תכנית הלימודים למעשה הטיפולי 2022-2025

שנה א’ – שנת הלימודים תשפ”ב 2022-2023

ערב פתיחת שנה: 26.10.22

סמסטר א’

18:00 – 19:30  קריאה ועיון בכתבי פרויד – ד”ר רמי אהרונסון, ד”ר איתמר לוריא ומיכל זלינגר
ד”ר רמי אהרונסון
  2.11.22, 9.11.22, 16.11.22, 23.11.22, 30.11.22, 7.12.22, 14.12.22, 21.12.22
למה היום, כ- 140 שנה לאחר שפרסם את עבודתו על ההיסטריה, עדיין חשוב ורלוונטי לקרא את פרויד?  פרויד הוא חלק מתרבות היום יום שלנו. ניסיוני אומר שעל אף ההכרות הרחבה עם המושגים והתאוריות הפרוידיאניים, הרבה פחות אנשים קראו את כתביו. הקורס יוכל לתת טעימה קטנה מתוך עושר מושגיו ויצירתו . מטרה אחת היא בכל זאת להכיר במשהו את פרויד דרך כתיבתו הוא – לקרא את פרויד ולא על פרויד.
ד”ר איתמר לוריא   28.12.22, 11.1.23, 25.1.23
בשלושת השיעורים נעסוק במאמרים קלאסיים של פרויד העוסקים בטכניקה הטיפולית. הדגש של הדיון יהיה במרחב האסוציאטיבי שהסטינג הטיפולי מאפשר למטופל ולמטפל, ואשר במסגרתו החומרים הנפשיים מקבלים ביטוי ויכולים לזכות לעיבוד. במאמרים אלה פרויד פונה ליחסים הטיפוליים עצמם כמפתח להבנת הלא מודע. התובנות של פירוש החלום (1900) משמשות בשלב זה להבנת יחסי ההעברה.
מיכל זלינגר  4.1.23, 18.1.23
נעסוק באתיקה הפרוידיאנית כפי שהיא עולה משלוש המסות על התיאוריה של המיניות. דרך קריאה משותפת בחלקים משלוש המסות ובמכתבים שפרויד כתב, ננסה להבין מהי המיניות שפרויד מדבר עליה, מדוע התעקש לראות בה את המניע המרכזי של הוויתנו אך גם את הסיבה הדחויה על ידינו בהכרח. ננסה לחשוב  מדוע קשורה המיניות באי-נחת מובנה בתוכנו ומדוע תאר פרויד את הסיפוק המיני כ״מחכים למשהו שאף פעם לא יגיע״.

20:00 – 21:30  סמינרים קלינייםיהודית אזרד, מיכל זלינגר

17:00 – 21:30  סדנת חורף ד״ר שרון שטרית – על הקשבה פסיכואנליטית – קריאה בפרויד (15.2.23)
בסדנה נקרא טקסטים של פרויד ומתוכם ננסח מאפיינים מרכזיים של ההקשבה הפסיכואנליטית, שהנם בליבה של העבודה הקלינית. נדון בלא מודע ובאופנים בהם הוא מתגלה, שהרי הוא תמיד מופיע בהסוואה ודורש עבודת פיענוח. כמו כן, נתייחס למה יכול להפריע להקשבה, ובהקשר זה נדבר על נרקיסיזם ואופן פעולתו בנפש. הסדנה תלווה בדוגמאות קליניות.

סמסטר ב’

18:00 – 19:30  הסיטואציה האנליטית – יעל ברוך
בקורס זה נעסוק באספקטים הקבועים והמשתנים של הסיטואציה האנליטית. נתבונן בסטינג הטיפולי (המסגרת, הקבוע) וגם בתהליך (התוכן, המהלך, המשתנה). נעקוב אחר ההתפתחויות בנושאים אלו החל במאמרים הטכניים של פרויד ועד למאמרים מן העת האחרונה. נעסוק בנושאים כמו המסגרת, חוזה טיפולי, זמנים קבועים, טיפול בנושאי כסף, הינזרות, אסוציאציות חופשיות, מתן פרושים, החזקה והכלה. נדון בדוגמאות קליניות מן הספרות ומניסיונם של המשתתפים.

