קורסים באזור המרכז

קורסים באזור המרכז

 

מספר המקומות לנרשמים – מוגבל, ולכן מומלץ להתקשר למזכירות החברה לבירור
לפני הרשמה

רכזת – גב’ תמי דרור-שיבר

מבוא לטיפול נפשי על פי גישת פסיכולוגית העצמי – ד”ר גיא אור
נעסוק במושגי המפתח של הטיפול הנפשי על פי גישתה של פסיכולוגיית העצמי, ובהם: עצמי, “זולתעצמי”, תפקידה של האמפתיה בריפוי, תסכול אופטימאלי והפנמה ממירה, גישתה של פסיכולוגיית העצמי להגנה ולהתנגדות, העברות זולתעצמי ועוד. הקורס יתבסס בעיקרו על קריאה בספרו האחרון של היינץ קוהוט  כיצד מרפאת האנליזה?.
8  מפגשים בימי שישי בשעות 13:30-12:00, החל מ- 23.11.18, למעט חנוכה.
עד 14 משתתפים.
ברח’ אחוזת בית 3 (כניסה ימנית קומה ב’), תל-אביב.

על העברה (transference) לפי גישתו של ויניקוט והשימוש בה בעבודה הטיפולית – ד”ר גיא אור
נעסוק בתפיסת ההעברה (Transference) בטיפול לפי גישתו של ויניקוט, תוך בחינת מושגי מפתח ובהם: רגרסיה לתלות, אחזקה, חשיבות הסטינג (Setting), מרחב מעבר, שימוש באובייקט, משחק, העצמי האמתי, העולם בו אנו חיים ועוד.  הקורס יתבסס על קריאה בפרקים נבחרים מספריו של דונלד ויניקוט שתורגמו לעבריתמשחק ומציאות ו– עצמי אמתי, עצמי כוזב.
מפגשים בימי שישי בשעות 13:30-12:00, החל מ- 22.3.19, למעט פסח.
עד 14 משתתפים.
ברח’ אחוזת בית 3 (כניסה ימנית קומה ב’), תל-אביב.

הלא מודע בקליניקה שלנו – מר דני איגר
ייחודה של הפסיכותרפיה האנליטית הוא בהתמקדותה בלאמודע. אולם, אם הלאמודע כשמו כן הוא – לא יודעים אותו – כיצד אפשר בכל זאת לדעת ולהבין אותו? באלו אופנים “מדבר” הלא מודע וכיצד המטפל האנליטי מקשיב לו בשעה הטיפולית? כיצד תוכל הקשבה כזאת להנחות אותנו כאשר נרצה להחזיר משהו למטופל בצורת פירוש? על שאלות אלה ננסה לענות בעזרת כיווני מחשבה ועבודה אנליטיים ונעזר בכתיבתם של פרויד, אייזקס, קלאובר, ביון וויניקוט.
מפגשים בימי שלישי בשעות 12:00-10:30, החל מ-  15.1.19, למעט 26.2.19.
עד 15 משתתפים.
קומה 1 רחוב קרליבך 23, תל-אביב

התפתחות מוקדמת  לפי ויניקוט – גב’ יהודית אילתי
נקרא יחד מתוך מאמרים של ויניקוט אודות ההתפתחות הרגשית בשלביה המוקדמים, חשיבות הסביבה כמאפשרת צמיחה ותהליכי אינטגרציה הנחוצים לתחושת חיוניות וממשות.
נמשיך ונקרא אודות החרדות הראשוניות וההתארגנות הנפשית  הנדרשת על מנת להתגונן מפניהן וכן – על  הבנתו של ויניקוט אודות הפחד מהתמוטטות והשלכותיו הטיפוליות.
7  מפגשים בימי בימי שישי בשעות 15:30-14:00, החל  מ- 12.10.18.
עד 7 משתתפים.
ברח’ הרמן כהן 7, תל אביב.

