תכנית ללימודים מתקדמים למטפלים מנוסים בצפון – 2022-23

נושא התכנית:
פנטזיות, חלומות ומחשבות חלום – בפרקטיקה הטיפולית ובתיאוריה

מבנה ומטרת התוכנית

התכנית ללימודים מתקדמים תתמקד השנה בנושא: פנטזיות, חלומות ומחשבות חלום.
הלימודים בתוכנית יציעו מפגש תיאורטי וקליני עם פסיכואנליטיקאים בכירים ותהיה התבוננות במעשה הטיפולי מזוויות שונות של החשיבה הפסיכואנליטית על כל זרמיה, תוך העמקה במאמרים נבחרים בנושא.
תכנית הלימודים כוללת קורס תיאורטי (עם מרצים מתחלפים), סמינר קליני שנתי ו -2 סדנאות.
הלימודים יתקיימו במכללת אנקורי בחיפה, בימי שלישי בין השעות: 15:30-18:45, אחת לשבועיים, החל מ- 18.10.22 עד 11.7.23.
ההרשמה מסתיימת ב 22.6.22

רכזות התוכנית: מיר ממן ושרית ארזי אילתה
ועדה מלווה: דנה טורם, ד”ר קרין בן-ארי סמירה, ד”ר מרית גורן, אלישבע ויינטראוב
המורים בתוכנית: חגית אהרוני, ענת שומן, עידית ברק – מלמד, ד”ר קובי סגל, שרה קולקר, פאולה גל, יהודית טרייאסט, ענת ברעם
המנחות בסמינרים: דנה טורם, אלישבע ויינטראוב

קהל היעד

פסיכיאטרים לאחר שלב ב’, פסיכולוגים קלינים מומחים, עובדים סוציאליים קליניים, מטפלים בהבעה ויצירה בעלי תואר שני ממוסד אקדמי מוכר. על הפונים להיות בוגרי בתי ספר מוכרים לפסיכותרפיה, תלת שנתיים

דרישות בעת הפניה

1. בוגרי בתי ספר תלת שנתיים מוכרים לפסיכותרפיה דינאמית
2. בעלי ניסיון של 7 שנים לפחות בפסיכותרפיה דינאמית תחת הדרכה מוכרת, בהיקף של חצי משרה, כולל טיפולים ארוכי טווח *
3. התנסות של לפחות שנה עם פתולוגיות מורכבות
4. התנסות בטיפול אישי של שנתיים ברצף לפחות

פסיכיאטרים:          7 שנות ניסיון בפסיכותרפיה דינאמית לאחר שלב ב’
פסיכולוגים:            7 שנות ניסיון מסיום ההתמחות
עו”ס קליניים:         7 שנות ניסיון בפסיכותרפיה קלינית
לתלמידי השלמות:  7 שנות ניסיון מסיום הפרקטיקום
מטפלים באומנות:  7 שנות ניסיון בפסיכותרפיה דינאמית אחרי סיום ההתמחות

תכנית הלימודים

18.10.22 – ערב פתיחה

 8.11.22,  15.11.22  – חגית אהרוני  

” ואנום בהקיץ ובהקיץ חלמתי”
מלים אלו הלקוחות משירו של ביאליק ‘חלום בתוך חלום’ ילוו אותנו במפגשים.
נעסוק במרחב החלימה במנעד האינסופי שבין שינה לערות, פרטיות ותקשורת, תיאוריה וקליניקה.  נעזר במחשבות של ויניקוט של ביון ובדוגמא מהספרות, בתקווה לקריאה, למידה, שיחה וחלימה משותפת פורייה.

29.11.22,  13.12.22,  27.12.22  –  ענת שומן

על ‘אי-היכולת לחלום’  –  אזורים פסיכוטיים בנפש ושפות נפשיות ארכאיות
נבקש לפגוש באזור הפסיכוטי באישיות, מקומות בנפש בהם מנשבות חרדות ראשוניות, אימת פירוק וכיליון. באזורים אלה מוצפי החרדה לא מתאפשרת התמרה של חוויות חושיות גולמיות למחשבת חלום ואלה נותרות בתוכנו כעובדות לא מעוכלות, גופים זרים בנפש. בהיעדר היכולת לחלום את החוויה, מתהוות אופנויות של שפה נפשית ארכאית, המתגלות ביחסי ההעברה ובזירות הגוף והמיניות.
במהלך השיעורים נתנסה בהקשבה לקצוות הפרימיטיביים של החוויה ונתמקד בהיבטים יחודיים של נוכחות טיפולית המאפשרת התהוותה של מחשבת חלום, טרנספורמציה של החושי לנפשי בדרך להתהוות העצמי. נקרא מתוך כתביהם של ביון, וויניקוט, חאן, אנזייה ומקדוגל.

