מהקליניקה אל התאוריה ובחזרה, תכנית טיפול בילדים 2019-20

עבודה פסיכואנליטית עם הורים על הורות: על מה עובדים ואיך?

 

התכנית של מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל, היא תכנית חד-שנתית בדגש קליני, שסבה בכל שנה סביב נושא אחד הקשור לטיפול בילדים וניתנת על ידי פסיכואנליטיקאים העובדים עם ילדים. בשנה הבאה תוקדש התכנית לנושא מרכזי בפסיכותרפיה פסיכואנליטית בילדים והוא – עבודה רגשית עם הורים.

העבודה הטיפולית עם ילדים מחייבת הבנה של יחסי הורי ילד לעומקם. מטפל הילדים עסוק בשאלת  ההשפעות ההוריות על הילד- מיהו הילד כאובייקט פנימי של ההורה ומה מושלך עליו? במקביל לטיפול בילד נדרשת לא פעם עבודה רגשית עם ההורים הנמצאים במצוקה בשל מצבו של הילד ומעוניינים בהקלה בתמיכה ובשינוי, הן בילד והן בהורות שלהם.  מהן ההתמודדויות להן נדרש ההורה מול הילד בזמן זה של התפתחותו? כיצד יש לעבוד וליצור קשר עם ההורה על מנת לשמור על הטיפול? כיצד ניתן לעבוד עם ההורה על מנת לעזור לו בקונפליקטים הפנימיים מעברו שמשפיעים עם ההורות שלו? העבודה עם ההורים יכולה להתבצע במגוון דרכים ומטרותיה משתנות מטיפול לטיפול בהתאם לטיב  הפסיכופתולוגיה של הילד , של ההורה ושל הקשר ביניהם. אנשי טיפול מתקשים לא פעם למצוא את הדרך לברית טיפולית ועבודה משותפת עם  ההורים שמחד מביאים את ילדם לטיפול ומבקשים עזרה ומאידך מתקשים לעיתים להתמסר באופן מלא בדומה למטופלים.  העמקת הידע בנושא ההורות ומגוון הדרכם לעבודה רגשית עם הורים היא מטרת הלמידה התאורטית והקלינית בשנה זו.

 

הלימודים יתקיימו בימי רביעי בבוקר, בין השעות 10.00 ל- 13.15 , בבית החברה הפסיכואנליטית בישראל, רח’ קרליבך 23, ת”א.

הלימודים יתחילו  ב 6.11.19

 

סמסטר א – עבודה טיפולית דינמית עם הורים

עבודה טיפולית עם הורים לילדים בגילאים שונים (מהינקות ועד ההתבגרות), שמתקיימת עם הילד והוריו, במקביל לטיפול פרטני בילד או מבלי שהילד לוקח חלק ממשי בטיפול. הקורס יעסוק בתהליך היצירה של ברית טיפולית עם הורים, ובמורכבות שבעבודה המתקיימת עם הזוג ועם כל אחד מההורים. נתמקד ביחסים הפנטזמטיים של ההורה עם הילד, נכיר עוצמות ואיכויות שונות של השלכות הוריות, ואת השפעתן הגדולה על היחסים שנוצרים בין ההורה והילד.

מרצה: נועה אייל, פסיכואנליטיקאית, מטפלת במבוגרים וילדים, מורה ומדריכה.

סמסטר ב – הורות בראי שלבי ההתפתחות

בסמסטר זה נעסוק בשאלה כיצד ההורות משתנה לאורך שלבי ההתפתחות, מההיריון, דרך הינקות ועד לגיל ההתבגרות. לצד הכרת מאפייני הגיל, מבחינת התפתחות חיי הנפש, התפקודים, התפקידים והמטלות לילד, ננסה לראות כיצד מאפיינים אלה משפיעים על ההורות, הן בממד הפנטסיה וההכלה והן בממדים המציאותיים יותר של החזקה וחיבור המציאות לחיי הילד. ניגע בקשיים הקיימים בהורות בגילאים השונים; החזרה של תימת ההיפרדות של גיל שנתיים בגיל ההתבגרות, הקושי מול המתבגר המחפש את זהותו וכדומה.

נכיר גם את המאפיינים של הורות לילדים עם צרכים מיוחדים.

נקרא מאמרים משל קליין, אנה פרויד, טסטין, וויניקוט, קלאובר, מלצר, ראסטין, דולטו ועוד, ונשתמש בדוגמאות קליניות שיביאו המשתתפים.

מרצה: אודי וולפה, פסיכואנליטיקאי, מטפל במבוגרים וילדים, מורה ומדריך.

מדריכות הסמינרים הקליניים:

מיכל גוריון, פסיכואנלטיקאית, מטפלת במבוגרים וילדים, מורה ומדריכה.
יפעת זיבר, מתמחה בכירה, מטפלת במבוגרים וילדים, מורה ומדריכה.
גילה גינזבורג, פסיכואנלטיקאית, מטפלת במבוגרים וילדים, ומדריכה.
שכר הלימוד
₪6,500,  בארבעה תשלומים
הרשמה
 יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס ההרשמה, ולצרף: 
א. צילומי תעודות המעידות על ההשכלה
ב. דמי רישום  ע”ס 300 ₪  לפקודת החברה הפסיכואנליטית בישראל (למתקבלים דמי הרישום מהווים חלק משכר הלימוד)
את טופס ההרשמה והחומר הנלווה יש להעביר  לחברה הפסיכואנליטית בישראל, למייל:  IPS@psychoanalysis.org.il

רכזי התכנית: ניצה חזן    0523314406,   אודי וולפה   0528335188