תכנית הלימודים למעשה הטיפולי ירושלים 2023-2026

שנה א’ – שנת הלימודים תשפ”ג 2023-2024

סמסטר א

18:00 – 19:30   התיאוריה והפרקטיקה הפרוידיאנית – צבי כרמלי
הקורס יסקור את התיאוריה הפרודיאנית כפי שהתפתחה, לאורך שנות כתיבתו של פרויד. נעסוק במודלים השונים שפרויד הציע לאורך השנים (פיתוי, דחף, מבני), בהדחקות ובהגנות, בדרך שבה הציע להבין את הסימפטום, לצורותיו השונות, בחלום, במיניות (התפתחותה כמו גם צורותיה השונות) ובתסביך האדיפלי. נבחן גם את הקשר בין התיאוריה של פרויד לבין הטכניקה הטיפולית שהציע. כמו כן נעסוק באופן שבו השפיעה מחשבתו של פרויד על עיצובו של הטיפול הפסיכו-דינאמי.

 20:00 – 21:30  סמינרים קליניים – ליה קוך, אורית ליבוביץ

 סמסטר ב

18:00 – 19:30  הסיטואציה האנליטית קורס משולב – הדס רייזפלד עינת, יעל בולג, אורית ליבוביץ
בקורס זה נעסוק באספקטים הקבועים והמשתנים של הסיטואציה האנליטית. נתבונן בסטינג הטיפולי (המסגרת, הקבוע) וגם בתהליך (התוכן, המהלך, המשתנה). נעקוב אחר ההתפתחויות בנושאים אלו החל במאמרים הטכניים של פרויד ועד למאמרים מן העת האחרונה. נעסוק בנושאים כמו המסגרת, חוזה טיפולי, זמנים קבועים, טיפול בנושאי כסף, הינזרות, אסוציאציות חופשיות, מתן פרושים, החזקה והכלה. נדון בדוגמאות קליניות מן הספרות ומניסיונם של המשתתפים.

 20:00 – 21:30  סמינרים קליניים – אהובה שול , אורה גולדשמיט

 17:00 – 21:30  סדנת קיץ – הזדהות עם התוקפן – מה מלמד אותנו פרנצי? – אורנה וסרמן
הדהות עם התוקפן הינה תופעה בלתי מובנת מבחינות רבות. חשיבתו של פרנצי עוזרת לנו לחשוב אותה ואת השלכותיה הטיפוליות ומציעה תובנות מרתקות על טבע האדם.

שנה ב’ – שנת הלימודים תשפ”ד 2024-2025

ערב פתיחת שנה:

סמסטר א

18:00 – 19:30   קורס משולב – רעיונות של ממשיכה של קליין– יהודה בנדיקובסקי
הקורס יעסוק בהתפתחויות בחשיבה הקלייניאנית תוך התמקדות בחשיבתם של שטיינר ובריטון
8 שיעורים

כאב נפשי – שרה מוזס
אנחנו רגילים לחשוב במונחים של חרדה דיכאון אשמה, הרבה פחות במונחים של כאב נפשי. נעסוק בכאב נפשי, בהתגוננות מפניו ובמגע עם כאב נפשי כאשר מתפתחת היכולת לשאת אותו.
4 שיעורים

20:00-21:30  סמינרים קליניים – יהושע ארונוביץ וליה קוך

17:00-21:30  סדנת חורף – שרון שטרית – מפגש עם חשיבתו של ביון – תיאוריה וקליניקה
בסדנה נקרא יחדיו במאמרו של ביון ‘על היהירות’ (1957), הנכלל בין מאמריו הפסיכואנליטים הראשונים ונכתב מתוך עבודתו עם פציינטים פסיכוטים. המאמר מהווה פריצת דרך ראשונה ועצמאית של ביון מהבית הקלייניאני בו גדל והתחנך, ובו זמנית גם שומר על המסורת ממנה הגיע. נכיר מקרוב את המושג של ה’אובייקט החוסם’ ואת מופעיו האפשריים בקליניקה, בעיקר בתוכנו כמטפלים/ות, וניעזר בדוגמאות הקליניות שיעלו על מנת ללמוד מן החוויה.

סמסטר ב׳

18:00 – 19:30  ויניקוט – התפתחות ושבירות, תאוריה וקליניקה רבקה ויס
בקורס נצא מתוך מאמר היסוד “התפתחות רגשית פרימיטיבית” המניח את התשתית לתיאוריה ההתפתחותית של ויניקוט, נעקוב אחר ניסיונו לנסח את שלושת התהליכים הרגשיים המרכזיים בהתפתחות המוקדמת, אינטגרציה, פרסונליזציה וריאליזציה, ואחר האפשרויות השונות של השיבושים ההתפתחותיים והקריסות הפוטנציאליות במקרה שהללו לא קיבלו מהסביבה המוקדמת (בין אם מסיבות של עודפות יתר של היחיד בגלל רגישות-יתר קונסטיטוציונית מולדת, או של הספקה אימהית לקויה, או של טראומה מוקדמת) את התנאים המאפשרים להתבססות ולהתייצבות ביסודות האישיות המוכללת, גוף-נפש.

