תכנית הלימודים למעשה הטיפולי בתל אביב 2020 – 2023

שנה א’

סמסטר א’

9:30-11:00 – ממשיכיה של קליין – גב’ ניצה חזן
הסמינר יעסוק בתרומת ממשיכיה של קליין לרעיונות המרכזיים בחשיבתה.
נעסוק במושגים כמו העמדות, אדיפוס המוקדם, פנטזיה לא מודעת, הזדהות השלכתית, דחף החיים ודחף המוות, קנאה ועוד.
נקרא את שטיינר, חנה סגל, בטי ג’וזף, עדנה אושונוסי, בריטון ואריק ברנמן.

11:15-12:45 – אשמה , תיקון וגלגוליהם בתאוריה הפסיכואנליטית ובקליניקה – גב’ ענת טלרנט
בקורס נתייחס להתפתחות היכולת לאשמה מול הפרעות בהתפתחות זו ולהתפתחות היכולת לעיבוד ותיקון לעומת חוסר התפתחות יכולת כזו. ננסה לתרגם ולחבר את הבנותינו אל מצבים בקליניקה ובחיינו.

13:15-14:45 – סמינר קליני – גב’ רעיה פינקלשטיין, גב’ נעה אייל

סדנת חורף
(הסדנה תתקיים בשני ימי חמישי עוקבים בשעות 9:30-12:45 בחופשת הסמסטר)

העברה נגדית – גב’ אירנה מלניק
הסדנה תעסוק בהתפתחות הבנת מושג ההעברה הנגדית , החל מהתקופה בה נחשב הדבר למכשול באנליזה ובפסיכותרפיה ועד לימינו, בהם היא נתפסת ככלי שימושי והכרחי לשם הבנת התהליך הטיפולי וההעברה של המטופל. ננסה להבין את המושג מהזווית הקלייניאנית והפוסט-קלייניאנית וכן מהגישה ההתייחסותית. בסדנה ניעזר בדוגמאות קליניות של המנחה והמשתתפים.

28/1 – יתקיים מפגש טיוטורינג

ימי הלימודים: 15.10, 22.10, 29.10, 5.11, 12.11, 19.11, 26.11, 3.12, 10.12, 24.12, 31.12, 7.1,
14.1- שיעור השלמה
21.1, 28.1- 2 פגישות סדנה
4.2, 11.2, 18.2- חופשת סמסטר

סמסטר ב’

9:30-11:00 – התסביך האדיפלי וגלגוליו בפסיכואנליזה – גב’ הדס רייזפלד-עינת
התסביך האדיפלי מצוי בלב התיאוריה הפסיכואנליטית בניסוחו של פרויד וממשיך ומלווה את התפתחותה וגלגוליה התיאורטיים במהלך השנים.
בקורס נכיר את המיתוס של סופוקלס, נלמד כיצד הסיטואציה האדיפלית מבנה, לפי פרויד, את ההתפתחות הנפשית והנוירוזה ונעקוב אחר זוויות מאוחרות יותר המפתחות הבנות אלו.
נלמד על הרחבת המושג אצל כותבים נוספים המדגישים את הקשר שלו להתפתחות החשיבה, הנפרדות ועיצוב יחסי האובייקט. לצד טקסטים של פרויד, נקרא גם מכתבי קליין, בריטון, שטיינר, קינודוז, בנג’מין ואחרים.
נתבונן בדוגמאות קליניות וננסה לראות כיצד תורמות ההבנות התיאורטיות שנלמדו לעבודתנו בקליניקה.

11:15-12:45 – אמנות זו של הפסיכואנליזה – הממד האישי, החולם והיצירתי בחשיבתם של אוגדן ובולאס – גב’ אירית ערב
״כל פסיכואנליטיקאי חייב…להמציא מחדש את הפסיכואנליזה למען עצמו.
האנליטיקאים המציגים את ההמצאה מחדש, הם השומרים על רמה של יצירתיות החיונית להתפתחות החשיבה״ (בולאס).
מטרתנו כפסיכואנליטיקאים היא לאפשר למטופל את ״חלימת חווייתו שלו;
וכך לחלום את עצמו באופן מלא יותר אל תוך קיום״ (אוגדן).
בקורס נפתח את ההקשבה לממד היצירתי,
החולם והאישי במפגש הטיפולי, בהשראתם של שני הפסיכואנליטיקאים והכותבים היצירתיים והחולמים האלו.