קריאה במאמרו של פרויד: “מעבר לעיקרון העונג” – מר מיכאל בניטה
נקרא יחדיו את מאמרו של פרויד משנת 1920: “מעבר לעיקרון העונג“.
דרך קריאת המאמר, העוסק בשאלת הדחף, נתחקה אחר הדרך שעושה פרויד בתיאור תופעת כפיית-החזרה החורגת מעבר לעיקרון-העונג ונוגעת במושג דחף-המוות. באמצעות מושג כפיית-החזרה, נלמד כיצד אירועי הנפש הלא מודעים, פועלים מ”חוץ לזמן” ומייצרים החייאה אינסופית של העבר.
במהלך המפגשים נתבונן, דרך דוגמאות קליניות, כיצד באים לידי ביטוי מצבים של כפיית-החזרה בקליניקה והאופן בו הם משוחזרים בתהליכי-ההעברה.
10 מפגשים בימי ראשון אחת לשבועיים בשעות 21:30-20:00, החל מ-14.10.18.
עד 5 משתתפים.
רח’ מרים החשמונאית 30 דירה 5, תל-אביב.

הבנת החלום ועבודה עם חלומות – ד”ר הילה דגני
הקורס יעסוק בגישות פסיכואנליטיות להבנת החלום ויעקוב אחר שינויים בתפיסת החלום מאז פירוש החלום של פרויד (1900).  נתמקד בהבנת החלום על פי גישות תיאורטיות שונות ואיך ניתן לעבוד עם חלומות של מטופלים כדי להעמיק את הבנת עולמם הפנימי ולאפשר תנועה נפשית. נלמד להסתכל על כל פגישה אנליטית כעל חלום שבו יש תוכן גלוי וסמוי, אסוציאציות חופשיות, משאלות ופנטזיות לא מודעות, מטפורות  ותיאטרון של הדמויות הפנימיות בנפש המטופל. נקדיש קריאה ומחשבה גם לחלימת המטפל בזמן הפגישה (reverie)  ולחלומות של מטפלים על מטופלים. נבחן כיצד ניתן להשתמש בחלומות אלו כדי להעמיק את התהליך הטיפולי כמו גם לאפשר שינוי בפוזיציה הפנימית של המטפל.
במהלך הקורס נקרא מכתביהם של פרויד, חאן, אורנשטיין, ביון, פרו, אוגדן ועוד. נעזר בדוגמאות מעבודתם הטיפולית של משתתפי הקורס.
מפגשים בימי שלישי בשעות 19:30-18:00,  החל מ- 1.1.19.
עד 8 משתתפים.
ברח’ אחד העם 140, תל-אביב.

החשיבה ההתייחסותית של ג’ודי דייוויס – גב’ תמי דרור-שיבר
ג’ודי דייוויס היא אחת הדמויות המרכזיות והמעניינות הפועלות בגישה ההתייחסותית כיום.
בכתיבתה היא משלבת בין החשיבה של יחסי אובייקט והשפה הקלייניאנית לבין העמדה ההתייחסותית, ומציעה שילוב שהינו אחד המשמעותיים והחדשניים בחשיבה הפסיכואנליטית העדכנית.
בעוד אנו רגילים לדון באובייקטים הרעים של המטופל, בהגנותיו, בדרמה האדיפלית שלו ועוד, דייוויס דנה גם באלה של המטפלת. היא מישירה אליהם מבט באופן אמיץ ולא הגנתי ומתבוננת בדרך בה ההעברה וההעברה-הנגדית נשזרות זו בזו באינטראקציה ובשדה המשותף.
נקרא בקורס במאמריה ונכיר את חשיבתה הקלינית והתיאורטית. נעמיק בהבנת ההתבוננות שלה במושגים כגון: דיסוציאציה, ריבוי מצבי-עצמי, ההורה הפוסט-אדיפלי, אנאקטמנט, המארג של העברה והעברה-נגדית, פיצולים בארגוני עצמי-אחר,  מיניות ועוד. הלמידה תלווה בהתבוננות בדוגמאות שיביאו המשתתפים מעבודתם.
הקורס מיועד לבעלי היכרות מוקדמת עם הגישה ההתייחסותית.
12 מפגשים בימי רביעי בשעות 13:00-11:30, החל מ- 10.10.18, למעט חנוכה.
עד 7 משתתפים.
רחוב קרליבך 23, תל-אביב

