לימודים מתקדמים למטפלים מנוסים בדרום 2024-2025

.

סמסטר א’

 

30.10.24 – ערב פתיחה

12.11.24,26.11.24 – ד”ר איתמר לוריא- עקרונות מרכזיים בהתייחסותו של פרויד לחלומות.

תקציר: נפגוש את התייחסותו של פרויד לחלומות דרך הפרק בפירוש החלום (1900)- “השיטה של פירוש החלום: ניתוח של חלום לדוגמא”. כאן פרויד מנתח את החלום שלו על אירמה, כשהוא מקדם אותנו בהבנת נפשו דרך האסוציאציות לדימויי החלום, ובה בשעה הקורא מבין שעוד רבדים רבים לחלום. נדון בסוגיות של התערבות ופרשנות דרך מאמרו של פרויד “השימוש בפירוש חלומות בפסיכואנליזה” (1911) ובדיון על הפרשנות שלי ושל אילנה פרדס לחלומותיו של יוסף (יוסף וחלומותיו: מקרא, ספרות ופסיכואנליזה, 2023)

10.12.24,24.12.24 – ד”ר מרים צ’ופרה –”טרנספורמציות בחלימה” –שדה החלימה המשותפת של המטפל והמטופל

תקציר: נכיר את המושג של פרו (2009) “טרנספורמציות בחלימה” הנובע מתוך החשיבה הביוניינית על התפתחות המיכל לחלימה בתוך הדיאדה מטפל-מטופל, ומתייחס ל”דמויות” העולות בתוך השעה הטיפולית במיינד של המטפל ושל המטופל. פרו מכנה את השעה הטיפולית “מציאות וירטואלית” שבה החלימה פועלת כדי לאפשר התמרה של תכנים נפשיים קשים לעיכול, באמצעות עבודה משותפת של המטפל והמטופל ביצירת משמעות נפשית חדשה. ננסה להעמיק ברעיונות אלה דרך דוגמאות קליניות מתוך פרו ומתוך וינייטות של משתתפות הסמינר.

 21.1.25, 7.1.25 – ידידה טורקניץ – על חלימה, הכלה ואמפטיה בסרט “האב”

תקציר: נשתמש בסרט ה”האב” (2020) של פלוריאן זלר כמצע אמנותי להרהור על רעיון  ההכלה של וילפרד ביון. בצפייה בסרט אנו עוברים חוויה המאפשרת לנו לחלום ולעבד  חוויה שאינה ניתנת לתיאור מילולי פשוט.  נצא מהאמצעים הקולנועיים (עיצוב סט, עריכה, בימוי, ליהוק)  לעבר מושגים פסיכואנליטיים. נדון באופן שבו הבמאי מייצר חוויה רב ממדית ומטלטלת אצל הצופים על מנת “לספר סיפור שאין דרך לספר אותו” (מתוך אחת הבקורות לסרט).  נשתמש במושגים של ביון, בין היתר, הזדהות השלכתית, מיכל/מוכל, חלימה  ואינטואיציה כדי לדון באופן שבו אני יכולים או מתקשים לקלוט ולעבד חוויות שאין דרך להעבירן במילים. נדון במושג החלימה אצל ביון כהתרחשות נפשית המתקיימת כל הזמן בערות ובשינה. נתייחס לחוויות המשתתפים מהצפייה בסרט וכן וינייטות קליניות שיעלו.  המשתתפים מתבקשים לצפות בסרט טרם ההרצאה. אציין שהסרט אינו קל לצפייה אך ניתן ללמוד ממנו הרבה.  הסרט זמין, תמורת תשלום באתר קולנוע “לב” – VOD.לפני  מועד ההרצאה אשלח מספר קטעי קריאה  מביון שישמשו רקע.

4.2.25,18.2.25  – ד”ר גיא אור  – עקרונות הדרמה ותרומתם לשפת ההבנה וההתערבות בשעה הטיפולית

תקציר: בסדנה, נעסוק תחילה (ובתמצית) בעקרונות הדרמה, כפי שנוסחו על ידי אריסטו ב”פואטיקה” (חיבור המהווה גם כיום קריאת חובה במחלקות לקולנוע), תוך הבנת הדרמה כמבנה עלילתי – שהוא: “הווה אוטונומי דחוס”. מאחר שהאומנות, לפי אריסטו, מהווה חיקוי (מימזיס) של המהותי בחיים, נבחן כיצד ניתן להשתמש בעקרונות אלה בהקשבה במהלך השעה הטיפולית. בתוכך כך, נלמד כיצד להיעזר בעקרונות אלה הן בהבנה האמפתית של ההעברה (של מה שקורה כאן ועכשיו) והן ביכולת למשחק – מה שעשוי לאפשר מרחב פוטנציאלי להתמרה והתהוות. זאת תוך התייחסות לטקסטים של קוהוט וויניקוט העוסקים בכך.

