קורסים בזום

אתגרים טיפוליים בפסיכותרפיה דינמית במחצית השנייה של החיים – גב’ יעל ברוך 
( 02-5636083 )  ylbaruch@gmail.com

בחדר הטיפולים אנו פוגשים יותר ויותר מטופלים הנמצאים במחצית השנייה לחייהם. המפגש עם סופיות הזמן ועם השינויים והאובדנים הכרוכים בשלב זה בחיים, מציב בפני האדם אתגרים מיוחדים, אשר עלולים להסב מצוקה רבה ולעיתים אף  להביא למשבר חמור, גם אצל אנשים שלא נזקקו לטיפול עד כה.
מהם מוקדי החרדה העיקריים להם עלינו להקשיב בבואנו לטפל באנשים הפונים אלינו בפאזת חיים זו ומהם הצרכים הנפשיים הייחודיים כעת? אילו תהליכים טיפוליים יסייעו להתמודדות טובה עם האתגרים החדשים? מהם אפיוני ההעברה וההערה-הנגדית העולים בדיאדה הטיפולית? שאלות אלו נמצאות במוקד הסמינר שלפנינו שיהיה בדגש קליני מובהק.
נעסוק  בסוגיות קליניות העולות בטיפול פסיכותרפויטי בשלב זה של החיים, דרך דיון בחומר הקליני שיובא על ידי המשתתפים, כאשר כל משתתף יציג חומר קליני בתורו.
הסמינר מיועד למטפלים במטופלים מבוגרים-יותר, החל ממשבר אמצע-החיים (  Mid Life Crisis ), דרך שלבי ההתבגרות עד לזקנה.
נקרא תיאורי טיפול פסיכואנליטיים וכן מאמרים העוסקים בתהליכי השינוי בתקופה זו של החיים מנקודת מבט פסיכואנליטית.

הסמינר יתקיים בזום, ויכלול 8 מפגשים בימי שישי בשעות 11:00 – 12:30, בחודשים אוקטובר – דצמבר  2023.
מועדי הסמינר –  13.10.23, 20.10, 3.11, 10.11 ,17.11, 24.11, 1.12, 22.12.23.
עד 8 משתתפים

    • בגלל שאנו עוסקים בחומר קליני רגיש וחשוף, חיוני שנכיר יותר טוב זה את זה, ולכן המפגש הראשון יתקיים פנים אל פנים בירושלים, במכון הפסיכואנליטי, רח’ דישראלי 13.
      מתוך מודעות לחשיבות העניין להצלחת הסמינר, אני מבקשת שיירשם רק מי שיכול להתחייב להגיע למפגש הראשון בירושלים.

להרשמה

מפגשים בין פסיכואנליזה וקולנוע – גב’ ציפי שיץ

 פרויד כתב בחיבורו ‘השיגיונות והחלומות בסיפור גראדיווה של ו’ ינסן’, 1908 “המשוררים בעלי ברית חשובים הם לנו, ועדותם ערכה גדול ביותר, כי על כן נתגלו הללו כבקיאים בדברים חשובים רבים מתחום המתרחש בחיי האדם, דברים אשר חכמי הספרים שבתוכנו אף לא ראום בחלומם. וביותר בתחום חיי הנפש הקדימו המשוררים אותנו, את האנשים מכל ימות השנה, משום שהם שואבים ממקורות שעודם כספר החתום לפני המדע”.
נצפה בסרטים ונתבונן באופני ייצוג הנושאים שלהם באמנות הקולנוע, במפגש בין פסיכואנליזה וקולנוע, בהעשרה ובהפריה ההדדית שלהם.

הסרטים שנעסוק בהם:

קז’ישטוף קישלובסקי – הטרילוגיה: כחול, לבן, אדום.  1993-4
אלן רנה – הירושימה אהובתי.  1959 (שני מפגשים)
פרדו אלמודובר – דבר אליה.  2002
אינגמר ברגמן – ערב הליצנים.  1953 ; סונטת סתיו.  1978

8 מפגשים אחת לשבועיים בימי שלישי בשעות 16:30-20:30
בתאריכים:  7.11.23   21.11.23   5.12.23   19.12.23   2.1.24    16.1.24    30.1.24    13.2.24
עד 20 משתתפים.

    • ההרשמה הינה לכל המפגשים. לא ניתן להירשם לחלקם.
    • בשל אופי הקורס נחוצה השתתפות בכלל המפגשיםומומלצת היכרות עם מושגי יסוד בחשיבה הפסיכואנליטית.

להרשמה