תכנית הלימודים למעשה הטיפולי בתל אביב 2019 – 2022

מפגש עם הרכזות וצוות ההיגוי  וערב הפתיחה יתקיימו ביום ה’ 31.10.2019, בשעה 20:30 בבית החברה הפסיכואנליטית, רח’ קרליבך 23, תל-אביב.

בתוכנית: הרצאתה של אירנה מלניק,  ‘בראשית – הפגישה הטיפולית הראשונה’

 

שנה א’

סמסטר א’

9:30-11:00 – ממשיכיה של  קליין – גב’ ניצה חזן 

הסמינר יעסוק בתרומת ממשיכיה של קליין לרעיונות המרכזיים בחשיבתה. נעסוק במושגים כמו העמדות, אדיפוס המוקדם, פנטזיה לא מודעת, הזדהות השלכתית, דחף החיים ודחף המוות, קנאה ועוד. נקרא את שטיינר, חנה סגל, בטי ג’וזף, עדנה אושונוסי, בריטון ואריק ברנמן.

11:15-12:45 – אשמה , תיקון וגלגוליהם בתאוריה הפסיכואנליטית  ובקליניקה – גב’ ענת טלרנט

בקורס נתייחס להתפתחות היכולת לאשמה מול הפרעות בהתפתחות זו,  ולהתפתחות היכולת לעיבוד ותיקון, לעומת חוסר התפתחות יכולת כזו. ננסה לתרגם ולחבר את הבנותינו אל מצבים בקליניקה ובחיינו.

13:15-14:45 – סמינר קליני – גב’ רעיה פינקלשטיין, ד”ר שלמה (מומי) ביינארט

תאריכי ימי הלימודים:  7.11, 14.11, 21.11, 28.11, 5.12, 12.12, 19.12, 2.1, 9.1, 16.1, 23.1, 30.1

 

סדנת חורף

9:30-12:45 – (שני ימי חמישי עוקבים בחופשת הסמסטר) – מחשבות על דילמות אתיות בסיטואציה הטיפולית – גב’ אירנה מלניק

בסדנה נקרא מאמרים ונדון על דילמות אתיות שהמטפל פוגש בעבודתו בקליניקה.

תאריכי ימי הלימודים:  6.2, 13.2

ב-13.2 תתקיים גם פגישה עם רכזות התכנית

 

סמסטר ב’

9:30-11:00 – התסביך האדיפלי  וגלגוליו בפסיכואנליזה – גב’ הדס רייזפלד עינת

התסביך האדיפלי מצוי בלב התיאוריה הפסיכואנליטית בניסוחו של פרויד, וממשיך ומלווה את התפתחותה וגלגוליה התיאורטיים במהלך השנים. בקורס נכיר את המיתוס של סופוקלס, נלמד כיצד מבנה הסיטואציה האדיפלית עפ”י פרויד את ההתפתחות הנפשית והנוירוזה, ונעקוב אחר זוויות מאוחרות יותר המפתחות הבנות אלו. נלמד על הרחבת המושג אצל כותבים נוספים המדגישים את הקשר שלו להתפתחות החשיבה, הנפרדות ועיצוב יחסי האובייקט. לצד טקסטים של פרויד, נקרא גם מכתבי קליין, בריטון, שטיינר, קינודוז,  בנג’מין ואחרים. נתבונן בדוגמאות קליניות, וננסה לראות כיצד תורמות ההבנות התיאורטיות שנלמדו לעבודתנו בקליניקה.

11:15-12:45 – אמנות זו של הפסיכואנליזה – הממד האישי, החולם והיצירתי בחשיבתם של אוגדן ובולאס – גב’ אירית ערב

״כל פסיכואנליטיקאי חייב…להמציא מחדש את הפסיכואנליזה למען עצמו. האנליטיקאים המציגים את ההמצאה מחדש, הם השומרים על רמה  של יצירתיות החיונית להתפתחות החשיבה״ (בולאס). מטרתנו כפסיכואנליטיקאים לאפשר למטופל את ״חלימת חווייתו שלו; וכך לחלום את עצמו באופן מלא יותר אל תוך  קיום״ (אוגדן). בקורס נפתח את ההקשבה לממד היצירתי, החולם והאישי במפגש הטיפולי, בהשראתם של שני  הפסיכואנליטיקאים והכותבים היצירתיים והחולמים האלו.