 

 סמסטר ב’

 

 18.3.25, 1.4.25 – סיגלית בודוך ריש – בין מציאות נפשית לאשליה נפשית

תקציר: מה בין תיקון דמיוני-אמנותי לבין תיקון הזייתי דלוזיונלי נוכח כאבי המפגש עם המציאות? בסמינר ננסה להעמיק את ההבחנה בין ביטויי יצירה וחלימה המאופיינים בפונקציית חיפוש אחר האמת לבין ביטויי יצירה וחלימה המאופיינים בפונקציית התחמקות מן האמת. נקרא מתוך כתביהם של פרויד, וויניקוט, בריטון, סטיינר, סודרה ואחרים ונעזר בהמשגותיהם על-מנת לחקור את המנעד הנפשי שבין מציאות נפשית לאשליה נפשית. דרך התבוננות במנעד זה נתוודע למגוון הדרכים בהן נוקטת הנפש במפגש שלה עם מציאות פנימית וחיצונית ואת ניסיונותיה להתחמק מחרדה ומכאב נפשי. נבחן את המכשולים ואת יחסי הטרנספרנס הנוצרים עם מטופלים המשתמשים בדרכים חמקמקות אלו ואת האתגרים שהם מעמידים בפני המטפל.

 22.4.25, 6.5.25  – ד”ר קובי סגל – חלומות במבט קלייניאני 

תקציר: מלאני קליין תרמה לחזרת החלומות למרכז הבמה דרך עבודתה על טיפול במשחק, הפנטסיה הלא מודעת, הסמלה ועולם פנימי לא מודע. חנה סגל הוסיפה את הפונקציה של החלומות, העיבוד של העולם הנפשי בחלום, המשוואה הסימבולית, וסוגי החלום: חלום אלבורטיבי, חלום ריקון וחלום נבואי. ליאון גרינברג הוסיף לחלום האלבורטיבי והריקון את החלום המעורב. קינודוז תרם סוג חלומות נוסף : “חלומות שהופכים דף”, חלומות פרדוקסלים המייצגים התפתחות לכיוון אינטגרציה של המטופל למרות שנראים רגרסיבים ומעוררים חרדה.  בשיעור השני אביא את פרק 10 מספרו של מלצר “חיי חלום”  שיצא בקרוב בעברית בתרגום ועריכה שלי ושל ד”ר הילה דגני. נדבר על 4 השלבים בניתוח חלום לפי מלצר ונקרא ביחד את “חלום המתאגרף” והעבודה של מלצר והמטופל עליו.

 20.5.25, 3.6.25, 17.6.25 – מאיר פרסכיצד נוצרת החוויה/המשמעות בשעה הטיפולית: המבט האסטתי

 תקציר: המבט האסתטי בשעה הטיפולית מתייחסת להתפתחות המאוחרת של ולפרד ביון (בהמשך גם של דולנד מלצר) בה הוא עושה הבחנה: בין הידיעה הניתנת להבנה באמצעות החושים ( המכונה גם כמודל מדעי כפי שתיארו פרויד קליין ועוד אנליטיקאים רבים) לבין ידיעה שניתנת להבנה  באמצעות האינטואיציה וכך לאפשר היווצרות של חוויה/משמעות בשעה הטיפולית- כמעין יצירה אומנותית מתגלה שיש בה יופי. במבט האסתטי מושם הזרקור על התפתחות שמתקיימת בשעה טיפולית מתוך הבלתי ידוע לידועה, זאת, כאשר המטפל עומד בדרישה להיות ‘ללא זיכרון ללא תשוקה ואף ללא הבנה’. כך מאפשר המטפל עבור המטופל תהליך העיכול של חומרים רגשיים שהיו ללא משמעות לחוויות שהן בעלי משמעות סובייקטיבית אצל מטופל בתהליך רגשי. נחקור את המושג מהי חוויה/משמעות בשעה הטיפולית בפסיכותרפיה פסיכואנליטית-בייחוד לפי המבט האסתטי, וזאת תוך בהמשך למודל המדעי וגישות אחרות בפסיכותרפיה פסיכואנליטית שהתפתחו. קורס ילווה בתיאור וויניאטות, דרכן ננסה לראות כיצד נוצרת חוויה אסתטית בשעה הטיפולית, וזאת תוך הדגמות קליניות המובאות מהספרות המקצועית, מצד המנחה והמשתתפות אשר ידגימו אותה בשעה הטיפולית.

 1.7.25 – ערב סיום