תכנית הלימודים למעשה הטיפולי בתל אביב 2024-2027

לוח שנה אקדמי – לחצו כאן

שנה א’

סמסטר א’

9:30-11:00 – ממשיכיה של קליין – גב’ ניצה חזן
הסמינר יעסוק בתרומת ממשיכיה של קליין לרעיונות המרכזיים בחשיבתה.
נעסוק במושגים כמו העמדות, אדיפוס המוקדם, פנטזיה לא מודעת, הזדהות השלכתית, דחף החיים ודחף המוות, קנאה ועוד.
נקרא את שטיינר, חנה סגל, בטי ג’וזף, עדנה אושונוסי, בריטון ואריק ברנמן.

11:15-12:45 – הלא -מודע בקליניקה שלנו – מר דני איגר
ייחודה של הפסיכותרפיה האנליטית הוא בהתמקדותה בלא-מודע. אולם אם הלא-מודע כשמו כן הוא – לא יודעים אותו – כיצד אפשר בכל זאת לדעת ולהבין אותו? באילו אופנים הלא מודע “מדבר” וכיצד המטפל האנליטי מקשיב לו בשעה הטיפולית? כיצד תוכל הקשבה כזאת להנחות אותנו כאשר נרצה להחזיר משהו למטופל בצורת פירוש? על שאלות אלה ננסה לענות בעזרת כיווני מחשבה ועבודה אנליטיים.

13:15-14:45 – סמינר קליני – גב’ רעיה פינקלשטיין וגב’ נעה אייל

סדנת חורף
שני ימי ה’ רצופים בסוף הסמסטר, בשעות 9:30-12:4

קריאה נוירופסיכואנליטית בכתבים של פרויד על היסטריה – ד”ר יפתח בירן
פרויד הציע ב ״מעבר לעקרון העונג״ שהביולוגיה, ״מלכות האפשרויות הבלתי מוגבלות״ תיתן מענה ופתרון לרבות מהשאלות הדינמיות שהוא מעלה. מטרת הקורס לעיין במספר מאמרים של פרויד העוסקים בהיסטריה, תוך בחינה בדיעבד של האופקים הנוירולוגים של חשיבתו הפסיכואנליטית ועדכונים מתוך פרספקטיבה של מדעי המוח העכשוויים.
נפתח בסדנה במבוא קצר על המוח במחשבה פסיכודינמית ונעבור לקריאה במס׳ מאמרים של פרויד העוסקים בהיסטריה ובהם בין השאר תיאור מקרה של המיאנסתזיה בגבר עם היסטריה (1886), הסקירה של פרויד על היסטריה מ – 1888, קטעים מ ״מחקרים בהיסטריה״ (1895), תיאור המקרה של דורה – ״פרגמנט מתוך אנליזה של היסטריה (1905) ומאמרו של פרויד על הפרעות ראייה היסטריות (1910).
הקריאה תהייה בחלקה קרובה לטקסט ובחלקה עם קשב מרחף ומעט מרוחק. במהלך הסדנה ישובצו תיאורי מקרים של מטופלים ״נוירולוגים״ ומטופלים ״רגילים״. המשתתפים בסדנה מוזמנים להביא תיאורי מקרים רלבנטיים ויחד נחשוב כיצד ניתן להעשיר את החשיבה הדינמית מתוך הבנה מוחית.

יום השלמות
בשעות 09:30-12:45 – שני ימי סדנה
חופשת סמסטר

סמסטר ב’

9:30-11:00 – התסביך האדיפלי וגלגוליו בפסיכואנליזה – גב’ הדס רייזפלד-עינת
התסביך האדיפלי מצוי בלב התיאוריה הפסיכואנליטית בניסוחו של פרויד וממשיך ומלווה את התפתחותה וגלגוליה התיאורטיים במהלך השנים.
בקורס נכיר את המיתוס של סופוקלס, נלמד כיצד הסיטואציה האדיפלית מבנה, לפי פרויד, את ההתפתחות הנפשית והנוירוזה ונעקוב אחר זוויות מאוחרות יותר המפתחות הבנות אלו. נלמד על הרחבת המושג אצל כותבים נוספים המדגישים את הקשר שלו להתפתחות החשיבה, הנפרדות ועיצוב יחסי האובייקט. לצד טקסטים של פרויד, נקרא גם מכתבי קליין, בריטון, שטיינר, קינודוז, בנג’מין ואחרים. נתבונן בדוגמאות קליניות וננסה לראות כיצד תורמות ההבנות התיאורטיות שנלמדו לעבודתנו בקליניקה.