13:15-14:45 – סמינר קליני – גב’ רעיה פינקלשטיין, ד”ר שלמה (מומי) ביינארט

תאריכי ימי הלימודים: 27.2, 5.3, 12.3, 19.3, 26.3, 2.4, 23.4, 30.4, 7.5, 14.5, 21.5, 4.6

 

סדנת קיץ

ב 11.6 בשעות 9:30-14:45, ב 18.6 בשעות 9:30-11:00 – התחלות וסופים – גב’ רות זכרין

נושא זה של התחלות וסופים בטיפול מעורר שאלות רבות שלא תמיד יש להן תשובות ברורות. בסדנה זו אנסה להביא את היסטורית ההתייחסות לנושא מזוויות שונות ודרך כותבים שונים. נחקור את משמעות המושגים של התחלות וסיומי טיפול החל מפרויד, דרך פרנצי ועד לכותבים מהתקופה הנוכחית ובדרך זו נכיר את הכותבים הללו ואת התפתחות החשיבה על הנושא.
הגישה לסדנה היא קלינית בעיקרה ועל כן נעשה שימוש בחומרים ובחוויות מהקליניקה וכן מהחיים של עצמנו ובעזרת אלה נעבוד ונחשוב על הנושא.

הסדנה:
11.6 בשעות 9:30-12:45
18.6 בשעות 9:30-12:45

18.6 פגישה עם רכזת התכנית ב-13:15-14:45

 

ערב סיום שנה – 24/6/20 בשעה 20:00

 

שנה ב’

סמסטר א’

9:30-11:00 – על זיכרון ועל תשוקה במפגש הטיפולי – גב’ ליהי נוי-ניצן

נתחיל את הקורס בשנת 1967, שנה של צומת מרכזי ביותר, מבחינה מקצועית ואישית, בחייו של ביון. המאמר ‘הערות על זיכרון ועל תשוקה’, שפורסם לראשונה בשנה זו, ובו נקרא לאורך כל הקורס, ייחשב בדיעבד כנקודת הציון שממנה התחילה הספירה של מה שמכונה היום בפי כל – תקופת ‘ביון המאוחר’. לאורך הקורס נקרא מקרוב ונחקור ביחד את המושגים שקשורים בזיכרון, תשוקה, הבנה, והעמדה של המטפל בתוך השעה הטיפולית, כפי שעולים מכתביו של ביון.

11:15-12:45 – ממשיכי ביון – על הרצפטיביות של המטפל – גב’ מיכל טלבי-אברבנאל

התאוריה של ביון יצרה שינוי והתפתחות בטכניקה הפסיכואנליטית המאפשרים להעמיק אל הרבדים השונים של הכאן ועכשיו של השדה הטיפולי ולהיות במגע אף  עם אזורים ארכאיים בנפש שנותרו ללא אפשרות לייצוג מנטאלי. בקורס נדבר על תהליכים אלה כפי שהם נדונים על ידי ממשיכי ביון. נבחן את הקשיים בהם נתקל המטפל הנדרש להתמודד עם הכאב הנפשי העולה מנשיאת החוויות הקשות של המטופל ונחקור את האופנים בהם אנו יכולים “לתת מבט שני” ולהיעזר ב”סמנים” הקיימים בשדה הטיפולי על מנת להגדיל את הרצפטיביות שלנו ולאפשר התרת תקיעויות והעמקת הטיפול. נדון ברעיונות של גרוטשטיין, אוגדן, ג’ודית מיטרני, ברנז’ה וברנז’ה, אנטונינו פרו, וורמוט, צ’יב’יטרזה ואחרים ונעבד רעיונות אלה דרך דוגמאות קליניות מהספרות ומהעבודה הקלינית של המרצה ושל התלמידים.

13:15-14:45 – סמינר קליני – גב’ סנדרה הלוי, מר חנן הלר

 

סדנת חורף 

מלצר –  התהליך הפסיכואנליטי – גב’ רותי ויינברג

הסדנה תעסוק בהיכרות ראשונית עם חשיבתו של מלצר על התהליך הפסיכואנליטי ועל הממדיות של הנפש. נקרא פרקים מתוך ספרו “התהליך הפסיכואנליטי” ומתוך הספר  “חקירות באוטיזם”.

28/1 – יתקיים מפגש טיוטורינג

ימי הלימודים: 15.10, 22.10, 29.10, 5.11, 12.11, 19.11, 26.11, 3.12, 10.12, 24.12, 31.12, 7.1,
14.1- שיעור השלמה
21.1, 28.1- 2 פגישות סדנה
4.2, 11.2, 18.2- חופשת סמסטר

 

סמסטר ב’

9:30-11:00 – הרגרסיה – גב’ רות שגיא

בסמינר נעסוק במושג הרגרסיה, שהתפתח והתגבש בקבוצה העצמאית בפסיכואנליזה הבריטית,  כדרך טיפולית אשר הרחיבה את טווח המטופלים והמצבים הקליניים להם יכלה הפסיכואנליזה הקלאסית להציע מענה טיפולי אפקטיבי.

