לימודים מתקדמים למטפלים מנוסים בדרום 2023-2024

תחילת החיים הנפשיים בתיאוריה ובקליניקה

 

סמסטר א’

17.10.23 – ערב פתיחה
17.10.23, 31.10.23, 14.11.23 – “על הפנטסיה הלא מודעת ופנטסיית הלידה ביחסי ההעברה” – מרים צ’ופרה הופמן
28.11, 5.12, 19.12 – מירי קרחי דויטש -“גרוטשטיין ובחיים הנפשיים המוקדמים”
2.1.24, 16.1.24, 30.1.24 – חוה בקר -“ביון והחיים הנפשיים המוקדמים”

סמסטר ב’

13.2.24, 27.2, 12.3, 26.3, 9.4, 7.5, 21.5 – תחילת החיים הנפשיים בראי ויניקוט – רוני שפירא
4.6, 18.6 –  המיניות, כינון ההיות ותחילת החיים הנפשיים – אמנון אייל
2.7 –  סדנא: הטראומה המזרחית ושורשיה הנפשיים – – שרון שיטרית

*סדנא: יישום החשיבה מפי ביון – קריאה מתוך סמינרים של לוס אנג’לס ומברזיל  מאיר פרס (תאריכים יפורסמו בהמשך)
*סדנא: הסיטואציה אנתרופולוגית היסודית  לפי ג’אן לפלאנש – ד”ר ויויאן שיטרית (תאריכים יפורסמו בהמשך)