11:15-12:45 – אמנות זו של הפסיכואנליזה – הממד האישי, החולם והיצירתי בחשיבתם של אוגדן ובולאס – גב’ גולי פורת
״כל פסיכואנליטיקאי חייב…להמציא מחדש את הפסיכואנליזה למען עצמו.
האנליטיקאים המציגים את ההמצאה מחדש, הם השומרים על רמה של יצירתיות החיונית להתפתחות החשיבה״ (בולאס).
מטרתנו כפסיכואנליטיקאים היא לאפשר למטופל את ״חלימת חווייתו שלו; וכך לחלום את עצמו באופן מלא יותר אל תוך קיום״ (אוגדן).
בקורס נפתח את ההקשבה לממד היצירתי, החולם והאישי במפגש הטיפולי, בהשראתם של שני הפסיכואנליטיקאים והכותבים היצירתיים והחולמים האלו.

13:15-14:45 – סמינר קליני – גב’ רעיה פינקלשטיין וגב’ נעה אייל

סדנת קיץ
שני ימי ה’ רצופים בסוף הסמסטר, בשעות 9:30-12:4

הטיפול על פי גישת פסיכולוגית העצמי – ד”ר גיא אור

בסדנה נעסוק בכמה ממושגי המפתח של הטיפול הנפשי על פי גישתה של פסיכולוגיית העצמי, בתוכם: תפישת השדה הנפשי כסובייקטיבי, נרקיסיזם וצרכים נרקיסיסטיים כלגיטימיים, זולת-עצמי והעברות זולת-עצמי, גישתה של פסיכולוגיית העצמי להגנה ולהתנגדות, והבנת התהליך המרפא בטיפול לפי גישה זו. בסדנה נקרא קטעים רלוונטיים בעיקר מהכתיבה המאוחרת של היינץ קוהוט וננסה לבחון השימוש ברעיונות אלה בקליניקה.

שנה ב’

סמסטר א’

9:30-11:00 – ביון- התפתחות החשיבה – גב’ מאיה קומר
הקורס יתמקד בתורתו של ביון המנתחת את התפתחות החשיבה ותורמת להבנה כיצד רגשות גולמיים הופכים ברי עיכול.
ביון עוסק בטבע הדעת (mind), ודרך כתיבתו נראה כיצד אספקטים שונים של הדעת פועלים לגילוי האמת ומאפשרים צמיחה בעוד אספקטים אחרים פועלים נגד החשיבה ופונים אל חוסר הידיעה והכזב. נלמד כיצד לעיתים החיפוש אחר האמת הנפשית אבוד מראש משום שהיא אינה ניתנת להשגה ובמקרים אחרים יהיה חיפוש זה רווי יוהרה, כוחנות, ציניות ואומניפוטנציה. נתוודע לעמדתו הגורסת כי האמת חשובה לנפש ולדעת כמו האוכל לגוף וכי תהליך הצמיחה והגדילה כרוך בתסכול וכאב.

