קורסים באזור ירושלים ומודיעין

קורסים באזור ירושלים ומודיעין

שכר הלימוד בכל קורס הינו 500 ש”ח בתשלום מראש (בכרטיס אשראי או בחשבון paypal, באמצעות מחשב ולא טלפון)

רכזות:
גב’ חוי ברקאי-מלצר
גב’ נחמה דביר

 

מפירוש עד enactment. אופנים של נוכחות והתערבות המטפל בתאוריות השונותמר מיקי אסיף

תאוריות שונות מדגישות אופנים שונים של נוכחות והתערבות המטפל במהלך הטיפול. למשל פירוש, החזקה, הכלה, יחסי עצמי זולת-עצמי, enactment. אופני התערבות אלה קשורים למה שנחשב מרפא באותה תאוריה.

בקורס נקרא מאמרים של תיאורטיקנים מרכזיים, פרויד, קליין, ויניקוט, ביון, קוהוט ומיטשל. בכל תאוריה נדבר על כמה מושגים מרכזיים ונתמקד באחד מאופני ההתערבות של המטפל. נדון בשאלה באיזו מידה מטפל יכול להיות נוכח ולהתערב בדרכים שונות בתוך הטיפול ובאיזו מידה קיימת התנגשות בין דרכי ההתערבות השונות. בניסוח אחר, באיזו מידה מטפל יכול להחזיק במספר תאוריות בו זמנית.

חומר הקריאה יהווה בסיס ממנו נוכל להרחיב ולהעמיק או לצמצם לפי קצב הלמידה, הצורך והעניין של המשתתפים.

הקורס ייתקיים במכון הפסיכואנליטי, ברח’ דישראלי 13, ירושלים

8 מפגשים בימי שני בשעות 19:30-21:00, החל מ- 8.6.20

עד 10 משתתפים

להרשמה

 

תפיסת הלא-מודע בתיאוריות פסיכואנליטיות

כל מה שתמיד רצינו לדעת ובכל זאת לא יודעים – גב’ יעל בולג

הלא-מודע הוא רעיון שמעסיק את האנושות מקדמת דנא ומשחק תפקיד מרכזי בייסוד התיאוריה הפסיכואנליטית. בקורס נבחן את מקום הלא מודע בעידן ששם דגש על מציאות חיצונית והשפעות טראומטיות ונעקוב אחרי התפתחות מושג הלא מודע כפי שהוא מתבטא בטקסטים של פרויד, קליין, ביון וויניקוט. נכיר את השלכות תפיסות אלה על התערבויות טיפוליות שונות.

הקורס ייתקיים במכון הפסיכואנליטי, ברח’ דישראלי 13, ירושלים

8 מפגשים בימי שני בשעות  19:30-21:00,  החל מ- 28.10.19

עד 10 משתתפים.

להרשמה

 

טראומה נפשית מוקדמת: היבטים תיאורטיים וטיפוליים גב’ חוי ברקאי-מלצר
הקורס יעסוק בהתפתחות החשיבה הפסיכואנליטית בנושא של טראומה נפשית מוקדמת והשפעתה על ההתפתחות הנפשית. לאחר סקירה קצרה וחלקית על כתיבתו של פרויד בנושא, נתמקד בפרנצי (בעיקר במושגים של  הזדהות עם התוקפן, דיסוציאציה, בלבול בין שפת הרוך לשפת התשוקה ו”אורפה” – כוחות החיים, ההישרדות); באלינט (אזור השבר הבסיסי, רגרסיה שפירה ורגרסיה ממאירה); ויניקוט (פחד מהתמוטטות שהתרחשה ולא נחוותה); מסעוד חאן (טראומה מצטברת).  בהתאם לתהליך הלמידה ונטיות לב המשתתפים, נשתהה עם מחברים ותכנים אלו ו/או נוסיף אחרים.

