קורסים באזור המרכז


שכ”ל עבור קורס בן עד 10 מפגשים כולל הוא 500 ש”ח, ועבור קורס בן עד 12 מפגשים כולל הוא 600 ש”ח, בתשלום מראש (בכרטיס אשראי או בחשבון paypal, באמצעות מחשב ולא טלפון)

רכזת – גב’ אורלי חסון – כץ

 

מבוא לטיפול על פי גישת פסיכולוגית העצמי – תיאוריה וקליניקה – ד”ר גיא אור

נעסוק במושגי המפתח של הטיפול הנפשי על פי גישתה של פסיכולוגיית העצמי בעבודה הקלינית בשעה הטיפולית, ובכללם: משמעות הסובייקטיביות של השדה הנפשי, העברות זולת-עצמי, האופן בה מתייחסת פסיכולוגיית העצמי לצורכי העצמי העולים בהעברה, גישתה להגנה ולהתנגדות, והבנת התהליך המרפא בטיפול לפי גישה זו.
הקורס יתקיים במתכונת סדנה, בה נקרא בעיקר מהכתיבה המאוחרת של היינץ קוהוט וכן נעבוד על וורבטים קצרים של המשתתפים, על מנת ליישם את השפה התיאורטית הלכה למעשה.

הסדנה תתקיים בתל-אביב (כתובת מעודכנת תימסר בהמשך).
10 מפגשים בימי ו’, החל מה- 29.10.21, למעט חנוכה, בשעות: 12:00-13:30.
עד 10 משתתפים.

להרשמה

 

קריאה במאמרו של פרויד: “אבל ומלנכוליה” – מר מיכאל בניטה

נקרא יחד קריאה צמודה לטקסט, את מאמרו של פרויד “אבל ומלנכוליה” משנת 1915/1917. במהלך המפגשים, ננסה להתקרב למקור ולאופן בו פרויד מבקש לפענח את חידת המלנכוליה, אותה הוא מבחין מאבל תקין. באמצעות מאמר מכונן זה נלמד על תהליכים לא-מודעים כמו הזדהות, בחירת אובייקט, דו-ערכיות, פיצול ונסיגה ליבידינלית אל האני.

הקורס יתקיים בבית החברה הפסיכואנליטית, רח’ קרליבך 23 תל אביב.
6 מפגשים בימי ד’, החל מה- 3.11.21, בשעות 16:30-18:00.
עד 12 משתתפים.

להרשמה

 

קריאה במאמרו של פרויד: “מעבר לעיקרון העונג” -מר מיכאל בניטה

נקרא יחד את מאמרו המטה-פסיכולוגי של פרויד, משנת 1920: “מעבר לעיקרון העונג”.
בקריאה צמודה לטקסט, נתחקה אחר דרך חשיבתו חקירתו של פרויד את מושג הדחף ונבחן כיצד חקירה זו מובילה אותו לרביזיה של התיאוריה והמשגת דחף-המוות.
נלמד על “כפיית-החזרה” כביטוי של דחף-המוות והאופן בו אירועי הנפש הלא-מודעים מייצרים החייאה אינסופית של העבר. נתבונן דרך דוגמאות כיצד באים לידי ביטוי מצבים של “כפיית-החזרה” בקליניקה ומחוצה לה ומשוחזרים בתהליכי ההעברה.

הקורס יתקיים בבית החברה הפסיכואנליטית, רח’ קרליבך 23 תל אביב.
10 מפגשים, בימי ד’, החל מה- 23.2.22, בשעות 16:30-18:00.
עד 12 משתתפים.

להרשמה

 

