קורסים באזור ירושלים והדרום

שכר הלימוד בכל קורס הינו 500 ש”ח בתשלום מראש (בכרטיס אשראי או בחשבון paypal, באמצעות מחשב ולא טלפון)

רכזות:
גב’ חוי ברקאי-מלצר
גב’ יעל בולג

 

 

אוגדן חושב וחולם מחדש-מירי קרחי

בעשורים האחרונים אוגדן תר אחר דרכים לצור תנועה חדשה ויצירתית בחשיבה הפסיכואנליטית, תוך שהוא קורא וחושב מחדש על מאמרים קאנונים שנכתבו על ידי פרויד, קליין ויניקוט, פיירברן, לוואלד ואחרים.
רצונו העז של אוגדן, שהשפה הפסיכואנליטית לא “תקפא על שמריה” ותהייה לשפה “מתה” החוזרת ומשחזרת את אותו אופן חשיבה, מביא להתבוננות סקרנית ויצירתית במאמרים אלו, למחשבות ורעיונות חדשים.
בתהליך ההתפתחות כמטפלים, אוגדן מאמין, כי עלינו להעמיק בתאוריה ובטכניקה הפסיכואנליטית, ובכל פעם לחשוב עליה מחדש.
בקורס נקרא יחד מספר מאמרים שאוגדן כתב, בהם הוא מתבונן ומפרש מאמרים של ויניקוט, פיירברן, ביון, ולוואלד. אנו נערוך הכרות קצרה עם עבודותיהם המקוריות ואז נכיר רבדים נוספים שאוגדן מציע למאמרים אלו וכיצד הוא מפיח בהם רוח מבהירה ומחדשת.

הקורס יתקיים במושב סתריה.
8 מפגשים בימי שישי בין השעות 11:30-13:00 , החל מה- 9.4.21 (ב 23.4.21 לא יתקיים מפגש)
עד 6 משתתפים.

להרשמה

 

מפירוש עד enactment – אופנים של נוכחות והתערבות המטפל בתאוריות השונות – מיקי אסיף

תאוריות פסיכואנליטיות שונות מדגישות אופנים שונים של נוכחות והתערבות המטפל במהלך הטיפול. למשל פירוש, החזקה, הכלה, יחסי עצמי זולת-עצמי, enactment. אופני התערבות אלה קשורים למה שנחשב מרפא בתאוריה.
בקורס נקרא מאמרים של תאורטיקאים מרכזיים, פרויד, קליין, ויניקוט, ביון, קוהוט, מיטשל. בכל תאוריה נדבר על כמה מושגים מרכזיים ונתמקד באחד מאופני ההתערבות של המטפל. נדון בשאלה באיזו מידה מטפל יכול להיות נוכח ולהתערב בדרכים שונות בתוך הטיפול ובאיזו מידה קיימת התנגשות בין דרכי ההתערבות השונות. בניסוח אחר, בשאלה באיזו מידה מטפל יכול להחזיק בכמה תאוריות בו זמנית?

הקורס יתקיים במכון הפסיכואנליטי, רח’ דישראלי 13, ירושלים.
8 מפגשים בימי שני בשעות 19:30-21:00 בתאריכים 1.3.21 עד 26.4.21 (למעט פסח)
עד 12 משתתפים

להרשמה

 

פסיכותרפיה בילדים- יעל גוטל

בכל מפגש טיפולי אנו פונים ל”ילד שבתוך המבוגר”, אולם הטיפול הפסיכואנליטי בילדים אינו זהה מבחינות רבות לטיפול המוצע למבוגרים. דרך קריאה של מקרים מכוננים בראשית הפסיכואנליזה של טיפול בילדים [פרויד, קליין וויניקוט], נעקוב אחר התפתחות הטיפול בילדים ונסקור את הגישות המרכזיות בטיפול פסיכואנליטי בילדים. נעמוד על הייחודיות והמורכבות של הטיפול בילדים לעומת טיפול במבוגרים ונבחן מושגי יסוד כמו: הקשר בין התינוק לסביבתו, שפת המשחק, מרחבי ביניים, תהליכי העברה והעברה נגדית וההשלכות לגבי העבודה עם הורים.

הקורס יתקיים במכון הפסיכואנליטי, רח’ דישראלי 13, ירושלים.
10 מפגשים בימי שני בין השעות 19:30- 21:00, החל מ 28.12.20 ועד 10.2.21.
עד 12 משתתפים.

להרשמה

 

 

“בסיס הנפש הוא הגוף”- החשיבה הוויניקוטיאנית על גוף ונפש-רבקה וייס

בהתבוננות של וויניקוט על טבע האדם הוא כותב: “זיכרונות גוף אישיים מתחילים להיאסף לכדי התהוותו של אדם חדש”. אמירה זו צמחה מתוך חשיבה ארוכת שנים בניסיון להבין מהו האדם. את האופן בו הנפש מתהווה מתוך החוויה הגופנית, את האופן בו היא נטועה בה. דרכה האדם אוסף לתוכו חוויות של היותו מטופל ואהוב, ובה צרובות תחושות שחווה בדרכו בחייו. לעיתים החוויה הגופנית הופכת למרחב דרכו האדם משמיע זעקה מתוך נפשו.
בקורס נקרא מאמרים של וויניקוט שמתבוננים בשאלת היחסים בין הגוף והנפש מהזווית ההתפתחותית המתחקה אחר תהליכי התהוותה של אחדות גוף-נפש, ומהזווית של הפסיכופתולוגיה הבוחנת מצבים של שבר באחדות זו. בחשיבה על חולי נלמד את תפיסתו הייחודית של וויניקוט על ההפרעה הפסיכוסומטית, ואת החשיבה שלו על אכילה והפרעות אכילה.

הקורס יתקיים במכון הפסיכואנליטי, רח’ דישראלי 13, ירושלים.
8   מפגשים בימי שני בשעות 19:30-21:00 החל מה 19.4.21 (למעט ב 17.5.21)
עד 12 משתתפים.

להרשמה

 

 

חנות – הרשמה לכל הקורסים

חזרה לדף הבית של “התקרבות”