תוכנית הלימודים 2025 – 2024

נושא השנה: נקודת מבט על השלישי בטיפול זוגי פסיכואנליטי

 

סמסטר ראשון

דפנה ערן: אוגדן השלישי האנליטי
ד”ר זיוה לויטה: הזדהות השלכתית
ד”ר יעל דשא: המרחב המעברי
ד”ר מיטשל בקר: משעבוד להתמסרות – מסע ללא ידוע זוגי לפי גנט
סדנת חורף : שמואל גרזי -השלישי – הקצה האינטימי
הדרכה קלינית: דפנה ערן, תמר ברנע

סמסטר שני

מיכל עוזיאלי: התפתחות החשיבה תולדה של זיווג בין השניים
ליאת וכטנברג לוי: מצבים מנטאליים ראשוניים היעדר השלישי
נירית קוצ’יק: סיפורי טיפול, כיצד ההמשגות השונות של השלישי האנליטי באות לידי ביטוי בסיפורי טיפול
מירב ירקוני: הורות כשלישי
סדנת קיץ: ענת ברעם – אדיפוס והזוג
הדרכה קלינית: ד”ר זיוה לויטה , ד”ר יעל דשא