בראי המוח – קריאה נוירו-פסיכואנליטית במבחר מאמרים של פרויד – ד״ר יפתח בירן

פרויד הציע ב ״מעבר לעקרון העונג״ שהביולוגיה, ״מלכות האפשרויות הבלתי מוגבלות״’ תיתן מענה ופתרון לרבות מהשאלות הדינמיות שהוא מעלה. מטרת הקורס לעיין במספר מאמרים של פרויד, תוך בחינה בדיעבד של האופקים הנוירולוגים של חשיבתו הפסיכואנליטית ועדכונים מתוך פרספקטיבה של מדעי המוח העכשוויים.
הקורס יפתח במבוא קצר על המוח במחשבה פסיכודינמית ויעבור לקריאה במס׳ מאמרים של פרויד ובהם קטעים מהמונוגרפיה של פרויד על אפאזיה, קטעים מ ״מחקרים בהיסטריה״, פרק 7 מתוך ״פירוש החלום״, ״קטע מתוך אנליזה של היסטריה״ (תיאור המקרה של דורה), ״אבל ומלנכוליה״, ״נוירוזה ופסיכוזה״, ו – The Psycho-Analytic View of Psychogenic Disturbance of Vision.
במהלך הקורס ישובצו תיאורי מקרים של מטופלים ״נוירולוגים״ ומטופלים ״רגילים״. המשתתפים בקורס יוזמנו להביא תיאורי מקרים רלבנטיים ויחד נחשוב כיצד ניתן להעשיר את החשיבה הדינמית מתוך הבנה מוחית.

הקורס יתקיים בשדרות דוד המלך 1, תל אביב.
8 מפגשים בימי ב’ בתאריכים: 21.3.22, 28.3.22, 4.4.22, 11.4.22, 25.4.22, 2.5.22, 9.5.22, 16.5.22 בשעות 19:30-21:00.
עד 8 משתתפים.

להרשמה

 

מסע פסיכואנליטי אל עבר המיניות והעונג – אז והיום – חלק ב’- גב’ דורית ברנע וגב’ דורית פוגרונד-חי

חלפו מעל 100 שנים מאז טלטל זיגמונד פרויד את העולם עם היצירה ששינתה את הבנת האנושות את מיניות האדם (“שלוש מסות על התיאוריה המינית”). מאז, הזירה הפסיכואנליטית התיאורטית והקלינית עשתה כברת דרך ניכרת ונדמה שגם המיניות.
אנו נולדים עם דחף מיני הנובע מתוכנו ומכוון אובייקט ובו בזמן אנו מתמודדים עם משהו נוסף בתוכנו, פראיות מינית פולימורפית המחפשת סיפוק לא אישי. נחשוב יחד בקורס על הדיאלקטיקה בין הדחף לבין חיפוש יחסים.
בקורס הנוכחי נמשיך לדון בדו-מיניות האנושית, במופעי המיניות החדשה כמו זו המוכרת ונתחקה אחר יכולתה (?) של הפסיכואנליזה לתת פשר.
במהלך הקורס נקרא יחד מאמרים עכשוויים ונתבונן במופעי המיניות הנגלים לעיננו דרך וינייטות מהקליניקות שלנו.
מוזמנים תלמידים חדשים וותיקים.

הקורס יתקיים ברח’ נצח ישראל 3, דירה 6, תל-אביב.
10 מפגשים בימי ה’, פעם בשבועיים, החל מה- 4.11.21, בשעות 18:00-19:30
עד 12 משתתפים.

להרשמה

 

“אהבה בפסיכואנליזה היא העברה” (פרויד)- גב’ אילנה גולדשמידט היימן

פרויד מיקם את ההעברה כהתרחשות המרכזית בפסיכואנליזה: “אין אנליזה ללא העברה”. בהעברה הופך האנליטיקאי לאובייקט התשוקה של האנליזנט. פרויד הוסיף שכאשר האסוציאציות החופשיות נעצרות, אפשר להניח שהמטופל עסוק במחשבותיו באנליטיקאי. ההעברה אם כך הכרחית, אך במקביל מהווה את ההתנגדות החזקה ביותר לאנליזה.
לאקאן ייחס אף הוא חשיבות גדולה להעברה. מבחינתו העברה היא ייחוס של ידע לאחר (לאנליטיקאי); המטופל מניח שהאנליטיקאי יודע את הלא מודע שלו בעוד לו עצמו אין גישה לידע זה. אשליה זו מניעה את ההעברה. במובן זה, ההעברה מגלמת בתוכה מעין תרמית, יש בה הולכת שולל…
בין אהבה, התנגדות, הולכת שולל ויחוס ידע לאחר, כיצד אם כן יש לנהל את ההעברה באנליזה?
בסמינר ננסה לחקור שאלה זו, בדגש על עבודתם של פרויד ולאקאן. הדיון ישען על עבודתם הקלינית של המשתתפים, לצד חומר קריאה.

הקורס יתקיים בזום
8 מפגשים, בימי ד’ החל מה-10.11.21 , בשעות 16:45- 18:15
עד 14 משתתפים.

