צוות מורים ומדריכים קבוצתיים – המעשה הטיפולי ת”א

 

ד”ר הילית אראל-ברודסקי – פסיכואנליטיקאית וד”ר לע”ס קלינית, זוכת פרס Award Today Training Psychoanalytic  , מורה ומדריכה בתכניות לפסיכותרפיה באוניברסיטת בר-אילן ובאוניברסיטת תל-אביב, במסלול הזרם העצמאי, הפקולטה לרפואה, חברת סגל במחלקה לע”ס באוניברסיטת בר-אילן. בכתיבתה מעמיקה במפגש שבין אמנות לבין פסיכואנליזה וכן בעבודה עם טראומות ראשוניות.

ד״ר שלמה ביינארט – פסיכולוג קליני, פסיכואנליטיקאי. מלמד תאוריה התייחסותית כעשרים שנה בתוכניות לפסיכותרפיה ולימודים מתקדמים. עוסק באופן בו חשיבה התייחסותית משנה הבנה של מושגים אנליטיים קלאסיים,  ותפקיד העמדות התיאורטיות בהתפתחות זהותו של המטפל. עובד בפרקטיקה פרטית בתל-אביב.

גב’ תמי דרור-שיבר – פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית, קליניקה פרטית בתל-אביב. רכזת תכנית “התקרבות” ורכזת (במשותף) של תכנית “המעשה הטיפולי” בתל-אביב. מלמדת ומדריכה במרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית ובמרכז ויניקוט. מלמדת בתכנית “מבטים” באוני’ בר-אילן ומדריכה בתכניות לפסיכותרפיה  באוניברסיטאות תל-אביב (בביה”ס לרפואה) ובר-אילן.

גב’ סנדרה הלוי – פסיכואנליטיקאית מנחה, מרצה ומדריכה בלימודי המשך במסלול ההתייחסותי ,החוג לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל-אביב. בעבר מורה בתכנית להכשרת מנחי קבוצות באוניברסיטת תל-אביב. קליניקה פרטית ברמת-אביב.

גב’ רותי וינברג – פסיכואנליטיקאית ילדים ומבוגרים. עובדת שנים רבות עם ילדים על הספקטרום. עורכת עורכת תרגום הספר “איזון נפשי שינוי נפשי” של בטי ג’וזף, שעתיד לצאת לאור בהוצאת תולעת ספרים, מלמדת במסלולים מתקדמים בבית הספר לפסיכותרפיה של אוניברסיטת  תל-אביב, במרכז הבינתחומי בהרצליה במכון לחקר הינקות ושייכת לצוות ניהול תכנית מפת דרכים בבית הספר לפסיכותרפיה של מרכז ויניקוט.

גב’ ניצה חזן – פסיכואנליטיקאית, מורה ומדריכה בתכנית לפסיכותרפיה בה.ל.פ.ב.א. ובתכנית לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל-אביב.

גב’ אורלי חסון-כץ – פסיכולוגית קלינית, מתמחה בחברה הפסיכואנליטית, מדריכה ומלמדת במסלול למצבים מנטליים ראשוניים ובתכנית הליבה בביה”ס לפסיכותרפיה בפקולטה לרפואה באונ’ תל-אביב ובתכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית באונ’ חיפה.

גב’ מיכל טלבי-אברבנאל – פסיכולוגית קלינית מדריכה ופסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל. מלמדת ומדריכה ב”הלפב”א” וכן לימדה בבתי ספר לפסיכותרפיה נוספים ובמסגרות פרטיות. מדריכה ומטפלת במבוגרים, ילדים ונוער בקליניקה פרטית בכפר-סבא.

גב’ ענת טלרנט  – פסיכולוגית קלינית ומדריכה, אנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל, מורה ומדריכה  בתכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל-אביב,  בתכנית הליבה ובמסלולים המתקדמים:  מצבים מנטלים ראשוניים מסלול קליין.

 ד״ר יוסי טריאסט, Ph.D.  – פסיכואנליטיקאי מנחה (IPS; IPA);  פסיכולוג קליני -מדריך; בעלים (במשותף) – מכון טריאסט-שריג לפסיכותרפיה; מרצה ומדריך: אוניברסיטת תל אביב; המכון הפסיכואנליטי הישראלי; מרכז ויניקוט; ה.ל.פ.ב.א.; יו”ר (לשעבר) החברה הפסיכואנליטית בישראל.

ד”ר חזי כהן –  ניהל במשך 40 שנה מוסד פנימייתי לילדים עם הפרעות נפשיות קשות (“בני ברית” וכיום “הרי ירושלים”). פסיכואנליטיקאי מנחה, מילא תפקידים שונים בחברה הפסיכואנליטית בישראל ובין היתר שימש יו” החברה, יו”ר וועדת ההוראה ועוד.

