קורסים באזור חיפה והצפון

שכר הלימוד בכל קורס הינו 500 ש”ח בתשלום מראש (בכרטיס אשראי או בחשבון paypal)

רכזת – גב’ אורלי ראובני

 

פרויד, וויניקוט וביון: 3 מאמרי מפתח – גב’ שרית ארזי אילתה

בסמינר נקרא 3 מאמרים קנוניים של פרויד, וויניקוט וביון, שיפרשו בפנינו מהלך על התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית. כמו בספרות השוואתית, ננסה לגלות עד כמה מאמרים אלה מתכתבים האחד עם השני ונלמד לעומק על הפרספקטיבות וההדגשים השונים של כל אחד מהכותבים על התפתחות התפקוד הנפשי והתהוות העצמיות. כמו תמיד, המגמה היא למצוא משמעות וחיבור למתרחש באופן פעיל וחי בקליניקה.

3 מפגשים בימי ו’ בשעות , 10:00-13:00, בתאריכים 21.10.22, 28.10.22, 4.11.22
הקורס יתקיים ברחוב זלמן שז”ר 1, חיפה (50 מדרגות)
עד 6 משתתפים

להרשמה

 

Self comes to mind    —  מהגופני למנטלי – בניית תהליכי הסימול במהלך ההתפתחות וביטויים בעבודה הטיפולית. – ד”ר דינה גלט

הקורס יעסוק בהשתנות חוויית העצמי ובאופי הרישומים המנטליים במהלך ההתפתחות, מהמצבים המנטליים הראשוניים בתחילת החיים אל תהליכי סימול ובניית יצוגים מנטליים. נעסוק בחומרים העוסקים ב- unmentalized, בבניית ובהתפתחות המרחב הנפשי עם התפתחות ארגון העצמי, ובהשלכות ובביטוי של רמות היצוג השונות בתהליך הטיפולי. נקרא יחד חומרים של מיטרני, אוגדן, ויניקוט, גרוטשטיין, אלוורז, פונגי, ליונס-רות, דמאסיו, בהתאם לקצב שיתאים לקבוצה.

9 מפגשים שיערכו אחת לשבוע בימי ג’ בשעות 12:00-13:30 בתאריכים: 17.1, 24.1, 31.1, 7.2, 14.2, 21.2, 28.2, 14.3, 21.3.
הקורס יערך ברחוב מעין צבי 6, גבעת אלה
עד 10 משתתפים

להרשמה

 

קריאה בויניקוט –  ד”ר רותי חשמונאי

בסמינר נלמד יחד כמה ממאמרי המפתח של ויניקוט.
נראה כיצד במקרים בהם הטיפול ההורי מותאם לתינוק מתאפשרת התפתחות עצמי אמיתי, יצירתיות, משחקיות, והיכולת לאהוב את האחר ללא חשש. במקביל נראה כיצד המסגרת האנליטית  יכולה להוות סביבה מחזיקה ולאפשר חוויה למטופל, אשר העצמי שלו לא התפתח בהתאם לפוטנציאל הגלום בו, להחזיר לעצמו תחושת קיום וממשות.
המשתתפים מוזמנים להביא דוגמאות מהעבודה הקלינית שלהם.

יתקיימו 4 מפגשים בין 08:30-11:45 (כולל רבע שעה הפסקה במחצית) בימי שישי
בתאריכים: 28.10.22,   4.11,22,  11.11.22,   18.11.22
הסמינר יתקיים ביוכבד 11, חיפה
עד 8 משתתפים

להרשמה

 

על האופנים שבהם המטופל מספר את סיפורו בטיפול – גב’ רוני יושע שדה

דרך מאמרים קליניים ודוגמאות שיעלו מהקבוצה, ננסה לבחון את האופנים השונים שבהם מטופלים מספרים (או נמנעים מלספר) את סיפורם בטיפול. כיצד הם מספרים על עברם, את משאלותיהם ועל עולמם הפנימי, על יחסי האובייקט שלהם, וזאת דרך התוכן הגלוי, וגם מעבר לתוכן, דרך העברה והעברה נגדית, דרך acting out, חלומות, דרך הגוף, ועוד. נבדוק מה המשמעות הטיפולית של “לספר את הסיפור” והאם ההסכמה לקחת סיכון ולהיחשף היא אמצעי בטיפול, שמגדיל את הסיכוי להירפא, או שהיא מטרה כשלעצמה?