להרשמה

 

היבטים קליניים של רגרסיה – גב’ סופי דביר

” מקובל לחשוב שיש מידה של סכנה ברגרסיה של מטופל במהלך פסיכואנליזה. הסכנה אינה ברגרסיה אלא באי נכונותו של האנליטיקאי לפגוש ברגרסיה ובתלות שהיא חלק ממנה” (וויניקוט, 1954).
במהלך הקורס נתעמק בהבנת משמעות הרגרסיה בעבודה הקלינית, בחשיבות קיומה והאופן בו עובדים עם מצב מורכב זה, המגלם בתוכו את החזרה אל מצב הכשל הראשוני, הייסורים, הכאב והפחד, אך בו זמנית גם את האפשרות לתיקון הכשל, התפתחות, וצמיחה נפשית מחודשת ואמיתית.
הקורס יתבסס על קריאת כתביו של וויניקוט לצד קריאה בכתיבתם של פרנצי, חאן, באלינט, אוגדן, אייגן, בולאס, אשל ועוד, המרחיבים ונוגעים בסוגיית הרגרסיה בעבודתם.

הקורס יתקיים ברח’ דרך העמק 8, גני תקווה.
10 מפגשים, בימי ב’ החל מה- 4.10.21 ועד ה- 22.11.21, בשעות 20:30-22:00, למעט שני מפגשים אחרונים אשר יהיו כפולים ויארכו בשעות 19:00-22:00.
עד 12 משתתפים.

להרשמה

 

החשיבה ההתייחסותית של ג’ודי דייוויס – גב’ תמי דרור-שיבר

ג’ודי דייוויס היא אחת הדמויות המרכזיות והמעניינות הפועלות בגישה ההתייחסותית כיום. בכתיבתה היא משלבת בין החשיבה של יחסי אובייקט והשפה הקלייניאנית לבין העמדה ההתייחסותית, ומציעה שילוב שהינו אחד המשמעותיים והחדשניים בחשיבה הפסיכואנליטית העדכנית.
בעוד אנו רגילים לדון באובייקטים הרעים של המטופל, בהגנותיו, בדרמה האדיפלית שלו ועוד, דייוויס דנה גם באלה של המטפלת. היא מישירה אליהם מבט באופן אמיץ ולא הגנתי ומתבוננת בדרך בה ההעברה וההעברה-הנגדית נשזרות זו בזו באינטראקציה ובשדה המשותף.
בקורס נקרא במאמריה ונכיר את חשיבתה הקלינית והתאורטית. נעמיק בהבנת ההתבוננות שלה במושגים כגון: דיסוציאציה, ריבוי מצבי-עצמי, ההורה הפוסט-אדיפלי, אנאקטמנט, המארג של העברה והעברה-נגדית, פיצולים בארגוני עצמי-אחר, ועוד. הלמידה תלווה בהתבוננות בדוגמאות שיביאו המשתתפים מעבודתם.
הקורס מיועד לבעלי היכרות מוקדמת עם הגישה ההתייחסותית.

הקורס יתקיים בבית החברה הפסיכואנליטית, רח’ קרליבך 23, תל אביב.
6 מפגשים כפולים (בני 3 שעות כל אחד) בימי ב’, בתאריכים: 20.6.22, 27.6.22, 4.7.22, 11.7.22, 25.7.22,18.7.22, בשעות 17:00-20:00.
עד 10 משתתפים.

להרשמה

 

“(לא) דיברנו עוד על אהבה ו(לא) ירדנו אל סופה”: על אהבה בחשיבה הקלייניאנית – גב’ יפעת זיבר

מלאני קליין עסקה כל חייה בשאלה כיצד ניתן לגלות, לאפשר ולשמור על הטוב ועל האהבה. היא חתרה בחשיבתה ובעבודתה הקלינית לאהבת האמת ולאהבת האחר, תוך עיסוק מתמיד בכוחות הנפש המסתירים את האהבה, מתקיפים אותה ומחבלים ביכולתה להתממש. האהבה הקלייניאנית היא ההתכוונות ללמוד מתוך חמלה, חסד ואחריות, על העולם הפנימי של היחיד ושל האחר. בקורס נלמד על הגורמים המפריעים לאדם לחוש אהבה, חיוניות, משמעות ויצירה ונתייחס לאופנים בהם אזורי נפש אלו יכולים להתהוות, להתגלות ולהשתקם. נעסוק במושגים: חרדה, פנטסיה לא מודעת, אובייקטים מופנמים, עמדות נפשיות, הזדהות השלכתית, העברה, פירוש ותיקון. נקרא מכתבי קליין וממשיכיה, ונתייחס לכל אורך הדרך לחיבור שבין הקליניקה לתאוריה באמצעות וינייטות של המשתתפים.