ד”ר עפרה כהן-פריד – פסיכולוגית קלינית מדריכה, אנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית. חברה בוועדת האתיקה של החברה הפסיכואנליטית. בעבר חברה בוועדה המדעית של החברה הפסיכואנליטית ומרכזת תכנית  ‘הידברות’ של החברה הפסיכואנליטית. מלמדת בתכניות מרכז הלמידה של החברה הפסיכואנליטית בחיפה ובמסלול לימודי ההמשך למתקדמים בפסיכולוגיית העצמי בבי”ס לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל-אביב.

גב’ אירנה מלניק –  פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית מנחה ומדריכה, קליניקה פרטית בהרצליה.  יורי”ת לשעבר של החברה הפסיכואנליטית בישראל, מרצה בתכניות התקרבות והמעשה הטיפולי, רכזת (במשותף) של תכנית המעשה הטיפולי בתל-אביב.

גב’ ליהי נוי-ניצן – פסיכולוגית קלינית, מתמחה במכון הישראלי לפסיכואנליזה, מלמדת ביון בתכניות למתקדמים במכון מגיד ובהלפב”א.

גב’ יעל סמואל – פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל, פסיכולוגית קלינית. מדריכה ומלמדת בתכניות שונות לפסיכותרפיה, מטפלת במבוגרים ונוער בקליניקה פרטית ברעננה, מנהלת שותפה של היחידה הטיפולית שהקימה העמותה “לכול נפש” בב”ח אברבנאל.

גב’ מיכל עוזיאלי – פסיכואנליטיקאית, עובדת עם מבוגרים וילדים,  שייכת לצוות מרכז וויניקוט – אמנויות, שם מדריכה  סמינר קליני. שייכת למרכז הלימודים של החברה, ומרכזת את המרכז. מלמדת ומדריכה בתחומים של מצבים מנטאליים ראשוניים, מעטפת העור, העברה והעברה נגדית, פגיעות מיניות בילדים ובני נוער.

גב’ אירית ערב  – פסיכואנליטיקאית, פסיכולוגית קלינית. מרצה, מדריכה ורכזת (במשותף) לשעבר ב”מרכז ויניקוט” בתכנית “פסיכותרפיה פסיכואנליטית למטפלים באמנויות”. מדריכה  ב”עמך” נתניה. הקימה (במשותף) את התכנית “חלון לפסיכואנליזה” – תכנית הרצאות המיועדת לסטודנטים ומטפלים. מרכזת את התכנית ומרצה בה. בקליניקה הפרטית מטפלת במבוגרים ונוער, ומדריכה טפול בילדים, נוער ומבוגרים. עוסקת בתפר בין אמנות, הבעה יצירתית ופסיכואנליזה.

גב’ רעיה פינקלשטיין – פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית. מדריכה בבי”ס לפסיכותרפיה מכללת לוינסקי. מדריכה בתכנית קליין וממשיכיה אוניברסיטת תל אביב, בתכנית “לכל נפש” וב”רופאים לזכויות אדם”. לימדה והדריכה בתכניות “הדברות”, “התקרבות”, ו”המעשה הטיפולי” בגישתו של ביון. הקימה במשותף את התכנית: “חלון לפסיכואנליזה”. הייתה חברה בוועדה המדעית בחברה הפסיכואנליטית. שותפה בוועדת היגוי של “המעשה הטיפולי תל אביב”. עובדת בקליניקה פרטית עם זוגות ופרטני. מדריכה טיפול בילדים ובמבוגרים.

גב’ הדס רייזפלד עינת – פסיכואנליטיקאית ופסיכולוגית קלינית. מורה ומדריכה בתכנית הבסיס של מרכז ויניקוט “מפת דרכים”, מדריכה וטיוטורית בתכנית ללימודי פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית (ה.ל.פ.ב.א), מורה בתכנית ‘התקרבות’ של החברה הפסיכואנליטית לישראל.

גב’ רות שגיא –  פסיכולוגית קלינית ומדריכה, פסיכואנליטיקאית, מורה ומדריכה בה.ל.פ.ב.א. ובמרכז ויניקוט.

גב’ סמדר שטיינבוק –  פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל. יו”ר החברה הפסיכואנליטית בישראל. מלמדת במכון הפסיכואנליטי ובמרכז ויניקוט בישראל. עובדת בתל-אביב עם מבוגרים, מתבגרים וילדים.

ד״ר שרון שטרית –  פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית. מטפלת ומדריכה בקליניקה בתל אביב. חברת סגל במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן וחברה בצוות ניהול התוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית ׳מפת דרכים׳ של מרכז ויניקוט, כמו כן מלמדת ומדריכה שם ובתכנית לאמנויות. מלמדת בתכנית ללימודי המשך מצבים מנטאליים ראשוניים בבית הספר לפסיכותרפיה של אוניברסיטת תל אביב וכן במרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית ובמסגרות נוספות.

גב’ טל שריר וולפה – פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית בחברה הפסיכואנליטית בישראל. מתרגמת את ספרה של מלאני קליין . The Psychoanalysis of Children. מלמדת בבית הספר לפסיכותרפיה של המרכז להכשרה ולטיפול של הרי ירושלים (מוסד ״בני ברית״ לשעבר) וכן במסלול הילדים של המכון.