קורסים באזור ירושלים והדרום

שכר הלימוד לכל קורס הינו 700 ש”ח ( 800 לקורסים מעל 8 מפגשים), בתשלום מראש (בכרטיס אשראי או בחשבון paypal, באמצעות מחשב ולא טלפון)

רכזת – גב’ יעל בולג

״הפניית עורף לאם״ – סמינר קליני-תיאורטי – גב’ אורה גולדשמידט

הקורס יתמקד בבעיות בקשר בין בנות לאמהותיהן, המתבטא בריחוק עד ניתוק של הבת מהאם. בסמינר נקרא חומרים מהספרות הפסיכואנליטית וגם מהספרות היפה, ובמפגשים המשתתפים יוזמנו להביא חומרים קליניים  ממטופלות אשר מפנות עורף לאמהותיהן לחשיבה קלינית ותיאורטית משותפת.

10 מפגשים בימי שישי בבוקר בשעות  8:30- 10:00
החל מה-20.10 (עד 15 בדצמבר, עם אפשרות לשינוי שני ימי השישי האחרונים שבחנוכה)
עד 10 משתתפים
הקורס יתקיים בבית החברה הפסיכואנליטית, רחוב דישראלי 13, ירושלים

להרשמה

על פרדוקס ההרסנות והאהבה- מושג ׳השימוש באובייקט׳ של ויניקוט – – גב’ אירית דוידוביץ’

 פרדוקס, כשלעצמו מושג חמקמק וקשה להבנה, עוסק בבלתי אפשרי שהוא אפשרי, בניגודים המכוננים ומחזקים זה את זה במעגליות אינסופית. ויניקוט תאר את נפש האדם והתפתחותה בעזרת פרדוקסים, אחד המרכזיים שבהם הוא התהליך הקושר בין הרסנות ואהבה בדרך (כאשר הדברים מתקדמים כשורה) לתפיסה מציאותית יותר ויותר של עצמנו ושל האחרים המשמעותיים בחיינו.
בקורס נכיר באופן מעמיק את מושג השימוש באובייקט של ויניקוט דרך קריאה בכתביו וכן באמצעות כותבים אחרים כגון תומס אוגדן ומייקל אייגן שהרחיבו, הבהירו והדגימו בדרכם את הרעיון שלו, כל זאת על מנת להפכו לשימושי עבורנו.

8 מפגשים, בימי חמישי החל מה- 2.5.24  בשעות 10:30-12:00
עד 12 משתתפים
הקורס יתקיים בבית החברה הפסיכואנליטית, רחוב דישראלי 13, ירושלים

להרשמה

הזדהות השלכתית, גורלו של מושג ושימושו הקליני המשתנה בין תיאוריות פסיכואנליטיות – גב’  יעל בולג

הזדהות השלכתית הוא מושג תיאורטי שמזמין שימוש קליני רחב. המושג מעורר עניין רב בקרב מטפלים ומטפלות, כשהוא מנסה להדגים את דרכי התקשורת בין מטפל/ת למטופל/ת.  הרחבות המושג, פיתוחו, מורכבותו וסתירות בשימושו יוצרים בלבול רב: האם הוא מנגנון הגנה? דרך לשלוט על או להתמזג עם הזולת? תנאי מקדים לתקשורת אנושית? מהותי עבור יכולת אמפתית?
בקורס נבחן  את מקור המושג אצל קליין, את פיתוחיו וביטוייו בתיאוריות של יחסי אובייקט ובתיאוריות נוספות כמו אצל אוגדן, מקדוגל, ג’ודי דייויס ועוד.

 8 מפגשים בימי שני בשעות  19:30-21:00
החל מ- 16.10.23
עד 10 משתתפים
הקורס יתקיים בבית החברה הפסיכואנליטית, רחוב דישראלי 13, ירושלים

להרשמה

להכיר את האנושיות של התינוק מרגע היוולדו*:פרקים מתוך מחשבתו של וויניקוט על התפתחות ועל טיפול – גב’ יעל גוטל

*”עד מהרה התינוק נעשה לאדם שקל להכיר באנושיותו, אך לאמיתו של דבר האנושיות היתה קיימת כבר מרגע לידתו וככל שנקדים להכיר בכך כך ייטב” [וויניקוט, תינוקות ואמותיהם].
דונלד וויניקוט הציע דרך חדשה ומהפכנית להבין את נפש האדם, דרך הנותנת במה למפגש המכריע בין התינוק לסביבה ההורית בראשית החיים ומשרטטת את השפעות המפגש על ההתפתחות בהמשך החיים. גם בטיפול נפשי, הרעיונות הוויניקוטיאנים שינו במובנים רבים את מטרות המפגש הטיפולי ואת הנוכחות הטיפולית. בקורס נעקוב אחרי כמה מושגי מפתח בהגותו של וויניקוט על התינוק והילד, מושגים שכבר נכנסו לשפה ולתרבות [כמו אם טובה דיה, החזקה, מרחב פוטנציאלי, חפץ מעבר, עצמי אמיתי ועצמי כוזב..] ונבחן את הדרך שבה הם עיצבו מחדש את המפגש הטיפולי, בילד ובמבגר.
הקורס ילווה בדוגמאות קליניות שיבואו ע”י המשתתפים והמנחה.