הקורס יתקיים ברח’ רותם 9, מתן (דרום השרון).
8 מפגשים בימי ב’, החל מה- 11.10.21, בשעות 10:00-11:30.
עד 12 משתתפים.

להרשמה

 

מעטפת העור; קו התפר בין גוף לנפש – גב’ אורלי חסון-כץ

הקורס יעסוק במעטפות הנפשיות, הנוגעות לחיבור הראשוני בין גוף לנפש. נתמקד במעטפת העור המהווה מצע תקשורתי בין האם לתינוקה בחודשי החיים הראשונים, ובתרומתה, כייצוג נפשי, להתפתחות תחושת מרחב פנימי ולביסוס גבולות בין פנים לחוץ. נעמיק ונרחיב את ההיכרות עם המושגים העור הראשוני והמשני (אסתר ביק), ה’אני-עור’, והמסמנים הצורניים כלולאות חיבור בין גוף לנפש (אנזייה). בהקשר זה נתייחס למעבר ההתפתחותי מהמעטפת המישושית למעטפת החזותית כהכרחי לביסוס מערכת ייצוג ומנטליזציה, ונתמקד בשתי מעטפות דומיננטיות נוספות; מעטפת הצליל ומעטפת הריח, משמעותן ההתפתחותית והאופן בו הן מקבלות ביטוי בחדר הטיפולים. כמו כן נתחקה אחרי “שפת העור” וננסה להראות כיצד משקעי הנפש וצלקותיה נחקקים על גבי העור הפיזי, ההופך למעין קנבס עליו רושמת ומציירת הנפש את פצעיה ומכאוביה, והופכת את מעטפת העור ממעטפת רווחה למעטפת סבל. נתייחס בהקשר זה למשמעות אקטים של פגיעה עצמית ולאופן בו ניתן להתמירם בתהליך הטיפולי ממשקעים טראומטיים החקוקים בעור לייצוגים נפשיים של פגיעות מוקדמות.
ההתייחסות לחומרים התיאורטיים והקליניים תלווה בדוגמאות מתחום הקולנוע, הספרות, והאמנות הפלסטית.
הקורס פתוח לנרשמים ותיקים וחדשים. המפגש הראשון מיועד לנרשמים החדשים ובו יינתן מבוא תיאורטי מקדים.

הקורס יתקיים בבית החברה הפסיכואנליטית, רח’ קרליבך 23 תל-אביב.
5 מפגשים כפולים בימי ה’ בשעות 10:30-14:00, בתאריכים: 30.6.22, 7.7.22, 14.7.22, 21.7.22, 28.7.21.
עד 12 משתתפים.

להרשמה

 

ביון וממשיכיו – על הרצפטיביות של המטפל והעמקת הטיפול – גב’ מיכל טלבי-אברבנאל

התיאוריה של ביון יצרה שינוי והתפתחות בטכניקה הפסיכואנליטית המאפשרים להעמיק אל הרבדים השונים של ה”כאן ועכשיו” של השדה הטיפולי ולהיות במגע אף עם אזורים ארכאיים בנפש שנותרו ללא אפשרות לייצוג מנטאלי. בקורס נדבר על תהליכים אלה כפי שהם נדונים על ידי ביון וממשיכיו. נבחן את הקשיים בהם נתקל המטפל הנדרש להתמודד עם הכאב הנפשי העולה מנשיאת החוויות הקשות של המטופל ומהיפתחות והתחברות לחוויות מקבילות בעולמו שלו. נחקור את האופנים בהם אנו יכולים “לתת מבט שני” ולהיעזר ב”סמנים” הקיימים בשדה הטיפולי על מנת להגדיל את הרצפטיביות שלנו ולאפשר התרת תקיעויות והעמקת הטיפול. נדון ברעיונות של ביון, גרוטשטיין, אוגדן, ג’ודית מיטרני, אנטונינו פרו, אבנר ברגשטיין, סנדלר ואחרים ונעבד רעיונות אלה דרך דוגמאות קליניות מהספרות ומהעבודה הקלינית של המרצה ושל התלמידים.