20:00 – 21:30  סמינרים קליניים – אורית ליבוביץ, לאורה דובסון

17:00 – 21:30  סדנת קיץ נעמי ענר – עבודה עם חלומות
הסדנה תעסוק בעבודה עם חלומות בטיפול מתוך תפיסה שהם משקפים את העולם הפנימי של המטופל ובה בעת את יחסי ההעברה וההעברה הנגדית. הבאת חלום לטיפול היא קומוניקציה של העולם הפנימי והבין אישי ויש בה בקשה והזדמנות להיעזר במטפל בעיבוד הקשיים בשני העולמות. לקראת הסדנה יוצע מאמר לקריאה, וכן יתבקשו שנים או שלושה משתתפים להביא שעת טיפול מפורטת עם חלום.הכרות עם חשיבתו של מלצר על ההתפתחות המימדית של הנפש. התמקדות במושג “הזדהות דביקה” ומשמעותו בטיפול.

מפגש עם מרכזי התוכנית והרצאת סיום: יפורסם בהמשך

שנה ב’ – שנת הלימודים תשפ”ג 2023-2024

סמסטר א’

18:00 – 19:30  קליין וממשיכיה – אורי פליישמן
בסמינר נכיר את רעיונותיה המרכזיים של קליין ואת פיתוחם ע”י כמה מממשיכיה. הדבר יעשה תוך התמקדות בשני מושגים יסודיים לחשיבתה – האובייקט הטוב והפנטזיה הלא-מודעת. נראה כיצד הללו יוצרים יחד מצע מקיף לעיסוק בחיים הנפשיים. על בסיס מצע זה נעסוק במערך הטיפולי, העמדות (סכיזופרנואידית ודפרסיבית), הזדהות השלכתית והכלה, ההעברה והעברת נגד וקנאה. השיעורים ילוו בדוגמאות קליניות של המשתתפים בסמינר.

20:00-21:30  סמינרים קליניים – דר’ יהושע ארנוביץ, רוית פרנקל

סמסטר ב׳

18:00 – 19:30  ויניקוט – התפתחות ושבירות, תאוריה וקליניקה גליה אבישור–מזרחי
בקורס נצא מתוך מאמר היסוד “התפתחות רגשית פרימיטיבית” המניח את התשתית לתיאוריה ההתפתחותית של ויניקוט, נעקוב אחר ניסיונו לנסח את שלושת התהליכים הרגשיים המרכזיים בהתפתחות המוקדמת, אינטגרציה, פרסונליזציה וריאליזציה, ואחר האפשרויות השונות של השיבושים ההתפתחותיים והקריסות הפוטנציאליות במקרה שהללו לא קיבלו מהסביבה המוקדמת (בין אם מסיבות של עודפות יתר של היחיד בגלל רגישות-יתר קונסטיטוציונית מולדת, או של הספקה אימהית לקויה, או של טראומה מוקדמת) את התנאים המאפשרים להתבססות ולהתייצבות ביסודות האישיות המוכללת, גוף-נפש.

20:00 – 21:30  סמינרים קליניים – ענת פלוג לוין , ד”ר יהודה פרנקל

17:00 – 21:30  סדנת קיץ שרה מוזס – כאב נפשי
אנחנו רגילים לחשוב במונחים של חרדה דיכאון אשמה, הרבה פחות במונחים של כאב נפשי. נעסוק בכאב נפשי, בהתגוננות מפניו ובמגע עם כאב נפשי כאשר מתפתחת היכולת לשאת אותו.

שנה ג’ – שנת הלימודים תשפ”ד 2023-2024

ערב פתיחת שנה

סמסטר א’

18:00 – 19:30  אוגדן חושב וחולם מחדש – מירי קרחי
בעשורים האחרונים אוגדן תר אחר דרכים לצור תנועה בנפש האדם, בסקרנות לנוע אל עבר אי הידיעה, בתקווה ליצור חיות ושינוי. בעשורים האחרונים הוא עוסק בחשיבה מחודשת ויצירתית של ההגות הפסיכואנליטית, הקנונית.
בתהליך ההתפתחות כמטפלים, אוגדן מאמין, כי עלינו להעמיק בתיאוריה ובטכניקה הפסיכואנליטית, ובכל פעם לחשוב עליה מחדש, וליצור מתוכה את מחשבותינו שלנו. בקורס נכיר את עבודתו העכשווית של אוגדן; את פיתוחיו הייחודיים להגותם של ויניקוט וביון. ונעמיק בקריאתו מחדש את מאמריהם של ויניקוט, פיירברן, ביון, ולוואלד סירלס.