10.1.23  – סדנא –   עידית ברק – מלמד

חווית החלימה
החלום יותר מכל אילוסטרציה קלינית ותיאורטית, מעצם היותו בעל אין ספור משמעויות, משקף את המרחב הפוליפוני. יש שהמשיכו את משנתו של פרויד, יש שהתרחקו ממנה.
מבין נקודות המבט, או הגישות השונות, על מהות החלום ועל העבודה הקלינית עם חלומות נדבר על התרומות של  פסיכואנליטיקאים מהזרם העצמאי בפסיכואנליזה, במיוחד בנוגע להתייחסותם לחוויית החלום וכיצד הם שמים את חווית החלימה, או ההתנסות החלומית (כל אחד בדרכו) בקדמת הבמה. לא מעט פסיכואנליטיקאים תרמו וכתבו בנושא.  נתמקד בשני מאמרים האחד של מסוד חאן והשני של כריסטופר בולאס.

24.1.23  –  מפגש עם רכזות התוכנית

 7.2.23,  21.2.23 –  ד”ר קובי סגל

החלום הוא כלי מרכזי לעבודה עם הלא מודע ועם העולם הסובייקטיבי של המטופל.
רוב המטופלים מביאים חלומות לתוך הפגישה הטיפולית וישנן דרכים  מגוונות לעבוד איתם ולנתחם. פרו משתמש במטאפורה של שלבים בסולם בהתייחס לתיאוריות החלום שהצטברו מימי פרויד ועד היום. ניתן לראות שיטות אלו כמשלימות זו את זו.
נתבונן בארבע גישות בעבודה עם חלומות:
החלום לפי פרויד והגישה הקלאסית – עבודה עם אסוציאציות חופשיות, “זכר היום”; החלום לפי יונג – עבודה עם אסוציאציות “קרובות לחלום” ולסמלים שלו;
החלום לפי הקליינאינים  (חנה סגל ואחרים) – חלום אלבורטיבי לעומת חלום ריקון, חלומות “נבואיים” ו- acting out הקשור לחלום;
חלימה לפי ביון וממשיכיו – הפיכת החוויה המודעת לזמינה ללא מודע, לשם חלימה.

14.3.23  –  סדנא  –  שרה קולקר

“לחלום לפנטז ולחיות”
ויניקוט כונן מהפכה פסיכואנליטית והעניק לנו את ה”מקום בו אנו חיים”; מקום זה הוא המרחב המעברי שאינו המציאות החיצונית ואינו המציאות הפנימית ונגזרת ממנו זיקה חדשה  בין האדם לעולם. כלומר, בן האנוש גם תופס את המציאות החיצונית וגם הוזה אותה, גם מוצא אותה וגם בורא אותה. הבנה זו ממוססת את ההנגדה המסורתית בין חיי הדמיון והפנטזיה לבין החיים הממשיים. ואכן, בפרק מרתק בספר “משחק ומציאות” מציע ויניקוט הנגדה אחרת –  זו שבין פינטוז לבין החלימה והחיים הממשיים. והוא כותב: “בבהירות מפתיעה היא [המטופלת] רואה את החיים והחלימה כשייכים לסוג אחד ואת החלימה בהקיץ כשייכת לסוג אחר”. בסדנה נקרא יחד את הפרק “לחלום לפנטז ולחיות” ונבחן את הניגוד הזה ואת משמעותו לחיי הנפש.

28.3.23,  18.4.23,  2.5.23 –  פאולה גל

מאין בא החלום?” שואל מטופל, “מהעולם שלמעלה או מהעולם שלמטה?”
לאחר מאה שנה של פסיכואנליזה, היכן נמצא “פירוש החלום” והאם הסרטים החבויים של חיינו עדין מהווים “דרך המלך להכרת הלא מודע ?”  מה משמעות החלום בדיאלוג האנליטי? האם עדיין יש לו תפקיד מפתח בפרקטיקה הקלינית?
ננסה לעמוד על חידתיות החלום. מה מספר תיאטרון האבסורד של החולם הבודד ועל שדה המפגש בין הסובייקטיביות של המטפל לבין זו של המטופל.
החלום חומק מאחיזת השפה. המציאות האחרת, הסודית, לרוב ויזואלית נפרסת בטיפול ויוצרת עבור החולם, כמו מתוך ערפל, עולם בין גבולות החיים והמוות.
האם ניתן להתייחס לפגישות אנליטיות מסויימות כחלום ? נתעכב על החלום הראשון בטיפול, נתייחס לחלומות עיבוד, לחלומות “שמעבירים דף” ואף לחלום האחרון בטיפול.
נכיר את אלה שרפ,  רוזין פרלברג  וג’וספה צ’יביטרזה ונתחבר לדוגמאות מהקלניקה.