11:15-12:45 – ממשיכי ביון – על הרצפטיביות של המטפל – גב’ מיכל טלבי-אברבנאל
התאוריה של ביון יצרה שינוי והתפתחות בטכניקה הפסיכואנליטית המאפשרים להעמיק אל הרבדים השונים של הכאן ועכשיו של השדה הטיפולי ולהיות במגע אף עם אזורים ארכאיים בנפש שנותרו ללא אפשרות לייצוג מנטאלי. בקורס נדבר על תהליכים אלה כפי שהם נדונים על ידי ממשיכי ביון. נבחן את הקשיים בהם נתקל המטפל הנדרש להתמודד עם הכאב הנפשי העולה מנשיאת החוויות הקשות של המטופל ונחקור את האופנים בהם אנו יכולים “לתת מבט שני” ולהיעזר ב”סמנים” הקיימים בשדה הטיפולי על מנת להגדיל את הרצפטיביות שלנו ולאפשר התרת תקיעויות והעמקת הטיפול. נדון ברעיונות של גרוטשטיין, אוגדן, ג’ודית מיטרני, ברנז’ה וברנז’ה, אנטונינו פרו, וורמוט, צ’יב’יטרזה ואחרים ונעבד רעיונות אלה דרך דוגמאות קליניות מהספרות ומהעבודה הקלינית של המרצה ושל התלמידים.

13:15-14:45 – סמינר קליני – גב’ יעל מגל ומר חנן הלר

סדנת חורף
שני ימי ה’ רצופים בסוף הסמסטר, בשעות 9:30-12:4

עיונים במעשה הפירוש הפסיכואנליטי ברוח פסיכולוגית העצמי – ד”ר עפרה כהן-פריד
פסיכולוגיית העצמי עושה את המעבר מן האדם האשם, גיבורו הכאוב של מודל הדחף הפרוידיאני, אל האדם הטרגי, זה הנושא עימו את יגון העצמי השבור, שחי בשסע קיומי. שסע שאינו מוסבר במונחי עיקרון העונג או כשל בהדחקה או בהסתגלות למציאות, אלא בהיעדר מטריצה אמפאתית מאפשרת התפתחות העצמי. מהלך פארדיגמטי זה נשען על שורת מעברים פארדיגמטיים בכל הקשור למהות האדם, מהות הסבל האנושי והמקור לכאב ולפתולוגיה ומתוך כך – למהות “הפירוש מאפשר הריפוי” . בסדנה נעסוק במעברים אלה ובמעבר מדגש על הפיכת הלא מודע למודע ובהתייצבות האני במקום בו שרר הסתמי, אל התמקדות בחיפוש אחר וההיענות אל, מטריצה אמפאתית וזמינותם של יחסי זולתעצמי.

סמסטר ב’

9:30-11:00 – מצבים מנטאליים ראשוניים – גב’ חווה פרומקין-לויאן
בקורס נדון במצבים נפשיים קדומים, אשר לא עברו מנטאליזציה בקשר אם-תינוק ולא זכו לייצוג ב- mind של התינוק. נחקור חוויות של מוות רגשי, התקיימות נעדרת ממשות ומשמעות והצפה של חרדות כיליון. נראה כיצד מצבים שאינם ניתנים לחשיבה מקבלים ביטוי בחוויות רבות עוצמה לעיתים קרובות באופן תחושתי או סומאטי, ונותנים הד ליחסי אובייקט ראשוניים טרום-מילוליים ואף טרום-לידתיים. התייחסות למצבים מנטאליים ראשוניים מאפשרת הרחבה של הבנה של פתולוגיות שונות וכן – שינוי בטכניקה הטיפולית וביחסי העברה והיא רלבנטית לעבודה טיפולית דינמית עם ילדים ומבוגרים.
הסמינר יתבסס על קריאה במאמרים של טסטין, אוגדן, ויניקוט, פיונטלי, מאיילו, ביק, מיטרני ומלצר.

11:15-12:45 – עבודת השלילי ומצבים נעדרי ייצוג בנפש – גב’ אורלי חסון-כץ
הקורס יעסוק במצבים נפשיים הנוגעים בטראומה, אובדן ייצוגי האובייקט או במצוקה הקשה שבאי היכולת לייצוג. נדון בהקשר זה במושגים הלקוחים מהפסיכואנליזה הצרפתית: עבודת השלילי, האם המתה וההלוצינציה השלילית (אנדרה גרין), עבודת הפיגורביליות, הכפיל ותשליל הטראומה (בוטלה ובוטלה) המעטפת המחוררת ומעטפת העור כמגילת קלף ראשיתית לרישום מצבי טראומה מוקדמים (אנזייה). לצד הספרות המקצועית, ילווה הקורס גם בדוגמאות קליניות ובדוגמאות מתחום האומנות הפלסטית.