הקורס יתקיים ברח’ הר כנען 10, כפר-סבא.
9 מפגשים, בימי א’ פעם בשבועיים, בתאריכים: 17.10.21, 31.10.21, 14.11.21, 12.12.21, 26.12.21, 9.1.22, 23.1.22, 6.2.22, 20.2.22 בשעות 20:00-21:30.
עד 10 משתתפים.

להרשמה

 

והדרך עודנה נפקחת לאורך”… – תיבת הדימויים האישית נפתחת במפגש האנליטי- גב’ נירית לביא קוצ’יק

מטאפורות, יצירות ספרותיות, סיפורי ילדות, שירים, אגדות, צילומים, צילומים אישיים ויצירות אמנות, נוכחים במפגש הטיפולי. הם עולים באסוציאציות חופשיות של המטופל ושל המטפל. לעתים גם מובאים באופן קונקרטי לשעה הטיפולית. אמצעים אלו נוגעים בחוויות שלעיתים קשה לייצגן במילים ולעתים הן מוסיפות למילים, גורעות מהן או הופכות אותן על ראשיהן. במפגשים שלנו נשים לב מה טיב יחסינו עם חומרים אלו ועד כמה אנחנו קשובים אליהם כשהם עולים בטיפול ויכולים לעשות להם מקום בשיח מטפל מטופל ובשיח הפנימי שלנו. כיצד נוכל להבין בעזרת כלים אלה באופן עמוק וקרוב יותר את נפשו של המטופל? כיצד נוכל להיעזר בהם כדי לפגוש את הנפש שלנו המגיבה לנפש האחר? עד כמה נוכל לראות בהם מחצבי טבע-נפש עשירים ומסייעים לתהליך הטיפולי?
זהו מפגש שעיקרו התנסותי ובחלקו האחר תיאורטי. המשתתפים מוזמנים להביא חומרים אישיים כצילומים אישיים, סיפורים שקרובים לליבם, שירים, אגדות וחומרי אמנות נוספים.

הקורס יתקיים ברח’ האשל 10 הרצליה.
5 מפגשים, בימי ו’, החל מה- 3.12.21, בשעות 09:30- 11:00.
עד 6 משתתפים. מחויבות להשתתפות בכל חמשת המפגשים- חיונית

להרשמה

 

הפנטסיה הלא מודעת, מופעיה ואופן העבודה איתה בשעה הטיפולית – גב’ ריבה לוי פרס

מושג הפנטזיה הלא מודעת עבר שינויים מאז נוסח ע”י פרויד כפנטזיה (Fantasy) – חלום בהקיץ בדבר מילוי משאלה דחפית לא מודעת ולא ממומשת, ועד לניסוחו כפנטסיה לא מודעת(Phantasy), אשר בחשיבה הקלייניאנית הינה המייצג הנפשי של הדחף ושל החוויה. הפנטסיה של קליין שזכתה באיות שונה כדי לסמן את היותה לא מודעת (Ph במקום F ושבתרגומים לעברית סומנה בס’ במקום ז’), הינה המקבילה המנטלית של התוכן הראשוני של תהליכים מנטליים לא מודעים שהופיעו כצורה המוקדמת ביותר של מחשבה ינקותית, ומוסיפה ללוות אותנו לאורך כל חיינו.
בקורס, נעמוד על מרכזיותו של מושג “הפנטסיה” וגילויו, לאור האנליזות שערכה קליין בילדים קטנים, בהן גילתה את התינוק שבילד, בדומה לאופן בו גילה פרויד לפניה את הילד שבמבוגר. נקרא ממאמרה המכונן של סוזן אייזקס ומכותבים מאוחרים יותר: חנה סגל, אליזבט בוט ספיליוס ועוד.
נתחקה אחר עקבותיה של הפנטסיה הלא מודעת בתסריט עולמו הפנימי הסבוך של המטופל בחייו, ונלמד כיצד לגלותה בשעות הטיפוליות. ננסה ללכוד את מופעיה השונים בתהליכי הזדהות השלכתית, וביחסי ההעברה וההעברה הנגדית בתוך הקשר הטיפולי. נקשיב למה שהיא מספרת לנו על החרדות, יחסי האובייקט, ההגנות, העמדות (הפרנואידית-סכיזואידית והדפרסיבית) והמערך האדיפלי בנפש. נתבונן ביחד במופעיה ואופן העבודה האפשרית עמה בדוגמאות קליניות שיובאו לשעורים. במהלך הקורס ישולבו קטעים מן הספרות ויצירות תרבות.