20:00 – 21:30  סמינרים קליניים – ג’ראר פולבר ואורי פליישמן

17:00 – 21:30  סדנת חורף ענת שומן – על ביסקסואליות נפשית – הקשבה למימדים של גבריות ונשיות כעמדות בנפש
פרויד (1923, 1905) טען שבמבנה האוניברסלי המולד בכל אדם תימצא דו-מיניות נפשית, המושפעת במהלך ההתפתחות מהזדהויות קדומות והפנטזיות הבלתי- מודעות הנגזרות מהן. בסדנה ננסה לעקוב אחרי גלגוליו של המושג ביסקסואליות נפשית בחשיבה הפסיכואנליטית, בין האדיפלי לארכאי, בין הגופני לנפשי ובין הבינארי והסופי לסזוריאלי והאינסופי. מתוך כך נחשוב על מופעים קליניים שונים שבהם מסתמנים שברים או נתקים במבנה הביסקסואלי היסודי, ועל השתקפותם ביחסי ההעברה וההעברה הנגדית, כרכיב משמעותי בתהליכי התפתחות, השתנות והרחבה של העצמי בטיפול. נקרא מתוך כתביהם של פרויד, ויניקוט, טסטין, מקדוגל, קווינודוז ועוד.

סמסטר ב’

18:00 – 19:30  הטכניקה הפסיכואנליטית מנקודת מבט התייחסותית – ד”ר מומי ביינארט

20:00 – 21:30  סמינרים קליניים – יעל ברוך ויעל גוטל

סדנאות קיץ:

17:00 – 21:30  תרומתה הייחודית של הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית האינטנסיבית והממושכת להפרע ותחרדה קשות – ד”ר אילן אמיר
במהלך הסדנה אנסה למקם בתוך השדה ההולך ומתרחב של טיפולים נפשיים את מקומה הייחודי של הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית. בנוסף אנסה דרך תיאור של פסיכותרפיה פסיכואנליטית ממושכת באדם שסבל מהפרעת חרדה קשה, להדגים את תרומתה הייחודית של פסיכותרפיה זו לטיפול בהפרעות הנפשיות, ומה נידרש מהמטפל ומהטיפול על מנת להצליח במשימתם הטיפולית.

17:00 – 21:30  ויניקוט הקליני: מחשבת הרגרסיה ו’פחד מהתמוטטות’ – ד”ר עפרה אשל
מחשבת הרגרסיה הטיפולית של ויניקוט שונה מאוד מהגישה הפסיכואנליטית המסורתית, ומציעה הרחבה מרחיקת-לכת של טווח הטיפול הנפשי. הדגש הוא שבמטופלים שבילדותם היה כשל מוקדם בהתאמה לצרכיהם הראשוניים, צריך שיתרחש בטיפול מצב רגרסיה, כי רק היא נותנת הזדמנות חווייתית בהווה להתפתחות חדשה – אשר מתהווה ונחווית עם המטפל בטיפול. זוהי רגרסיה לתלות, שבמהלכה המטופל והמטפל יחזרו לכשל המקורי של הסביבה הראשונית ותתהווה אפשרות תיקון. כתיבתו המאוחרת של ויניקוט עוד הוסיפה אפשרויות חדשות ורדיקליות למחשבותיו אלה על הטיפול הנפשי במצבי שבר מוקדמים וחרדה-בלתי-ניתנת-לחשיבה ולחוויה במאמרו החשוב מאוד של ויניקוט “פחד מהתמוטטות” (1963?, פורסם ב- 1974) ובהמשך במאמריו “הפסיכולוגיה של השיגעון”(1965) ו”מושג הרגרסיה הטיפולית בהשוואה לזה של ארגון ההגנות” (1967), שפורסמו כולם לאחר מותו.

17:00 – 21:30  על סיומי פגישות – מתי בן-צור
הסדנה תעמיק בהתרחשות הגלויה והסמויה במשך סיום הפגישה האנליטית/טיפולית. נבחן בה את ה”העברה” המיוחדת לסיום השעה ואת סיומי השעות הרועשים והשקטים של עצמנו ושל מטופלנו.