13:15-14:45 – סמינר קליני – גב’ יעל מגל ומר חנן הלר

סדנת קיץ
שני ימי ה’ רצופים בסוף הסמסטר, בשעות 9:30-12:4

הגישה ההתייחסותית – אירנה מלניק
הסדנה תעסוק במושגי יסוד של הגישה ההתייחסותית, בסיבות שהביאו להתפתחותה ובמחלוקות שלה עם התפיסה הקלאסית. נעשה זאת באמצעות קריאת טקסטים של תאורטיקנים פורצי דרך ובאמצעות דוגמאות קליניות.

שנה ג’

סמסטר א’

09:30-11:00 – עבודה אנליטית על פי פרויד ולאקאן – גב’ אילנה גולדשמידט-היימן
מה מפתיע אותנו אצל פרויד, מה מעורר בנו את התשוקה לקרוא שוב ושוב בחיבוריו? האם הנחישות הבלתי מתפשרת שלו לפענח את נפש האדם מדביקה אף אותנו? פרויד ראה בעבודת פיענוח זו כלי עיקרי לחקירה וריפוי.
לפי לאקאן, אנליטיקאים פוסט פרוידיאניים התרחקו מרוח זו, והוא הזהיר מפני ‘היסגרות של הלא מודע’. לאקאן מציע אופן עבודה ייחודי, המאפשר הקשבה לאמת הסובייקטיבית של המטופל, על מנת לפתוח מחדש את הדרך אל הלא מודע על פי פרויד.
במהלך הקורס נתחקה אחר הלוגיקה של העבודה האנליטית, בהישען על החשיבה התיאורטית והקלינית של פרויד ולאקאן.
הסמינר יזמין השתתפות פעילה סביב חומר קריאה, ויניאטות מהספרות ומעבודתם של המשתתפים.

11:15-12:45 – על נרקיסיזם וטיפול – ד״ר שרון שטרית
״…נדמה היה כי התנהגותם הנרקיסיסטית (של הנוירוטים) הציבה את אחד הגבולות לאפשרות ההשפעה עליהם״ (הצגת הנרקיסיזם, פרויד).
מדוע הנרקיסיזם מציב גבול/מחסום בפני השפעת האחר? ובמובן זה מציב גבול בפני ההשפעה של המטפל/טיפול ומהווה את אחד ממתנגדיו העקשניים של הטיפול האנליטי?
בסמינר נכיר את אופן פעולתו של הנרקיסיזם בנפש, את מאפייניו והקשיים שהוא מציב באפשרות של האדם להיות מטופל ובאפשרות שלו לפגוש את עצמו, במלוא חוויתו. נלמד על היבטיו השונים של הנרקיסיזם והתופעות הקליניות הקשורות אליו באמצעות קריאה בכתביהם של פרויד, קוהוט, רוזנפלד, שטיינר ואנדרה גרין.
הסמינר ילווה בדוגמאות קליניות.

13:15-14:45 – סמינר קליני – גב’ דרורית גיל וגב’ רותי ליס

סדנת חורף
שני ימי ה’ רצופים בסוף הסמסטר, בשעות 9:30-12:4

היבטים קליניים של רגרסיה – גב’ סופי דביר
“מקובל לחשוב שיש מידה של סכנה ברגרסיה של מטופל במהלך פסיכואנליזה. הסכנה אינה ברגרסיה אלא באי נכונותו של האנליטיקאי לפגוש ברגרסיה ובתלות שהיא חלק ממנה” וויניקוט, 1954.
במהלך הסדנה נתעמק בהבנת משמעות הרגרסיה בעבודה הקלינית, בחשיבות קיומה והאופן בו עובדים עם מצב מורכב זה, המכיל בתוכו את החזרה אל מצב הכשל הראשוני, אל הייסורים, הכאב והפחד, אך בו זמנית גם אל האפשרות לתיקון הכשל והתפתחות וצמיחה נפשית מחודשת ואמיתית. הסדנה תתבסס בקריאת כתביו של וויניקוט לצד התייחסות לכותבים כגון פרנצי, חאן, באלינט, ליטל, אוגדן, אייגן, בולאס, אשל ועוד המרחיבים ונוגעים בסוגיית הרגרסיה בעבודתם.