13:15-14:45 – סמינר קליני – גב’ רעיה פינקלשטיין, גב’ נעה אייל

סדנת קיץ
(הסדנה תתקיים בשני ימי חמישי עוקבים בשעות 9:30-12:45 לאחר סוף הסמסטר)

שורשי התוקפנות לפי וויניקוט- ד”ר חזי כהן
הסדנה מבוססת בעיקר על כתביו של ויניקוט. התפיסה המרכזית כאן היא, שהתוקפנות איננה דחף אלא חלק משני ממדים המכוונים את החיים: היות ועשות. לפי ראייה זו – רק במצבים קשים, כאשר יש ניתוק מוחלט בין ההיות לבין העשות, ניתקל בתוקפנות שיש עמה הרסנות.

24/6 – יתקיים מפגש טיוטורינג

ימי הלימודים: 25.2, 4.3, 11.3, 18.3 25.3, 22.4, 29.4, 6.5, 13.5, 20.5, 27.5, 3.6,
10.6- שיעור השלמה
17.6, 24.6- 2 שיעורי סדנה

שנה ב’

סמסטר א’

9:30-11:00 – על זיכרון ועל תשוקה במפגש הטיפולי – גב’ ליהי נוי-ניצן
נתחיל את הקורס בשנת 1967 – שנה של צומת מרכזית ביותר, מבחינה מקצועית ואישית, בחייו של ביון. המאמר “הערות על זיכרון ועל תשוקה” שפורסם לראשונה בשנה זו ובו נקרא לאורך כל הקורס, ייחשב בדיעבד כנקודת הציון שממנה התחילה הספירה של מה שמכונה היום בפי כל – תקופת “ביון המאוחר”. לאורך הקורס נקרא מקרוב ונחקור ביחד את המושגים שקשורים בזיכרון, תשוקה, הבנה והעמדה של המטפל בתוך השעה הטיפולית, כפי שעולים מכתביו של ביון.

11:15-12:45 – ממשיכי ביון – על הרצפטיביות של המטפל – גב’ מיכל טלבי-אברבנאל
התיאוריה של ביון יצרה שינוי והתפתחות בטכניקה הפסיכואנליטית המאפשרים להעמיק אל הרבדים השונים של הכאן ועכשיו של השדה הטיפולי ולהיות במגע אף עם איזורים ארכאיים בנפש שנותרו ללא אפשרות לייצוג מנטאלי. בקורס נדבר על תהליכים אלה כפי שהם נדונים על ידי ממשיכי ביון. נבחן את הקשיים בהם נתקל המטפל הנדרש להתמודד עם הכאב הנפשי העולה מנשיאת החוויות הקשות של המטופל ונחקור את האופנים בהם אנו יכולים “לתת מבט שני” ולהיעזר ב”סמנים” הקיימים בשדה הטיפולי על מנת להגדיל את הרצפטיביות שלנו ולאפשר התרת תקיעויות והעמקת הטיפול. נדון ברעיונות של גרוטשטיין, אוגדן, ג’ודית מיטרני, ברנז’ה וברנז’ה, אנטונינו פרו, וורמוט, צ’יב’יטרזה ואחרים ונעבד רעיונות אלה דרך דוגמאות קליניות מהספרות ומהעבודה הקלינית של המרצה ושל התלמידים.

13:15-14:45 – סמינר קליני – גב’ סנדרה הלוי, גב’ רות זכרין

סדנת חורף

מלצר – התהליך הפסיכואנליטי – גב’ רותי ויינברג
הסדנה תעסוק בהיכרות ראשונית עם חשיבתו של מלצר על התהליך הפסיכואנליטי ועל הממדיות של הנפש. נקרא פרקים מתוך ספרו “התהליך הפסיכואנליטי” ומתוך הספר “חקירות באוטיזם”.

סמסטר ב’

9:30-11:00 – מצבים מנטאליים ראשוניים – גב’ מיכל עוזיאלי
בקורס נדון במצבים נפשיים קדומים, אשר לא עברו מנטאליזציה בקשר אם-תינוק ולא זכו לייצוג ב- mind של התינוק. נחקור חוויות של מוות רגשי, התקיימות נעדרת ממשות ומשמעות והצפה של חרדות כיליון. נראה כיצד מצבים שאינם ניתנים לחשיבה מקבלים ביטוי בחוויות רבות עוצמה לעיתים קרובות באופן תחושתי או סומאטי, ונותנים הד ליחסי אובייקט ראשוניים טרום-מילוליים ואף טרום-לידתיים. התייחסות למצבים מנטאליים ראשוניים מאפשרת הרחבה של הבנה של פתולוגיות שונות וכן – שינוי בטכניקה הטיפולית וביחסי העברה והיא רלבנטית לעבודה טיפולית דינמית עם ילדים ומבוגרים.
הסמינר יתבסס על קריאה במאמרים של טסטין, אוגדן, ויניקוט, פיונטלי, מאיילו, ביק, מיטרני ומלצר.

