית עופר  marganit.ofer@gmail.com , ויהושע (שוקי) דורבן jidamdoban@gmail.com
מרכזי התכנית למחזור 2022-25: מרגנית עופר  marganit.ofer@gmail.com , עידית דורי idori@bezeqint.net
צוות היגוי: יפעת זיבר, שירי בן-בסט, שגית יצחקי-קדם, שירה נבו

הולדת התוכנית וחזונה

במהלך שנות עבודתנו עם ילדים, מצאנו עצמנו חוזרים ומוטרדים משלושה נושאים:
1. הידע ההתפתחותי והחשיבה ההתפתחותית- פסיכואנליטית אינם נלמדים בשום מסגרת בצורה שיטתית דיה. במסגרת ההוראה ב’מסלול הילדים’ של המכון הפסיכואנליטי, המכשיר אנליטיקאים של ילדים, הבנו כי גם מטפלים מנוסים חסרים פעמים רבות את הידע ההתפתחותי מזווית אינטגרטיבית ורחבה יותר.
2. ‘בלבול השפות’ : ילד צעיר הסובל מאיחור או שיבוש התפתחותי, מטופל בד”כ ע”י צוות רב מקצועי. צוות רפואי, צוות טיפולי פרה-רפואי: פסיכותרפיה, קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, וצוות חינוכי. הניסיון לימד אותנו כי כל תחום ותת תחום מדברים בשפה שונה. הבנה עמוקה של התהליכים הלא-מודעים, הפנים ובין-אישיים , בנפשו של הילד תורמת רבות לאופן בו הילד ומשפחתו מטופלים על ידי כל הגורמים המעורבים.
3. חשיבות ההפריה ההדדית בין העוסקים בתחומים השונים.
התוכנית ‘חשיבה התפתחותי-פסיכואנליטית על עבודה עם ילדים ונוער’ נולדה ונבנתה מתוך הבנות אלו. חשבנו שלמידה מסודרת, התפתחותית-פסיכואנליטית נדרשת בעת הזאת. זו אפשרות של בעלי מקצוע שונים להתבונן בילד, לחשוב הן את משימות התפתחות הנורמליות המצופות ממנו, הן את קשייו ההתפתחותיים והן את המענה הטיפולי הנדרש.
אנו ערים להבדלים בין בעלי המקצועות השונים ולערך של ניסיון עבודה. התוכנית נבנתה כך שבכל שלב מקצועי ובכל מקצוע ניתן יהיה לחשוב ולהעמיק בשאלות המרכזיות. חלק מהשיעורים משותפים לכולם וחלק ילמדו בקבוצות. החלוקה לקבוצות תהיה עפ”י מקצוע וניסיון רלוונטי.
אנו מזמינים את קהל המטפלים: פסיכולוגים, עוסי”ם, רופאים, מטפלים באומנות, קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק, את המורים והיועצים, ותיקים וצעירים, להצטרף ללמידה, להשפיע בתחום עליו הם מופקדים ובעתיד להפיץ את החשיבה ההתפתחותית הפסיכואנליטית.

קהל יעד

מטפלים שיש להם רישיון לעסוק בפסיכותרפיה כולל בוגרי בתי ספר לפסיכותרפיה, המעוניינים בהעמקה בתחום הספציפי של טיפול פסיכואנליטי בילדים ונוער. מתמחים ומטפלים צעירים, המעוניינים להעמיק את הידע בעבודה התפתחותית פסיכואנליטית עם ילדים ונוער, וכן בעלי מקצוע הנמצאים בקשרים מהסוג הרפואי, התומך והמייעץ עם ילדים ונוער ומעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בתחום. הכוונה לרופאי ילדים, אחיות טיפת חלב, קלינאי תקשורת, מרפאים ומרפאות בעיסוק, גננות וגננים, מורים ומורות, תומכי הוראה, פזיותרפיסטים התפתחותיים , יועצים ויועצות חינוכיים וכו’.

הנרשמים יתקבלו לאחר הצגת תעודות והמלצות ושני ראיונות קבלה.

תכנית הלימודים

תוכנית הלימודים היא תלת שנתית: שנתיים בסיסיות בהן ילמדו פסיכופתולגיה במבט התפתחותי- פסיכואנליטי מעוברות ועד התבגרות, היסטוריה של הפסיכואנליזה של הילד ותאוריות מרכזיות בעבודה פסיכואנליטית עם ילדים. השנה השלישית תיוחד להתמחות בעבודה עם ילדים ומתבגרים הסובלים מאוטיזם, פסיכוזות וממגוון הפרעות התפתחותיות קשות והתפתחויות עכשוויות בתחומי מגדר, הורות ומשפחות חדשות. התוכנית תפתח אחת לשנתיים. המחזור הבא יתחיל באוקטובר 2022.
הלימודים יתקיימו חלקם בקבוצה גדולה בהרצאות פרונטליות וחלקם בקבוצות עבודה קטנות. במידת הצורך, תחולקנה הקבוצות עפ”י הרקע המקצועי והניסיון הקליני.
הלימודים יתקיימו בימי שני אחה”צ משעה 15:00 עד 20:00 בבית החברה הפסיכואנליטית בישראל, ברחוב קרליבך 23 תל-אביב.
כל תלמיד יחוייב בהדרכה פרטנית אחת לשבוע בעלות מופחתת של 250 ש”ח לפגישה. במקרים חריגים, תתאפשר הדרכה בזוג או מבנה דומה, לאחר חשיבה עם רכזי התכנית.