16.5.23  –  סדנא  – יהודית טרייאסט

חלומות, אם כדרך המלך אל הלא מודע, אם כמגע עם העולם הנפשי על יחסי האובייקט החיים ופועלים ובו, ואם כעצם חשיבות החלימה לחיי הנפש, מלמדים על חשיבותם הגדולה של חלומות מסופרים וחלומות נחלמים לחיי הנפש ולבריאות נפשית.
בסדנה , נתמקד בפן אחר, קשור כמובן אך שונה בפרקטיקה, במשמעות ובהשלכות. נקרא ונדון באספקט ההגנתי והמעכב צמיחה ובריאות של פינטוז.
נקרא את מאמרו של וויניקוט בספרו משחק ומציאות, על הפינטוז, ואת מאמרה של אינס סודרה על  חלימה בהקיץ כסוג של מוות נפשי.

30.5.23,  13.6.23,  27.6.23  – ענת ברעם

“להקיץ מחלום בהקיץ” – מחשבות על חלימה בהקיץ כמסתור נפשי.
בפגישותינו נעסוק במצבי נפש המבקשים למצוא מפלט מכאב נפשי הכרוך במפגש עם המציאות החיצונית והפנימית. נתמקד בדפוס של חלימה בהקיץ פתולוגית הבא לידי ביטוי, בין השאר, בניתוק ונסיגה למצב נפשי “בועתי-חלומי”, מייצר אשליה של חיים מקבילים וסודיים, ומקבל עם הזמן איכות עקשנית, ממכרת, ואנטי התפתחותית. אתייחס לביטויים הקליניים ולאתגרים העומדים בפנינו מול מטופלים שחלק משמעותי מחייהם מתקיים בחלימה בהקיץ, תוך התייחסות לתהליכי העברה והעברה נגדית היכולים להופיע במקרים אלה.

11.7.23 – ערב סיום

תהליך הקבלה

1. טופס הרשמה לתלמידים חדשים / טופס הרשמה לתלמידים ותיקים
2. ריאיון אישי
3. קורות חיים תיאוריים, אישיים ומפורטים (כ-2 עמודים)
4. העתקי תעודות של התארים הרלוונטיים
5. 2 המלצות (ישלחו ישירות ע”י הממליצים למיר ממן למייל: mirmaman61@gmail.com

את המסמכים הנ”ל יש לסרוק (אם מתאפשר – לקובץ אחד) ולהעביר את הקובץ (או הקבצים) דרך אתר החברה המאובטח, בקישור הבא:
להעברת המסמכים – לחץ כאן

שכר לימוד

דמי הרשמה 600 ₪ לתלמידים חדשים
הסכום כולל 300 ₪ דמי טיפול ו 300 ₪ עבור הריאיון האישי
במידה ויהיה צורך בראיון שני ידרש תשלום נוסף: 300 ₪
כל דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של אי קבלה ללימודים

דמי הרשמה 300  לתלמידים ותיקים
שכר לימוד מלא 4,300 ₪ לתלמידים ותיקים

שכר לימוד שנתי ע”ס 4,300 ₪ (בנוסף לדמי ההרשמה):
– לאחר הקבלה לתכנית תשולם מקדמה ע”ס 430 ש”ח (מקדמה זו לא תוחזר במקרה של ביטול)
יתרת התשלום ע”ס 3,870 ₪תשולם עד סוף אוגוסט 2022 ועד 8 תשלומים

במקרה של ביטול שבועיים לפני או אחרי מועד תחילת הלימודים יגבו 20% מתעריף שכר הלימוד (בניכוי המקדמה) . במקרה של ביטול בהמשך שנת הלימודים לא יתקבל החזר של שכר הלימוד.

בכל שאלה ניתן לפנות לרכזת התוכנית:

מיר 052-2359027 מייל: mirmaman61@gmail.com

לתכנית 2021-22, שינוי נפשי בתיאוריה הפסיכואנליטית ובחדר הטיפולים – לחץ כאן