קורסים באזור ירושלים ומודיעין

 

ההרשמה בעיצומה

רכזות:
גב’ חוי ברקאי-מלצר
גב’ נחמה דביר 

 

מי מפחד מהעברה? העברה והעברה נגדית ומה שביניהן – גב’ יעל בולג
יחסי העברה והעברה נגדית עומדים במרכז התיאוריות הפסיכואנליטיות הרבות. מושגי יסוד אלה של תיאוריה וטכניקה טיפולית עברו גלגולים רבים לאורך תולדות החשיבה הפסיכואנליטית. בסמינר נכיר את הדמיון והשוני בשימוש במושגים אלה אצל הוגים שונים החל בפרויד ועבור לקליין, ויניקוט, קוהוט, בולס, אוגדן, מקדוגל ועוד.
מפגשים בימי שני בשעות  19:00-20:30,  החל מ– 8.10.18.
עד 10 משתתפים.
במכון הפסיכואנליטי, רח’ דישראלי 13, ירושלים.

סוגיות תאורטיות וקליניות בטיפול פסיכודינמי במחצית השנייה של החיים – גב’ יעל ברוך
בחדר הטיפולים אנו פוגשים יותר ויותר מטופלים הנמצאים במחצית השנייה לחייהם ואף בגיל השלישי. מה מאפיין טיפולים אלו? האם מדובר באותם עקרונות טיפוליים? האם יש דגשים ייחודיים לשלב זה בחיים? העיסוק בשאלות אלו מהווה אתגר מקצועי שעולם המטפלים צריך למצוא לו מענה הולם.
נעסוק בתמות התפתחותיות השייכות לשלב הבגרות המאוחרת, אך נעסוק בעיקר בסוגיות קליניות העולות    בטיפול פסיכודינמי בשלב זה. נשלב קריאת מאמרים ודיון בחומר קליני מן הספרות ומניסיונם של המשתתפים.
מפגשים בימי חמישי בשעות 22:00-20:30, החל מ–  02.05.19    (למעט ה-9.5, יום העצמאות).
עד 12 משתתפים.
במכון הפסיכואנליטי, רח’ דישראלי 13, ירושלים.

טראומה נפשית מוקדמת: היבטים תיאורטיים וטיפוליים – גב’ חוי ברקאי-מלצר
הקורס יעסוק בהתפתחות החשיבה הפסיכואנליטית בנושא של טראומה נפשית מוקדמת והשפעתה על ההתפתחות הנפשית. לאחר סקירה קצרה וחלקית על כתיבתו של פרויד בנושא, נתמקד בפרנצי (בעיקר במושגים של  הזדהות עם התוקפן, דיסוציאציה, בלבול בין שפת הרוך לשפת התשוקה ו”אורפה” – כוחות החיים, ההישרדות); באלינט (אזור השבר הבסיסי, רגרסיה שפירה ורגרסיה ממאירה); ויניקוט (פחד מהתמוטטות שהתרחשה ולא נחוותה); מסעוד חאן (טראומה מצטברת).  בהתאם לתהליך הלמידה ונטיות לב המשתתפים, נשתהה עם מחברים ותכנים אלו ו/או נוסיף אחרים.
מפגשים בימי ראשון בשעות 21:30-20:00,  החל מ– 24.02.19.
עד 12 משתתפים.
במכון הפסיכואנליטי,  רח’ דישראלי 13, ירושלים.

קריאה בכתבי ויניקוט – גב’ אורה גולדשמידט
נקרא בקורס מאמרים מרכזיים ממשנתו של ויניקוט ונכיר חלק מהגותו ומושגיו. ויניקוט התקשה לראות את עצמו כהוגה של תיאוריה מסודרת על טבע האדם, כפי שמשקפת אמירתו הידועה: “את אשר תקבלו ממני, תצטרכו ללקט מתוך כאוס”. ננסה במפגשים לטוות את  הראייה  של העצמי והעצמיות מנקודת מבט התפתחותית, כפי שהיא עולה מכתביו, תוך העמקה במספר מאמרים מרכזיים והיכרות עם מושגיו החשובים. נלמד תוך תנועה בין התבוננות ביחסי אם תינוק ויחסי מטפל ומטופל.
מפגשים בימי שני בשעות  21:30-20:00,  החל מ-4.3.19 .
עד משתתפים.
ברח’ הזמיר 24, מבשרת ציון.