הקורס יתקיים ברחוב אלון 7ב’ נס ציונה.
8 מפגשים בימי ד’ אחת לשבועיים בתאריכים: 9.3.22, 23.3.22, 6.4.22, 13.4.22, 27.4.22, 11.5.22, 25.5.22, 8.6.22. בשעות 12:00-13:30.
עד 8 משתתפים.

להרשמה

 

התמקמות המטפל במרחב הטיפולי – גב’ ליאורה מוהבן-אגסי

הקורס יעסוק בסוגית ההתמקמות של המטפל במרחב הטיפולי בהתאם להמשגותיו באשר למה ‘עובד’ בטיפול. כלומר, מה יוצר שינוי בנפשו של המטופל.
נדון במס’ מודלים תיאורטיים מהם נגזר סוג מסוים ומובחן של נוכחות והתערבות טיפולית – כמו אחזקה, פירוש, אמפטיה אנאקטמנט.
נקודת המבט בקורס תהיה קלינית בעיקרה ונחקור, בין השאר, את היבט הנפרדות-אחדותיות של המטפל והמטופל בדיאדה הטיפולית, את יכולתו של המטופל “להשתמש” (ויניקוט) במטופל, ה”סטייל האישי” (אוגדן) של המטפל, ואת אפשרות התנועה בין אופנים שונים של נוכחות המטפל.
במהלך הקורס נקרא בכתביהם של פרויד, בטי ג’וזף, ויניקוט, דניאל סטרן, סטולורו, מיטשל , אוגדן ודיוויס.

הקורס יתקיים ברח’ מעלה הלבונה 4, אבן יהודה.
8 מפגשים, אחת לשבועיים, בימי ד’ בתאריכים: 2.3.22, 16.3.22, 30.3.22, 13.4.22, 27.4.22, 11.5.22, 25.5.22, 8.6.22 בשעות 19:00-20:30.
עד 8 משתתפים.

להרשמה

 

הכרות עם חשיבתו של ביון – קריאה במאמר ‘סזורה’. חיבורים בין תיאוריה וקליניקה – גב’ יעל מגל

מטרת הקורס היא לאפשר הכרות קרובה עם ‘מודל הסזורה’, העומד בבסיס החשיבה של ביון, תוך כדי חיבורו אל הקליניקה והמעשה הטיפולי. במפגשים נקרא יחד, קריאה קרובת-טקסט במאמרו Caesura, שפורסם בערוב ימיו (1977), ונקשיב לחוויה ה’סזוריאלית’ המתעוררת בקבוצה בין תיאוריה/קליניקה, מטפל/מטופל, בין מטפל למטפל ובין אדם לבין עצמו. ננסה להבין מקרוב את עמדת המטפל בטיפול לפי ביון ואת ההקשבה למה שבין המילים: “כי מישהו חייב להעז להיות פסיכוטי, ולשמוע את הדבר הלא נכון. רק כך אנו יכולים להתפתח….” (ביון, 1975).

הקורס יתקיים בבית החברה הפסיכואנליטית, רח’ קרליבך 23, תל אביב.
9 מפגשים בימי ד’, פעם בשבועיים, , בתאריכים: 16.2.22, 2.3.22, 16.3.22, 30.3.22, 13.4.22, 27.4.22, 11.5.22, 25.5.22, 8.6.22, בשעות: 19:45-21:15.
עד 10 משתתפים.

להרשמה

 

יחסי הגומלין בין הלא מודע אישי והבין-אישי: מהפרט, לזוג, למשפחה לחברה ובחזרה – דגש על הלא מודע הישראלי – ד״ר חני מן – שלוי