התסביך האדיפלי – גילויו וגלגוליו –  מר חנן הלר
פרויד ראה בתסביך האדיפלי ‘תסביך הגרעין’ בכל נוירוזה: “לכל יצור אנושי חדש מוצבת המשימה להתגבר על תסביך אדיפוס.  מי שאינו מצליח בכך נופל קורבן לנוירוזה” (1905).  בקורס נעסוק בהתפתחות הרעיון האדיפלי, החל מהשאלתו מהמיתוס והמשגתו כשלב התפתחותי אצל פרויד, דרך פיתוחו בידי כותבים מאוחרים כמבנה ראשוני שקשור לנפרדות ולעיצוב דפוסי התקשרות ויחסי אובייקט.  נקרא ביחד מאמרים מזרמים פסיכואנליטים שונים, ונבחן את חיוניות השימוש ברעיון זה בקליניקה היום.
10 מפגשים בימי שני בשעות 14:145-12:45,  החל מ- 15.10.18.
עד 8 משתתפים.
ברח’ דוד המלך 11, תל אביב.

התחלות וסופים –  גב’ רות זכרין
נחקור בקורס זה את משמעות המושגים של התחלות וסיומי טיפול. נפתח יריעה תיאורטית  רחבה, המתבוננת ובודקת מושגים אלו, החל מפרויד, דרך פרנצי ועד לכותבים מהתקופה הנוכחית, ובדרך זו נכיר כותבים אלו והתפתחות המחשבה על הנושא.
הגישה לקורס היא קלינית בעיקרה, כך שנשתמש בחומרים ובחוויות מהקליניקה ומהחיים של עצמנו.
מפגשים בימי שלישי בשעות 19:00-17:30, החל מ- 5.2.19.
עד 8 משתתפים.
ברח’ ויצמן 103, תל-אביב.

מרחב הטיפול בין הקשבה, החזקה והכלה – גב’ ידידה טורקניץ
“אני מדברת אתך כמו שאני מדברת עם חברה בבית קפה”,  אומרת מטופלת. מה שונה בהקשבה האנליטית? מה אנו עושים כשאנו מקשיבים, חושבים ומתייחסים באופן אנליטי לנאמר בשעה? מתי אנו קשובים לתוכן ומתי לצורה? מהי הקשבה לממד הזמן והקשבה לממד המרחב? המושגים הקשבה, החזקה והכלה שכיחים בשיח הפסיכואנלטי, אך לעיתים אינם מובנים או מתבלבלים ביניהם. נתחקה אחר שורשי מושגי יסוד אלו,  נבין את ההבדלים ביניהם ואת  התהליכים  שנובעים מהם.  נדון בשאלות תיאורטיות וקליניות העולות ממושגים אלו. נקרא מאמרים של פרויד, ויניקוט, ביון, אוגדן ובולאס, ונשתמש בוינייטות קליניות של המשתתפים.
שימו לב לשינויים במקום הקורס ובמספר המשתתפים המקסימלי
12 מפגשים בימי ראשון בשעות 20:30-19:00, החל מ- 14.10.18.
עד 12 משתתפים.
ברח’ קרליבך 23, תל-אביב.

