קורסים באזור ירושלים ומודיעין

קורסים באזור ירושלים ומודיעין

(ההרשמה תפתח בימים הקרובים)

רכזות:
גב’ חוי ברקאי-מלצר
גב’ נחמה דביר

 

מפירוש עד enactment. אופנים של נוכחות והתערבות המטפל בתאוריות השונותמר מיקי אסיף

תאוריות שונות מדגישות אופנים שונים של נוכחות והתערבות המטפל במהלך הטיפול. למשל פירוש, החזקה, הכלה, יחסי עצמי זולת-עצמי, enactment. אופני התערבות אלה קשורים למה שנחשב מרפא באותה תאוריה.

בקורס נקרא מאמרים של תיאורטיקנים מרכזיים, פרויד, קליין, ויניקוט, ביון, קוהוט ומיטשל. בכל תאוריה נדבר על כמה מושגים מרכזיים ונתמקד באחד מאופני ההתערבות של המטפל. נדון בשאלה באיזו מידה מטפל יכול להיות נוכח ולהתערב בדרכים שונות בתוך הטיפול ובאיזו מידה קיימת התנגשות בין דרכי ההתערבות השונות. בניסוח אחר, באיזו מידה מטפל יכול להחזיק במספר תאוריות בו זמנית.

חומר הקריאה יהווה בסיס ממנו נוכל להרחיב ולהעמיק או לצמצם לפי קצב הלמידה, הצורך והעניין של המשתתפים.

הקורס ייתקיים במכון הפסיכואנליטי, ברח’ דישראלי 13, ירושלים

8 מפגשים בימי שני בשעות 19:30-21:00, החל מ- 8.6.20

עד 10 משתתפים

 

תפיסת הלא-מודע בתיאוריות פסיכואנליטיות

כל מה שתמיד רצינו לדעת ובכל זאת לא יודעים – גב’ יעל בולג

הלא-מודע הוא רעיון שמעסיק את האנושות מקדמת דנא ומשחק תפקיד מרכזי בייסוד התיאוריה הפסיכואנליטית. בקורס נבחן את מקום הלא מודע בעידן ששם דגש על מציאות חיצונית והשפעות טראומטיות ונעקוב אחרי התפתחות מושג הלא מודע כפי שהוא מתבטא בטקסטים של פרויד, קליין, ביון וויניקוט. נכיר את השלכות תפיסות אלה על התערבויות טיפוליות שונות.

הקורס ייתקיים במכון הפסיכואנליטי, ברח’ דישראלי 13, ירושלים

8 מפגשים בימי שני בשעות  19:30-21:00,  החל מ- 28.10.18

עד 10 משתתפים.

 

טראומה נפשית מוקדמת: היבטים תיאורטיים וטיפוליים גב’ חוי ברקאי-מלצר
הקורס יעסוק בהתפתחות החשיבה הפסיכואנליטית בנושא של טראומה נפשית מוקדמת והשפעתה על ההתפתחות הנפשית. לאחר סקירה קצרה וחלקית על כתיבתו של פרויד בנושא, נתמקד בפרנצי (בעיקר במושגים של  הזדהות עם התוקפן, דיסוציאציה, בלבול בין שפת הרוך לשפת התשוקה ו”אורפה” – כוחות החיים, ההישרדות); באלינט (אזור השבר הבסיסי, רגרסיה שפירה ורגרסיה ממאירה); ויניקוט (פחד מהתמוטטות שהתרחשה ולא נחוותה); מסעוד חאן (טראומה מצטברת).  בהתאם לתהליך הלמידה ונטיות לב המשתתפים, נשתהה עם מחברים ותכנים אלו ו/או נוסיף אחרים.

הקורס ייתקיים במכון הפסיכואנליטי, ברח’ דישראלי 13, ירושלים

8 מפגשים בימי ראשון בשעות19:30-21:00 ,  החל מ- 3.5.20

עד 12 משתתפים

 

היבטים של תקווה –  גב’ אורית ליבוביץ

בספרות הפסיכואנליטית ניתן למצוא התייחסויות שונות למושג תקווה ולתפקידו בהקשר הטיפולי. לאורך השנים לא הפכה התקווה למושג פסיכואנליטי מובהק.  יתכן והדבר מצביע על מורכבות המושג והקושי שיש לעתים בשימוש בו בהקשר הטיפולי. יחד עם זאת, האם ניתן לטפל בלי תקווה?

