קורסים בזום

מפגשים בין פסיכואנליזה וקולנוע – גב’ ציפי שיץ

 פרויד כתב בחיבורו ‘השיגיונות והחלומות בסיפור גראדיווה של ו’ ינסן’, 1908 “המשוררים בעלי ברית חשובים הם לנו, ועדותם ערכה גדול ביותר, כי על כן נתגלו הללו כבקיאים בדברים חשובים רבים מתחום המתרחש בחיי האדם, דברים אשר חכמי הספרים שבתוכנו אף לא ראום בחלומם. וביותר בתחום חיי הנפש הקדימו המשוררים אותנו, את האנשים מכל ימות השנה, משום שהם שואבים ממקורות שעודם כספר החתום לפני המדע”.
נצפה בסרטים ונתבונן באופני ייצוג הנושאים שלהם באמנות הקולנוע, במפגש בין פסיכואנליזה וקולנוע, בהעשרה ובהפריה ההדדית שלהם.

הסרטים שנעסוק בהם:

קז’ישטוף קישלובסקי – הטרילוגיה: כחול, לבן, אדום.  1993-4
אלן רנה – הירושימה אהובתי.  1959 (שני מפגשים)
פרדו אלמודובר – דבר אליה.  2002
אינגמר ברגמן – ערב הליצנים.  1953 ; סונטת סתיו.  1978

8 מפגשים בזום בימי חמישי בשעות 16:30-20:30
בתאריכים:  2.5.24   9.5.24   16.5.24   23.5.24   30.5.24   6.6.24   13.6.24   20.6.24
עד 24 משתתפים.

    • ההרשמה הינה לכל המפגשים. לא ניתן להירשם לחלקם.
    • בשל אופי הקורס נחוצה השתתפות בכלל המפגשיםומומלצת היכרות עם מושגי יסוד בחשיבה הפסיכואנליטית.

להרשמה