8 מפגשים בימי שני בבוקר אחת לשבועיים בשעות 10:00-11:30
24/10/22, 7/11/22, 21/11/22, 5/12/22, 19/12/22, 2/1/23, 16/1/23, 2/2/23
הקורס יתקיים בחיפה. הודעה על כתובת מדויקת תשלח למשתתפים בהמשך
עד 6 משתתפים

להרשמה

 

קריאה במאמרו של ביון ‘הסזורה’ – גב’ הילה פלג פורת

בסדנא נקרא קריאת קרובת טקסט במאמרו של ביון  ‘סזורה’  (1977).
המונח ‘סזורה’ מכיל את הרעיון של קטיעה/חתך שהינם חלק מרצף המשכי. רעיון זה נמצא בעומק חשיבתו של ביון, אשר האמין שטרנספורמציה נפשית מתרחשת בנקודת החיבור.  כשנראה לנו שדבר מופרד מדבר באופן חד משמעי הדבר עלול לעוור אותנו מלראות את ההמשכיות הרוחשת.
ביון מציע:  “חיקרו את הסזורה, לא את האנליטיקאי, לא את האנליזנד, לא את הלא מודע, לא את המודע, לא את השפיות ,לא את הטרוף :אלא את הסזורה  את החיבור את הסינפסה..” (ביון, 1977).
בסדנא  נחקור ונחשוב על המושג כפי שהוא מתקיים בשעה הטיפולית, בחשיבתו של המטפל, בקשר עם המטופל, בקשר בין חלקיו השונים בפנימיותו של המטופל  ובחיים אותם אנו חיים.

3 מפגשים בימי שלישי בשעות  18-20.45 בתאריכים: 16.5.23  23.5.23  30.5.23
במושב בית חנניה (חוף הכרמל)
עד 7 משתתפים

להרשמה

 

טראומה מינית בראי הפסיכואנליזה – מנחה: גב’ יעל רם-סמילה

לפסיכואנליזה דו שיח מורכב ומרתק עם טראומה נפשית ובפרט עם טראומה מינית. הוא החל מראשיתה של הפסיכואנליזה, עם הבנתו של פרויד שהסימפטומים ההיסטריים מהם סבלו המטופלות שלו מקורם בפגיעות מיניות שחוו. למרות שדי מהר זנח את תאוריית הטראומה והחליף אותה במודל דחפי, חזר לעיסוק בטראומה לאחר 25 שנים בהטביעו את המושג של כפיית החזרה.
ברוח זו המשיכה הפסיכואנליזה לחקור טראומה מינית תוך נסיון להבין ולהמשיג את החוויה על מורכבותה וייחודה ולעתים, תוך שלילתה והשתקתה.
הקורס יעסוק בחשיבה הפסיכואנליטית על טראומה מינית, על רישומה הנפשי ועל העבודה הטיפולית הייחודית עמה. נתחיל מפרויד ונעבור לפרנצי, שעל בסיס עבודתו הקלינית עם מטופלות שעברו פגיעות מיניות טבע מושגים כמו הזדהות עם התוקפן ובלבול השפות. משם נמשיך לחשיבה על טראומה ודיסוציאציה כ”התמוטטות שהתרחשה ולא נחוותה” במאמרו של ויניקוט “פחד מהתמוטטות”. נקרא את בולאס, על טראומת גילוי העריות ונעסוק במושגי המפתח בפסיכואנליזה, הרלבנטיים כל כך לעבודה עם טראומה מינית כמו עדות (דורי לאוב), כפיית החזרה ושחזור (סו גרנד), ויחסי ההעברה המאפיינים עבודה עם נפגעות טראומה מינית (דיוויס ופרולי).
נדון במושגים אלה בהקשר של העבודה הקלינית הייחודית עם נפגעות ונפגעי טראומה מינית, תוך שימוש בדוגמאות קליניות שיביאו משתתפי הסדנא והמנחה.

