קורסים באזור חיפה והצפון

רכזת – גב’ אורלי ראובני

פרויד, וויניקוט וביון: 3 מאמרי מפתח – גב’ שרית ארזי אילתה

בסדנא נקרא 3 מאמרים קנוניים של פרויד, וויניקוט וביון, שיפרשו בפנינו מהלך על התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית. כמו בספרות השוואתית, ננסה לגלות עד כמה מאמרים אלה מתכתבים האחד עם השני ונלמד לעומק על הפרספקטיבות וההדגשים השונים של כל אחד מהכותבים על התפתחות התפקוד הנפשי והתהוות העצמיות. כמו תמיד, המגמה היא למצוא חיבור למתרחש באופן פעיל וחי בקליניקה.

3 מפגשים בימי שישי בשעות 10:00- 13:00
13.10.23, 20.10.23, 27.10.23
עד 6 משתתפים
רחוב זלמן שז”ר 1, חיפה (50 מדרגות)

להרשמה 

התסביך האדיפלי אז והיום: היבטים תיאורטיים וקליניים – גב’ טלי חרובי מגן

הקורס יעסוק בהתפתחות החשיבה הפסיכואנליטית בנושא התסביך האדיפלי והמרחב המשולש והשפעתם על ההתפתחות הנפשית, מערכות היחסים והחשיבה הסימבולית.
נתחיל מסקירה קצרה של פרויד  אודות המודל ההתפתחותי האדיפאלי, אותו הוא פיתח ע”פ המיתוס היווני. נמשיך בהרחבה של קליין על התסביך האדיפלי המוקדם.  נתמקד בבריטון, אשר הגה את המושג המרחב המשולש – מרחב פוטנציאלי הנושא בתוכו תכנים ספציפיים הקשורים בתסביך אדיפוס, אשר שם דגש  על תהליך  ההכרה של הילד בזוגיות ההורים וביחסיהם המיניים . ונסיים באוגדן שהמשיג  את הרעיונות האב שבתוך האם והשלישי האנליטי.
הלימוד ילווה בחומרים קליניים שיובאו ע”י המורה והתלמידים. בהתאם לתהליך הלמידה ונטיות לב המשתתפים, נשתהה עם מחברים ותכנים אלו ו/או נוסיף אחרים.

4 מפגשים בימי שישי בשעות: 12:15-15:15
תאריכים: 13.10.23, 27.10, 10.11, 24.11
עד 8 משתתפים
יתקיים ב בקליניקה ברחוב המייסדים ,59 זכרון יעקב

להרשמה

“להישיר מבט אל הטראומה” – גב’ ענת עזריה כהן

נעסוק במושג הטראומה המוקדמת, בקשר תינוק- סביבה, המעוותת את התפתחות העצמי.
נעקוב אחר גלגולי המושג טראומה החל מפרויד  דרך המשגתם של פרנצי, באלינט, ויניקוט וחאן, הן באופן קונספטואלי והן בהשלכות הקליניות.
נתמקד בפרק של וויניקוט מתוך הספר “הפסיכולוגיה של השיגעון”: “מושג הטראומה בהתייחס להתפתחות הפרט בתוך המשפחה” ובדוגמא קלינית מתוכו.

3 מפגשים ימי רביעי 17-20
בתאריכים:  31.1.24, , 7.2.24, 28.2.24
עד 8 משתתפים
יתקיים בחיפה (כתבת מדויקת תימסר למשתתפים סמוך למועד)