הקורס ייתקיים במכון הפסיכואנליטי, ברח’ דישראלי 13, ירושלים

8 מפגשים בימי ראשון בשעות 19:30-21:00 ,  החל מ- 10.5.20

עד 12 משתתפים

 להרשמה

 

היבטים של תקווה –  גב’ אורית ליבוביץ

בספרות הפסיכואנליטית ניתן למצוא התייחסויות שונות למושג תקווה ולתפקידו בהקשר הטיפולי. לאורך השנים לא הפכה התקווה למושג פסיכואנליטי מובהק.  יתכן והדבר מצביע על מורכבות המושג והקושי שיש לעתים בשימוש בו בהקשר הטיפולי. יחד עם זאת, האם ניתן לטפל בלי תקווה?

במהלך הסמינר נעסוק בשאלות כמו, מה הן התקוות המודעות והלא מודעות עמן מגיע המטפל למפגש הטיפולי? מה יכולות התקוות לאפשר ומה הן עלולות לעכב? כיצד משפיעה התקווה המודעת והלא מודעת של המטופל על יכולתו להיעזר בתהליך הטיפולי? האם וכיצד נפגשות התקוות של המטפל והמטופל בסיטואציה הטיפולית? ננסה לבחון  מתי תקווה הופכת נוקשה ומעכבת התפתחות וחיים, ומתי היא דווקא נושמת, משתנה ומאפשרת.  נסקור עמדות של תיאורטיקנים שונים שהתייחסו מפורשות או בעקיפין לתקווה בטיפול (ביניהם פרויד, קליין, ויניקוט, ביון, מיטשל  ועוד), וכן נדון במקרים קליניים שיובאו על ידי המשתתפים.

הקורס ייתקיים במכון הפסיכואנליטי, ברח’ דישראלי 13, ירושלים

8 מפגשים בימי שלישי בשעות  19:30-21:00,  החל מ- 21.1.20 (למעט ה- 10.3, פורים)

עד 12 משתתפים

להרשמה

 

 “לחשוב, לחלום, ללמוד ולשכוח” – גב’ מירי קרחי

תומס אוגדן הנו הוגה עכשווי מקורי, היוצר דיאלוג מחדש עם חשיבתם של תיאורטיקנים מרכזיים כמו: מלאני  קליין, ויניקוט וביון, דיאלוג אקטואלי המעמיק את ההבנה על המתרחש בנפש האנושית ומרחיב את משמעות השינוי העמוק בתווך שבין מטופל למטפל.

נתחיל בקורס בהיכרות עם פיתוחו של אוגדן את התאוריות של  קליין, ויניקוט וביון. בהמשך נכיר כמה מהמושגים הבסיסים הייחודיים שטבע: ״השלישי האנליטי״ והעמדה ״אוטיסטית-מגעית״. הקורס יתבסס על קריאה בספריו:  מצע הנפש, הקצה הפרימיטיבי של החוויה, על אי היכולת לחלום ומאמרים חדשים מהעשור האחרון.

הקורס יתקיים ברח’ ספיר 249, מושב סתריה

8 מפגשים בימי שישי  בשעות  12:30-14:00,  החל מ-31.1.20

עד 8 משתתפים

 להרשמה

 

סוגיות תיאורטיות וקליניות בטיפול פסיכודינמי במחצית השניה של החיים- סמינר לממשיכים –  גב’ יעל ברוך

בחדר הטיפולים אנו פוגשים יותר ויותר מטופלים הנמצאים במחצית השנייה לחייהם ואף בגיל השלישי. מה מאפיין טיפולים אלו? האם יש דגשים ייחודיים לשלב זה בחיים? העיסוק בשאלות אלו מהווה אתגר מקצועי שעולם המטפלים צריך למצוא לו מענה הולם.

נעסוק בסוגיות קליניות העולות בטיפול פסיכודינמי בשלב זה, דרך דיון בחומר קליני שיובא מניסיונם של המשתתפים.

הסמינר מיועד לאנשים שהשתתפו בסמינר בשנים קודמות או למטפלים בעלי ניסיון בטיפול במטופלים מבוגרים-יותר.

הקורס יתקיים במכון הפסיכואנליטי, ברח’ דישראלי 13, ירושלים

8 מפגשים בימי חמישי בשעות 20:00-21:30, החל מ-  30.4.20 (למעט ה-28.5, ערב שבועות).
עד 12 משתתפים.

להרשמה

 

 

חנות – הרשמה לכל הקורסים

חזרה לדף הבית של “התקרבות”