20:00 – 21:30  סמינרים קליניים – נחמה דביר וחוי ברקאי-מלצר

17:00 – 21:30  סדנת קיץ: קוהוט, ד”ר יהודה פרנקל
בסדנה זו נכיר ונלמד מושגי יסוד מפסיכולוגיית העצמי של ה. קוהוט, נתרכז בהבנת מושגי עצמי/זולתעצמי, אינטרוספקציה אמפטית ככלי להבנה וקשר, והתמרות לסוגיהן. נקרא חלקים מעבודותיו של קוהוט, ונביא דוגמאות קליניות של המשתתפים לבחינת מושגים אלו בתוך החדר הטיפולי

שנה ג שנת הלימודים תשפ”ה  2025-2026

ערב פתיחת שנה

סמסטר א

18:00 – 19:30  אוגדן חושב וחולם מחדש – מירי קרחי
בעשורים האחרונים אוגדן תר אחר דרכים לצור תנועה בנפש האדם, בסקרנות לנוע אל עבר אי הידיעה, בתקווה ליצור חיות ושינוי. בעשורים האחרונים הוא עוסק בחשיבה מחודשת ויצירתית של ההגות הפסיכואנליטית, הקנונית.
בתהליך ההתפתחות כמטפלים, אוגדן מאמין, כי עלינו להעמיק בתיאוריה ובטכניקה הפסיכואנליטית, ובכל פעם לחשוב עליה מחדש, וליצור מתוכה את מחשבותינו שלנו. בקורס נכיר את עבודתו העכשווית של אוגדן; את פיתוחיו הייחודיים להגותם של ויניקוט וביון. ונעמיק בקריאתו מחדש את מאמריהם של ויניקוט, פיירברן, ביון, ולוואלד סירלס.

20:00 – 21:30  סמינרים קליניים – ד”ר מומי ביינארט, רוית פרנקל

17:00 – 21:30   סדנאת  חורף – על ביסקסואליות נפשית, הקשבה למימדים של גבריות ונשיות כעמדות בנפש – ענת שומן
פרויד (1923, 1905) טען שבמבנה האוניברסלי המולד בכל אדם תימצא דו-מיניות נפשית, המושפעת במהלך ההתפתחות מהזדהויות קדומות והפנטזיות הבלתי- מודעות הנגזרות מהן. בסדנה ננסה לעקוב אחרי גלגוליו של המושג ביסקסואליות נפשית בחשיבה הפסיכואנליטית, בין האדיפלי לארכאי, בין הגופני לנפשי ובין הבינארי והסופי לסזוריאלי והאינסופי. מתוך כך נחשוב על מופעים קליניים שונים שבהם מסתמנים שברים או נתקים במבנה הביסקסואלי היסודי, ועל השתקפותם ביחסי ההעברה וההעברה הנגדית, כרכיב משמעותי בתהליכי התפתחות, השתנות והרחבה של העצמי בטיפול. נקרא מתוך כתביהם של פרויד, ויניקוט, טסטין, מקדוגל, קווינודוז ועוד.


סמסטר ב

18:00 – 19:30  העברה והעברה-נגדית , מושגי ליבה בחשיבה ובפרקטיקה הפסיכואנליטית – ד”ר נעה בר-חיים
מושגים אלו יהיו הפריזמה שדרכה נתבונן על יחסי מטופל- מטפל מראשית הדרך ועד ימינו. נחפש את המשותף ואת המבדיל בגישות השונות , ונבהיר את המושגים התיאורטיים באמצעות עבודה עם חומר קליני של המשתתפות.

20:00 – 21:30  סמינרים קליניים – נועה הס, ג’ראר פולבר

17:00 – 21:30  תרומתה הייחודית של הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית האינטנסיבית והממושכת להפרעות חרדה קשות – ד”ר אילן אמיר
במהלך הסדנה אנסה למקם בתוך השדה ההולך ומתרחב של טיפולים נפשיים את מקומה הייחודי של הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית. בנוסף אנסה דרך תיאור של פסיכותרפיה פסיכואנליטית ממושכת באדם שסבל מהפרעת חרדה קשה, להדגים את תרומתה הייחודית של פסיכותרפיה זו לטיפול בהפרעות הנפשיות, ומה נידרש מהמטפל ומהטיפול על מנת להצליח במשימתם הטיפולית.

17:00 – 21:30  על סיומי פגישות – מתי בן-צור
הסדנה תעמיק בהתרחשות הגלויה והסמויה במשך סיום הפגישה האנליטית/טיפולית. נבחן בה את ה”העברה” המיוחדת לסיום השעה ואת סיומי השעות הרועשים והשקטים של עצמנו ושל מטופלנו.