במהלך הסמינר נעסוק בשאלות כמו, מה הן התקוות המודעות והלא מודעות עמן מגיע המטפל למפגש הטיפולי? מה יכולות התקוות לאפשר ומה הן עלולות לעכב? כיצד משפיעה התקווה המודעת והלא מודעת של המטופל על יכולתו להיעזר בתהליך הטיפולי? האם וכיצד נפגשות התקוות של המטפל והמטופל בסיטואציה הטיפולית? ננסה לבחון  מתי תקווה הופכת נוקשה ומעכבת התפתחות וחיים, ומתי היא דווקא נושמת, משתנה ומאפשרת.  נסקור עמדות של תיאורטיקנים שונים שהתייחסו מפורשות או בעקיפין לתקווה בטיפול (ביניהם פרויד, קליין, ויניקוט, ביון, מיטשל  ועוד), וכן נדון במקרים קליניים שיובאו על ידי המשתתפים.

הקורס ייתקיים במכון הפסיכואנליטי, ברח’ דישראלי 13, ירושלים

8 מפגשים בימי שלישי בשעות  19:30-21:00,  החל מ- .1929.10

עד 12 משתתפים

 

 “לחשוב, לחלום, ללמוד ולשכוח” – גב’ מירי קרחי

תומס אוגדן הנו הוגה עכשווי מקורי, היוצר דיאלוג מחדש עם חשיבתם של תיאורטיקנים מרכזיים כמו: מלאני  קליין, ויניקוט וביון, דיאלוג אקטואלי המעמיק את ההבנה על המתרחש בנפש האנושית ומרחיב את משמעות השינוי העמוק בתווך שבין מטופל למטפל.

נתחיל בקורס בהיכרות עם פיתוחו של אוגדן את התאוריות של  קליין, ויניקוט וביון. בהמשך נכיר כמה מהמושגים הבסיסים הייחודיים שטבע: ״השלישי האנליטי״ והעמדה ״אוטיסטית-מגעית״. הקורס יתבסס על קריאה בספריו:  מצע הנפש, הקצה הפרימיטיבי של החוויה, על אי היכולת לחלום ומאמרים חדשים מהעשור האחרון.

הקורס יתקיים ברח’ ספיר 249, מושב סתריה

8 מפגשים בימי שישי  בשעות  12:30-14:00,  החל מ-1.5.20 (בדילוג שישי של שבועות)

עד 8 משתתפים

 

פסיכואנליזה של היצירתיות האמנות והמדע – ד”ר יהויקים שטיין

נעסוק בקורס בנושאים מגוונים הקשורים ביצירתיות: פרויד ואמנות; האומנים מספרים על היצירתיות של עצמם; פסיכואנליזה של היצירתיות; מיון ותיאור של מנגנונים לא מודעים הקשורים ליצירתיות; הילד היצירתי; הגניוס (הגאון) וההסתייגות מרעיון הגניוס; שיגעון ואמנות; הכפיל בפסיכואנליזה; יצירתיות מדעית; לקונות  ועיכובים מדעיים.

הקורס יתקיים ברח’ קורא הדורות 33 ב, ירושלים

8 מפגשים בימי רביעי הראשונים בכל חודש בשעות  18:30-17:00 ,  החל מ-7.11.18  ברצף עד ה- 5.6.19

עד 8 משתתפים

 

פרידה, אובדן ותהליך אבלגב’ ציפי שיץ

פרידות וקשיי התנתקות טבועים בכל התפתחות נפשית, ולכל פרידה מתלווה הרגשה של אובדן. אובדנים הם חלק בלתי נפרד מחיינו וממהלך התפתחותנו. מצב קיומי זה הוא חלק מכל טיפול נפשי. נושא הפרידה הנו יסוד מרכזי בהתפתחות של איכויות התלות, המאפשרות לעבור מתלות טוטלית להדדיות בוגרת. השינוי הזה יוצר מקום לאחֵר בתוך העצמי. חלק מהקושי הוא, שבהכרה באחר יש מפגש עם היבטים מעוררי קנאה, זעם וחסר. כל פרידה ממחישה את הלבַד הקיומי של ‘אם אין אני לי מי לי’. לבד, שיכול להפוך לחוויית בדידות או יכול להפוך למוטיבציה לפתח כישורים המזמינים יחד של שניים.                                                            נעסוק בפרידה, בחוויה הרגשית של אובדן (מכל סוג שהוא) ובתהליך האבל. נדון בתרומות של פרויד, מלאני קליין, אנדרה גרין וג’ון סטיינר להעמקת ההבנה של תהליכים אלה. כמו כן, נקרא יצירת ספרות ונצפה בסרט קולנוע אשר עוסקים בתחושות האובדן ובכאבי ההחמצה של הדמויות. נדון בהם ובאופני ההתמודדות עם תחושות אלה, בתהליך האבל שהדמויות עוברות (או לא עוברות) ובשינוי המתאפשר (או לא מתאפשר) כתוצאה מכך.

הקורס ייתקיים במכון הפסיכואנליטי, ברח’ דישראלי 13, ירושלים

10 מפגשים בימי שלישי בשעות 19:30-21:00,  החל מ- 21.1.20  (בדילוג שלישי של פורים)

עד 10 משתתפים

 

 

 

חזרה לדף הבית של “התקרבות”