קורסים באזור ירושלים והדרום

שכר הלימוד בכל קורס הינו 500 ש”ח בתשלום מראש (בכרטיס אשראי או בחשבון paypal)

רכזת – גב’ יעל בולג

תפיסת הלא-מודע בתיאוריות פסיכואנליטיות – יעל בולג

הלא-מודע הוא רעיון שמעסיק את האנושות מקדמת דנא ומשחק תפקיד מרכזי בייסוד התיאוריה הפסיכואנליטית. בקורס נבחן את הלא מודע מהמושג הקלאסי כמקום של ייצוגי דחף מודחקים ועד מושג הלא מודע הלא מודחק כמקום של מצבי עצמי מנותקים שלא עברו ורבליזציה.
נעקוב אחרי התפתחות המושג שמתבטא בטקסטים של פרויד, קליין, ביון ויניקוט  בולאס ועוד, ונכיר את השלכות תפיסות אלה על התערבויות טיפוליות שונות.

הקורס יתקיים בבית החברה הפסיכואנליטית, רחוב דישראלי 13, ירושלים
8 מפגשים, בימי שני החל מה- 6.2.23  בשעות 19:30-21:00
עד 10 משתתפים

להרשמה

העמקה לתוך מושג ההעברה (טראנספראנס) – תיאוריה ויישומים קליניים – יהודה בנדקובסקי

נדמה כי העברה הינה חלק מרכזי בטכניקה הפסיכואנליטית. למרות זאת, עבורנו כמטפלים מושג העברה, השימושים האפשריים בו הינם מעורפלים, לא ברורים וחמקמקים.
בקורס ננסה להעמיק לתוך מושג העברה. נתבונן ראשית על התפתחות מושג העברה ועל הדגשים השונים שניתנו בתיאוריות השונות. בהמשך נתמקד בישומים הקליניים. ננסה “לחשוב העברה”. מטרת הקורס היא לחזק את היכולת של כל אחד ואחת לחשוב במונחים של העברה כמטפלים בקליניקה.
נחשוב על השימוש בפירושי העברה לפי תיאורטיקנים מהזרם הקלאסי (פרויד, קליין וממשיכיה ועוד).
במהלך הדברים נתייחס למושג העברה נגדית ולהתפתחותו.
הלימוד ילווה בקריאת חומרים תיאורטיים וקליניים שיובאו ע”י המורה והמשתתפים.

הקורס יתקיים בבית החברה הפסיכואנליטית, רח’ דישראלי 13 ירושלים.
8 מפגשים, בימי ג’, החל מה- 25/10/22 (תתכן דחיה של אחד המפגשים לשבוע העוקב), בשעות 19:30-21:00
עד 12 משתתפים.

להרשמה

אתגרים טיפוליים בפסיכותרפיה במחצית השנייה של החיים – יעל ברוך 
( 02-5636083   ylbaruch@gmail.com )

בחדר הטיפולים אנו פוגשים יותר ויותר מטופלים הנמצאים במחצית השנייה לחייהם. המפגש עם סופיות הזמן ועם השינויים והאובדנים הכרוכים בשלב זה בחיים, מציב בפני האדם אתגרים מיוחדים, אשר עלולים להסב מצוקה רבה ולעיתים אף  להביא למשבר חמור, גם אצל אנשים שלא נזקקו לטיפול עד כה.
מהם מוקדי החרדה העיקריים להם עלינו להקשיב בבואנו לטפל באנשים הפונים אלינו בפאזת חיים זו ומהם הצרכים הנפשיים הייחודיים כעת? אילו תהליכים טיפוליים יסייעו להתמודדות טובה עם האתגרים החדשים? מהם איפיוני ההעברה וההעברה-הנגדית העולים בדיאדה הטיפולית? שאלות אלו נמצאות במוקד הסמינר שלפנינו שיהיה בדגש קליני.
נעסוק  בסוגיות קליניות העולות בטיפול פסיכותרפויטי בשלב זה של החיים, דרך דיון בחומר קליני שיוצג על ידי המשתתפים.
הסמינר מיועד למטפלים במטופלים מבוגרים-יותר, החל ממשבר אמצע-החיים (  Midlife Crisis), דרך שלבי ההתבגרות עד לזקנה.
נקרא תיאורי טיפול פסיכואנליטיים וכן מאמרים העוסקים בתהליכי השינוי בתקופה זו של החיים מנקודת מבט פסיכואנליטית.

הקורס יתקיים בזום
8 מפגשים, בימי שישי, החל ב-28.1022, בשעות 11:00 – 1230
עד 8 משתתפים.

כיוון שנעסוק בחומר קליני, חשוב שנכיר יותר טוב זה את זה, ולכן המפגש הראשון יתקיים פנים אל פנים בירושלים, במכון הפסיכואנליטי, רח’ ד’ישראלי 13.

להרשמה

אתגרים טיפוליים בפסיכותרפיה דינמית במחצית השנייה של החיים – סמינר  המשך – יעל ברוך
02-5636083  ylbaruch@gmail.com

הסמינר מהווה סמינר המשך המיועד למשתתפים שלקחו חלק בסמינר הראשון שהתקיים בסתיו 2022.
נמשיך לדון בחומר קליני שיביאו המשתתפים, תוך הקשבה למוקדי החרדה העיקריים שעולים בטיפול אצל מטופלים מבוגרים-יותר, ולצרכים הנפשיים המרכזיים שלהם, תוך שימת חשיבות מיוחדת  על הקשר הטיפולי, מטופל-מטפל.
נמשיך לקרוא תיאורי טיפול פסיכואנליטיים וכן מאמרים העוסקים בתהליכי השינוי בתקופה זו של החיים מנקודת מבט פסיכואנליטית.
הסמינר יתקיים בזום.
8 מפגשים בימי ראשון פעם בחודש, ביום ראשון הרביעי בחודש, בשעות  20:00 – 21:30. בחודשים ינואר עד אוגוסט 2023.
ניתן יהיה לתאם ביחד מועדים חלופיים לשני המפגשים האחרונים שנופלים על תקופה של חופשות.
נמשיך במסורת של הסמינר, לפיו נקיים את המפגש האחרון פנים אל פנים בירושלים, במכון הפסיכואנליטי, רח’ ד’ישראלי 13.

להרשמה

חנות – הרשמה לכל הקורסים
חזרה לדף הבית של “התקרבות”