על תקיעויות בטיפול וחלקו של המטפל בהן – גב’ מיכל טלבי-אברבנאל
נבחן בקורס את קשיי המטפל ואת התנגדותו הבלתי-מודעת לקחת פנימה את ההעברה של המטופל (בעקר את ההעברה השלילית), להיפתח להעברה הנגדית הקשה ולהיות במגע עם השלכות ועם האימה שהן עלולות לעורר (ביון, 1978).  נעסוק באופנים שתהליכים אלה באים לידי ביטוי בעבודה היומיומית שלנו (אנאקטמנט, תקיעות, התנגדות משותפת). נבחן כיצד התבוננות המטפל בהתנגדותו והבנת משמעותה בתהליך מאפשרים להפוך אותה לכלי חשוב שיתרום להוצאת העגלה מהבוץ ולהעמקת הטיפול. נמחיש ונעבד רעיונות אלה דרך דוגמאות קליניות מהספרות וכן מהעבודה הקלינית של המרצה ושל התלמידים.
מפגשים בימי רביעי בשעות 18:00-16:30, החל מ- 10.10.18, למעט חנוכה.
עד 10 משתתפים.
ברח’ הר כנען 10, כפר-סבא.

מרחב הנוכחות הטיפולית – בין פירוש ל”משהו יותר מפירוש” (ד.סטרן) – גב’ מיכל טפר
יחסי מטפל מטופל ונוכחות המטפל מומשגים באופנים שונים ובמנעד רחב: “מסך חלק“,
אובייקט מספק צורך”, יחסי מיכל-מוכל, “סביבה מאפשרת”, “אם מסורה דיה”, “אובייקט
מתמיר” ועוד.
נתבונן בקורס באופנויות נוכחות המטפל אל מול תפיסות שונות של צרכי המטופל, במרחב שבין
פירוש להחזקה. בצורך ב”משהו יותר מפירוש” כאשר המילים ומשמעותן הסימבולית קורסות.
מפגשים בימי שישי בשעות 11:30-10:00, החל מ- 8.3.19, למעט חגים.
עד 12 משתתפים.
ברח’ שלמה המלך 5, הרצליה.

והדרך עודנה נפקחת לאורך…”* – גב’ נירית לביא-קוצ’יק
*נתן אלתרמן
דרכה של הנפש לדבר ולפגוש את עצמה באמצעות מטאפורות, צילומים אישיים, יצירות אמנות ויצירות ספרות. איך נפגוש את אלה בפסיכותרפיה?
נתבונן  במפגש  זה על הפוטנציאל הטיפולי שיש בחומרים אישיים המובאים לפסיכותרפיה פסיכואנליטית  באמצעים כמו מטאפורות, חומרי אמנות וספרות. צילומים אישיים המובאים על ידי מטופלים לפסיכותרפיה יקבלו מקום מיוחד.
לעיתים מטופלים מביאים חומרים אלו “מהבית” ביוזמתם,  ולעיתים הם עולים כאסוציאציות חופשיות בתוך השעות הטיפוליות.
מתוך גישה הרואה בחומרים אלו זיקה למרחב ביניים שהולך ונפתח בטיפול, מרחב הפותח אפשרות לגמישות גדלה וראייה עשירה יותר של המטופל את עצמו ואת סיפור חייו, נחשוב יחד  איך ניתן לעבוד עם נוכחות משמעותית  זו.
נקרא יחד מאמרים רלוונטיים בנושא זה ונתנסה באופן חוויתי בשימוש בצילומים, שירים, סיפורים וסיפורי ילדות, שיובאו על ידי המשתתפים.
מפגשים בימי שישי בשעות  11:00-09:30, החל מ-9.11.18, למעט חנוכה.
הקורס מיועד למשתתפים המוכנים להתחייב להגיע לכל שמונת המפגשים.
עד 7 משתתפים.
ברח’ האשל 10, שכונת נוף-ים, הרצליה.

העברה נגדית אז והיום – גב’ אירנה מלניק
הקורס ייתן טעימה של המושג “העברה נגדית” מפרויד ועד היום.
מפגשים בימי רביעי בשעות 11:30-13:00 אחת לשבועיים, החל מ-12.12.18.
עד 8 משתתפים.
ברח’ דליה רביקוביץ’ 9 , קומה 5, דירה 22, הרצליה.

