קורסים באזור ירושלים והדרום

שכר הלימוד בכל קורס הינו 500 ש”ח בתשלום מראש (בכרטיס אשראי או בחשבון paypal, באמצעות מחשב ולא טלפון)

רכזות:
גב’ חוי ברקאי-מלצר
גב’ יעל בולג

 

על המפגש הטיפולי עם תחושת מוות נפשי – חוי ברקא מלצר

“התחושה של היות מת הפכה לנושא קליני נפוץ. יותר אנשים מבעבר פונים היום לעזרה בגלל תחושה שהם מתים. לא ברור מהיכן מגיעה תחושת מוות זו, או מה ניתן לעשות לגביה.” כך כותב מייקל אייגן בתחילת הפרק הראשון לספרו “תחושת מוות נפשי” (2004, 2010).
אנו פוגשים בקליניקה מופעים שונים של תחושת מוות פנימית. לעתים אלו חוויות חולפות, תחושת ריקות, שעמום ודלות פנימית, חוסר עניין והיעדר תשוקה, ששזורות במהלך חיים שיש בו גם מצבי רוח ומצבי הוויה אחרים; תחושת מוות נפשי נובעת מסיבות שונות, כשלא פעם היא נקשרת לסבל הורי, ובמיוחד לדיכאון האם.
נקרא, נחשוב ונדון בשני מאמרים קלסיים: ’אבל ומלנכוליה’ של פרויד, ואת ‘האם המתה’ של גרין, ומספרו המרתק של אייגן (המלווה במקרים קליניים רבים). לפי מהלך ורוח הקבוצה נקרא גם מאמר/ים נוסף מתוך האסופה “האם המתה – דיאלוג עם ‘האם המתה’”, ו/ או את מאמרו של אבנר ברגשטיין – “על השעמום – מפגש עם אזורים כמוסים בנפש”.
המשתתפים יוזמנו להביא מניסיונם הקליני, על מנת להעשיר את ההבנה והשיח.

הקורס יתקיים ב המכון הפסיכואנליטי, רח’ דישראלי 13, ירושלים.
8 מפגשים בימי שני בשעות 19:30-21:00, מה 3.5.21 עד ה 28.6.21 (לא כולל את ה 17.5.21, שבועות).
עד 12 משתתפים.

להרשמה

 

אוגדן חושב וחולם מחדש-מירי קרחי

בעשורים האחרונים אוגדן תר אחר דרכים לצור תנועה חדשה ויצירתית בחשיבה הפסיכואנליטית, תוך שהוא קורא וחושב מחדש על מאמרים קאנונים שנכתבו על ידי פרויד, קליין ויניקוט, פיירברן, לוואלד ואחרים.
רצונו העז של אוגדן, שהשפה הפסיכואנליטית לא “תקפא על שמריה” ותהייה לשפה “מתה” החוזרת ומשחזרת את אותו אופן חשיבה, מביא להתבוננות סקרנית ויצירתית במאמרים אלו, למחשבות ורעיונות חדשים.
בתהליך ההתפתחות כמטפלים, אוגדן מאמין, כי עלינו להעמיק בתאוריה ובטכניקה הפסיכואנליטית, ובכל פעם לחשוב עליה מחדש.
בקורס נקרא יחד מספר מאמרים שאוגדן כתב, בהם הוא מתבונן ומפרש מאמרים של ויניקוט, פיירברן, ביון, ולוואלד. אנו נערוך הכרות קצרה עם עבודותיהם המקוריות ואז נכיר רבדים נוספים שאוגדן מציע למאמרים אלו וכיצד הוא מפיח בהם רוח מבהירה ומחדשת.

הקורס יתקיים במושב סתריה.
8 מפגשים בימי שישי בין השעות 11:30-13:00 , החל מה- 16.1.21 (בפורים ה- 26.2.21 לא נפגש).
עד 8 משתתפים.

להרשמה

 

וויניקוט הקליני: תיאוריה ופרקטיקה – אורה גולדשמידט

קהל היעד: הקורס מיועד למטפלים במבוגרים וילדים, בעלי היכרות שמעבר לבסיסית עם החשיבה הוויניקוטיאנית..
הקורס יעסוק בעבודה הטיפולית מנקודת מבט של התיאוריה הוויניקוטיאנית. נקרא את ועל וויניקוט. המשתתפים יתבקשו להציג ווינייטות מעבודתם עליהן נחשוב ביחד ברוח וויניקוטיאנית.

