תכנית ללימודים מתקדמים בצפון 2021-22

נושא התכנית:
שינוי נפשי בתיאוריה הפסיכואנליטית ובחדר הטיפולים


מבנה ומטרת התוכנית

הלימודים בתוכנית יציעו מפגש תיאורטי וקליני עם פסיכואנליטיקאים בכירים ותהיה התבוננות במעשה הטיפולי מזוויות שונות של החשיבה הפסיכואנליטית על כל זרמיה, תוך העמקה במאמרים נבחרים בנושא.
תוכנית הלימודים כוללת קורס תיאורטי (עם מרצים מתחלפים), סמינר קליני שנתי וסדנא.
הלימודים יתקיימו בחיפה, בימי שלישי בין השעות: 15:30 – 18:45, אחת לשבועיים, החל מ- 5.10.21 ועד 5.7.22

רכזות התוכנית: מיר ממן ואלומית נוסבאום
ועדה מלווה: פרופ’ דנה אמיר, ד”ר קרין בן-ארי סמירה, ד”ר מרית גורן, אלישבע ויינטראוב, אורלי חן, דנה טורם, פאולה גל
המורים בתוכנית: ד”ר אילן אמיר, ורד נבו, אלינה שלקס, ד”ר מומי ביינארט, ד”ר קרין בן ארי סמירה, ד”ר משה ברגשטיין, נעמה קינן

קהל היעד

התוכנית מיועדת למטפלים מנוסים בפסיכותרפיה דינמית, בוגרי בתי ספר לפסיכותרפיה, המחפשים להעמיק את הידע התאורטי והקליני שלהם בגישה הפסיכואנליטית.

דרישות בעת הפניה

1. בוגרי בתי ספר תלת שנתיים מוכרים לפסיכותרפיה דינאמית
2. בעלי ניסיון של 7 שנים לפחות בפסיכותרפיה דינאמית תחת הדרכה מוכרת, בהיקף של חצי משרה, כולל טיפולים ארוכי טווח *
3. התנסות של לפחות שנה עם פתולוגיות מורכבות
4. התנסות בטיפול אישי של שנתיים ברצף לפחות

* פסיכיאטרים: 7 שנות ניסיון בפסיכותרפיה דינאמית לאחר שלב ב’
פסיכולוגים: 7 שנות ניסיון מסיום ההתמחות
עו”ס קליניים: 7 שנות ניסיון בפסיכותרפיה קלינית
לתלמידי השלמות: 7 שנות ניסיון מסיום הפרקטיקום
מטפלים באומנות: 7 שנות ניסיון בפסיכותרפיה דינאמית אחרי סיום ההתמחות

תוכנית הלימודים 

5.10.21 – ערב פתיחה

12.10.21, 26.10.21, 9.11.21 – ד”ר אילן אמיר
“פחד מהתמוטטות” ו”רגרסיה לתלות”
בשנים האחרונות אני מוצא את עצמי יותר ויותר מסתמך בעבודתי הקלינית כפסיכיאטר, פסיכותרפיסט ופסיכואנליטיקאי על המשגתו התיאורטית והקלינית של ויניקוט בדבר מקומה המרכזי של ה”התמוטטות” הנפשית המוקדמת וההסתמנות הקלינית שלה “פחד מהתמוטטות” בחיי הנפש של רבים ממטופליי.
הישענותי על המשגתו התיאורטית של ויניקוט בדבר מרכזיותם של ההתמוטטות המוקדמת
ו”הפחד מהתמוטטות” בהסתמנות הפסיכופתולוגית של רבים מאלה הפונים אלי לטיפול, הובילה אותי לפגוש את הפוטנציאל הטיפולי הקיים בתהליך “הרגרסיה לתלות” כשהוא מתקיים בתוך מסגרת פסיכותרפויטית וזאת מבלי להתכחש לסכנות ולסבל העצום הכרוכים בו. השאלה הקריטית מבחינתו של ויניקוט וגם מבחינתי בטיפולים אלה היא, האם המטפל והמסגרת הטיפולית יוכלו לספק למטופל את הסביבה הטיפולית המחזיקה שתאפשר לתהליך הרגרסיבי למצות את הפוטנציאל הטיפולי הטמון בו.
מטרתי בשלשת המפגשים שלנו היא להציג בפניכם את המשמעות התאורטית והקלינית של המשגותיו של ויניקוט, “פחד מהתמוטטות” ו”רגרסיה לתלות”, את הפוטנציאל הטיפולי הקיים בהם, ומה נדרש מהמטפל, מהמטופל ומהטיפול על מנת שפוטנציאל טיפולי זה יתממש.