פסיכואנליזה זוגית ומשפחתית: ההתפתחות העכשווית בפסיכואנליזה, בתיאוריה ובפרקטיקה – ד”ר חני מן-שלוי
נעסוק במושגי המפתח של הפסיכואנליזה הזוגית והמשפחתית ובהם: ״זוג יצירתי״, פנטזיה משותפת לא מודעת, לינק, שדה של יחסים, לא מודע בין אישי משותף, couple state of mind ועוד.
נתייחס לדינמיקות של הגנה והתנגדות, להעברה והעברה נגדית.
הקורס יתבסס על החיבור שבין התיאוריה לקליניקה ויישומה בטיפול הפסיכואנליטי האישי, הזוגי והמשפחתי.
מפגשים כפולים בימי  שישי בשעות  09:00 -12:15  אחת לשבועיים,  החל מ-30.11.18. תאריכי המפגשים: 19.10.18,  2.11.18,  16.11.18,  30.11.18.
עד 20  משתתפים.
ברח’ שטרייכמן 3 דירה 4, תל-אביב.

הגל השני של חלומות בפסיכואנליזה – ד”ר קובי סגל
הסמינר יעסוק בגישות לעבודה עם חלומות בשנות ה-90 ובתחילת המאה ה-21. בנוסף תיעשה סקירה של חלומות אצל ילדים ומתבגרים ודרך העבודה עימם בפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית.  בגישה הניאו קלייניאנית נקרא מכתבי חנה סגל, מלצר וקינודוז ונלמד את הפונקציה של החלום, התנגדות של המטפל והמטופל לעבוד עם חלומות בטיפול, חיבור בין החלום לפגישה שהוא מובא בתוכה וחלומות המצביעים על שינוי בעולם הפנימי של המטופל.
בגישה פוסט ביון נקרא מכתבי גרוטשטיין, אוגדן, שניידר וצ’יביטארזה על המבנה של החלום, החידושים שהכניס ביון לגבי חלימה לעומת פרויד, ועבודת החלימה בערות ובשינה.
לגבי חלומות של ילדים ומתבגרים נקרא את הפרק של פרו על חלומות בטיפול בילדים ומאמרים נוספים על הדרך לעורר חלימה בטיפול בילדים ובמתבגרים ולעבוד עם “סיפורי חלום” המבטאים את הפנטזיה הלא מודעת  בטיפול בילדים ומתבגרים.
בנוסף, המשתתפים יביאו חלומות שלהם ושל מטופלים וייעשה ניסיון לעבודה קרובת חוויה עם החלומות ולחיבור שלהם לתיאוריה.
10 מפגשים בימי רביעי בשעות  21:45-20:15,  החל מ- 17.10.18, למעט חנוכה.
עד 10 משתתפים.
בסמטת-הבאר 3 , רמת-גן.

ארבע גישות הבסיס לעבודה עם חלומות: קריאה ויישום – ד”ר קובי סגל
נעסוק בדרכים בולטות בפסיכואנליזה לניתוח חלומות. החלום הוא כלי מרכזי לעבודה עם הלא מודע ועם  העולם הסובייקטיבי של המטופל.  רוב המטופלים מביאים חלומות לתוך הפגישה הטיפולית, וישנן דרכים מגוונות לעבוד איתם ולנתחם. ניתן לראות שיטות אלו כמשלימות זו את זו. בקורס נתבסס על קריאת מאמרים או פרקים מספרים, וננתח חלומות שיביאו חברי הקבוצה, משל עצמם או של מטופליהםיילמדו  גישות בעבודה עם חלומות מפרויד ועד ימינו: החלום לפי פרויד והגישה הקלאסית – עבודה עם אסוציאציות חופשיות, “זכר היום”; החלום לפי יונג – עבודה עם אסוציאציות “קרובות לחלום” ולסמלים שלו; החלום לפי הקלייניאנים  (חנה סגל וגרינברג) – חלום אלבורטיבי לעומת חלום ריקון, חלומות “נבואיים” ו– acting out הקשור לחלום; חלימה לפי ביון (שניידר ואוגדן) – הפיכת החוויה המודעת לזמינה ללא מודע, לשם חלימה, חלימה כעבודה רגשית לא מודעת שלא הושלמה ומובאת לטיפול על מנת להשלימה.
10 מפגשים בימי חמישי בשעות 11:30-10:00,  החל מ- 31.1.19, למעט פורים.
עד 10 משתתפים.
בסמטת-הבאר 3, רמת-גן.