11:15-12:45 – עבודת השלילי ומצבים נעדרי ייצוג בנפש – אורלי חסון-כץ
הקורס יעסוק במצבים נפשיים הנוגעים בטראומה, אובדן ייצוגי האובייקט או במצוקה הקשה שבאי היכולת לייצוג. נדון בהקשר זה במושגים הלקוחים מהפסיכואנליזה הצרפתית: עבודת השלילי, האם המתה וההלוצינציה השלילית (אנדרה גרין), עבודת הפיגורביליות, הכפיל ותשליל הטראומה (בוטלה ובוטלה) המעטפת המחוררת ומעטפת העור כמגילת קלף ראשיתית לרישום מצבי טראומה מוקדמים (אנזייה). לצד הספרות המקצועית, ילווה הקורס גם בדוגמאות קליניות ובדוגמאות מתחום האומנות הפלסטית.

13:15-14:45 – סמינר קליני – גב’ סנדרה הלוי, גב’ רות זכרין

סדנת קיץ

“לחיות כדי לספר או לספר כדי לחיות” – התהליך הטיפולי עם נפגעות ונפגעי תקיפה מינית וגלוי עריות – ד”ר יעל דשא
בתחילה אין מילים, סדר או רצף. החוויות צרובות בגוף ובחושים ומפורקות לרסיסים, ללא ידיעה, לפעמים בחושך, תמיד בסוד. זהו עולמן של נפגעות תקיפה מינית וגלוי עריות.
בסדנה אתמקד בתהליך העדות בטיפולים אלה וחיוניותו להחלמה ושיקום. העדות נבנית בצל המלחמה בין השתקה לבין הצורך הקיומי לספר ומתאפשרת רק בנוכחות זולת. באמצעות קטעים מהסרט האיטלקי “אל תספרי” ובעזרת וינייטות קליניות, נתבונן כיצד צילה של הפגיעה פולש לחיי ההווה וכיצד נרקמת העדות, כשהטראומה קמה לתחיה בחדר הטיפול בדפוסי העברה והעברת הנגד ובסטינג הטיפולי.
נתבונן בתפקיד המיוחד של המטפלת כ”נושאת העדות”, ובעמידה מול אבל ואובדן בחקר ופיוס בין העולם שנהרס לבין זה הקיים .

שנה ג’

סמסטר א’

9:30-11:00 – התאוריות של הפסיכואנליזה הצרפתית – גב’ יעל סמואל
בקורס נכיר את הפסיכואנליזה הצרפתית על ייחודיותה ופניה המגוונים וננסה להפוך אותה לידידותית ומובנת יותר. האנליטיקאים הצרפתיים הכניסו לפסיכואנליזה מושגים משמעותיים ביותר ותרומתם לפרקטיקה האנליטית הינה עשירה. נקרא כתבים נבחרים של לאקאן, לפלאנש, שסגה-סמירגל ,בוטלה ובוטלה, מארטי וגרין.

11:15-12:45 – על נרקיסיזם וטיפול – ד״ר שרון שטרית
״…נדמה היה כי התנהגותם הנרקיסיסטית (של הנוירוטים) הציבה את אחד הגבולות לאפשרות ההשפעה עליהם״ (הצגת הנרקיסיזם, פרויד).
מדוע הנרקיסיזם מציב גבול/מחסום בפני השפעת האחר? ובמובן זה מציב גבול בפני ההשפעה של המטפל/טיפול ומהווה את אחד ממתנגדיו העקשניים של הטיפול האנליטי?
בסמינר נכיר את אופן פעולתו של הנרקיסיזם בנפש, את מאפייניו והקשיים שהוא מציב באפשרות של האדם להיות מטופל ובאפשרות שלו לפגוש את עצמו, במלוא חוויתו. נלמד על היבטיו השונים של הנרקיסיזם והתופעות הקליניות הקשורות אליו באמצעות קריאה בכתביהם של פרויד, קוהוט, רוזנפלד, שטיינר ואנדרה גרין.
הסמינר ילווה בדוגמאות קליניות.