23.11.21, 14.12.21, 28.12.21 – ורד נבו
בהתאם למסורת של פרויד ורבים מממשיכיו בחשיבה הפסיכואנליטית, דרך הכרות והבנה של ה’פתולוגי’, נחפש וננסה לפגוש את ‘ה’נורמלי’. מכך, נתבונן במפגשים במושג ‘שינוי נפשי’ דרך זיהוי התנגדויות וסירוב לו, כפי שעולים בתופעה ‘תגובה תרפויאטית שלילית’ (NTR) .
נבחן זאת דרך כתיבתו של פרויד עצמו על הנושא, ודרך התייחסויות קלאסיות מפורסמות של אברהם, ריווייר והורני.
מזווית שונה-דומה נתייחס גם לכתיבה עכשווית יותר של שטיינר ובריטון על האחזות במוכר וסירוב לשינוי. נעזר בדוגמאות שיביאו המשתתפים וננסה לאתר מתוך הבנת הקשיים וההתנגדויות, את מורכבות ועושר החוויה של שינוי נפשי כשזו מתאפשרת.

11.1.22, 18.1.22, 1.2.22 – אלינה שלקס
מחסומים מפני שינוי על פי חשיבתו של יוג’ניו גדיני .
יוג’ניו גדיני היה פסיכואנליטיקאי איטלקי בעל שיעור קומה יוצא דופן בפסיכואנליזה האיטלקית במאה הקודמת ובכלל. חשיבתו התאפיינה במקוריות ויצירתיות יחודיים.
בארבעת המפגשים המוצעים ננסה לעקוב אחר כמה מעקרונות החשיבה שלו, המתמקדת רבות בתהליך היווצרותו של מבנה אני בסיסי בראשית החיים ובחרדות השונות המאפיינות היווצרות זו. תהליך הנפרדות המתרקם במהלך שלבי ההתפתחות הראשוניים מלווה בחרדת אובדן אני, חרדה מפני פירוק (חרדת non-integration) וחרדה מפני אינטגרציה. ננסה להעמיק את ההבנה התאורטית לגבי מהותן של חרדות אלה, לגבי המופעים הקליניים השונים המבטאים אותם, לגבי מנגנוני ההתמודדות המתפתחים כנגדן ובעיקר לגבי האופן בו חרדות אלה מתערבות ולעתים אף חוסמות גדילה ושינוי.

15.2.22, 1.3.22, 15.3.22 – מומי ביינארט
הגישה ההתייחסותית התפתחה כמפגש בין גישות אנליטיות שונות, שהמשותף להן בתחילה היה ביקורת על גישה אנליטית ״קלאסית״. מאוחר יותר התפתחה מבנה שיש בו מכנה משותף של ״פסיכולוגיה של שני אנשים״. מודל שרואה בתהליך האנליטי מפגש ייחודי בו לסובייקטיביות של המטופל והמטפל השפעה מעצבת על התהליך.
ברוח זו, מודל השינוי בטיפול אינו אחיד וניתן לזהות תשובות ומאפיינים שונים לשאלה כיצד ״עובד״ הטיפול ומה מחולל שינוי נפשי. מושגים מרכזיים כמו דיסוציאציה, עצמי מרובה וחשיפה עצמית יידונו מתוך פרספקטיבה של שינוי נפשי, ונבחן את מודל השינוי המובנה.
במפגשים נסקור את עבודתם של כמה הוגים מרכזיים שמדגימים נקודות אלו.