פרויד, איש הזאבים ואנחנו – מר מיכאל סידי-לוי
לאורך הקורס נכיר את המקרה “איש הזאבים”, את מקוריותו ואת שאלותיו בנוגע לזיקה בין מציאות לפנטזיה. המקרה יצא לאור ב-1918 לאחר שנכתב ברובו ב- 1914. בין שני המועדים (שנות מלחמת העולם הראשונה) כתב פרויד סדרה של מאמרים תיאורטיים משמעותיים המתכתבים עם התגליות שעשה לאורך העבודה עם איש הזאבים. מאמרים אלה דנים בנרקיסיזם, בגלגולי הדחף, בהדחקה, בלא-מודע ובמלנכוליה. בנוסף, ממשיך פרויד בתקופה זו להעשיר את התיאוריות על החלום ועל המיניות. התפתחויות אלה, שהיוו תשתית למפנה של 1920 (עם המשגת דחף המוות והתהוות המודל הסטרוקטוראלי), יידונו לאורך הקורס. המקרה יישלח בתרגומו לעברית כחודש לפני תחילת הקורס.
מפגשים בימי רביעי בשעות 21:00-19:30, החל מ- 17.10.18.
עד 8 משתתפים.
ברח’ רמברנדט 40, דירה 2 (קרקע), תל-אביב.

דגימות וצעדים בפסיכואנליזה הצרפתית – מר מיכאל סידי-לוי
התיאוריות הפסיכואנליטיות שצמחו בצרפת מצטיירות לעיתים כקשות יותר להבנה בהשוואה לגישות האנגלו-סקסיות. השיח האינטלקטואלי, היחס האופייני לכתיבתו של פרויד והעידון האסתטי תורמים לכך. יחד עם זאת, למרות המשך האחיזה בתיאוריית הדחפים, ניכר שתיאוריות אלה הושפעו מזרמים אחרים ואימצו גם תפיסה של יחסי אובייקט. לאורך המפגשים ננסה להכיר קולות מרכזים בזרם הפרוידיאני הצרפתי ולהתיידד עם סגנון חשיבה זה. נחשוב גם על ההשלכות הקליניות שנובעות מתפיסות אלו. ייבחרו מאמרים שתורגמו לעברית והם יישלחו כחודש לפני תחילת הקורס.
מפגשים בימי רביעי בשעות 21:00-19:30, החל מ- 2.1.19.
עד 8 משתתפים.
ברח’ רמברנדט 40, דירה 2 (קרקע), תל-אביב.

מצבים מנטליים ראשוניים – גב’ מיכל עוזיאלי
נדון בסמינר במצבים נפשיים קדומים, אשר לא עברו מנטליזציה בקשר אם תינוק ולא זכו לייצוג ב– mind  של התינוק. נחקור חוויות של מוות רגשי, התקיימות נעדרת ממשות ומשמעות, והצפה של חרדות כיליון. נראה כיצד מצבים שאינם ניתנים לחשיבה מקבלים ביטוי בחוויות רבות עוצמה לעיתים קרובות באופן תחושתי או סומאטי, ונותנים הד ליחסי אובייקט ראשוניים טרום מילוליים, ואף טרום לידתיים.
הסמינר יתבסס על קריאה במאמרים טסטין, אוגדן, ויניקוט, ביון, ביק, מלצר, מיילו ועוד.
10 מפגשים בימי שישי בשעות  10:30-09:00, החל מ- 3.5.19.
עד 8 משתתפים.
ברח’ הזיתים 14, שכונת גן רש”ל, הרצליה.