יחסי הגומלין בין הרבדים הנסתרים של המציאות הנפשית האישית לבין המציאות החיצונית העסיקו את כל מגוון התיאוריות והגישות הפסיכואנליטיות.
פרויד עסק בזאת מתחילת ההמשגה הפסיכואנליטית, מלאני קליין ואחרים המשיכו לדון בסוגיה זו ולפתח הבנות תיאורטיות וקליניות מגוונות. כך התפתחו תיאוריות יחסי אובייקט וביניהם פרברן, ויניקוט, ביון, שארפ ואחרים.
תיאוריות פסיכואנליטיות עכשוויות כתיאוריות ה Link הדרום אמריקאיות, האיטלקיות והצרפתיות, רואות את הרבדים שאינם מודעים בנפש כבנויים ומשקפים תהליכים תוך-אישיים ובין-אישיים, במעגלים הולכים ומתרחבים בהווה ושיח עם העבר והעתיד. תהליכים המתרחשים תוך השפעה הדדית. בשנים האחרונות גוף יידע זה החל להיות מתורגם לאנגלית.
הקורס יפגיש את הלומדים עם ההתפתחות הפסיכואנליטית הזו במאה ה 21 ואופן התבטאותה בקליניקה. נתייחס בקורס לדוגמאות רלוונטיות, חלקן נוגעות להתמודדות במצבי משבר כמו מגפת הקורונה.

הקורס יתקיים בזום
3 מפגשים כפולים בימי ו’, בתאריכים: 4.2.22, 11.2.22, 18.2.22, בשעות: 09:00-13:00.
עד 20 משתתפים.

להרשמה

 

חלומות – תיאוריה וטכניקה – ד”ר קובי סגל

“לספר חלום היא כנראה הדרך הקלה ביותר שבה מטופל יכול להיות אמיתי עם האנליטיקאי, בעיקר כיוון שהוא לא ידע איך לעוות את החומר מבלי להפחית את משמעותו… אין דרך חיה יותר לתקשר את מצב הנפש מאשר על ידי סיפור חלום… ” (מלצר (2009): “חיי חלום”).
החלום הוא כלי מרכזי לעבודה עם הלא מודע ועם העולם הסובייקטיבי של המטופל. רוב המטופלים מביאים חלומות לתוך הפגישה הטיפולית, וישנן דרכים מגוונות לעבוד איתם ולנתחם. ניתן לראות שיטות אלו כמשלימות זו את זו. נתמקד בקורס ב-4 גישות לחלום : פרויד, יונג, ממשיכי קליין וביון וממשיכיו. נקרא מאמרים בגישות אלה אז והיום.
הקבוצה תהיה גם קבוצת עבודה וננתח חלומות של מטפלים ומטופלים שיביאו חברי הקבוצה.
נתייחס גם לחלימה של ילדים בטיפול הפסיכואנליטי – ההבדל בין חלום למשחק סמלי, סוגי חלומות אצל ילדים, טכניקה בעבודה עם חלומות בטיפול בילדים.

הקורס יתקיים ברח’ סמטת הבאר 3, רמת גן.
10 מפגשים בימי ה’, (למעט חופשת חנוכה), בתאריכים: 14.10.21, 21.10.21, 28.10.21, 4.11.21, 11.11.21, 18.11.21, 25.11.21, 9.12.21, 16.12.21, 23.12.21. בשעות 10:00-11:30.
עד 7 משתתפים.

להרשמה

 

הטכניקה חושבת את עצמה – ד”ר שמוליק סגל קינר

חלק נכבד מההכשרה הארוכה במקצועות הטיפוליים עוסק בלימוד תיאוריות והבדלים בין תיאורטיקנים שונים, אך ממעט לעסוק בתיאוריה של הטכניקה, או הפרקטיקה הטיפולית. תיאוריה זו עוסקת בנושאים רבים כגון: הפירוש, ההעברה, המסגרת הטיפולית ועוד. נושאים אלו מועברים במקרה המוצלח על ידי המדריכים בצורה של “שוליית האמן”, ובמקרה הפחות מוצלח, אינם נחשבים כלל ומושארים ליד המקרה או לאינטואיציה טיפולית, חשובה ככל שתהיה.
מחברים נוספים מתארים את אי העיסוק בהכשרה הטכנית כהזנחה של ממש. הזנחה זו אינה חדשה, וכבר ב1905 התלונן עליה פרויד במאמרו “על פסיכותרפיה”: “בעיני, הבעיה העיקרית של תהליך ההכשרה הייתה ועודנה הזנחת ההיבט הטכני של הפסיכותרפיה הפסיכודינמית” (נעמי קלנר, 2010). בסדנה נדון בדוגמאות קליניות מהספרות ובווינייטות טיפוליות מהעבודה הקלינית של המשתתפים ושל המנחה, וננסה להתחקות אחר אופן ההקשבה וההתערבות.

הקורס יתקיים בבית החברה הפסיכואנליטית, רח’ קרליבך 23, תל אביב.
10 מפגשים בימי א’, החל מה -24.10.21 ועד ה – 26.12.21, בשעות: 11:00-12:30.
עד 10 משתתפים.

