תכנית הלימודים לשנים ד’+ה’ 2023-2024

לוח שנה אקדמי

סמסטר א’

9:30-11:00      סמינר קליני – גב’ הדס רייזפלד-עינת

11:15-12:45   קריאה בוויניקוט מההיבט הרוחני של הפילוסופיה של הבודהיזם – גב’ מיקי פטרן

אהבה וחכמה: האם מפגש עם הממד הרוחני במשנתו של ויניקוט יכול להפוך אותנו למטפלים טובים יותר?

מי אני? היכן אני מתחיל והיכן אני מסתיים? היעדר עצמי  או עצמי אמיתי?
הממד הרוחני בפילוסופיה ובפסיכולוגיה הבודהיסטית מתייחס לחקר התודעה וההוויה הפנימית. הוא מסייע בגילוי הטבע האמיתי והמעודן של המציאות, ששרוי מעבר לתפיסה הגסה, כמו גם לשחרור ממצבי תודעה עוכרים. ניעזר בהיבט הרוחני בקריאה של ויניקוט, כדי להבהיר את חשיבתו הפרדוקסאלית – מחשבה חכמה רב ממדית, שלא מוגבלת על ידי החושים, ומכילה בתוכה בשלמות ובהשלמה ממדי הוויה ותודעה לכאורה מנוגדים: מה שנחווה כנפרד וכאובייקטיבי הינו תנועת תודעה שבוראת שוב ושוב מציאות סובייקטיבית, אחדות תודעתית בוראת הוויית ממשות ומובחנות, תוקפנות בוראת חיצוניות ממשית – כאשר ‘האובייקט הסובייקטיבי’ שורד את חוויית ההרסנות בלא שיהא תגובתי. ויניקוט מתייחס אל התוקפנות כתנועתיות,  כדחף חיים וכאיכות יצירתית.
המפגש עם הממד הרוחני במשנתו של ויניקוט עשוי לעזור לנו להבין את ההחזקה הנפשית הייחודית של ויניקוט את מטופליו: נבין מהו הממד הרוחני והקשר שלו לנוכחות פסיכואנליטית אימהית. איך טיפוחו מאפשר להיות מטפלים טובים יותר, פתוחים ומשוחררים מקיבעון של עצמי כוזב. משיבים את תנועת הטרנספורמציה הפנימית, מתוך חיבור לאמת סמויה של הוויה רחבה, צלולה שקטה יודעת. מכוננים חיבור בורא, יצירתי משחקי עם מציאות חיצונית. המטפל הויניקוטיאני , כמו האם ‘במשוקעות אימהית ראשונה’ , משהה נפרדות מטריאלית ומטפח ממדים רוחניים של אחדות, התמסרות , סבלנות, אהבה ללא תנאי חכמה וחמלה מתוך ‘לב הנבון’.  יכולתו הרוחנית – רגשית לשמור על שקט וחיבור יציב, לא תגובתי , גם לנוכח גילויי תוקפנות של העצמי השבור של המטופל הסובל – עשויה להשיב מהימנות ואמון בעצמי ובזולת.
נעמיק ברעיונות רוחניים של הפילוסופיה של הבודהיזם והשזירות שלהם ברעיונות של ויניקוט: נכיר את ‘טבע הבודהה’ שכל היצורים החשים ניחנים בו . רעיון ‘החמלה הגדולה’, ‘חכמת הריקות’ מקיום אינהרנטי , קבוע מוצק.   אמת ‘קונבנציאלית’ ו’אמת מוחלטת’: בתודעה הגסה התופעות והעצמי נתפסים כנפרדים ואובייקטיביים. התודעה המאומנת והעדינה תופסת את טבע הקיום כתנועת התהוות בתלות אין סופית כשהכול נשזר ומשקף הכול בתהליך של שלמות ללא התחלה או סוף. הבודהיזם מצביע על חיי משמעות מתוך פוטנציאל ההתמרה מרגשות עוכרים של ‘עצמי כוזב’ – לפוטנציאל ההתהוות של ‘עצמי אמיתי’. נעמיק בהבנת: ה’אינקומוניקדו’,  ‘המרחב הפוטנציאלי’: ‘המקום בו אנו חיים’: “המקום אצל בני אדם  שלא יכולה להיות בו הפרדה רק סכנת הפרדה…( יש לקבל את הפרדוקס ).”(משחק ומציאות עמ’ 125). היותו של ויניקוט ‘תווך או מדיום’, ‘אם סביבה’, ‘ חיק מחזיק’ . נעמיק במושגים של אם – אמון – אמונה בפוטנציאל הטוב של האדם של ‘העצמי האמיתי’. פוטנציאל הזרימה החופשית, שקורס לסבל ולהרסנות כתגובה לטראומות שלא מוחזקות על ידי ‘אובייקט סובייקטיבי’.  כמו גם לקיבעון בסגירות של ‘עצמי הכוזב’ פצוע ושבור, נתון לרגשות עוכרים של מצוקה וזעם.
הבודהיזם יהווה רקע לקריאה מונחית במאמרים של ויניקוט. נתייחס לטיפולים של המשתתפים והמנחה. נדגים מתוך וינייטות קליניות.

