תכנית הלימודים למעשה הטיפולי 2024-2027

שנה א’ – שנת הלימודים תשפ”ה 2024 -2025

ערב פתיחת שנה:  30.10.24

סמסטר א

 

18:00- 19:30  המסגרת הטיפולית [setting]– נועה בר חיים
נבחן מחדש את השאלה מהו טיפול בגישה הפסיכואנליטית דרך חקירת הסטינג הטיפולי. נתבונן במאפייני המרחב הפיזי בו מתקיים הטיפול ובהנחות היסוד ביחס לטכניקה ולקודים ההתנהגותיים התוחמים את הטיפול. ננסה להבין מהי המשמעות ומהי המטרה של האופן שבו אנחנו מטפלות. נקרא מן הספרות ונלמד מניסיונם של המשתתפים.
20:00 – 21:30  סמינרים קליניים – רבקה וייס, יהודית אזרד
17:00 – 21:30  סדנת חורף– עבודה עם חלומות- נעמי ענר
הסדנה תעסוק בעבודה עם חלומות בטיפול מתוך תפיסה שהם משקפים את העולם הפנימי של המטופל ובה בעת את יחסי ההעברה וההעברה הנגדית. הבאת חלום לטיפול היא קומוניקציה של העולם הפנימי והבין אישי ויש בה בקשה והזדמנות להיעזר במטפל בעיבוד הקשיים בשני העולמות. לקראת הסדנה יוצע מאמר לקריאה, וכן יתבקשו שנים או שלושה משתתפים להביא שעת טיפול מפורטת עם חלום. הכרות עם חשיבתו של מלצר על ההתפתחות המימדית של הנפש. התמקדות במושג “הזדהות דביקה” ומשמעותו בטיפול.

סמסטר ב

 

18:00 – 19:30 התיאוריה והפרקטיקה הפרוידיאנית – צבי כרמלי
הקורס יסקור את התיאוריה הפרודיאנית כפי שהתפתחה, לאורך שנות כתיבתו של פרויד. נעסוק במודלים השונים שפרויד הציע לאורך השנים (פיתוי, דחף, מבני), בהדחקות ובהגנות, בדרך שבה הציע להבין את הסימפטום, לצורותיו השונות, בחלום, במיניות (התפתחותה כמו גם צורותיה השונות) ובתסביך האדיפאלי. נבחן גם את הקשר בין התיאוריה של פרויד לבין הטכניקה הטיפולית שהציע. כמו כן נעסוק באופן שבו השפיעה מחשבתו של פרויד על עיצובו של הטיפול הפסיכו-דינאמי.
20:00 – 21:30  סמינרים קליניים – אהובה שול, אורה גולדשמיט
17:00 – 21:30  סדנת קיץ– הזדהות עם התוקפן – מה מלמד אותנו פרנצי? אורנה וסרמן
הזדהות עם התוקפן הינה תופעה בלתי מובנת מבחינות רבות. חשיבתו של פרנצי עוזרת לנו לחשוב אותה ואת השלכותיה הטיפוליות ומציעה תובנות מרתקות על טבע האדם. [ייתכנו שינויים]

 

שנה ב’ – שנת הלימודים תשפ”ו 2025- 2026

ערב פתיחת שנה:

סמסטר א

 

18:00 – 19:30  שיקום האובייקט הטוב – מן התיאוריה למעשה הטיפולי בחשיבה של קליין וממשיכיה – אורי פליישמן
ניתן להתייחס לחשיבתה של קליין מן הזווית העוסקת באפשרות כינונו של אובייקט טוב בנפש, בעל משמעות המעניקה חיים ומהווה ליבה של העצמי. עם התבססותו, הוא “מספק בסיס לתקווה, אמון ואמונה בטוב” לכל אורך חיי האדם. הסמינר יתמקד בדינאמיקה הקשורה בהתבססות האובייקט הטוב, בזרמים המחבלים בה ובאפשרות לשקמה. נקרא טקסטים של קליין וממשיכיה שעוסקים בפנטזיה הלא-מודעת, בעמדות הנפשיות ובאדיפוס המוקדם. נעמיק בהבנת המושגים הקלינייים המרכזיים: הזדהות השלכתית והכלה, העברה והעברה-נגדית ונקדיש זמן גם לקנאה. במפגשים יושם דגש על היחס שבין התיאוריה לקליניקה והם ילוו בדוגמאות מחדר הטיפול.
20:00 – 21:30 סמינרים קליניים- מיכל זלינגר, יהודית אזרז
17:00 – 21:30  סדנת חורף קריאה פסיכואנליטית בסיפורי האגדה- ד”ר יהודה פרנקל
בסדנא זו נקרא שני סיפורי אגדה מהספרות התלמודית העוסקים במטפל , במטופל ובאתגר הנרקסיסטי. סיפורי האגדה הנם קורפוס של סיפורים המופיעים בספרות התלמודית והמדרשית, עוסקים בשלל התופעות האנושיות והרגשיות בז’אנר סיפורי-אגדתי. נקרא יחדיו סיפורים אלו ונמצא את שייכותם לשדה הפסיכודינאמי ולאתגרים של מטפל אל מול מטופליו. הסיפורים שנקרא יהיו המטפל הפצוע ונפתולי הנרקסיזם.