8 מפגשים בימי שני בשעות 18:00- 19:30
החל מה-16.10.23
עד 10 משתתפים
הקורס יתקיים בבית החברה הפסיכואנליטית, רחוב דישראלי 13, ירושלים

להרשמה

העמקה לתוך מושג ההעברה (טראנספראנס) – תיאוריה ויישומים קליניים – מר יהודה בנדקובסקי

המושג העברה הינו אחד המושגים הוותיקים והחשובים בטכניקה הפסיכואנליטית. עם זאת, נדמה שעבורנו המטפלים, מושג העברה ושימושיו הקליניים בחשיבה ובפרקטיקה עדיין מעורפלים, וחמקמקים. יתר על כן, למרות שהעברה והעברה נגדית פועלים תמיד יחד, נראה שקל לנו יותר לחשוב ולדון דווקא בהעברה הנגדית בעוד שהעברה עצמה נשארת פחות “נחשבת” ומפורשת.
בקורס ננסה להעמיק לתוך מושג העברה. נתבונן ראשית על התפתחות מושג העברה ועל הדגשים השונים שניתנו בתיאוריות השונות. בהמשך נתמקד ביישומים הקליניים. ננסה “לחשוב העברה”.
מטרת הקורס היא להעמיק את היכולת של כל אחד ואחת מהמשתתפים והמשתתפות לחשוב במונחים של העברה כמטפלים בקליניקה.
נחשוב גם על השימוש בפירושי העברה לפי תיאורטיקנים מהזרם הקלאסי (פרויד, קליין וממשיכיה ועוד).
הלימוד ילווה בקריאת חומרים תיאורטיים וקליניים שיובאו ע”י המורה והמשתתפים.

8 מפגשים, בימי ג’, משעה 19:30- 21:00
בתאריכים: 17.10.23, 24.10.23, 31.10.23, 7.11.23, 14.11.23, 21.11.23, 28.11.23, 5.12.23
עד 12 משתתפים
הקורס יתקיים בבית החברה הפסיכואנליטית, רח’ דישראלי 13 ירושלים

להרשמה

על החזקה והכלה – ראשית החיים הנפשיים עפ”י ויניקוט וביון –  גב’ ליה קוך

 בקורס נעסוק במושג ההחזקה של ויניקוט וברעיון ההכלה של ביון. שני מושגים אלה הם מהתרומות החשובות של שני התאורטיקנים האלה לחשיבה הפסיכואנליטית. הם שגורים בפינו ויש נטייה לבלבול רב ביניהם.
בקורס ננסה להעמיק בכל אחד מהם ככל שניתן ולהבין את ההבדלים המהותיים ביניהם הנוגעים לראשית התפתחות הנפש ולזיקה לפרקטיקה הקלינית. נקרא מכתבי ויניקוט וביון, ואת מאמרו של אוגדן “על החזקה והכלה, הוויה וחלימה” ( אוגדן{ 2004},2011).

6 מפגשים בימי ראשון בין השעות 18:00-20:00
בתאריכים: 3.3.24, 10.3.24, 17.3.24, 31.3.24, 7.4.24, 14.4.24
עד 10 משתתפים
במכון הפסיכואנליטי, רחוב דישראלי 13, ירושלים

להרשמה

אובייקט, סובייקט ומה שבינם – הכרות עם הגותה של ג’סיקה בנג’מין – סדנא – גב’ נועה בר חיים

ג’סיקה בנג’מין היא פסיכואנליטיקאית ופמיניסטית אמריקאית, מההוגות המרכזיות בגישה האינטר –סובייקטיבית.
בסמינר נלמד את רעיונותיה בדבר הכרה הדדית ויחסי שליטה, נתחקה אחר הדרך שבה היא בונה גשרים בין תיאוריות יחסי אובייקט ותאוריות אינטר- סובייקטיביות ואחר האופן שבו היא חושבת פסיכואנליזה פמיניסטית.

3 מפגשים בימי שישי בין השעות  8:30-12:00
בתאריכים : 22.12.23, 5.1.24, 19.1.24
עד 10 משתתפים
במכון הפסיכואנליטי, רחוב דישראלי 13, ירושלים, עד 12 משתתפים

להרשמה

 

חנות – הרשמה לכל הקורסים
חזרה לדף הבית של “התקרבות”