סמסטר ב’

9:30-11:00 – התפתחויות בהתבוננות פסיכואנליטית על האישה, הנשי והנשיות – גב’ נעמי מילר
בקורס נעקוב אחרי ההתפתחות בתפיסת האישה והנשיות החל מפרויד ועד הכתיבה העכשווית של השנים האחרונות. נראה כיצד מתרחש המעבר מתפיסה של האישה כחסרה ונחותה בהשוואה לגבר, לעבר הכרה בייחודיות הביולוגית והנפשית של מיניות האישה.
נחקור את השורשים הפרה אדיפליים של הקשר אם-בת וכיצד הם משפיעים על האופי שלובשת המיניות אצל הבת ומאוחר יותר אצל האישה. הבת מתמודדת עם הניסיון להחזיק את המורכבת של דמיון ונפרדות, כשהיא מנסה בו זמנית להיפרד מהקשר הליבידינלי עם האם ועדיין לשמר את תהליך ההזדהות איתה. נראה את הכוחות שפועלים בשדה הזה – הגעגוע לאם המדומיינת של הילדות המוקדמת וכמיהה לעונג של הטיפול הראשוני ומולו התעוררות של איום בבליעה, בכניעה ובאובדן של אקטיביות, עצמאות ותחושת שלמות גופנית.
נבחן מושגים כמו קנאת הפין, פאסיביות ואקטיביות, גברי ונשי ונחשוב על ההשלכות שלהם על תפיסת האישה והנשיות ועל המעשה הטיפולי.

11:15-12:45 – החשיבה התאורטית והקלינית של ג’ודי דייוויס – גב’ תמי דרור-שיבר
ג’ודי דייוויס היא אחת הדמויות המרכזיות והמעניינות הפועלות בגישה ההתייחסותית כיום. בכתיבתה היא משלבת בין החשיבה של יחסי אובייקט והשפה הקלייניאנית לבין העמדה ההתייחסותית ומציעה שילוב שהינו אחד המשמעותיים והחדשניים בחשיבה הפסיכואנליטית העדכנית. בעוד אנו רגילים לדון באובייקטים הרעים של המטופל, בהגנותיו, בדרמה האדיפלית שלו ועוד, דייוויס דנה גם באלה של המטפלת. היא מישירה אליהם מבט באופן אמיץ ולא הגנתי ומתבוננת בדרך בה ההעברה וההעברה-הנגדית נשזרות זו בזו באינטראקציה, בשיחזורים המתחוללים בחדר ובשדה המשותף.
בקורס נקרא במאמריה ונכיר את חשיבתה הקלינית והתיאורטית. נעמיק בהבנת ההתבוננות שלה במושגים כגון: דיסוציאציה, מצבי-עצמי, המארג של העברה והעברה-נגדית, ההורה הפוסט-אדיפלי, אהבה ומיניות פוסט-אדיפליות ועוד.

13:15-14:45 – סמינר קליני – גב’ דרורית גיל וגב’ רותי ליס

סדנת קיץ
שני ימי ה’ רצופים בסוף הסמסטר, בשעות 9:30-12:4

התייחסות לזמן – גב’ מיכל עוזיאלי
חווית הזמן היא יסוד מרכזי שבאמצעותו אנו מבינים את חיינו ומעניקים להם משמעות. בפסיכואנליזה נתפס הזמן האובייקטיבי כנגזר מהזמן הסובייקטיבי. בסדנה נעסוק בזמן כממד בסיסי המארגן אינטגרציות ראשוניות, ממד אשר יישא לתמיד את חותמו של האחר.

טופס הרשמה
דמי הרשמה
מקדמה לשכר לימוד שנה א’
שכר לימוד לשנה א’
ביו מורים ומדריכים