הקורס יתקיים ב המכון הפסיכואנליטי, רח’ דישראלי 13, ירושלים.
8 מפגשים בימי שני בשעות 20:00-21:30, החל מ-5.4.21 (בלי 17.5.21 שבועות).
עד 8 משתתפים,

להרשמה

 

ביקור מחודש בטיפול הדינמי – אורית ליבוביץ

מגפת הקורונה והשינויים המטלטלים בסטינג הטיפולי שנלוו אליה, מאפשרים חשיבה מחודשת על אלמנטים שונים בטיפול הדינמי.
בקורס נעסוק במרחב המוחשי המתקיים בחדר הטיפול, ובמשמעותו לתהליך האנליטי המתרחש בו. נעסוק במפגש מטפל מטופל גוף אל גוף, בחוויה החושית שנובעת ממנו ומכוננת אותו, וב”שדה” שנוצר בשעה הטיפולית בעקבות מפגש זה.
נקרא מאמרים מזוויות תיאורטיות שונות, המנסים להתחקות אחר משמעות המפגש המתקיים בחדר הטיפול (פרויד, ויניקוט, בולאס, אוגדן , פרו ועוד) וכן נדון במקרים קליניים שיובאו על ידי המשתתפים.

הקורס יתקיים במכון הפסיכואנליטי, ברח’ דישראלי 13, ירושלים.
8 מפגשים, בימי ראשון בשעות 19:30-21:00 מיום ראשון ה-24.1.21 , ועד ה-14.3.21
עד 12 משתתפים

להרשמה

 

הזדהות השלכתית גורלו של מושג ושימושו הקליני המשתנה בין תיאוריות פסיכואנליטיות – יעל בולג

הזדהות השלכתית הוא מושג תיאורטי שמזמין שימוש קליני רחב. המושג מעורר עניין רב בקרב מטפלים ומטפלות, כשהוא מנסה להדגים את דרכי התקשורת בין מטפל/ת למטופל/ת. הרחבות המושג, פיתוחו, מורכבותו וסתירות בשימושו יוצרים בלבול רב: האם הוא מנגנון הגנה? דרך לשלוט על או להתמזג עם הזולת? תנאי מקדים לתקשורת אנושית? מהותי עבור יכולת אמפתית?
בקורס נבחן את מקור המושג אצל קליין, את פיתוחיו ואת ביטוייו בתיאוריות של יחסי אובייקט ובתיאוריות נוספות: ביון, ממשיכי קליין, סנדלר ואוגדן.

הקורס יתקיים במכון הפסיכואנליטי, רח’ דישראלי 13, ירושלים.
8 מפגשים בימי שני בשעות 19:30-21:00, החל מ- 9.11.20 (בלי 15.12.20, חנוכה).
עד 10 משתתפים

להרשמה

 

מפירוש עד enactment – אופנים של נוכחות והתערבות המטפל בתאוריות השונות – מיקי אסיף

תאוריות פסיכואנליטיות שונות מדגישות אופנים שונים של נוכחות והתערבות המטפל במהלך הטיפול. למשל פירוש, החזקה, הכלה, יחסי עצמי זולת-עצמי, enactment. אופני התערבות אלה קשורים למה שנחשב מרפא בתאוריה.
בקורס נקרא מאמרים של תאורטיקאים מרכזיים, פרויד, קליין, ויניקוט, ביון, קוהוט, מיטשל. בכל תאוריה נדבר על כמה מושגים מרכזיים ונתמקד באחד מאופני ההתערבות של המטפל. נדון בשאלה באיזו מידה מטפל יכול להיות נוכח ולהתערב בדרכים שונות בתוך הטיפול ובאיזו מידה קיימת התנגשות בין דרכי ההתערבות השונות. בניסוח אחר, בשאלה באיזו מידה מטפל יכול להחזיק בכמה תאוריות בו זמנית?

הקורס יתקיים במכון הפסיכואנליטי, רח’ דישראלי 13, ירושלים.
8 מפגשים בימי שני בשעות 19:30-21:00 החל מה-16.11.20
עד 10 משתתפים

להרשמה

 

מקומה הייחודי של המיניות בתיאוריה של פרויד – ד”ר צבי כרמלי

הקורס יעסוק במקומה הייחודי של המיניות בתיאוריה של פרויד. במהלך הקורס נכיר את משמעותה של המיניות על פי פרויד, את מקומה במכלול הדחפים, ואת השפעתה על הבנתנו ביחס לתופעות אנושיות שונות (פרברסיות, התפתחות הילד, ההבדלים בין המינים והיחסים בין המינים, וארגונים שונים של הנפש)
במהלך הפגישות נדון במושגים אלה תוך קריאת מאמרים והתייחסות לדוגמאות קליניות.