רעיון הרגרסיה גורס כי חוויות ינקותיות טראומטיות ביחסי האובייקט הראשוניים וכשל בחיבור הראשוני שבין התינוק לאמו ובהתאמה לצרכיו יוצרים שבר בנפש התינוק, ומובילים להתפתחות לקויה ומעוותת של העצמי. נסיגה של המטופל אל שלבי ההתפתחות המוקדמים בהם חל השבר, כאשר המטפל מהווה סביבה ראשונית לא אובייקטלית מותאמת ומיטיבה, מהווה הזדמנות חדשה לתיקון, להתפתחות ולצמיחה של הנפש.

נקרא בכתביהם של דונלד ויניקוט, קלייר ויניקוט, מיכאל בלינט, מרגרט ליטל, מסוד חאן וכריסטופר בולס, ונדון ברעיונותיהם התאורטיים והקליניים.

11:15-12:45 – עבודת השלילי ומצבים נעדרי ייצוג בנפש – גב’ אורלי חסון-כץ

הקורס יעסוק במצבים נפשיים הנוגעים בטראומה, אובדן ייצוגי האובייקט או במצוקה הקשה שבאי היכולת לייצוג. נדון בהקשר זה במושגים הלקוחים מהפסיכואנליזה הצרפתית: עבודת השלילי, האם המתה וההלוצינציה השלילית (אנדרה גרין), עבודת הפיגורביליות, הכפיל ותשליל הטראומה (בוטלה ובוטלה) המעטפת המחוררת ומעטפת העור כמגילת קלף ראשיתית לרישום מצבי טראומה מוקדמים (אנזייה). לצד הספרות המקצועית, ילווה הקורס גם בדוגמאות קליניות ובדוגמאות מתחום האומנות הפלסטית.

13:15-14:45 – סמינר קליני – גב’ סנדרה הלוי, מר חנן הלר

 

סדנת קיץ

על השימוש במטפל – מבט קליני ותיאורטי – ד״ר יוסי טריאסט

הסדנה עוסקת בשאלה קלינית ותיאורטית כאחד –  ׳כיצד משתמש המטופל במטפל׳ (תוך ׳אתגור׳ ההגדרה המקורית של ויניקוט למונח ׳שימוש׳ כפי שיובהר בסדנה).  היא מתבססת על ניסיון תיאורטי לגזור את התהוות המודלים השונים שמעמידה הפסיכואנליזה לדורותיה, מתוך זיקת היחס הדיאלקטית סובייקט-אובייקט המונחת (בראיה בדיעבד) כבר ביסוד תפיסתו הראשונית של פרויד. ברובד התיאוריה – שינוי (בלתי נמנע) של מיקום ‘האובייקט׳ (הנקודה בה מוצב לכאורה המטפל) ביחס ׳לסובייקט׳ (הנקודה בה מוצב לכאורה הפציינט) מגדיר בכל פעם מחדש את דמות האדם וממילא מנסח מחדש את יעדיו הטיפוליים של כל מודל ומודל. ברובד הקליני בוחנת  הסדנה את ההשלכות האופרטיביות של הרעיון, לרבות ההבנה שהמטפל נדרש ‘להתמקם’ כל פעם מחדש ב’מרחב המשחק’ של הטיפול בהתאם ל’שימוש’ הספציפי שעושה בו המטופל. ננתח ווינייטות קליניות מטיפולים ‘תקועים’ ומוצלחים כאחד, במטרה לחדד את ההקשבה לקומוניקציה הלא מודעת שבאמצעותה מתקשר המטופל את צורת ‘השימוש’ שהוא עושה במטפל בכל רגע נתון.

24/6 – יתקיים מפגש טיוטורינג

ימי הלימודים: 25.2, 4.3, 11.3, 18.3 25.3, 22.4, 29.4, 6.5, 13.5, 20.5, 27.5, 3.6,
10.6- שיעור השלמה
17.6, 24.6- 2 שיעורי סדנה

 

שנה ג’

סמסטר א’

9:30-11:00 – התאוריות של הפסיכואנליזה הצרפתית – גב’ יעל סמואל

בקורס נכיר את הפסיכואנליזה הצרפתית על ייחודיותה ופניה המגוונות וננסה להפוך אותה לידידותית ומובנת יותר. האנליטיקאים הצרפתיים הכניסו לפסיכואנליזה מושגים משמעותיים ביותר ותרומתם לפרקטיקה האנליטית הינה עשירה. נקרא כתבים נבחרים של לאקאן, לפלאנש, שסגה-סמירגל ,בוטלה ובוטלה, מארטי וגרין.