סדנת חורף – שני ימי ה’ עוקבים בחופשת הסמסטר

9:30-12:45    קריאה בביון המוקדם – גב’ נעמי בר

בסדנה נעסוק בעיקר בראשית כתיבתו של ביון. נקרא ביחד את המאמר הקאנוני ‘על היהירות’, שבו החשיבה הביוניאנית פורצת הדרך ניכרת במלוא עוצמתה. ננסה להספיק לקרוא גם קטעים מהמאמר ‘התקפה על חיבורים’ שהוא מאמר שממשיך ומעמיק את ההבנה שפיתח ב’על היהירות’. מאמרים אלה מאפשרים לנו להיווכח בהיסטוריה בהתהוותה, בביון הצועד לעבר מחוזות תיאורטיים חדשים, מגלה את חשיבות הסביבה בכל תהליכי ההתפתחות, מדגיש את הפסיכולוגיה של שניים בחדר ושם דגש על תהליכים ולא על תכנים.

סמסטר ב’

 9:30-11:00   פחד מהתמוטטות – היבטים תיאורטיים וקליניים – גב’ סופי דביר

“התנסויותיי הקליניות הביאו אותי לאחרונה , כפי שאני מאמין , להבנה חדשה של משמעותו של פחד מהתמוטטות “.  בשורות אלו  פותח וויניקוט את מאמרו ” פחד מהתמוטטות”, כעשור ואולי אף יותר לאחר כתיבתו  של מאמרו על רגרסיה (“היבטים מטה פסיכולוגיים  וקליניים  של רגרסיה בתוך המערך הפסיכואנליטי”, 1954) ובכך מוריש לנו את שתי ההבנות הגדולות,  רבות המשמעות והכרחיות להבנה של התרחשות נפשית. הבנות אשר פותחות בפנינו אפשרות נדירה וקשה לפגוש את המטופל בדרכו אל מעמקי נפשו- אל עברו הלא זכור  ואף הלא ידוע, אל  המסולק או המנסה להימחק,  אל עבר מה שקרה ולא נחווה… ולכן- נמצא במאבק פנימי עמוק שאינו מרפה- פחד מהתמוטטות לצד צורך בהתמוטטות,  להשבת הנפש האבודה – ומכאן הפיכת הדבר הלא מרפה למרפא…
אך כל זה  אינו יכול להתרחש ללא נוכחותו האמיצה, הנחושה, המסורה והמצטרפת , מלווה, מחזיקה ומבינה של המטפל.
במהלך הקורס נתמקד בהבנת אמירה והנחה אשר הפכה להנחה תיאורטית וקלינית – פחד מהתמוטטות.
נתמקד בקריאת מאמרים תיאורטיים וקליניים של וויניקוט, ביון, באלינט, ק.  וויניקוט, אשל, אייגן, אוגדן, בולאס, סירלס, חאן, ליטל ועוד בצירוף דוגמאות קליניות מהעבודה הטיפולית של משתתפי הקורס.

11:15-12:45   סמינר קליני- מר עומר רותם

 סדנת קיץ – שני ימי ה’ עוקבים בסוף סמסטר ב’

9:30-12:45  קריאה בספרו של כריסטופר בולאס; “לתפוס אותם לפני שהם נופלים” (2013) – גב’ אורלי כהן

“תיאוריות בנושא חיי הנפש וההתנהגות האנושית יבואו וילכו, כפי שקרה מאז ראשית הפסיכואנליזה… מה שלא ישתנה הוא ההשפעה המעוררת העמוקה של הסיטואציה הפסיכואנליטית ושיטתה” (בולאס; “המסתורין של הדברים” 1999 : עמ’ 181). במהלך הסדנא נתחקה אחרי הרעיון שבולס שוטח בספר בדבר “אנליזה מורחבת”, תוך התייחסות למושגים כמו “עצמיים שבורים” ו”רגע ההתמוטטות”.  נעסוק בשאלת הסטינג הטיפולי האינטנסיבי, המאותגר מאוד בעמדה שבולס מציג. נבחן עד כמה  המשגת  ההתמוטטות של בולס דומה למושג “הרגרסיה לתלות” של וויניקוט. את הסדנה ילוו מספר מקריים טיפוליים המוצגים בספר.