8 מפגשים בימי א’ אחת לשבועיים בשעות 18:00-19:30 בתאריכים: 30.10, 13.11, 27.11, 11.12, 1.1, 15.1, 29.1, 12.2
הקורס יתקיים ברחוב התאנה 8, בנימינה
עד 8 משתתפים

להרשמה

 

בין מסתור נפשי למרחב פוטנציאלי  – גב’ אורלי ראובני

נצא מהמושג “מסתור נפשי” של סטיינר, המתאר מערך נפשי הגנתי אליו נסוג המטופל, ובו הוא מוצא  מקלט מחרדה מאיימת וממפגש עם כאב נפשי. בחסות המסתור, גם הקשר עם המטפל משתבש ונחסם. נמשיך ונחקור מצבים בהם התקשורת עם המטופל נחווית כחסומה או אניגמטית, מגלה ומכסה. נפנה את המבט אל סוגים שונים של מסתור נפשי, כמו דלוזיה, שקר, סוד, ושפה המתחפשת לאחרת. ננסה להבחין בין אזורי “מסתור”, המתאפיינים בנוקשות והעדר-תנועה, לבין  אזורים של  התהוות, התפתחות, ותנועה נפשית. נשאל איזו התייצבות נדרשת מהמטפל נוכח מפגש עם אזורי נפש אלה.
נקרא בכתביהם של סטיינר, וויניקוט, חאן, קולטארט, בולאס, ריס ואמיר, וכן סיפורים קצרים. נחפש כיצד באים החומרים לידי ביטוי בקליניקה, תוך הקשבה לסוגיות שיביאו המשתתפים.

4 מפגשים בימי רביעי בין השעות 18-20 בתאריכים : 16.11.22, 30.11, 14.12, 28.12
המפגשים יתקיימו ברחוב האביב 16, עפולה
עד 8 משתתפים

להרשמה

 

אתגרים טיפוליים בפסיכותרפיה במחצית השנייה של החיים – יעל ברוך 
( 02-5636083   ylbaruch@gmail.com )

בחדר הטיפולים אנו פוגשים יותר ויותר מטופלים הנמצאים במחצית השנייה לחייהם. המפגש עם סופיות הזמן ועם השינויים והאובדנים הכרוכים בשלב זה בחיים, מציב בפני האדם אתגרים מיוחדים, אשר עלולים להסב מצוקה רבה ולעיתים אף  להביא למשבר חמור, גם אצל אנשים שלא נזקקו לטיפול עד כה.
מהם מוקדי החרדה העיקריים להם עלינו להקשיב בבואנו לטפל באנשים הפונים אלינו בפאזת חיים זו ומהם הצרכים הנפשיים הייחודיים כעת? אילו תהליכים טיפוליים יסייעו להתמודדות טובה עם האתגרים החדשים? מהם איפיוני ההעברה וההעברה-הנגדית העולים בדיאדה הטיפולית? שאלות אלו נמצאות במוקד הסמינר שלפנינו שיהיה בדגש קליני.
נעסוק  בסוגיות קליניות העולות בטיפול פסיכותרפויטי בשלב זה של החיים, דרך דיון בחומר קליני שיוצג על ידי המשתתפים.
הסמינר מיועד למטפלים במטופלים מבוגרים-יותר, החל ממשבר אמצע-החיים (  Midlife Crisis), דרך שלבי ההתבגרות עד לזקנה.
נקרא תיאורי טיפול פסיכואנליטיים וכן מאמרים העוסקים בתהליכי השינוי בתקופה זו של החיים מנקודת מבט פסיכואנליטית.

הקורס יתקיים בזום
8 מפגשים, בימי שישי, החל ב-28.1022, בשעות 11:00 – 1230
עד 8 משתתפים.

כיוון שנעסוק בחומר קליני, חשוב שנכיר יותר טוב זה את זה, ולכן המפגש הראשון יתקיים פנים אל פנים בירושלים, במכון הפסיכואנליטי, רח’ ד’ישראלי 13.

להרשמה

 

 

חנות – הרשמה לכל הקורסים

חזרה לדף הבית של “התקרבות