להרשמה

טראומה מינית בראי הפסיכואנליזה – גב’ יעל רם-סמילה

לפסיכואנליזה דו שיח מורכב ומרתק עם טראומה נפשית ובפרט עם טראומה מינית. הוא החל מראשיתה של הפסיכואנליזה, עם הבנתו של פרויד שהסימפטומים ההיסטריים מהם סבלו המטופלות שלו מקורם בפגיעות מיניות שחוו. למרות שדי מהר זנח את תאוריית הטראומה והחליף אותה במודל דחפי, חזר לעיסוק בטראומה לאחר 25 שנים בהטביעו את המושג של כפיית החזרה.
ברוח זו המשיכה הפסיכואנליזה לחקור טראומה מינית תוך נסיון להבין ולהמשיג את החוויה על מורכבותה וייחודה ולעתים, תוך שלילתה והשתקתה.
הקורס יעסוק בחשיבה הפסיכואנליטית על טראומה מינית, על רישומה הנפשי ועל העבודה הטיפולית הייחודית עמה. נתחיל מפרויד ונעבור לפרנצי, שעל בסיס עבודתו הקלינית עם מטופלות שעברו פגיעות מיניות טבע מושגים כמו הזדהות עם התוקפן ובלבול השפות. משם נמשיך לחשיבה על טראומה ודיסוציאציה כ”התמוטטות שהתרחשה ולא נחוותה” במאמרו של ויניקוט “פחד מהתמוטטות”. נקרא את בולאס, על טראומת גילוי העריות ונעסוק במושגי מפתח בפסיכואנליזה, הרלבנטיים כל כך לעבודה עם טראומה מינית כמו עדות (דורי לאוב), כפיית החזרה ושחזור (סו גרנד), ויחסי ההעברה המאפיינים עבודה עם נפגעות טראומה מינית (דיוויס ופרולי).
נדון במושגים אלה בהקשר של העבודה הקלינית הייחודית עם נפגעות ונפגעי טראומה מינית, תוך שימוש בדוגמאות קליניות שיביאו משתתפי הסדנא והמנחה.

8 מפגשים בימי ב’ אחת לשבועיים בשעות 11:00-12:30
בתאריכים: 23.10, 6.11, 20.11, 4.12, 18.12, 1.1, 15.1, 29.1
עד 8 משתתפים
הקורס יתקיים ברחוב התאנה 8, בנימינה

להרשמה

בין פרברסיה לההתמכרות – דרכים לריפוי עצמי – מר ירון קרסנטי

בסמינר נתבונן על הפנייה להתמכרות או להתנהגות פרוורטית כדרך לריפוי עצמי. ננסה לשרטט את ההבדל בין תלות לרגרסיה לבין התמכרות, ואת ההבדל בין התמסרות לכניעה וסטייה. המטופל המכור שבוי במעגל כפייתי של שימוש חוזר באובייקט, שבא בעיקר להקל על מצב רגשי כואב- ובכך לקיים תפקוד אמהי שאינו מסוגל לספק עבור עצמו. בעוד, המטופל הפרוורטי מנסה לשלוט בחרדות פרידה מוקדמות מן האם, ולעקוף את האיסורים של השלב האדיפאלי דרך אירוטיזציה של מערכת יחסיו עם האובייקט.
הלמידה בסמינר תתקיים בעזרת חומרים תיאורטים ודוגמאות מהשדה הקליני. נעסוק בהבחנה אך גם בחיבור שבין התנהגות פרוורטית להתמכרות. נתייחס לאופי היחסים הטיפוליים-לקושי לעמוד על גבולות הסטינג מול המטופל שתובענותו אינה יודעת גבול או מול מטופל שמבקש להפוך את הסדר הקיים ולחצות את הגבולות הסטינג. לבסוף, נתייחס לחשיבות ההקשבה לרגשות ההעברה הנגדית שעולות במפגש עם מטופלים מורכבים אלו.

3 מפגשים בימי שלישי, אחת לשבועיים, בין 15:00-18:00
תאריכים: 6.2.24, 20.3.24, 5.3.24
עד 10 משתתפים
יתקיים תחנת העמקים, ליד קיבוץ עין חרוד
בירורים: טלפון- ירון קרסנטי 0528382727. מיילyaronkarasenty@gmail.com

להרשמה

על האופנים שבהם המטופל מספר את סיפורו בטיפול גב’ רוני יושע שדה

דרך מאמרים קליניים ודוגמאות שיעלו מהקבוצה, ננסה לבחון את האופנים השונים שבהם מטופלים מספרים (או מסתירים) את סיפורם בטיפול. כיצד הם מספרים על עברם, את משאלותיהם ועל עולמם הפנימי, דרך התוכן וגם מעבר לתוכן הגלוי, דרך ההעברה וההעברה הנגדית, acting out, חלומות, דרך הגוף, ועוד. נבדוק מה המשמעות הטיפולית של “לספר את הסיפור”, האם ההסכמה להיחשף היא אמצעי לריפוי או מטרה כשלעצמה?

8 מפגשים בימי שני אחת לשבועיים בשעות 10:00-11:30
תאריכים: 2/10/23; 16/10/23; 30/10/23; 13/11/23; 27/11/23; 11/12/23; 25/12/23; 8/1/24
עד 6 משתתפים
בחיפה – מיקום ימסר בהמשך

להרשמה

חנות – הרשמה לכל הקורסים

חזרה לדף הבית של “התקרבות