מהקליניקה אל התאוריה ובחזרה, תכנית טיפול בילדים 2018-19

כשהגוף מדבר, מחשבות על הגוף בעבודה עם ילדים ומתבגרים

 

תכנית זו של מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל היא תכנית חד-שנתית בדגש קליני, שסבה בכל שנה סביב נושא אחד הקשור לטיפול בילדים, וניתנת על-ידי פסיכואנליטיקאים ומתמחים בכירים בחברה הפסיכואנליטית בישראל, המנוסים בטיפול בילדים.

רכזי התכנית:  ניצה חזן, ד”ר שי שלקס

 

התכנית כוללת שני סמינרים קליניים ושני סמינרים תאורטיים סמסטריאליים, הדגש בשני הסמינרים הוא על העבודה הקלינית והבנתה לנוכח הגישות התאורטיות שתילמדנה.

הלימודים יתקיימו בימי רביעי בשעות הבוקר בין השעות 10:00 – 13:30 ברח’ קרליבך 23 תל אביב, החל מה- 17.10.18.

תכנית הלימודים תשע”ט
סמסטר א

סמינר תיאורטי: ההתפתחות הנפשית המוקדמת בראיה פסיכואנליטית.
אודי וולפה, פסיכואנליטיקאי, מטפל בילדים ובמבוגרים, מדריך ומורה.
בקורס זה נתעמק בהיכרות עם ההתפתחות המוקדמת, מזווית ראיה פסיכואנליטית: ההורות כשלב התפתחותי והפנטזיות ההוריות טרם הלידה, התפתחות העובר, התינוק והפעוט. נתעמק ביחסי הגומלין המאפיינים את תחומי ההתפתחות השונים: הפיזי, הקוגניטיבי, הרגשי והבין-אישי, בינם לבין עצמם ובינם לבין הסביבה המגדלת. בשלבים המוקדמים של ההתפתחות, הקשר בין המימד הגופני על כלל מאפייניו ורגישויותיו של התינוק לבין המימד הנפשי הוא קשר בל יינתק. נעסוק בכך.
נלמד מושגים הקשורים בהתפתחות המוקדמת; חרדות, דחפים, פנטזיה לא-מודעת, יחסים עם אובייקטים פנימיים וחיצוניים.
את הקורס תלווה קריאה בכתביהם של מלאני קליין, דונלד וויניקוט, עדנה אושונסי, אסתר ביק, אלסנדרה פיונטלי, סוזאן מאיילו, ג׳ואן סימינגטון וכתבים נוספים. נחשוב על מקרים מהקליניקה, ככל שיאפשר לנו הזמן.סמסטר ב’
סמינר תיאורטי: כשהגוף מדבר – סמינר מארח
מרכזת: ניצה חזן, פסיכואנליטיקאית, מטפלת בילדים ובמבוגרים, מורה ומדריכה
הסמינר יארח אנליטיקאים בכירים ויעסוק בגוף ובתסמינים הגופניים  כפי שבאים לידי ביטוי בעבודה עם ילדים ומתבגרים. באמצעות הגוף הילד והמתבגר “מדברים” את נפשם. החשיבה הפסיכואנליטית תסייע לנו להתבונן ולהבין מופעים כמו: סומטיזציה אצל ילדים, אנקופרזיס, טיקים ועוד. נבחן חוויות של נפרדות גופנית אצל ילדים על הרצף האוטיסטי. בהמשך, נדון בהתמודדות הנפשית סביב השינויים הגופניים בגיל ההתבגרות, בפגיעות עצמיות ובהפרעות אכילה.
בין המרצים האורחים: (סדר המרצים לפי ה א ב )
אירית לובלינסקי, הגר גלבוע, יהודית אילתי, ד”ר יוסי טריאסט, יעל חנין, פומפי הראל
סמינרים קליניים 
גב’ יפעת זיבר, מתמחה בכירה במכון הפסיכואנליטי, מטפלת בילדים ובמבוגרים, מורה ומדריכה
גב’ גילה גינזבורג, פסיכואנליטיקאית, מטפלת בילדים ובמבוגרים, מורה ומדריכה
גב’ מיכל גוריון, פסיכואנליטיקאית, מטפלת בילדים ובמבוגרים, מורה ומדריכה  
קהל היעד
רופאים – בעלי תואר מומחה בפסיכיאטריה בוגרי תכניות ליבה מוכרות בפסיכותרפיה ;
פסיכולוגים קליניים – בוגרי תכניות ליבה מוכרות בפסיכותרפיה או 5 שנות ניסיון לפחות;
עובדים סוציאליים – בעלי תואר שני במסלול בריאות הנפש, בוגרי תכניות ליבה מוכרות בפסיכותרפיה;
פסיכותרפיסטים – לאחר 5 שנות ניסיון לפחות במוסד מוכר להתמחות;
קרימינולוגים קליניים – בעלי תואר שני, כשהתואר הראשון בעו״ס או בפסיכולוגיה, ו-5 שנות עבודה לפחות במוסדות מוכרים לפסיכותרפיה ועבודה בגישות דינמיות.

 

ההרשמה לתכנית הסתיימה

 
שכר הלימוד
₪6500,  בארבעה תשלומים
הרשמה
 יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס ההרשמה, ולצרף: 
א. צילומי תעודות המעידות על ההשכלה
ב. דמי רישום לפקודת החברה הפסיכואנליטית בישראל ע”ס 300 ₪  (למתקבלים דמי הרישום מהווים חלק משכר הלימוד)
את טופס ההרשמה והחומר הנלווה יש להעביר  לחברה הפסיכואנליטית בישראל, רח’ דישראלי 13 ת”ד 4356 ירושלים 9104202
מרכזי התכנית:
ניצה חזן 052-3314406,   ד”ר שי שלקס 052-2447585