דונלד ו. ויניקוט: היחידה אם-תינוק כמכוננת עצמי – גב’ אילנה פאר-גולדין
נקרא בסמינר כתבים נבחרים של ד.ו. ויניקוט הנוגעים באחדות אם-תינוק כמצע להתפתחות נפשית.  נעמיק ונדון בכתבים הנוגעים במערך היחסים אם-תינוק: אם-סביבה ואובייקט סוביקטיבי כמכונני עצמי בהתפתחות הטבעית ובקליניקה.
נחקור  את ההזדמנות המתאפשרת במהלך הטיפול להתנעה מחדש של התפתחות העצמי.
מפגשים בימי ראשון בשעות 19:15-17:45,  החל מ- 21.10.18.
עד 9 משתתפים.
ברח’ דה האז 18, תל-אביב.

הפירוש הפסיכואנליטי – גב’ דורית פוגרונד חי וגב’ דורית ברנע  
נתחקה במהלך הקורס אחר הפרשנות הפסיכואנליטית, אחד מהכלים העוצמתיים בארגז הכלים הפסיכואנליטי והפסיכודינמי. נברר יחד מהו הפירוש ומהם מאפייניו. מה מבדיל אותו משאר הכלים העומדים לרשותנו. נתחיל מהיסודות ונראה מה קרה לפרשנות במהלך השנים. נכיר סוגי פרשנויות אפשריים.  ננסה, דרך וינייטות מחדרי הטיפול שלנו, לחבר בין התאוריה לקליניקה.
10 מפגשים בימי חמישי אחת לשבועיים בשעות  19:00-17:30,  החל מ-1.11.18 (למעט חנוכה ופורים).  
עד 10 משתתפים.
ברח’ נצח ישראל 3, דירה 6, תל-אביב.

כיצד עובדים ב”כאן ועכשיו” בחשיבה הפסיכודינמית? – מר מאיר פרס
התבוננות בנעשה בקליניקה בחשיבה פסיכודינמית לפי הגישות הפסיכואנליטיות העכשוויות, מגלה שהמושג “כאן ועכשיו” זוכה להתייחסות מיוחדת של קונצנזוס חוצה אסכולות. על כן מתעוררת השאלה האם ייתכן קונצנזוס שכזה בעולם הטיפולי הדינמי שיש בו כיום יותר “פסיכואנליזות” מאשר פסיכואנליזה אחת כפי שפרויד ציווה לנו. ננסה בקורס לענות על שאלה זו תוך סקירה השוואתית של גישות פסיכואנליטיות (גישת הדחף של פרויד, גישה אינטרפרסונלית של סאליבן, פסיכולוגית האגו, גישה של יחסי אובייקט, גישתו של ביון, זרם ה”עצמאיים”, גישתו של קוהוט – פסיכולוגית העצמי, זרם הפרוידיאניים העכשוויים וגישתם של ההתייחסותיים) ותוך מתן דגש ל”כאן ועכשיו” – דרך התפתחות המושג ברמה התיאורטית בפרספקטיבה היסטורית ויישומו בעבודה הקלינית בשעה טיפולית.
הקורס יתבסס על קריאה במאמרים תיאורטיים וקליניים ודיון בדוגמאות שיובאו ע”י המנחה והמשתתפים.
12מפגשים בימי שלישי אחת לחודש בשעות 21:00-19:30  תאריכי המפגשים: 6/11/18, 4/12/18, 8/1/19, 5/2/19, 5/3/19, 9/4/19, 7/5/19, 4/6/19, 9/7/19, 6/8/19, 10/9/19

עד 8 משתתפים.
ברח’ אלון 7/ב’, נס-ציונה.