לתכנית הלימודים מחזור 2022-25 – לחץ כאן
לתכנית הלימודים מחזור 2020-23 – לחץ כאן
מורים ומדריכים – לחץ כאן
לוח שנה אקדמי

מדיניות החברה ב”ימי קורונה” היא לעשות כל מאמץ לקיים למידה פרונטלית, בהתאם להנחיות ודרישות משרד הבריאות. במקרה ולא תתאפשר למידה פרונטלית או הסגר ביתי – הלמידה תיערך בזום.

ייחודיות התכנית

התוכנית לחשיבה התפתחותית פסיכואנליטית שמה דגש על למידה אודות ההתפתחות הנפשית, בשילוב של שלושה היבטים: הראשון, למידה דרך צירים של התפתחות נפשית חוצי תיאוריות, מינקות ועד התבגרות. השני עוסק בהתפתחות החשיבה הפסיכואנליטית על טיפול בילדים, מראשית ימי הפסיכואנליזה ועד ימינו. וההבט השלישי משלב תיאוריות פסיכואנליטיות עם התפתחויות עכשוויות במדעי החיים והחברה.
בשנה וחצי האחרונות, בהן לומד המחזור הראשון, למדנו כי בדומה לציפיותנו הלמידה המשותפת הייתה חוויה טובה ומפרה על אף ואולי גם בזכות ההטרוגניות של המשתתפים.
צוות המורים התגייס לתמוך במי שהיה זקוק לתוספת למידה וערכנו התאמות לפי הצורך בחלוקה לקבוצות בסמינרים הקליניים.

תהליך ההרשמה

על  המועמדים להעביר את המסמכים הבאים :
טופס הרשמה
תולדות חיים אישיים (הכוונה לתיאור סיפורי, לא מקצועי). הטקסט לא יעלה על 3 עמודים, כשהוא מודפס באותיות בגודל  12
קורות חיים מקצועיים כולל לימודים רלוונטיים
העתקי תעודות של כל התארים האקדמיים
בנוסף, לפסיכולוגים – רישום בפנקס הפסיכולוגים ותעודת מומחיות. לפסיכיאטרים – תעודה על סיום שלב ב’ או תעודת מומחיות, לעו”סים קליניים – תעודת מ.א בע”ס קלינית.
למתמחים ולסטודנטים – אישור על לימודים או התמחות.
למטפלים ממקצועות נוספים – תעודת  על מקצועם הטיפולי או החינוכי או הרפואי.
2 המלצות שתשלחנה ביחד עם כל החומר.
תמונת פספורט סרוקה
תשלום דמי הרשמה (כמפורט מטה)
ההרשמה לתוכנית היא עד ה- 15 למאי 2022

את המסמכים הנ”ל יש לסרוק (אם מתאפשר – לקובץ אחד) ולהעביר את הקובץ (או הקבצים) דרך אתר החברה המאובטח, בקישור הבא:
להעברת המסמכים – לחץ כאן

עלות התכנית

דמי הרשמה  – 800 ₪ – הסכום כולל דמי טיפול (300 ₪)  ותשלום עבור שני ראיונות הקבלה (500 ש”ח) .
תשלום זה לא יוחזר במקרה של אי קבלה ללימודים. תשלום עבור ראיונות יוחזר אך ורק אם יוחלט לא להזמין את המועמד לראיון.
מקדמה לשכ”ל – לאחר קבלה לתכנית תשולם מקדמה בסך 700 ₪. סכום המקדמה לא יוחזר.
למתקבלים יחשב סכום זה כחלק משכר הלימוד.
שכ”ל שנתי  לשנה א’ – 9,000 ₪  ישולם עד ה 31/8/22, (8,300 ₪ לאחר הפחתת המקדמה) עד 8 תשלומים.
שכ”ל שנתי  לשנה ב’, ג’ – 9,000 ₪  
במקרה של ביטול הלימודים, שבועיים לפני או אחרי תחילתם, יוחזר 80% משכר הלימוד.
במקרה של ביטול במהלך שנת הלימודים, לא יהיה החזר כספי.

 

לוח שנה אקדמי
דמי הרשמה
מקדמה לשנה א’
טופס הרשמה
שכר לימוד שנה א’
מורים ומדריכים
שאלות נפוצות ותשובות

 

 

חרדות מוקדמות ותפקידן בהתפתחות הילד והמבוגר

הרצאתו של יהושע (שוקי) דורבן

ההרצאה התקיימה ב 12.5.20 ב ZOOM   

בהרצאה, משוחח דורבן עם מרגנית עופר ועונה גם על שאלות שנשלחו מהקהל.