להרשמה

 

היינץ קוהוט, המטריצה האמפתית עצמי/זולת-עצמי כמכוננת עצמי- גב’ אילנה פאר גולדין

בסמינר נקרא כתבים נבחרים של היינץ קוהוט, הנוגעים במטריצה האמפתית כקונטקסט המאפשר התפתחות נפשית. נעמיק ונדון בכתבים הנוגעים בזיקות זולתי-עצמי, בהעברות זולתי-עצמי ובהפנמות ממירות כמכונני עצמי בהתפתחות הטבעית ובקליניקה.

9 מפגשים בימי א’, החל מה- 31.10.21, בשעות: 17:45- 19:15.
עד 14 משתתפים

הקורס יתקיים בזום

להרשמה

 

חרדות ראשונית, ההתארגנות הנפשית מולן וההקשבה להן בקליניקה – גב’ חוה פרומקין-לויאן

בקורס ננסה לחשוב ולבחון את מושג החרדה השגור כ”כ בחשיבה הפסיכואנליטית, תוך שנכוון להקשבה לאזורי החרדות הראשוניות האופייניות לראשית החיים, לארגוני אישיות פתולוגים וכן למובלעות נפשיות בארגוני אישיות ‘מפותחים’ ובמטופלים נוירוטיים.
נסקור את מושג החרדה לסוגיה, הדינמיקה הפנים נפשית שלה וההתארגנות הנפשית סביבה, כפי שבאה לידי ביטוי בחשיבתם של פרויד, קליין, וויניקוט, ובחשיבה הפוסט-קלייניאנית, המתמקדת באזורי חרדה ראשוניים וקדם ייצוגיים, כפי שבאה לידי ביטוי בכתיבתם של ביק, מלצר, טסטין ושטיינר. נשלב קריאה תיאורטית עם חומרים קליניים ודרכם ננסה לפתח את ההקשבה לאזורים אלו של חוויה ולאופן בו ניתן לעבוד איתם במפגש הטיפולי.

הקורס יתקיים ברחוב חדרה 5 (דירה 1, קומת פרטר), תל אביב.
9 מפגשים בימי ה’ אחת לשבועיים החל מה- 3.2.22, בשעות 18:00-19:30
עד 9 משתתפים.

להרשמה

 

העברה וביטוייה בעבודה עם אזורי נפש פרימיטיביים – גב’ יעל קירש גולדשטאוב

מושג ההעברה עומד בבסיס העבודה הפסיכואנליטית. בראשית דרכו, ראה פרויד בהעברה כלי המשרת את התנגדות המטופל לגילוי החומר הלא מודע. עם התפתחות התיאוריה, ובעיקר דרך חשיבתם של קליין וממשיכיה, עיבוד יחסי ההעברה קיבל מקום קריטי בגילוי המשאלות והקונפליקטים הלא מודעים, בהבחנה בין עולם פנימי למציאות חיצונית, ובהבנת אופי החרדות, ההגנות ומערך יחסי האובייקט הפנימיים. התרחבות התיאוריה הפסיכואנליטית לעבודה עם אזורי נפש פרימיטיביים שנמצאים ‘מעבר לספקטרום’ של התקשורת המילולית, דרשה שינויים בטכניקה כמו גם חשיבה מחודשת על יחסי ההעברה. בקורס אני מבקשת לעקוב אחר התפתחות המושג, החל מגילויו על ידי פרויד ועד לתפיסתו כמושג מרכזי המהווה יסוד של כל קשר אנושי. נתמקד בתרומתם הייחודית של ביון וויניקוט, דרך התבוננות על מושגים כמו הזדהות השלכתית ורגרסיה בטיפול, והבנת הקשר שלהם לאופי יחסי ההעברה. הלמידה תלווה בדוגמאות קליניות, תוך התייחסות לנקודות המבט התאורטיות השונות.

הקורס יתקיים בזום.
8 מפגשים, בימי רביעי, פעם בשבועיים, בתאריכים: 27.10.21, 10.11.21, 24.11.21, 8.12.21, 22.12.21, 5.1.22, 19.1.22, 2.2.22, בשעות: 20:15-21:45.
עד 10 משתתפים.

להרשמה

 

חנות – הרשמה לכל הקורסים

חזרה לדף הבית של “התקרבות