כריסטופר בולאסעל רגע המפגש  – גב’ מאיה קומר
תרומתו של בולאסאחד הנציגים הבולטים והפוריים ביותר של  “הזרם העצמאי”, אינו בהצגה של תיאוריה שלמה יותר אלא בחשיבה מחודשת על רעיונות פסיכואנליטיים. במקום בו עסקה הפסיכואנליזה הקלאסית בחסך ובעבר הוא עוסק בשפע ובעתיד.  בולאס מוביל את המטפל לעבר חשיבה מורכבת יותרבעלת ריבוי של קולות ונקודות מבטעשירה יותר ובעלת מנעד הקשבה רחב יותר.  בולאס מדגיש  הן את הנוכחות הרגשית של המטפל והן את החופש שלו לחשוב ולמסור למטופליו את פירות חשיבתו.  הוא רואה במטפל אובייקט לשימושו של המטופל, השורה בחומרים האימהיים הקדומים של המטופל עד שהוא מסוגל למלל אותם.  הוא מתייחס הן לאסוציאציות החופשיות והן לפירוש כביטויים של משחקיותהוא מחפש כיצד לאפשר את הזרימה של האסוציאציות ולטפל במצבים בהם הן דועכות, מתקבעות ומגיעות לאזור של נוקשות ואילמות. נכיר את רעיונותיו דרך קריאה בכתביו הנבחרים ודרך דוגמאות קליניות.
מפגשים בימי שני אחת לשבועיים בשעות 11:45-10:15,  החל מ- 8.10.18.
עד 10 משתתפים.
ברח‘ בן- יהודה 77, כפר-סבא.

לחשוב, לחלום, ללמוד ולשכוח” – גב’ מירי קרחי
תומס אוגדן הנו הוגה עכשווי מקורי, היוצר דיאלוג מחדש עם חשיבתם של תיאורטיקנים מרכזיים כמלאני  קליין, ויניקוט וביון, דיאלוג אקטואלי המעמיק את ההבנה על המתרחש בנפש האנושית ומרחיב את משמעות השינוי העמוק בתווך שבין מטופל למטפל.
נתחיל בקורס בהיכרות עם פיתוחו של אוגדן את התיאוריות של  קליין, ויניקוט וביון. בהמשך נכיר כמה מהמושגים הבסיסים הייחודיים שטבע: ״השלישי האנליטי״ והעמדה ״אוטיסטית-מגעית״. הקורס יתבסס על קריאה בספריו מצע הנפשהקצה הפרימיטיבי של החוויהעל אי היכולת לחלום ומאמרים חדשים מהעשור האחרון.
יום שישי בין השעות 12:30-14:00 הקורס מתחיל מה 3.5.19
ברח’ ספיר 249, מושב סתריה.

מושגי יסוד בפסיכואנליזה:  מהחדר לתיאוריה ומהתיאוריה למפגש בחדר – גב’ הדס רייזפלד-עינת
המפגש בחדר הטיפולים מעמיד אותנו בכל שעה מול שאלות רבות ומגוון רחב של התמודדויות.
האם ‘לקחת’ אינטייק בתחילת טיפול? כיצד בונים חוזה טיפולי? האם להיענות, או להימנע ולתסכל? מתי מתאים לפרש? וכיצד? ומה עושים עם כל מה שמרגישים?
הקורס יעסוק בנקודת התפר בין התיאוריה הפסיכואנליטית לבין הטכניקה הטיפולית בקליניקה.
נתבונן במספר מושגי יסוד כגון:  setting , עמדה פסיכואנליטית, פירוש, העברה והעברה נגדית, ועוד.
את ההתבוננות נעשה מנקודות מבט תיאורטיות שונות, החל מהתיאוריה הקלאסית, דרך ההתפתחויות בזרמים השונים שבאו לאחר מכן. נקרא מאמרים מרכזיים בנושאים אלו של מגוון  כותבים החל מפרויד, איצ’יגויין וסנדלר, דרך בטי ג’וזף, סטיינר, בריטון וקרפי, וגם אוגדן, אנטוני בס, וסטיבן מיטשל. נשתמש בדוגמאות של המשתתפים מעבודתם הטיפולית, וננסה לבדוק כיצד המושגים בהם נדון מהדהדים ומסייעים לבחינת הדילמות שאנו חיים בחדר הטיפול.
מפגשים בימי רביעי אחת לשבועיים בשעות  19:30-18:00,  החל מה- 16.1.19.
עד 7 משתתפים.
ברח’ העצמאות 106, אבן-יהודה.

חזרה לדף הבית של “התקרבות

דילוג לתוכן