סמסטר ב׳

 

18:00 – 19:30 וויניקוט – התפתחות ושבירות, תיאוריה וקליניקה- גליה אבישור–מזרחי
בקורס נצא מתוך מאמר היסוד “התפתחות רגשית פרימיטיבית” המניח את התשתית לתיאוריה ההתפתחותית של וויניקוט, נעקוב אחר ניסיונו לנסח את שלושת התהליכים הרגשיים המרכזיים בהתפתחות המוקדמת, אינטגרציה, פרסונליזציה וריאליזציה, ואחר האפשרויות השונות של השיבושים ההתפתחותיים והקריסות הפוטנציאליות במקרה שהללו לא קיבלו מהסביבה המוקדמת (בין אם מסיבות של עודפות יתר של היחיד בגלל רגישות-יתר קונסטיטוציונית מולדת, או של הספקה אימהית לקויה, או של טראומה מוקדמת) את התנאים המאפשרים להתבססות ולהתייצבות ביסודות האישיות המוכללת, גוף-נפש.
20:00 – 21:30  סמינרים קליניים – חווי ברקאי מלצר, אליאורה סורקה- קולקה
17:00 – 21:30 סדנת קיץ כאב נפשי- שרה מוזס
אנחנו רגילים לחשוב במונחים של חרדה דיכאון אשמה, הרבה פחות במונחים של כאב נפשי. נעסוק בכאב נפשי, בהתגוננות מפניו ובמגע עם כאב נפשי כאשר מתפתחת היכולת לשאת אותו.

                                                         

שנה ג שנת הלימודים תשפ”ז  2026- 2027

ערב פתיחת שנה

סמסטר א

 

18:00 – 19:30 היכרות עם מייקל אייגן-  אירית דוידוביץ׳
מייקל אייגן, פסיכואנליטיקאי אמריקאי בן זמננו, מעיד על עצמו : “I’m an appreciator, not an innovator“. כלומר, הוא רואה את עצמו כאדם שיודע להתרשם, להתפעל, להעריך – רעיונות פסיכואנליטיים, גישות טיפוליות אחרות, טבע, אומנות, פילוסופיה, דת, ומעל הכל – אנשים. אייגן מחדש ביכולת שלו להפוך כל אלו לשלו, כשהם עוברים דרך הנפש שלו ומעשירים אותה ומקבלים באמצעותו ביטוי רענן ומקורי. בעשור התשיעי של חייו הוא אומר :” I’m growing today faster than ever”  ומאפשר גם לקוראיו לגדול ביחד איתו. בקורס נקרא ביחד מגוון מכתביו מתוך עשרות ספרים ומאמרים שפרסם.

20:00 – 21:30 סמינרים קליניים – רווית פרנקל, ד”ר יהודה פרנקל
17:00 – 21:30  סדנת חורף – על ביסקסואליות נפשית, הקשבה למימדים של גבריות ונשיות כעמדות בנפש- ענת שומן
פרויד (1923, 1905) טען שבמבנה האוניברסלי המולד בכל אדם תימצא דו-מיניות נפשית, המושפעת במהלך ההתפתחות מהזדהויות קדומות והפנטזיות הבלתי- מודעות הנגזרות מהן. בסדנה ננסה לעקוב אחרי גלגוליו של המושג ביסקסואליות נפשית בחשיבה הפסיכואנליטית, בין האדיפלי לארכאי, בין הגופני לנפשי ובין הבינארי והסופי לסזוריאלי והאינסופי. מתוך כך נחשוב על מופעים קליניים שונים שבהם מסתמנים שברים או נתקים במבנה הביסקסואלי היסודי, ועל השתקפותם ביחסי ההעברה וההעברה הנגדית, כרכיב משמעותי בתהליכי התפתחות, השתנות והרחבה של העצמי בטיפול. נקרא מתוך כתביהם של פרויד, ויניקוט, טסטין, מקדוגל, קווינודוז ועוד.

סמסטר ב

 

18:00 – 19:30 הטכניקה הפסיכואנליטית מנקודת מבט התייחסותית – ד”ר מומי ביינארט
20:00 – 21:30  סמינרים קליניים – נועה הס, ג’ראר פולבר
17:00 – 21:30 סדנת קיץ:  תרומתה הייחודית של הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית האינטנסיבית והממושכת להפרעות ולחרדות קשות – ד”ר אילן אמיר
במהלך הסדנה אנסה למקם בתוך השדה ההולך ומתרחב של טיפולים נפשיים את מקומה הייחודי של הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית. בנוסף אנסה דרך תיאור של פסיכותרפיה פסיכואנליטית ממושכת באדם שסבל מהפרעת חרדה קשה, להדגים את תרומתה הייחודית של פסיכותרפיה זו לטיפול בהפרעות הנפשיות, ומה נידרש מהמטפל ומהטיפול על מנת להצליח במשימתם הטיפולית.
17:00 – 21:30 סדנת קיץ: על סיומי פגישות – מתי בן-צור
הסדנה תעמיק בהתרחשות הגלויה והסמויה במשך סיום הפגישה האנליטית/טיפולית. נבחן בה את ה”העברה” המיוחדת לסיום השעה ואת סיומי השעות הרועשים והשקטים של עצמנו ושל מטופלנו.