13:15-14:45 – סמינר קליני – גב’ סמדר שטיינבוק, גב’ אורלי חסון-כץ

סדנת חורף

עיונים במעשה הפירוש הפסיכואנליטי ברוח פסיכולוגית העצמי – ד”ר עפרה כהן-פריד
פסיכולוגיית העצמי עושה את המעבר מן האדם האשם, גיבורו הכאוב של מודל הדחף הפרוידיאני, אל האדם הטרגי, זה הנושא עימו את יגון העצמי השבור, שחי בשסע קיומי. שסע שאינו מוסבר במונחי עיקרון העונג או כשל בהדחקה או בהסתגלות למציאות, אלא בהיעדר מטריצה אמפאתית מאפשרת התפתחות העצמי. מהלך פארדיגמטי זה נשען על שורת מעברים פארדיגמטיים בכל הקשור למהות האדם, מהות הסבל האנושי והמקור לכאב ולפתולוגיה ומתוך כך – למהות “הפירוש מאפשר הריפוי” . בסדנה נעסוק במעברים אלה ובמעבר מדגש על הפיכת הלא מודע למודע ובהתייצבות האני במקום בו שרר הסתמי, אל התמקדות בחיפוש אחר וההיענות אל, מטריצה אמפאתית וזמינותם של יחסי זולתעצמי.

סמסטר ב’

9:30-11:00 – מיניות – ד”ר הילית אראל-ברודסקי
הקורס יתחקה אחר התפתחות תפיסת המיניות החל מהחשיבה הקלאסית ועד לחשיבה בת זמננו.

11:15-12:45 – העמדה ההתייחסותית – גב’ תמי דרור-שיבר
בקורס נבדוק את השאלה מהי “פסיכולוגיה של שני אנשים” אל מול “פסיכולוגיה של אדם אחד” ומהן השלכותיה של תפיסה זו על מארג יחסי ההעברה וההעברה-הנגדית. נרחיב את שאלת הסובייקטיביות של המטפל ואת השפעותיה על המרחב הטיפולי. ניעזר במושגים כגון הלא-מודע ההתייחסותי, השדה המשותף, אנאקטמנט, חשיפה עצמית, ריבוי מצבי עצמי ועוד. נחדד את ההבחנה בין הדדיות לסימטריה ונעמיק במושג ההכרה ההדדית. הלמידה תיעשה תוך שימוש בדוגמאות שיביאו המשתתפים מעבודתם ותוך העמקה בהבנתם דרך הפריזמה ההתייחסותית. נתבסס על החשיבה הקלינית של סטיבן מיטשל, לואיס ארון, פיליפ ברומברג, ג’ודי דייוויס, ג’סיקה בנג’מין ועוד.

13:15-14:45 – סמינר קליני – גב’ סמדר שטיינבוק, גב’ אורלי חסון-כץ

סדנת קיץ

רגרסיה – גב’ רות שגיא 
בקורס נעסוק במושג הרגרסיה שהתפתח והתגבש בקבוצה העצמאית בפסיכואנליזה הבריטית, כדרך טיפולית אשר הרחיבה את טווח המטופלים והמצבים הקליניים להם יכלה הפסיכואנליזה הקלאסית להציע מענה טיפולי אפקטיבי.
רעיון הרגרסיה גורס כי חוויות ינקותיות טראומטיות ביחסי האובייקט הראשוניים וכשל בחיבור הראשוני שבין התינוק לאמו ובהתאמה לצרכיו יוצרים שבר בנפש התינוק, ומובילים להתפתחות לקויה ומעוותת של העצמי.
נסיגה של המטופל אל שלבי ההתפתחות המוקדמים בהם חל השבר, כאשר המטפל מהווה סביבה ראשונית לא אובייקטלית מותאמת ומיטיבה, מהווה הזדמנות חדשה לתיקון, להתפתחות ולצמיחה של הנפש.
נקרא בכתביהם של דונלד ויניקוט, קלייר ויניקוט, מיכאל בלינט, מרגרט ליטל, מסעוד חאן וכריסטופר בולס ונדון ברעיונותיהם התאורטיים והקליניים.

 

ימי הלימודים:

סמסטר א׳

15.10, 22.10, 29.10, 5.11, 12.11, 19.11,  26.11,  3.12,  10.12, 24.12, 31.12,  7.1,

14.1- שיעור השלמה

21.1,  28.1- 2 פגישות סדנה

4.2,  11.2, 18.2- חופשת סמסטר

סמסטר ב׳

25.2,  4.3, 11.3, 18.3 25.3, 22.4, 29.4, 6.5,  13.5, 20.5,  27.5, 3.6,

10.6- שיעור השלמה

17.6, 24.6- 2 שיעורי סדנה

 

 

 

טופס הרשמה

דמי הרשמה

מקדמה לשכר לימוד שנה א’

שכר לימוד לשנה א’

ביו מורים ומדריכים