29.3.22, 12.4.22, 26.4.22 – ד”ר קרין בן ארי סמירה
כנהוג במסורת הפסיכואנליטית, גם ויניקוט לעתים המחיש את רעיונותיו דרך וינייטות או תיאורי מקרה מפורטים. חומרים אלו הם רב שכבתיים: הם לוכדים בחובם מחשבה של הכותב, אך לא פעם גם תהייה וחיפוש, פיסה מהתיאוריה הקלינית האישית שלו ותיאור רגעים – כנראה חשובים בעיניו – שהתקיימו בינו ובין המטופל/ת.
בשלושת המפגשים בקבוצה נקרא בקול, משפט אחר משפט, פגישה טיפולית מפורטת של ויניקוט. נאזין לתנועה הנפשית של המטופלת מרגע לרגע, לאופן בו ויניקוט מאפשר את התקיימות המצב הלא-תכליתי של אי-אינטגרציה כמצע להתפתחות “הדבר שאנו מתארים כיצירתי” (ויניקוט, 1971, עמ’ 88): “הנני חי, הנני עצמי” (עמ’ 81).

10.5.22 – ד”ר משה ברגשטיין
“מי אתם חושבים שאתם?” – תפיסת האדם של ביון.
נקרא יחד במאמר The conception of man, שכתב ביון כתרומה לאוסף מאמרים בשם זה שלא יצא לבסוף לאור. המאמר עוסק במהות האדם כמי שעליו להתמודד עם רגשותיו ועם החוויות הרגשיות שלו, ונכתב במקביל להמשגתו את התיאוריה של החשיבה שלו. בסדנה נבחן את רעיונותיו של ביון ואת האופן שבו הן עשויות להיות מרכזיות לתהליכי שינוי.

24.5.22, 7.6.22, 21.6.22 – נעמה קינן
מילים נוגעות – התאוריה של הטכניקה.
כשמדובר במצבים מנטאליים ראשוניים, נוכחות המטפל היא שוות ערך לפונקצית החזקה ראשוניות. בהתאם לכך נפגוש פרשנויות שעוסקות במילים שהן כמו נגיעה, אוספות את הרצפה החושית אשר ממנה אנחנו מתחילים להיות.
התפקיד המרכזי של הפרשנויות הוא מכוון החזקה ואיננו מכוון תובנה.

21.6.22 – ערב סיום

תהליך הקבלה

1. טופס הרשמה לתלמידים חדשים / טופס הרשמה לתלמידים ותיקים
2. ריאיון אישי .
3. קורות חיים תיאוריים, אישיים ומפורטים (כ-2 עמודים).
4. העתקי תעודות של התארים הרלוונטיים.
5. 2 המלצות (ישלחו ישירות ע”י הממליצים למיר ממן למייל: mirmaman61@gmail.com).

את המסמכים הנ”ל יש לסרוק (אם מתאפשר – לקובץ אחד) ולהעביר את הקובץ (או הקבצים) דרך אתר החברה המאובטח, בקישור הבא:
להעברת המסמכים – לחץ כאן

ההרשמה תסתיים ב 15.7.21

שכר לימוד

דמי הרשמה 600 ₪ לתלמידים חדשים

הסכום כולל 300 ₪ דמי טיפול ו 300 ₪ עבור הראיון האישי.
במידה ויהיה צורך בראיון שני ידרש תשלום נוסף: 300 ₪.
כל דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של אי קבלה ללימודים.

דמי הרשמה 300  לתלמידים ותיקים
שכר לימוד מלא 4,300 ₪ לתלמידים ותיקים

שכר לימוד שנתי ע”ס 4,300 ₪ (בנוסף לדמי ההרשמה):
– לאחר הקבלה לתכנית תשולם מקדמה ע”ס 430 ש”ח (מקדמה זו לא תוחזר במקרה של ביטול)
יתרת התשלום ע”ס 3,870 ₪תשולם עד סוף אוגוסט 2021 ועד 8 תשלומים

במקרה של ביטול שבועיים לפני או אחרי מועד תחילת הלימודים יגבו 20% מתעריף שכר הלימוד (בניכוי המקדמה) . במקרה של ביטול בהמשך שנת הלימודים לא יתקבל החזר של שכר הלימוד.

בכל שאלה ניתן לפנות לרכזות התוכנית:

מיר 052-2359027 מייל: mirmaman61@gmail.com
אלומית 052-3211134 מייל: alumitn@gmail.com