תצפית בתינוק – סמינר ייחודי לתלמידי ובוגרי מרכז הלימודים

בהדרכתה של נעמי מילר

2022-2023

תיאור הסמינר

תצפית בתינוק היא התנסות שמאפשרת למידה ייחודית על התפתחותו הרגשית של תינוק בתוך משפחתו. זאת תצפית בגישה פסיכואנליטית, שהתפתחה בשנות ה 40 על ידי אסתר ביק במכון טוויסטוק שבלונדון, ומאז הפכה להיות חלק מההכשרה של פסיכותרפיה ופסיכואנליזה לילדים ומבוגרים.

התנסות זו מאפשרת לזהות את מאפייני הדיאדה אם-תינוק ואת האופן בו הם מושפעים מהשילוב של מרכיבי סביבה ותורשה. לצופה יש הזדמנות לראות בצורה חווייתית כיצד מתפתחים יחסי האובייקט של התינוק, להכיר את החרדות הראשוניות ולזהות את דפוסי ההתמודדות וההגנה שלו מול חרדות אלה. הצופה לומד את השפה הגופנית דרכה התינוק מבטא מצבים נפשיים, ואת ההיבטים הלא מילוליים של תקשורת שאותם אנחנו פוגשים בעבודה היומיומית שלנו עם מבוגרים וילדים.

העמדה של הצופה היא עמדה מתבוננת שבה הצופה מעורב רגשית אך אינו פועל או מתערב בהתרחשות. באופן הזה מתאפשר לו לקלוט את מרכיבי הסיטואציה על כל המורכבות שלהם ולהרחיב את יכולת ההכלה של הרגשות שהוא סופג לתוכו.

ההתנסות מתבססת על ביקור שבועי ותצפית באם ותינוק בסביבה הביתית הטבעית שלהם, בשנת החיים הראשונה של התינוק. לאחר שעת התצפית הצופה כותב את מהלך התצפית, ומציג אותה בתורו בסמינר השבועי. בדומה לקבוצות קליניות הקבוצה דנה בתצפית הכתובה, בכל פעם על תינוק אחר.

מסגרת הלימודים

המפגשים יתקיימו בימי רביעי בין השעות 13.45 – 15.15
החל מה 19.10.22 ועד 19.7.23
בקבוצה ישתתפו עד 5 משתתפים/ות
הסמינר יתקיים בכפר סבא, בקליניקה של נעמי מילר.

תנאי קבלה

אישור על השתתפות באחת מתוכניות התלת או החד שנתיות של מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית, כיום או בעבר
שיחת היכרות קצרה
המעוניינים/ות לשמוע יותר פרטים מוזמנים/ות לפנות אל נעמי מילר naomiler56@gmail.com 0544265686

 הרשמה

על המעוניינים להשתתף בסמינר לפנות למזכירות – מירטה אייפר – במייל:  eifermirta@gmail.com  טלפון: 02-5635175.

תשלומים

שכר הלימוד הוא 2,000 ₪. מקדמה על חשבון שכר לימוד בסך 500 ₪ לא תוחזר במקרה של ביטול.
לתשלום מקדמה בסך 500 ₪ יש לפנות למזכירות – 02-5635175
לתשלום יתרת שכר הלימוד בסך 1500 ₪ יש לפנות למזכירות – 02-5635175

תנאי תשלום וביטול

סמינר ״תצפית בתינוק״:

במקרה של ביטול הלימודים עד חודש לפני תחילתם יוחזר השכר הלימודים בניכוי המקדמה.
במקרה של ביטול הלימודים חודש לפני או אחרי תחילתם, יוחזר 50% משכ״ל.
במקרה של ביטול במהלך שנת הלימודים לא יהיה החזר כספי.