לטפל “בקצה” של הנפש – גב’ נחמה דביר
נקרא במהלך הקורס מאמרים המרחיבים ומעמיקים את הידע אודות  איך “נראית” הנפש  במצבים פגועים אלו, איך היא פועלת, מתפקדת, מתקשרת? איך נראים תהליכי חשיבה במצב זה? איך הנפש מתמודדת עם תהומות הכאב? איפה הגוף? מה קורה למטפל בחדר הטיפולים, מה נדרש ממנו? אלו שאלות גדולות והתשובות מורכבות ומסובכות. רב הנסתר על הגלוי. ננסה להבין ביחד משהו ממצבים קשים אלו כשהנפש נמצאת “בקצה” שלה.
הלמידה תתהווה בעזרת קריאת מאמרים הנוגעים לנושא זה ובשילוב עם דוגמאות קליניות של המשתתפים.
ידע מוקדם במושגים בסיסיים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית מומלץ.
מפגשים בימי ראשון בשעות 21:30-20:00, החל מ- 14.10.18 (לא כולל פעמיים בחנוכה).
עד 10 משתתפים.
במכון הפסיכואנליטי, רח’ דישראלי 13, ירושלים.

מבט פסיכואנליטי על תופעות אובססיביות – ד”ר שרה כצנלסון
תופעות טורדניות וכפייתיות מטרידות מטופלים ומטפלים רבים.  פרויד העריך שהנוירוזות האובססיביות הינן המרתקות ביותר. נבחן תופעות אלו מהמבט ומהידע שהצטברו בספרות הפסיכואנליטית.  נתחיל בביסוס קרקע משותפת למשתתפי הקורס דרך תיאורים מפורטים של התופעות השונות מהספרות ומהעבודה היום יומית שלנו. נמשיך במאמרים יותר תיאורטיים: פרויד, פרנצי, פנסל, ביק וטסטין.   נעמיק בעמדה האנאלית, בסופר אגו הארכאי, ההססנות האובססיבית, ובאובססיביות כחומה ומעטפת. ננסה מתוך ניסיוננו ומתוך המאמרים הקליניים לנסח את הדגשים בטיפולים של המטופלים האלו.
מפגשים בימי חמישי אחת לשבועיים, בשעות 20:30- 22:00, החל מ– 13.12.18.  המפגש האחרון יוקדם ל– 14.3.19 (בגלל פורים).
12-4 משתתפים.
במכון הפסיכואנליטי, רח’ דישראלי 13, ירושלים.

מושגי יסוד בתיאוריה ובטיפול בגישה הקלייניאנית – ד”ר צבי כרמלי
סדרת מפגשים זו תעסוק במושגי יסוד בגישה הטיפולית שהתפתחה אצל קליין, שותפיה ותלמידיה. נלמד בין השאר על פנטזיה, העמדות השונות, קנאה, הזדהות השלכתית וההתמקדות הטכנית של קליין ותלמידיה בהעברה ובהעברה הנגדית. במהלך הפגישות נדון במושגים אלה תוך קריאת מאמרים והתייחסות לדוגמאות קליניות.
מפגשים בימי שלישי בשעות17:30-19:00,  החל מ– 5.2.19.
עד 12 משתתפים.
במכון הפסיכואנליטי, רח’ דישראלי 13, ירושלים.

לחשוב, לחלום, ללמוד ולשכוח” – גב’ מירי קרחי
תומס אוגדן הנו הוגה עכשווי מקורי, היוצר דיאלוג מחדש עם חשיבתם של תיאורטיקנים מרכזיים כמלאני  קליין, ויניקוט וביון, דיאלוג אקטואלי המעמיק את ההבנה על המתרחש בנפש האנושית ומרחיב את משמעות השינוי העמוק בתווך שבין מטופל למטפל.
נתחיל בקורס בהיכרות עם פיתוחו של אוגדן את התאוריות של  קליין, ויניקוט וביון. בהמשך נכיר כמה מהמושגים הבסיסים הייחודיים שטבע: ״השלישי האנליטי״ והעמדה ״אוטיסטית-מגעית״. הקורס יתבסס על קריאה בספריו מצע הנפשהקצה הפרימיטיבי של החוויהעל אי היכולת לחלום ומאמרים חדשים מהעשור האחרון.
יום שישי בין השעות 12:30-14:00 הקורס מתחיל מה 3.5.19
עד משתתפים.
ברח’ ספיר 249, מושב סתריה.