11:15-12:45 – על נרקיסיזם וטיפול – ד״ר שרון שטרית

״…נדמה היה כי התנהגותם הנרקיסיסטית (של הנוירוטים) הציבה את אחד הגבולות לאפשרות ההשפעה עליהם״ (הצגת הנרקיסיזם, פרויד). מדוע הנרקיסיזם מציב גבול/מחסום בפני השפעת האחר? ובמובן זה מציב גבול בפני ההשפעה של המטפל/טיפול ומהווה את אחד ממתנגדיו העקשניים של הטיפול האנליטי?  בסמינר נכיר את אופן פעולתו של הנרקיסיזם בנפש, את מאפייניו והקשיים שהוא מציב באפשרות של האדם להיות מטופל ובאפשרות שלו לפגוש את עצמו, במלוא חוויתו.  נלמד על היבטיו השונים של הנרקיסיזם והתופעות הקליניות הקשורות אליו באמצעות קריאה בכתביהם של: פרויד, קוהוט, רוזנפלד, שטיינר ואנדרה גרין. הסמינר ילווה בדוגמאות קליניות.

13:15-14:45 – סמינר קליני – גב’ סמדר שטיינבוק, גב’ אורלי חסון-כץ

 

סדנת חורף

עיונים במעשה הפירוש הפסיכואנליטי ברוח פסיכולוגית העצמי – ד”ר עפרה כהן-פריד

פסיכולוגיית העצמי עושה את המעבר מן האדם האשם,  גיבורו הכאוב של מודל הדחף הפרוידיאני, אל האדם הטרגי, זה הנושא עימו את יגון העצמי השבור, שחי בשסע קיומי. שסע שאינו מוסבר במונחי עיקרון העונג או כשל בהדחקה או בהסתגלות למציאות אלא בהיעדר מטריצה אמפאתית מאפשרת התפתחות העצמי. מהלך פארדיגמטי זה נשען של שורת מעברים פארדיגמטיים בכל הקשור למהות האדם,  מהות הסבל האנושי והמקור לכאב ולפתולוגיה,  ומשכך, למהות  ‘הפירוש מאפשר הריפוי’ . בסדנא  נעסוק במעברים אלו ובמעבר מדגש על הפיכת הלא מודע למודע ובהתייצבות האני במקום בו שרר הסתמי, אל התמקדות בחיפוש אחר וההיענות אל, מטריצה אמפאתית וזמינותם של יחסי זולתעצמי.

 

סמסטר ב’

9:30-11:00 – מיניות – גב’ טל שריר וולפה

הקורס יעסוק בנושא המיניות כדחף, ביחסי הגומלין עם דחף המוות, כמרכיב בפנטסיה הלא-מודעת ובניית הזהות האינדבידואלית. נקרא מאמרים של ז. פרויד, א. פרויד, מ. קליין, ד. מלצר, ד. בירקסטד-ברין , ג’ דייוויס.

11:15-12:45 – העמדה ההתייחסותית – גב’ תמי דרור-שיבר

בקורס נבדוק את השאלה מהי “פסיכולוגיה של שני אנשים” מול “פסיכולוגיה של אדם אחד” ומהן השלכותיה של תפיסה זו על מארג יחסי ההעברה וההעברה-הנגדית. נרחיב את שאלת הסובייקטיביות של המטפל ואת השפעותיה על המרחב הטיפולי. ניעזר במושגים כגון הלא-מודע ההתייחסותי, השדה המשותף, אנאקטמנט, חשיפה עצמית, ריבוי מצבי עצמי ועוד. נחדד את ההבחנה בין הדדיות לסימטריה ונעמיק במושג ההכרה ההדדית. הלמידה תיעשה תוך שימוש בדוגמאות שיביאו המשתתפים מעבודתם ותוך העמקה בהבנתם דרך  הפריזמה  ההתייחסותית. נתבסס על החשיבה הקלינית של סטיבן מיטשל, לואיס ארון, פיליפ ברומברג, ג’ודי דייוויס , ג’סיקה בנג’מין ועוד.

13:15-14:45 – סמינר קליני – גב’ סמדר שטיינבוק, גב’ אורלי חסון-כץ

 

סדנת קיץ

התייחסות לזמן – גב’ מיכל עוזיאלי

חווית הזמן היא יסוד מרכזי שבאמצעותו אנו מבינים את חיינו ומעניקים להם משמעות. בפסיכואנליזה נתפס הזמן האובייקטיבי כנגזר מהזמן הסובייקטיבי. בסדנה נעסוק בזמן כממד בסיסי המארגן אינטגרציות ראשוניות, ממד אשר יישא לתמיד את חותמו של האחר.

 

שכר לימוד שנה ב’