הקורס יתקיים במכון הפסיכואנליטי, רח’ דישראלי 13, ירושלים.
8 מפגשים בימי שלישי בשעות 18:15 – 19:45 , מה- 17.11.20 (בלי 15.12.20, חנוכה).
עד 12 משתתפים.

להרשמה

 

פסיכותרפיה בילדים- יעל גוטל

בכל מפגש טיפולי אנו פונים ל”ילד שבתוך המבוגר”, אולם הטיפול הפסיכואנליטי בילדים אינו זהה מבחינות רבות לטיפול המוצע למבוגרים. דרך קריאה של מקרים מכוננים בראשית הפסיכואנליזה של טיפול בילדים [פרויד, קליין וויניקוט], נעקוב אחר התפתחות הטיפול בילדים ונסקור את הגישות המרכזיות בטיפול פסיכואנליטי בילדים. נעמוד על הייחודיות והמורכבות של הטיפול בילדים לעומת טיפול במבוגרים ונבחן מושגי יסוד כמו: הקשר בין התינוק לסביבתו, שפת המשחק, מרחבי ביניים, תהליכי העברה והעברה נגדית וההשלכות לגבי העבודה עם הורים.

הקורס יתקיים במכון הפסיכואנליטי, רח’ דישראלי 13, ירושלים.
10 מפגשים בימי שני בין השעות 19:30- 21:00, החל מ 2.12.20 ועד 10.2.21.
עד 12 משתתפים.

להרשמה

 

ממשיכיה של מלאני קליין: החשיבה הנאו-קלייניאנית – גב’ ענת פלוג-לוין

מלאני קליין הרחיבה ופיתחה את תחומי הידע שנסללו על ידי פרויד. קליין פיתחה מורשת עשירה של חשיבה וגם חרגה מרעיונותיו של פרויד.
בקורס נקרא מאמרים של תיאורטיקנים מרכזיים שפיתחו והרחיבו את חשיבתה של קליין, כמו חנה סגל, בטי ג’וזף, רונלד בריטון, ג’ון שטיינר ועוד. בעזרת מאמרים בספר ” התיאוריה הקלייניאנית , נקודת מבט בת זמננו” (בעריכת קטלינה ברונסטיין – מומלץ לרכושו עבור הקורס), נתבונן במושגים מרכזיים כמו הפוזיציות הסכיזו-פרנואידית והדיפרסיבית, המעברים והתנועה בינהן, וכן תסביך אדיפוס, התקנאות והכרת תודה, אובייקטים פנימיים, הזדהות השלכתית ותיאוריית ההכלה של ביון. על המושגים נדון במישור התיאורטי, אך גם דרך הקליניקה, כפי שהיא מופיעה במאמרים ובעבודתם הטיפולית של משתתפי הקורס.

הקורס יתקיים במכון הפסיכואנליטי, רח’ דישראלי 13, ירושלים.
8 מפגשים בימי שני בשעות 18:00-19:30 החל מ- 4.1.21.
עד 10 משתתפים.

להרשמה

 

“בסיס הנפש הוא הגוף”- החשיבה הוויניקוטיאנית על גוף ונפש-רבקה וייס

בהתבוננות של וויניקוט על טבע האדם הוא כותב: “זיכרונות גוף אישיים מתחילים להיאסף לכדי התהוותו של אדם חדש”. אמירה זו צמחה מתוך חשיבה ארוכת שנים בניסיון להבין מהו האדם. את האופן בו הנפש מתהווה מתוך החוויה הגופנית, את האופן בו היא נטועה בה. דרכה האדם אוסף לתוכו חוויות של היותו מטופל ואהוב, ובה צרובות תחושות שחווה בדרכו בחייו. לעיתים החוויה הגופנית הופכת למרחב דרכו האדם משמיע זעקה מתוך נפשו.
בקורס נקרא מאמרים של וויניקוט שמתבוננים בשאלת היחסים בין הגוף והנפש מהזווית ההתפתחותית המתחקה אחר תהליכי התהוותה של אחדות גוף-נפש, ומהזווית של הפסיכופתולוגיה הבוחנת מצבים של שבר באחדות זו. בחשיבה על חולי נלמד את תפיסתו הייחודית של וויניקוט על ההפרעה הפסיכוסומטית, ואת החשיבה שלו על אכילה והפרעות אכילה.

הקורס יתקיים במכון הפסיכואנליטי, רח’ דישראלי 13, ירושלים.
8 מפגשים בימי שני בשעות 19:30-21:00 החל מה 19.4.21 (למעט ב 17.5.21, שבועות)
עד 10 משתתפים.

להרשמה

 

 

חנות – הרשמה לכל הקורסים

חזרה לדף הבית של “התקרבות”