רגרסיה לתלות בטיפול אצל מטופלים עם פגיעה מוקדמת –  גב’ יעל שביד
נלמד על צורות שונות של פגיעה בקשר הראשוני ועל הדרכים שבהן הפגיעות הראשוניות משפיעות על התפתחות האישיות ועל יחסי האובייקט.  נעסוק בסיכוי ובסיכון ברגרסיה לתלות, המתרחשת אצל מטופלים אלה כשהם בטיפול מעמיק. נקרא במשך הקורס בכתביהם של שנדור פרנצי, אנדרה גרין, מיכאל בלינט, דונלד ויניקוט ומרגרט ליטל. נביא דוגמאות רלבנטיות מחדר הטיפול של המשתתפות/ים בקורס ונדון בהן.
מפגשים בימי חמישי בשעות 18:30-17:00, החל מ- 28.2.19  (לא כולל פורים, פסח ויום העצמאות).
עד 10 משתתפים.
במכון הפסיכואנליטי, רח’ דישראלי 13, ירושלים.

יצירתיות – ד”ר יהויקים שטיין
נעסוק בקורס בנושאים מגוונים הקשורים ביצירתיות: פרויד ואמנות; האומנים מספרים על היצירתיות של עצמם; פסיכואנליזה של היצירתיות; מיון ותיאור של מנגנונים לא מודעים הקשורים ליצירתיות; הילד היצירתי; הגניוס (הגאון) וההסתייגות מרעיון הגניוס; שיגעון ואמנות; הכפיל בפסיכואנליזה; יצירתיות מדעית; לקונות  ועיכובים מדעיים.
מפגשים בימי רביעי הראשונים בכל חודש בשעות  18:30-17:00 ,  החל מ-7.11.18  ברצף עד ה– 5.6.19.
עד משתתפים.
ברח’ קורא הדורות 33 ב, ירושלים.

פרידהאובדן ותהליך אבל – גב’ ציפי שיץ
פרידות וקשיי התנתקות טבועים בכל התפתחות נפשית, ולכל פרידה מתלווה הרגשה של אובדן. אובדנים הם חלק בלתי נפרד מחיינו וממהלך התפתחותנו. מצב קיומי זה הוא חלק מכל טיפול נפשי.  נושא הפרידה הנו יסוד מרכזי בהתפתחות של איכויות התלות, המאפשרות לעבור מתלות טוטלית להדדיות בוגרת. השינוי הזה יוצר מקום לאחֵר בתוך העצמי. חלק מהקושי הוא, שבהכרה באחר יש מפגש עם היבטים מעוררי קנאה, זעם וחסר. כל פרידה ממחישה את הלבַד הקיומי של ‘אם אין אני לי מי לי’. לבד, שיכול להפוך לחוויית בדידות או יכול להפוך למוטיבציה לפתח כישורים המזמינים יחד של שניים.
נעסוק בפרידה, בחוויה הרגשית של אובדן (מכל סוג שהוא) ובתהליך האבל. נדון בתרומות של פרויד, מלאני קליין, אנדרה גרין וג’ון סטיינר להעמקת ההבנה של תהליכים אלה. כמו כן, נקרא יצירת ספרות ונצפה בסרט קולנוע אשר עוסקים בתחושות האובדן ובכאבי ההחמצה של הדמויות. נדון בהם ובאופני ההתמודדות עם תחושות אלה, בתהליך האבל שהדמויות עוברות (או לא עוברות) ובשינוי המתאפשר (או לא מתאפשר) כתוצאה מכך.
10 מפגשים בימי ראשון בשעות 21:30-20:00,  החל מ– 7.10.18  (למעט ימי א’ השניים שבכל חודש).
עד 10 משתתפים.
במכון הפסיכואנליטי, רח’ דישראלי 13, ירושלים.

חושבים את המסגרת – גב’ רונית שפינר
ההתמקדות במסגרת הטיפולית מאפשרת נקודת מבט מעניינת ועמוסת דילמות בהקשר לתהליך הטיפולי. בקורס זה נעסוק במרכיביה השונים של המסגרת הטיפולית (זמן, כסף, חדר הטיפול, תדירות ועוד). נחשוב כיצד המסגרת תומכת, מאפשרת, נחבלת ומתייחסת אל התהליך הטיפולי. נדון בהבניית המסגרת הטיפולית מאז ימיו של פרויד ועד ימינו, בעזרתם של מאמרים מתיאוריות שונות ווינייטות מחדר הטיפול. ננסה בקורס להתמקד גם במאפיינים הייחודיים של המסגרת בטיפול בילדים.
מפגשים בימי שני בשעות 21:00-19:30,  החל מ– 10.06.19.
עד 14 משתתפים.
במכון הפסיכואנליטי, רח’ דישראלי 13, ירושלים.

חזרה לדף הבית של “התקרבות

דילוג לתוכן